Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-25 av 25

2019
1 Husebø, Bettina; Tranvåg, Oscar; Fæø, Stein Erik; Samdal, Rune; Vislapuu, Maarja; Gedde, Marie; Hillestad, Eirin; Jacobsen, Frode F.; Kjerstad, Egil; Naik, Mala; Bruvik, Frøydis Kristine; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Berge, Line Iden.
LIVE@Home.Path. Kunnskapskommunekonferansen 2019 Innovasjon med kunnskap; 2019-06-19
HVL OUS UiB Untitled
 
2018
2 Aakvik, Arild; Kjerstad, Egil; Holmås, Tor Helge.
Health, life expectancy and pension reform. : Working Paper, Gruppe for Trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen 2018 20 s.
UiB Untitled
 
3 Islam, M. Kamrul; Kjerstad, Egil.
Co-ordination of health care: the case of hospital emergency admissions. European Journal of Health Economics 2018 s. 1-17
NORCE Untitled
 
2017
4 Ervik, Rune; Kjerstad, Egil; Rubecksen, Kristin; Lindén, Tord Skogedal.
Rettighetsfesting av BPA - store forventinger, betinget suksess. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2017 202 s.
NORCE Untitled
 
5 Ervik, Rune; Kjerstad, Egil; Rubecksen, Kristin; Lindén, Tord Skogedal.
RETTIGHETSFESTING AV BPA – store forventninger, betinget suksess. Sammendrag. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2017 30 s.
NORCE Untitled
 
6 Tuntland, Hanne; Kjeken, Ingvild; Førland, Oddvar; Langeland, Eva; Aaslund, Mona Kristin; Espehaug, Birgitte; Folkestad, Bjarte; Aas, Eline; Kjerstad, Egil; Jacobsen, Frode F..
Hverdagsrehabilitering - forskningsresultater fra to norske studier. Norsk fagkongress i ergoterapi 2017; 2017-11-07 - 2017-11-07
HVL OSLOMET NORCE UiB UiO Untitled
 
2016
7 Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Monstad, Karin.
Kommunale pleie- og omsorgstjenester – en studie av eldre med og uten nære pårørende.. Samfunnsøkonomen 2016 (6) s. 33-45
NORCE Untitled
 
8 Islam, M. Kamrul; Kjerstad, Egil.
The Ambiguous Effect of GP Competition: The Case of Hospital Admissions. Health Economics 2016 s. -
NORCE Untitled
 
9 Kjerstad, Egil.
Hverdagsrehabilitering i Voss kommune - resultatene fra en økonomisk evaluering. Konferanse hverdagsrehabilitering; 2016-04-05 - 2016-04-06
NORCE Untitled
 
10 Kjerstad, Egil.
Hverdagsrehabilitering i Voss kommune: Resultatene fra den økonomiske evalueringen. Erfaringer med hverdagsrehabilitering; 2016-04-05 - 2016-04-06
NORCE Untitled
 
11 Kjerstad, Egil; Tuntland, Hanne.
Reablement in community-dwelling older adults: a cost-effectiveness analysis alongside a randomized controlled trial. Health Economics Review 2016 ;Volum 6.(15) s. -
HVL NORCE Untitled
 
12 Park, A-La; Kjerstad, Egil; Crawford, Mike J.; Gold, Christian.
Cost-effectiveness analysis of a randomised controlled trial of improvisational music therapy’s effectiveness for young children with autism (TIME-A) in the UK: Preliminary findings (work-in-progress). Examining the utility of music interventions for children with learning disabilities conference; 2016-11-28 - 2016-11-28
NORCE UiB Untitled
 
2015
13 Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil.
Prioritization and the elusive effect on welfare - A Norwegian health care reform revisited. Social Science and Medicine 2015 ;Volum 128. s. 290-300
NORCE UiB Untitled
 
2014
14 Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil.
Prioritization and the Elusive Effect on Welfare - A Norwegian Health Care Reform Revisited. : Institutt for økonomi 2014 30 s.
NORCE UiB Untitled
 
15 Monstad, Karin; Kjerstad, Egil.
Reinnleggelsesrater og variasjoner mellom pasienters hjemstedskommuner. Den nasjonale helseøkonomikonferansen 2014; 2014-05-19 - 2014-05-20
NORCE Untitled
 
16 Tuntland, Hanne; Espehaug, Birgitte; Førland, Oddvar; Hole, Astri Drange; Kjerstad, Egil; Kjeken, Ingvild.
Reablement in community-dwelling adults: study protocol for a randomised controlled trial. BMC Geriatrics 2014 ;Volum 14:139. s. -
VID DIAKON HVL OSLOMET NORCE Untitled
 
2013
17 Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul; Kjerstad, Egil.
Between two beds: inappropriately delayed discharges from hospitals. International Journal of Health Care Finance and Economics 2013 ;Volum 13.(3-4) s. 201-217
NORCE Untitled
 
18 Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul; Kjerstad, Egil.
Interdependency between social care and hospital care: the case of hospital length of stay. European Journal of Public Health 2013 ;Volum 23.(6) s. 927-933
NORCE Untitled
 
2010
19 Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Lurås, Hilde; Straume, Odd Rune.
Does monetary punishment crowd out pro-social motivation? A natural experiment on hospital length of stay. Journal of Economic Behavior and Organization 2010 ;Volum 75.(2) s. 261-267
AHUS NORCE SNF UiB Untitled
 
2007
20 Lurås, Hilde; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode.
Long term care and hospital length of stay for elderly patients. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS 2007 30 s.
AHUS NORCE SNF Untitled
 
2006
21 Andersen, Christian; Brekke, Kurt R.; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode; Straume, Odd Rune; Sunnevåg, Kjell.
Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Rapport 25/06. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning 2006
NHH SNF UiB Untitled
 
2002
22 Kjerstad, Egil; Olsen, Trond E..
Finansiering av helseforetak basert på relative prestasjoner. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning, SNF 2002 (ISBN 8249102312) 60 s. (41)
NHH Untitled
 
2001
23 Gautun, Heidi; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode.
Mellom to senger? Eldre sykehuspasienter og det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. Bergen: SNF 2001 (ISBN 82-491-0181-2) 99 s. SNF-rapport(57)
FAFO SNF Untitled
 
1997
24 Gjesdal, Frøystein; Mathiesen, Lars; Hagen, Kåre Petter; Berrefjord, Ole; Kjerstad, Egil.
Næringspolitiske virkninger av økt statlig rolle i næringslivet (Implications for Industrial Policy of Increased Public Ownership in Business). : Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning 1997 (ISBN 82-7296-813-4) 43 s. (47)
NHH Untitled
 
25 Mathiesen, Lars; Berrefjord, Ole; Hagen, Kåre Petter; Gjesdal, Frøystein; Kjerstad, Egil.
Næringspolitiske virkninger av økt statlig rolle i næringslivet (Implications for Industrial Policy of Increased Public Ownership in Business). : Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning 1997 (ISBN 82-7296-813-4) 43 s. (47)
NHH Untitled