Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-36 of 36

2021
1 Bern, Linn Terese; Lorentzen, Nefise Özkal; Nordanger, Marte.
Fortellinger om tid og synlighet: en studie av studenters deltakelse i digital undervisning under covid-19-pandemien. UNIPED 2021 ;Volume 44.(4) p. 248-261
HINN Untitled
 
2 Horbowicz, Paulina; Nordanger, Marte.
Epistemic constructions in L2 Norwegian: A longitudinal study of formulaic and productive patterns. Language and Cognition 2021 ;Volume 13.(3) p. 438-466
HINN Untitled
 
3 Horbowicz, Paulina; Nordanger, Marte.
The development of an epistemic repertoire in L2 Norwegian – a usage-based case study of adult learners. EuroSLA 30; 2021-06-30 - 2021-07-03
HINN Untitled
 
4 Horbowicz, Paulina; Nordanger, Marte.
Variability, formulaicity and agency in the development of an epistemic repertoire in L2 Norwegian. Research seminar with Karen Roehr-Brackin: Usage-based approaches to second lanuage learning and development; 2021-05-26
HINN Untitled
 
5 Nordanger, Marte.
Citizenship tests, language learning and motivation: Learners' and teachers' voices. IMPECT kick-off seminar; 2021-09-02
HVL Untitled
 
6 Nordanger, Marte.
Dynamisk-bruksbaserte analyser av utviklingen av epistemiske konstruksjoner og verb-lokativ-konstruksjoner i norsk som andrespråk. Forskergruppemøte i BLAU, UiB; 2021-06-22
HINN Untitled
 
7 Nordanger, Marte.
GÅ, KOMME, BO and DRA: Report from a longitudinal study of verb-locative constructions in AL Norwegian. Research seminar with Karen Roehr-Brackin: Usage-based approaches to second lanuage learning and development; 2021-05-26
HINN Untitled
 
8 Nordanger, Marte.
Migration and citizenship tests in language learning: Teachers' and learners' perceptions. SpINN 2021 (Språkforskning innafor); 2021-09-15 - 2021-09-15
HVL Untitled
 
9 Nordanger, Marte.
Statsborgerskap og migrasjonstester i Europa og Norge. Et postdoktorprosjekt om innlærere og læreres opplevelser med språk- og kunnskapskrav for permanent opphold og statsborgerskap. Skriveseminar med forskergruppa Språkdidaktikk i flerspråklige kontekster (HINN); 2021-11-03 - 2021-11-05
HVL Untitled
 
10 Nordanger, Marte.
Statsborgerskap og migrasjonstester i Europa og Norge: Hvilken betydning har det for deltakere og lærere i voksenopplæringa?. Foredrag; 2021-11-17
HVL Untitled
 
11 Nordanger, Marte; Horbowicz, Paulina.
Ustabilt og uhåndgripelig? En metodologisk diskusjon om dynamisk systemteori som tilnærming til variabilitet i andrespråksutvikling. NOA - Norsk som andrespråk 2021 ;Volume 37.(1-2) p. 209-234
HINN Untitled
 
12 Nordanger, Marte; Horbowicz, Paulina.
Variability in the development of an epistemic repertoire in L2 Norwegian. Would Congress of Applied Linguistics (AILA); 2021-08-15 - 2021-08-20
HINN Untitled
 
2020
13 Horbowicz, Paulina; Nordanger, Marte.
Epistemiske verbkonstruksjoner i norsk som andrespråk. SpINN 2020 Språkforskning Innafor; 2020-10-15 - 2020-10-15
HINN Untitled
 
14 Horbowicz, Paulina; Nordanger, Marte; Randen, Gunhild Tveit.
Variabilitet og endring i utviklingen av epistemiske konstruksjoner i norsk som andrespråk: et dynamisk bruksbasert perspektiv. NOA - Norsk som andrespråk 2020 ;Volume 36.(1) p. 5-38
HINN Untitled
 
15 Kulbrandstad, Lise Iversen; Ljung Egeland, Birgitta; Nordanger, Marte; Olin-Scheller, Christina.
Forskning på andrespråkslæreres oppfatninger. NOA - Norsk som andrespråk 2020 ;Volume 36.(2) p. 5-20
HINN Untitled
 
16 Mannsåker, Helga; Nistov, Ingvild; Nordanger, Marte.
Andrespråkslæring - med vinkling frå kognitiv lingvistikk. I: Språkreiser : festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020. Novus Forlag 2020 ISBN 9788283900422. p. 79-105
HINN UiB Untitled
 
17 Nordanger, Marte; Horbowicz, Paulina.
Tro, tvile og vite: Epistemiske verbkonstruksjoner i norsk som andrespråk. Skriveseminar Høsbjør 1.-3. nov. 2020; 2020-11-01 - 2020-11-03
HINN Untitled
 
2019
18 Horbowicz, Paulina; Nordanger, Marte; Randen, Gunhild Tveit.
Epistemisitet i norsk som andrespråk: En longitudinell studie av uttrykk for epistemisk holdning hos to voksne innlærere. MONS 18 Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
HINN Untitled
 
