Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-33 av 33

2020
1 Haugom, Espen Woldsengen; Stensrud, Bjørn; Beston, Gro; Ruud, Torleif; Landheim, Anne.
Mental health professionals’ experiences with shared decision-making for patients with psychotic disorders: a qualitative study. BMC Health Services Research 2020 ;Volum 20.(1) s. -
AHUS HINN SI UiO Untitled
 
2 Lien, Lars; Stensrud, Bjørn.
Samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse - "ROP-lidelser". I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 177-186
SI UiO Untitled
 
3 Ruud, Torleif; Drivenes, Karin; Drake, Robert E.; Haaland, Vegard Øksendal; Landers, Matthew; Stensrud, Bjørn; Heiervang, Kristin S.; Tanum, Lars Håkon Reiestad; Bond, Gary R..
The Antipsychotic Medication Management Fidelity Scale: Psychometric properties. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research 2020 s. -
AHUS APOTEKSØ OSLOMET SI SSHF UiO Untitled
 
4 Stensrud, Bjørn.
KLiniske situasjoner som kan innebære bruk av tvang. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 419-429
SI Untitled
 
2019
5 Svamo, Nina Therese Øversveen; Stensrud, Bjørn; Lofthus, Ann-Mari.
Medisinsk simulering som metode i psykisk helsevern : en kvalitativ studie av psykisk helsearbeideres erfaringer med simuleringstrening. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2019 ;Volum 16.(1) s. 16-27
HINN SI Untitled
 
2016
6 Stensrud, Bjørn.
Erfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold - konsekvenser for praksis?. Spesialistmøte, SI Reinsvoll; 2016-12-07
UiT Untitled
 
7 Stensrud, Bjørn.
Erfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold - konsekvenser for praksis?. Fagråd, DPH, Sykehuset Innlandet HF; 2016-12-09
UiT Untitled
 
8 Stensrud, Bjørn.
Erfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold fra tre perspektiver: pasienter, pårørende og helsepersonell. Fagdag for psykosepoliklinikker, Akershus universitetssykehus; 2016-11-04
UiT Untitled
 
9 Stensrud, Bjørn.
Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - a qualitative study. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2016 (ISBN 978-82-90263-90-9) 177 s.
SI UiT Untitled
 
10 Stensrud, Bjørn.
Hvordan følges pasienter på TUD opp i Divisjonen, og i samarbeid med kommunen?. Til Helsedirektoratet; 2016-09-01
UiT Untitled
 
11 Stensrud, Bjørn.
Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold - til pasientens beste?. Nasjonal konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk"; 2016-11-23
UiT Untitled
 
12 Stensrud, Bjørn.
Å skape en relasjon til den andre - om relasjoner og samhandling i psykisk helsevern. Undervisning ved Høgskolen i Hedmark; 2016-03-30
UiT Untitled
 
13 Stensrud, Bjørn; Høyer, Georg; Beston, Gro; Granerud, Arild; Landheim, Anne.
“Care or control?”: a qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2016 ;Volum 51.(5) s. 747-755
HINN SI UiO UiT Untitled
 
2015
14 Stensrud, Bjørn.
Erfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold på institusjon. Konferanse Menneskerettigheter, tvang og etikk; 2015-11-25 - 2015-11-25
UiT Untitled
 
15 Stensrud, Bjørn.
Pasient- og pårørende erfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon. Innlandets helseforskningskonferanse 2015; 2015-09-09 - 2015-09-09
UiT Untitled
 
16 Stensrud, Bjørn.
Pasient- og pårørendeerfaringer med TUD. Lege- og psykologmøte akutt-/psykoseavd. SIHF Sanderud; 2015-04-22 - 2015-04-22
UiT Untitled
 
17 Stensrud, Bjørn.
Pasienter, pårørende og helsepersonells erfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon. Åpent foredrag på Blaarud; 2015-01-28 - 2015-01-28
UiT Untitled
 
18 Stensrud, Bjørn.
Pasienterfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon - en kvalitativ studie. Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst; 2015-03-11 - 2015-03-12
UiT Untitled
 
