Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 156 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Meek, Anne.
Kultur og stedsutvikling. En dramaturgisk analyse av kultursatsinger i tre norske kommuner.. : Universitetet i Bergen 2018 (ISBN 978-82-308-3675-0)
UiB Untitled
 
2 Meek, Anne.
Kultursating og stedsutvikling. En dramaturgisk analyse av kultursatsinger i tre norske kommuner. Bergen: Universitetet i Bergen 2018 (ISBN 978-82-308-3675-0) 213 s.
NORD UiB Untitled
 
3 Selberg, Torunn.
Actualization of a Saint's legend in contemporary Norway. From female saint to contemporary heroine. International Society for Folk Narrative Research (ISFNR). Interim Conference 2018; 2018-06-12 - 2018-06-16
UiB Untitled
 
4 Selberg, Torunn.
Aktualisering av legenden om St.Sunniva og øye Selja:Mellom diktning og historie. Tidsskrift for kulturforskning 2018 ;Volum 17.(1) s. 39-53
UiB Untitled
 
5 Selberg, Torunn.
Kulturarv og politikk. Møte i Humanetisk forbunds pensjonistgruppe; 2018-10-25
UiB Untitled
 
6 Selberg, Torunn.
Relating ideas of Shamanism to ideas of Cultural Heritage. Kick-off Seminar in the Network Religion, Modernity , and Cultural Heritage. Inquiries into the Legacy and Sustainability of Moravian Christiansfeld; 2018-08-21 - 2018-08-22
UiB Untitled
 
7 Selberg, Torunn.
Sjamanisme - en spirituell kulturarv?. Ottar 2018 (3) s. 12-18
UiB Untitled
 
2017
8 Selberg, Torunn.
Spiritual Tourism. I: New Age in Norway. Equinox Publishing 2017 ISBN 9781781794166. s. 79-95
UiB Untitled
 
2016
9 Lundby, Knut; Selberg, Torunn.
Minneord. Birgit Hertzberg Kaare 1948-2016. Tidsskrift for kulturforskning 2016 ;Volum 2016.(1) s. 131-133
UiB UiO Untitled
 
10 Selberg, Torunn.
Vernacular medicine, narratives and miracles : healing narratives in the context of popular storytelling. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2016 ;Volum 72. s. 11-28
UiB Untitled
 
11 Selberg, Torunn; Bjelland, Anne Karen.
Kystpilegrimsleden - et ledd i regionaliseringen av Vestlandet?. I: Region og regionalisering. Perspektiv og praksis.. Novus Forlag 2016 ISBN 9788270998722. s. 191-212
UiB Untitled
 
2015
12 Eriksen, Anne; Selberg, Torunn.
The order of folklore: Rachel Busk and the folk-lore of Rome. Folklore 2015 ;Volum 126.(3) s. 301-316
UiB UiO Untitled
 
13 Selberg, Torunn.
Continuity through variation, actualization of legends. Why Folkloristics?; 2015-06-10 - 2015-06-12
UiB Untitled
 
14 Selberg, Torunn.
Kulturarv og kulturvernets samfunnsaspekt med fokus på det frivillige kulturvernet. Kulturvernkonferansen 2015; 2015-03-14 - 2015-03-14
UiB Untitled
 
15 Selberg, Torunn.
Pilgrimage and heritage. 12th congress of SIEF. Utopias. realities, heritages. Zagreb; 2015-06-21 - 2015-06-25
UiB Untitled
 
16 Selberg, Torunn.
Recension. Leidulf Mydland. Skolehuset som kulturminne. Lokale verdier og nasjonal kulturminneforvaltning.. Bebyggelsehistorisk tidskrift 2015 ;Volum 70. s. 107-109
UiB Untitled
 
17 Selberg, Torunn.
Shamanism - A Spiritual Heritage? The Significance of the Past in Shamanic Discourses. I: Nordic Neoshamanisms. Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 9781137461391. s. 89-102
UiB Untitled
 
2014
18 Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn; Ågotnes, Hans-Jakob.
Innleiing: Når industrisamfunnet blir kulturarv. I: Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press 2014 ISBN 978-82-304-0110-1. s. 11-24
UiB Untitled
 
19 Selberg, Torunn.
Fortellingen i kulturarvprosesser. I: Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press 2014 ISBN 978-82-304-0110-1. s. 75-94
UiB Untitled
 
20 Selberg, Torunn.
Sagnet om Utrøst - en evig fortelling?. I: "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-772-5. s. 343-350
UiB Untitled
 
21 Selberg, Torunn.
Tradisjon og forandring. Kulturhistorie?. Seminar om kulturhistorie, etnologi og folkloristikk.; 2014-10-06 - 2014-10-07
UiB Untitled
 
22 Selberg, Torunn; Bowman, Marion; Österlund-Potzch, Susanne.
Panel: Walking with intent. Asessing pilgrimage studies today.; 2014-07-05 - 2014-07-06
UiB Untitled
 
23 Ågotnes, Hans-Jakob; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn.
Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press 2014 (ISBN 978-82-304-0110-1) 274 s.
UiB Untitled
 
2013
24 Selberg, Torunn.
Folkediktning. I: Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-723-7. s. 317-346
UiB Untitled
 
25 Selberg, Torunn.
Folkelig releigiøsitet - å ta overtro på alvor. Offentlig foredrag; 2013-01-23
UiB Untitled
 
26 Selberg, Torunn.
Fortelling, kulturarv og kulturminner. I: Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok til Ulf Palmenfelt. Gotland University Press 2013 ISBN 978-91-86343-15-6. s. 97-112
UiB Untitled
 
