Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Oksavik, Jannike Dyb; Aarseth, Turid; Solbjør, Marit; Kirchhoff, Ralf.
'What matters to you?' Normative integration of an intervention to promote participation of older patients with multi-morbidity - a qualitative case study. BMC Health Services Research 2021
NTNU HIM Untitled
 
2020
2 Frisvoll, Inger Cecilie; Aarseth, Turid; Kirchhoff, Ralf.
Å skrive ut pasienter til kommunene - faglig rasjonalitet under press?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2020 ;Volum 6.(3) s. 1-15
HIM NTNU Untitled
 
3 Kirchhoff, Ralf.
Koronakrisen – om å gjøre det rette, også når det er tvil. Gemini 2020
NTNU Untitled
 
4 Kirchhoff, Ralf; Solberg, Mads.
A framework for policy research on governmental trust and AAL-technology: a proposal. ISG's 12th World Conference of Gerontechnology; 2020-10-06 - 2020-10-09
NTNU Untitled
 
5 Melbye, Marita Christina Susanne; Kirchhoff, Ralf.
Tverrprofesjonell in situ simulering på intensivavdelingen - erfaringer blant leger og sykepleiere. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing 2020 (3) s. 13-21
HIM HMR NTNU Untitled
 
6 Oksavik, Jannike Dyb; Kirchhoff, Ralf; Sogstad, Maren Kristine Raknes; Solbjør, Marit.
Sharing responsibility: Municipal health professionals' approaches to goal setting with older patients with multi-morbidity - a grounded theory study. BMC Health Services Research 2020 ;Volum 20.(141) s. -
NTNU Untitled
 
7 Pukstad, Brita; Oestvang, Janne; Ingebrigtsen, Erik; Lenschow, Harald; Onsøyen, Lars E.; Kirchhoff, Ralf; Ødegård, Rune Strand.
Ph.d.-administrative støttesystemer. : Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 37 s.
NTNU Untitled
 
2019
8 Kirchhoff, Ralf; Vik, Erlend; Aarseth, Turid.
Management and reforms in the Nordic hospital landscape. Journal of Health Organisation and Management 2019 ;Volum 33.(5) s. 588-604
HIM NTNU Untitled
 
9 Oksavik, Jannike Dyb; Kirchhoff, Ralf.
Moralsk stress blant sykepleiere i medisinske og kirurgiske avdelinger. Nordisk sygeplejeforskning 2019 ;Volum 9.(2) s. 118-127
NTNU Untitled
 
10 Solberg, Mads; Kirchhoff, Ralf.
Robotteknologi og helse – en retrospektiv innholdsanalyse av norske avisartikler fra 2000 til 2018. Helsetjenesteforskningskonferansen 2019; 2019-03-12 - 2019-03-13
NTNU Untitled
 
2018
11 Bøyum-Folkeseth, Linda; Kirchhoff, Ralf.
Endringer i klageregler : stor økning i klager etter samhandlingsreformen?. I: Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215031217. s. 155-166
HIM NTNU Untitled
 
12 Huby, Guro Øyen; Cook, Ailsa; Kirchhoff, Ralf.
Can we mandate partnership working? Top down meets bottom up in structural reforms in Scotland and Norway. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2018 ;Volum 26.(2) s. 109-119
HIOF NTNU Untitled
 
13 Oksavik, Jannike Dyb; Kirchhoff, Ralf; Solbjør, Marit; Sogstad, Maren Kristine Raknes.
Multimorbidity and patient involvement. 18th International Conference on Integrated Care; 2018-05-23 - 2018-05-25
NTNU Untitled
 
2017
14 Bøyum-Folkeseth, Linda; Kirchhoff, Ralf.
Endringer i klageregler – stor økning i klager etter samhandlingsreformen?. Fjordkonferansen; 2017-06-20 - 2017-06-21
HIM NTNU Untitled
 
15 Kirchhoff, Ralf; Aarseth, Turid; Vik, Erlend.
Management and reforms in the Nordic hospital landscape - A literature review. Nasjonal konferanse i helsetjenesteforskning; 2017-03-14 - 2017-03-15
HIM NTNU Untitled
 
16 Kirchhoff, Ralf; Kongshaug, Arnhild Vestnes; Vadset, Tove Bjørnland.
Self-Assessment of Intensive Care Nurses’ Team Performance Compared with Intensive Care Nursing Students. Prehospital and Disaster Medicine 2017 ;Volum 32. s. -
NTNU Untitled
 