19 Stensrud, Bjørn.
Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon (TUD). Fagdag akutt- og psykoseavdeling SIHF Sanderud; 2015-10-22 - 2015-10-22
UiT Untitled
 
20 Stensrud, Bjørn.
Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon (TUD) - Kunnskapsgrunnlaget. Ledersamling Hamar & Elverum DPS; 2015-04-14 - 2015-04-14
UiT Untitled
 
21 Stensrud, Bjørn.
Å skape en relasjon til den andre - om relasjoner og samhandling i psykisk helsevern. Undervisning profesjonsutdanning; 2015-08-21 - 2015-08-21
UiT Untitled
 
22 Stensrud, Bjørn; Høyer, Georg; Granerud, Arild; Landheim, Anne.
"Life on Hold": A Qualitative Study of Patient Experiences with Outpatient Commitment in Two Norwegian Counties. Issues in Mental Health Nursing 2015 ;Volum 36.(3) s. 209-216
HINN SI UiO UiT Untitled
 
23 Stensrud, Bjørn; Høyer, Georg; Granerud, Arild; Landheim, Anne.
‘Responsible, but Still not a Real Treatment Partner’: A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders. Issues in Mental Health Nursing 2015 ;Volum 36.(8) s. 583-591
HINN SI UiO UiT Untitled
 
2014
24 Stensrud, Bjørn.
Pasienter, pårørende og helsepersonells erfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon. Forskningsrådets konferanse; 2014-02-04 - 2014-02-05
UiT Untitled
 
25 Stensrud, Bjørn; Granerud, Arild.
Menneskers erfaring med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon. Innlandskongressen for helseforskning; 2014-09-09 - 2014-09-10
HINN SI UiT Untitled
 
2013
26 Stensrud, Bjørn.
Patients, families and healthcare professionals experiences with community treatment orders - a qualitative study. Community treatment orders PhD seminar; 2013-09-05 - 2013-09-06
UiT Untitled
 
2011
27 Stensrud, Bjørn.
"Co-operative inquiry groups - forskning og fagutvikling på brukerens premisser". I: Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete. Borås: Högskolan i Borås 2011 ISBN 978-91-85659-78-4. s. 165-167
UiT Untitled
 
28 Stensrud, Bjørn.
Virksomme elementer i miljøterapi. I: Miljøterapi i Psykisk helsevern - et prosjekt verdig. Oplandske Bokforlag 2011 ISBN 978-82-7518-175-4. s. 80-93
SI Untitled
 
29 Stensrud, Bjørn; Nysveen, Kari.
Miljøterapiprosjektets bakgrunn og idé. I: Miljøterapi i Psykisk helsevern - et prosjekt verdig. Oplandske Bokforlag 2011 ISBN 978-82-7518-175-4. s. 9-19
SI Untitled
 
2007
30 Stensrud, Bjørn.
Miljøterapi. Virksomme elementer i miljøterapi rettet mot behandling av psykoselidelser.. Elverum: Høgskolen i Hedmark 2007 (ISBN 978-82-7671-611-5) 132 s. Rapport (Høgskolen i Hedmark)(7)
UiT Untitled
 
2005
31 Stensrud, Bjørn.
"Ressurs- og sikkerhetsposten - et miljø for vekst og utvikling?". I: Den stygge andungen: syv fortellinger om rusmisbruk og psykiske lidelser fra en behandlingshverdag. Ottestad: Østnorks kompetansesenter for rus og avhengighet 2005 ISBN 82-92023-89-5.
UiT Untitled
 
2003
32 Stensrud, Bjørn.
"Strukturerte møter som verktøy for å komme i dialog med psykotiske pasienter". Dialog Bulletin Seprep 2003 ;Volum 1. s. 46-54
UiT Untitled
 
1999
33 Stensrud, Bjørn.
"Kom i dialog med schizofrene". Tidsskriftet sykepleien 1999 ;Volum 21. s. 55-58
UiT Untitled