27 Selberg, Torunn.
Om Pilegrimsleden som kulturarvsprosjekt. Fortellinger og kulturarvsprosesser. I: Å lage kulturminner - hvordan kulturarv forstås, formes og forvaltes. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-733-6. s. 43-58
UiB Untitled
 
28 Selberg, Torunn; Alempievic, Nevena Skrbic.
Turning fiction into reality: the making of two places within literary geography. Studia ethnologica Croatica 2013 ;Volum 25. s. 183-206
UiB Untitled
 
2012
29 Engevik, Asbjørn; Barndon, Randi; Selberg, Torunn; Ågotnes, Hans-Jakob.
Global heritage - local contexts. Kulturarvsprosesser og verdiforvaltning. Global heritage - local context. Fra produskjonssted til kulturarvssted; 2012-08-29 - 2012-08-31
UiB Untitled
 
30 Kvamme, Ole Marius; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn; Barndon, Randi; Ågotnes, Hans-Jakob.
UNESCO-prosjektet i Odda. Forskerteam vil gjøre dypdykk i prrosessene. Hardanger Folkebald [Avis] 2012-09-05
UiB Untitled
 
31 Selberg, Torunn.
Kulturarv og fortelling. Om pilegrimsleden som kulturarvsprosjekt. Å lage kulturminner; om hvordan kulturarv formes, forstås og forvaltes; 2012-09-19 - 2012-09-20
UiB Untitled
 
32 Selberg, Torunn.
Livet på finnskogen. Fra konflikt til kulturarv. I: Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press 2012 ISBN 978-91-87121-02-9. s. 85-106
UiB Untitled
 
33 Selberg, Torunn.
Spirituell litteratur og turisme, og spirituelle trender som tema i litteratur. Religiøse trender og postsekulær religion i Norden; 2012-11-12 - 2012-11-13
UiB Untitled
 
34 Selberg, Torunn.
Tradisjon, kulturarv og minnepolitikk. Å iscenesette, vandre i og fortelle om fortiden. I: Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press 2012 ISBN 978-91-87121-02-9. s. 9-28
UiB Untitled
 
35 Selberg, Torunn; Eriksen, Anne; Garnert, Jan.
Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press 2012 (ISBN 978-91-87121-02-9) 277 s.
UiB UiO Untitled
 
2011
36 Selberg, Torunn.
Folkelig religiøsitet. Et kulturvitenskapelig perspektiv. Scandinavian Academic Press 2011 (ISBN 978-82-304-0065-4) 174 s.
UiB Untitled
 
37 Selberg, Torunn.
Norwegian pilgrimage, heritage and the individual wanderer. Heritage and Indviduals; 2011-09-14 - 2011-09-17
UiB Untitled
 
38 Selberg, Torunn.
Pilegrimsveien som kulturarv. Den norske pilegrimsrenessansen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2011 (1/2) s. 120-131
UiB Untitled
 
39 Selberg, Torunn.
Taking superstitions seriously. Folklore 2011 ;Volum special issue.
UiB Untitled
 
2010
40 Selberg, Torunn.
Journeys, Religion and Authenticity Re-visited. I: Re-Investing Authenticity. Tourism, Place and Emotions. Channel View Publications 2010 ISBN 978-1-84541-128-2. s. 228-240
UiB Untitled
 
41 Selberg, Torunn.
Litterære minnesteder. Undsets liv og dikting i stedsfortellinger. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet 2010 s. 28-41
UiB Untitled
 
42 Selberg, Torunn.
Places of Literary Memory. Undset's Life and Literature in Narratives of Place. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2010 ;Volum 66. s. 179-196
UiB Untitled
 
2009
43 Selberg, Torunn.
Celebrazioni del luogo: feste nella Norvegia di oggi. Lares: trimestrale di studi demo-etno-antropologici 2009 (2) s. 309-324
UiB Untitled
 
44 Selberg, Torunn.
Guruen i granskogen og profet i eget land. Mediediskusjoner og mediefortellinger om en "norsk guru". DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2009 (4) s. 30-44
UiB Untitled
 
45 Selberg, Torunn.
Sacred geography, place narratives and tourist destinations. Tourism, Religion & Culture; 2009-10-27 - 2009-10-29
UiB Untitled
 
46 Selberg, Torunn.
"Vår" kulturarv - politisk myte eller realitet?. Riksantikvarens konferanse: Kulturarven i lokalmiljøet; 2009-11-10 - 2009-11-11
UiB Untitled
 
2008
47 Selberg, Torunn.
"Vår" kulturarv - politisk myte eller realitet?. Kirke og kultur 2008 (1) s. 21-30
UiB Untitled
 
2007
48 Selberg, Torunn.
Celebrations of Place. festivals in Modern Society. Sagre, fiere, feste e tradizioni. Feste in Maremma e in Europa; 2007-10-19 - 2007-10-20
UiB Untitled
 
49 Selberg, Torunn.
Fortelling, festival og sted. I: Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0669-8. s. 132-155
UiB Untitled
 
50 Selberg, Torunn.
Fortid og landskap i fortelling og festival. Selja og Finnskogen. I: Historiebruk i Norden. Uppsala: Landsarkivet 2007 ISBN 978-91-631-9999-8. s. 85-104
UiB Untitled
 
    Vis neste liste