2016
17 Haugan, Idun; Kirchhoff, Ralf.
Kommunene er uforberedt på velferdsteknologi. gemini.no [Fagblad] 2016-06-17
NTNU Untitled
 
18 Huby, Guro Øyen; Kirchhoff, Ralf.
Bestemor med brukket rygg i helsetjenestenes hinderløype. Dagsavisen - Nye Meninger 2016
HIOF NTNU Untitled
 
19 Kirchhoff, Ralf; Berg, Helen.
Bruk av videokommunikasjonsteknologi i hverdags- og/eller telerehabilitering. Sykepleien Forskning 2016 ;Volum 11.(2) s. 174-183
NTNU Untitled
 
20 Kirchhoff, Ralf; Bøyum-Folkeseth, Linda; Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid.
Samhandlingsreformen og fastlegene – et avstandsforhold?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2016 ;Volum 2.(2) s. 95-106
HIM Untitled
 
21 Kirchhoff, Ralf; Ljunggren, Birgitte.
Aspects of Equality in Mandatory Partnerships - From the Perspective of Municipal Care in Norway. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2016 ;Volum 16.(2) s. 1-8
TFoU Untitled
 
22 Vadset, Tove B.; Kongshaug, Arnhild Vestnes; Kirchhoff, Ralf.
Best mulig forberedt - evaluering av simulatorbasert samtrening i intensiv sykepleie. Ålesund: NTNU i Ålesund 2016 35 s.
NTNU Untitled
 
2015
23 Brekk, Åge; Kirchhoff, Ralf.
Hvor ble det av pasienten i samarbeidsavtalene?. Nordiske organisasjonsstudier 2015 ;Volum 17.(3) s. 37-62
HIM NTNU Untitled
 
24 Grimsmo, Anders; Kirchhoff, Ralf; Aarseth, Turid.
Samhandlingsreformen i Norge. Nordiske organisasjonsstudier 2015 ;Volum 17.(3) s. 3-12
HIM NTNU Untitled
 
25 Hall-Lord, Marie Louise; Marhaug, Gudmund; Hoffmann, Bjørn; Ballangrud, Randi; Lunde, Birgitta Hansen; Olsen, Marit; Storli, Marit; Kirchhoff, Ralf; Olsen, Lars André; Reine, Elisabeth.
Rapport fra arbeidsgruppe Pasientsikkerhet. : NTNU, HiST, Høgskolen i gjøvik, Høgskolen i Ålesund 2015 9 s.
NTNU Untitled
 
26 Kirchhoff, Ralf.
Samhandling i støpeskjeen - kunnskap og forskning om samhandlingsreformen. ReHabiliteringskonferansen 2015; 2015-10-15 - 2015-10-16
NTNU Untitled
 
27 Kirchhoff, Ralf; Berg, Helen.
Scoping review: Hverdagsrehabilitering og videokommunikasjon. Fjordkonferansen 2015; 2015-06-18 - 2015-06-19
NTNU Untitled
 
28 Kirchhoff, Ralf; Berg, Helen.
Videokommunikasjon i hverdagsrehabilitering. Den internasjonale sykepleiedagen; 2015-05-12 - 2015-05-12
NTNU Untitled
 
29 Kirchhoff, Ralf; Grimsmo, Anders; Brekk, Åge.
Kommuner og helseforetak - ble de enige om noe?. Tidsskrift for velferdsforskning 2015 ;Volum 18.(2) s. 125-141
HIM NTNU Untitled
 
30 Kirchhoff, Ralf; Ljunggren, Elin Birgitte.
Equality in partnerships. The Coordination Reform in Norway. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2015 ;Volum 15.(5)
TFoU Untitled
 
31 Ljunggren, Elin Birgitte; Kirchhoff, Ralf.
Equality in partnerships: The Coordination Reform in Norway. 15th International Conference on Integrated Care - ICIC15; 2015-03-25 - 2015-03-27
DMMH NTNU Untitled
 
32 Rutle, Adrian; Fagerland Simonsen, Kent Inge; Schaathun, Hans Georg; Kirchhoff, Ralf.
Model-driven software engineering in practice: A content analysis software for health reform agreements. Procedia Computer Science 2015 ;Volum 63. s. 545-552
HVL NTNU Untitled
 
