Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 92 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Digitalization, street-level bureaucracy and welfare users' experiences. Social Policy & Administration 2018 ;Volum 52.(1) s. 67-90
NORCE UiB Untitled
 
2 Lundberg, Kjetil.
Digitalisering og sosiologi. Fredagssalongen; 2018-08-31
HVL Untitled
 
3 Lundberg, Kjetil.
The Welfare Subject in the "One-stop Shop": Agency in Troublesome Welfare Encounters. Journal of Sociology & Social Welfare 2018 ;Volum XLV.(2) s. 119-139
NORCE Untitled
 
4 Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Nav og ny kanalstrategi – utfordringar ved digitaliseringa. I: Tilsynsmelding 2017. Oslo: Statens helsetilsyn 2018 s. 26-29
NORCE UiB Untitled
 
2017
5 Carlsen, Benedicte; Lundberg, Kjetil.
”If it weren´t for me…”: Perspectives of family carers of older people receiving professional care. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2017 ;Volum 32.(1) s. 213-221
NORCE Untitled
 
6 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil.
Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(4) s. 332-348
NORCE Untitled
 
7 Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Digitaliseringen og NAV - hva er brukernes erfaringer?. Magasinet Velferd 2017 (2) s. 36-37
NORCE UiB Untitled
 
8 Lundberg, Kjetil.
Bakkebyråkrati, digitalisering og tilgjengelighet i NAV. RDV-seminar (Rett, demokrati og velferd); 2017-06-15
NORCE Untitled
 
9 Lundberg, Kjetil.
Care descriptions at work. Paper-presentasjon.. Nordisk nettverk for institusjonell etnografi; 2017-11-02
NORCE Untitled
 
10 Lundberg, Kjetil.
Creaming for integration?: National and local policy strategies for integrating refugees in contemporary Norway. ESA 13th Conference of the European Sociology Conference; 2017-08-30
NORCE Untitled
 
11 Lundberg, Kjetil.
Dementia Care Work Situated Between Professional and Regulatory Codes of Ethics. Ethics and social welfare 2017 ;Volum 12.(2) s. 133-146
NORCE Untitled
 
12 Lundberg, Kjetil.
Nav, brukerne og digitaliseringen. Formidlingsseminar; 2017-09-08
NORCE Untitled
 
13 Lundberg, Kjetil.
Observasjon som mulighet til sosiologisk innsikt: Skygging og kortere feltarbeid. Foredrag; 2017-05-29
NORCE Untitled
 
14 Lundberg, Kjetil.
Veien inn i arbeidslivet: Tiltak for mennesker med flukt- og innvandringsbakgrunn. Lunchseminar, Uni Research; 2017-03-22
NORCE Untitled
 
15 Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
NAV, digitalisering og tilgjengelighet. Fagdager for Fylkesmannen; 2017-06-08
NORCE UiB Untitled
 
2016
16 Dencker-Larsen, Sofie; Lundberg, Kjetil.
Depicted welfare-recipient stereotypes in Norway and Denmark: a photo-elicitation study. Nordic Journal of Social Research 2016 ;Volum 7. s. -
NORCE Untitled
 
17 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil.
Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. Bergen: Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier 2016 (ISBN 978-82-8095-114-4) 82 s.
NORCE UiB Untitled
 
18 Lundberg, Kjetil.
Arbeidsinkludering for flyktninger: Opplæring i pleie/omsorg med praksis og teori. Forelesning; 2016-10-28
NORCE Untitled
 
19 Lundberg, Kjetil.
Bokmelding: Ann-Helen Bay, Anniken Hagelund og Aksel Hatland (red.): For mange på trygd? Velferdspolitiske spenninger. Tidsskrift for velferdsforskning 2016 (2) s. 200-202
NORCE Untitled
 
20 Lundberg, Kjetil.
Textual Technologies and care work. ESA RN16 midterm conference: "New directions in health care work and organisations"; 2016-05-19 - 2016-05-21
NORCE Untitled
 
21 Lundberg, Kjetil; Sataøen, Hogne Lerøy.
Kvalitativ sykepleieforskning: En studie av refleksjoner om forskerens situering. Klinisk Sygepleje 2016 ;Volum 30.(4) s. 254-267
NORCE Untitled
 
22 Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Brukerperspektiv på kontakten med Nav. Fagseminar, Nav Bergenhus; 2016-06-02
NORCE UiB Untitled
 
23 Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Everyday interaction at the front-line: The case of the Norwegian all-in-one bureaucracy. Journal of Organizational Ethnography 2016 ;Volum 5.(2) s. 152-166
NORCE UiB Untitled
 
2015
24 Lundberg, Kjetil.
- For lett å jukse til seg Nav-penger. Dagbladet [Avis] 2015-07-08
NORCE Untitled
 
25 Lundberg, Kjetil.
Individuelle omsorgsplaner og tekstlig teknologi. En paperpresentasjon. Sosiologisk vinterseminar; 2015-01-23
NORCE Untitled
 
26 Lundberg, Kjetil.
Omfattende forskning på reform. Uni Research 2014 [Fagblad] 2015-06-01
NORCE Untitled
 
27 Lundberg, Kjetil.
Samhandlingsreformens konsekvenser for eldre: Pasientrettigheter, pårørende og koordinering av tjenester. Rapporteringsseminar EVA-SAM; 2015-01-08
NORCE Untitled
 
28 Lundberg, Kjetil.
Styringsteksters innvirkning i det praktiske pleie- og omsorgsarbeidet. Prosjektseminar; 2015-05-27
NORCE Untitled
 
29 Lundberg, Kjetil.
What's in an individual care plan? Textual technologies and the management of care work. 12th conference of the European sociological association 2015; 2015-08-26
NORCE Untitled
 
30 Lundberg, Kjetil; Carlsen, Benedicte.
Integrert omsorg for eldre med hoftebrudd. prosjektseminar; 2015-11-18
NORCE Untitled
 
2014
31 Grung, Camilla Bysheim; Johnsen, Iren; Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Implementering av Nav-reformen ved to lokale Nav-kontorer sett fra ansattes perspektiv. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2014 23 s. Rokkansenteret Notat(5)
NORCE UiB Untitled
 
32 Lundberg, Kjetil.
Negotiating Care Safety. Fagseminar; 2014-12-04
NORCE Untitled
 
33 Lundberg, Kjetil.
Prosjektpresentasjon: Labour migration and the moral sustainability of the Norwegian welfare state. Nettverksseminar; 2014-02-25
NORCE Untitled
 
34 Lundberg, Kjetil; Sataøen, Hogne Lerøy.
Institusjonell etnografi - ei inspirasjonskilde for den skandinaviske organisasjonsteorien?. Nordiske organisasjonsstudier 2014 ;Volum 16.(1) s. 30-50
NORCE UiB Untitled
 
2013
35 Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer?. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. s. 174-1987
NORCE UiB Untitled
 
36 Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02175-1) 204 s.
NORCE UiB Untitled
 
37 Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. s. 11-30
NORCE UiB Untitled
 
38 Lundberg, Kjetil.
Bokomtale: Anne Grete Jenssen og Inger Marii Tronvoll (red.) Brukermedvirkning: Likeverd og anerkjennelse. Tidsskrift for velferdsforskning 2013 ;Volum 16.(1) s. 52-55
NORCE Untitled
 
39 Lundberg, Kjetil.
Bokomtale: Kenneth Dahlgren og Hans Erik Næss (red.) Tanker om samfunn. Tidsskrift for samfunnsforskning 2013 ;Volum 54.(2) s. 264-267
NORCE Untitled
 
40 Lundberg, Kjetil.
Bokomtale: Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) "Arbeidslinja: Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten". Sosiologisk Tidsskrift 2013 ;Volum 21.(4) s. 402-405
NORCE Untitled
 
41 Lundberg, Kjetil.
Et sjansespill å være Nav-bruker. Sosial trygd 2013 ;Volum 102.(4) s. 12-14
NORCE Untitled
 
42 Lundberg, Kjetil.
Forskerstrid om trygdesmitte. Sosial trygd 2013 ;Volum 102.(5) s. 11-13
NORCE Untitled
 
43 Lundberg, Kjetil.
Forskningens publikum. Sosiolog-nytt 2013 ;Volum 39.(1) s. -
NORCE Untitled
 
44 Lundberg, Kjetil.
Fra tynne beskrivelser til feite forklaringer: Om smitteperspektivet i norsk trygdedebatt. Nytt Norsk Tidsskrift 2013 ;Volum 30.(2) s. 139-150
NORCE Untitled
 
45 Lundberg, Kjetil.
Individualiserte mål, standardiserte løsninger, lokalt skjønn og brukernes kompetanse. Spenninger på velferdsfeltet. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. s. 91-110
NORCE Untitled
 
46 Lundberg, Kjetil.
Integrerte helse- og omsorgstjenester: Brukerperspektiver. Forskersamling; 2013-05-07
NORCE Untitled
 
47 Lundberg, Kjetil.
Interview issues. prosjektmøte, labour migration and the moral sustainability of the Norwegian welfare state; 2013-10-25
NORCE Untitled
 
48 Lundberg, Kjetil.
On the blurred relationship in welfare encounters: Activation, accountability and individual agency. ESA-konferansen; 2013-08-31
NORCE Untitled
 
49 Lundberg, Kjetil.
Tanker om samfunn : Kenneth Dahlgren og Hans Erik Næss (red.). Tidsskrift for samfunnsforskning 2013 ;Volum 54.(2) s. 264-267
NORCE Untitled
 
50 Lundberg, Kjetil.
Trygd, kontekst, stigma og formidlingsansvar. Nytt Norsk Tidsskrift 2013 ;Volum 30.(3) s. 311-315
NORCE Untitled
 
    Vis neste liste