19 Horbowicz, Paulina; Nordanger, Marte; Randen, Gunhild Tveit.
Utvikling av epistemiske konstruksjoner i norsk som andrespråk: et bruksbasert perspektiv. Språkforskning Innafor SpINN; 2019-09-20 - 2019-09-20
HINN Untitled
 
20 Nistov, Ingvild; Nordanger, Marte.
Identitetskonstruksjon hos tredje generasjon i en Oslo-familie med tyrkisk bakgrunn (Datapresentasjon). Multinord 2019 Göteborg; 2019-10-17 - 2019-10-18
HINN UiB Untitled
 
21 Nordanger, Marte.
Tverrspråklig innflytelse i markeringen av bestemthet i norsk som andrespråk hos russisk- og engelsktalende voksne innlærere. MONS 18 Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
HINN Untitled
 
22 Nordanger, Marte; Randen, Gunhild Tveit; Horbowicz, Paulina.
Andrespråksutvikling i et dynamisk bruksbasert perspektiv: Å utvikle et repertoar for epistemisitet. Møte i forskergruppa Språk og samfunn, HiNN; 2019-11-22 - 2019-11-22
HINN Untitled
 
23 Nordanger, Marte; Randen, Gunhild Tveit; Horbowicz, Paulina.
Læringsløyper i et dynamisk bruksbasert perspektiv. Seminar Karstads Universitet med forskergruppa Andrespråksdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet (Hinn) og fagmiljøet i svenska som andraspråk ved Karlstads Universietet (KAU); 2019-11-14 - 2019-11-15
HINN Untitled
 
24 Nordanger, Marte; Randen, Gunhild Tveit; Horbowicz, Paulina.
Utvikling av språklige konstruksjoner i norsk som andrespråk: Et bruksbasert perspektiv. Presentasjon av et prosjekt i startfasen. Møte i forskergruppa Andrespråksdidaktikk - globale og nasjonale perspektiv; 2019-10-22
HINN Untitled
 
2018
25 Akinci, Mehmet Ali; Türker-Van der Heiden, Emel; Nistov, Ingvild; Nordanger, Marte; Sevinc, Yesim; Kirec, Cemre.
"Three Generations, Two Languages, One Family* "The case of Turkish in France and Norway. (*Li Wei (1994) ). International Conference on Turkish Linguistics; 2018-08-17 - 2018-08-19
HINN NTNU UiB UiO Untitled
 
26 Nistov, Ingvild; Nordanger, Marte.
Kva er mellomspråk? Gjensyn med eit sentralt omgrep i andrespråksforskinga. I: Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202584702. p. 261-288
HINN UiB Untitled
 
27 Nistov, Ingvild; Nordanger, Marte; Türker-Van der Heiden, Emel.
Språkideologi, språkbruk og identitet i tre generasjoner. NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring; 2018-10-11 - 2018-10-12
HINN UiB UiO Untitled
 
28 Nordanger, Marte.
Effekter av tverrspråklig innflytelse i voksne russiskspråklige og engelskspråkliges markering av bestemthet i norsk.. NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring; 2018-10-11 - 2018-10-12
HINN Untitled
 
29 Nordanger, Marte.
Patterns of definiteness encoding in L2 Norwegian complex NPs. EuroSLA 28; 2018-09-05 - 2018-09-08
HINN Untitled
 
30 Nordanger, Marte; Tonne, Ingebjørg.
Eksplisitt og implisitt kunnskap, læring og undervisning. Fra Krashens læring og tilegnelse til avveiningen mellom det eksplisitte og implisitte i moderne andrespråksopplæring. I: Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202584702. p. 164-189
HINN UiO Untitled
 
2017
31 Nordanger, Marte.
Perspektiver på grammatikkundervisning av voksne: Eksempler fra en studie av voksnes bruk av bestemthet i norsk som andrespråk.. Arveidslivsretting av språkopplæring av voksne innvandrere - muligheter og utfordringer; 2017-03-28 - 2017-03-29
HINN Untitled
 
32 Nordanger, Marte.
Theoretical perspectives in Norwegian interlanguage studies.. Seminar with Aneta Pavlenko; 2017-10-05 - 2017-10-05
HINN Untitled
 
33 Nordanger, Marte.
The encoding of definiteness in L2 Norwegian: A study of L1 effects and universals in narratives written by L1 Russian and L1 English learners. : University of Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3135-9)
UiB Untitled
 
2013
34 Nordanger, Marte.
Ferdighetsnivå og definitt referanse. I: NORSK PROFIL. Det felles europeiske rammeverket spesifisert for norsk. Et første steg. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-713-8. p. 47-72
HINN Untitled
 
35 Nordanger, Marte; Ragnhildstveit, Silje; Vikøy, Aasne.
Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Novus Forlag 2013 (ISBN 978-82-7099-745-9) 231 p.
UiB Untitled
 
36 Vikøy, Aasne; Nordanger, Marte.
"Språk er for folk flest". Dag og Tid 2013
UiB Untitled