2014
33 Blindheim, Kari; Kirchhoff, Ralf; Dahl, Berit Misund.
Helse og læring. Ålesund: Høgskolen i Ålesund 2014 (ISBN 978-82-92186-51-0) 70 s. Rapport HiÅ(5)
NTNU Untitled
 
34 Brekk, Åge; Kirchhoff, Ralf.
Hvor ble det av pasientene i samarbeidsavtalene?. Fjordkonferansen; 2014-06-19 - 2014-06-20
HIM NTNU Untitled
 
35 Kirchhoff, Ralf; Ljunggren, Elin Birgitte.
Kunnskapsglidning: Likeverdig kunnskap i helseforetak og kommuner. Utdanning for fremtidens arbeidsliv; 2014-09-17 - 2014-09-18
TFoU Untitled
 
36 Kirchhoff, Ralf; Ljunggren, Elin Birgitte.
Towards inter-organizational equality? The Coordination Reform in Norway. 10th Annual Norwegian Health Sociology Conference; 2014-04-24 - 2014-04-25
NTNU TFoU Untitled
 
37 Kirchhoff, Ralf; Nesset, Erik.
Tyske og norske sykehusleger i Norge - ulike syn på faglig oppdatering?. I: Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 2013. Forlag1 2014 ISBN 978-82-8285-078-0. s. 195-220
NTNU Untitled
 
2013
38 Kirchhoff, Ralf.
Foreløpige analyseresultat basert på avtaletekstene fra tre tjenesteavtaleområder. Forskermøte EVASAM (Evaluering av samhandlingsreformen); 2013-06-13 - 2013-06-13
NTNU Untitled
 
39 Kirchhoff, Ralf.
Samarbeidsavtaler til statistikkformål. Møte i arbeidsgruppe for bruk av samarbeidsavtaler til statistikkformål; 2013-10-11 - 2013-10-11
NTNU Untitled
 
40 Kirchhoff, Ralf.
Tyske sykehusleger i Norge i et institusjonelt perspektiv. : Universitetet i Bergen 2013
UiB Untitled
 
41 Kirchhoff, Ralf.
Tyskland og Norge - to syn på kvalitet i helsesektoren?. Fjordkonferansen; 2013-06-20 - 2013-06-21
NTNU Untitled
 
42 Kirchhoff, Ralf; Grimsmo, Anders.
Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen - forløpige resultat fra arbeidspakke 1 (avtalene). Forskerseminar for deltakere i prosjektene i evalueringen av Samhandlingsreformen; 2013-06-17 - 2013-06-17
NTNU Untitled
 
2011
43 Kirchhoff, Ralf.
Tilhørighet til arbeidsplassen: en komparativ studie av tyske og norske sykehusleger i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011 ;Volum 52.(2) s. 181-210
NTNU Untitled
 
2010
44 Kirchhoff, Ralf.
Forskjeller i opplevelse av arbeidsmiljøet blant norske og tyske overleger i Norge :. Søkelys på arbeidslivet 2010 ;Volum 27.(1/2) s. 87-104
NTNU Untitled
 
45 Kirchhoff, Ralf.
Management contexts and their relevance on physicians organizational commitment. A comparative study of German and Norwegian hospital physicians in Norway. COST ACTION IS0903: ENHANCING THE ROLE OF MEDICINE IN MANAGEMENT; 2010-11-22 - 2010-11-22
NTNU Untitled
 
2009
46 Kirchhoff, Ralf.
Utenlandske forskere i Norge: ulike erfaringer og noen fellestrekk. EURAXESS; 2009-01-28 - 2009-01-29
NTNU Untitled
 
2008
47 Kirchhoff, Ralf.
German physicians' perceived working experiences in Sweden and Norway. The 3rd Nordic Workshop on Health Management and Organization; 2008-12-04 - 2008-12-05
NTNU Untitled
 
48 Kirchhoff, Ralf.
Hva er forskning?. Sunnmørsposten 2008 s. 1-
NTNU Untitled
 
2007
49 Kirchhoff, Ralf.
Konfirmasjon ? Styrer pengene ungdommenes verdivalg?. Fri tanke 2007 (1) s. 1-
NTNU Untitled
 
50 Kirchhoff, Ralf.
Konfirmasjonspenger : en undersøkelse om ålesunderes forhold til konfirmasjonspenger. Ålesund: Høgskolen i Ålesund 2007 (ISBN 9788292186367) 24 s. (01)
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste