Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-34 av 34

2021
1 Linge, Trond Eilev.
Seasons and Landscape in North European Hunter-Gatherer Rock Art: The Case of Salmon at Honnhammar, Central Norway. I: Perspectives on Differences in Rock Art. Equinox Publishing 2021 ISBN 9781781795606.
UiB Untitled
 
2019
2 Linge, Trond Eilev.
Fryktar klimaendringane øydelegg viktig historie. NRK Møre og Romsdal [Internett] 2019-10-11
UiB Untitled
 
3 Linge, Trond Eilev.
Hespriholmen - gygrerompa i Nordøyane. Sunnhordland geopark seminar; 2019-05-03 - 2019-05-03
UiB Untitled
 
4 Linge, Trond Eilev.
"Historia under asfalten" - Om den siste reine fangstkulturen og dei første jordbrukarane på Giske. Giske sogelag årsskrift 2019 s. 9-19
UiB Untitled
 
5 Linge, Trond Eilev.
Hovlandshagen på Bømlo - steinalderarkeologi i 100 år. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2019 s. 133-146
UiB Untitled
 
6 Linge, Trond Eilev.
Klimautfordring for arkeologiske kulturminne/gravrøys på Giske. Nrk, P2 (nyhetsmorgen) og Nrk Møre og Romsdal [Radio] 2019-10-11
UiB Untitled
 
7 Linge, Trond Eilev.
Leite-finne-grave-samle Om den arkeologiske arbeidsprosessen frå registrering til samling. Bømloseminaret 2019; 2019-05-04 - 2019-05-04
UiB Untitled
 
8 Linge, Trond Eilev.
Neolitikum ved Mjeltehaugen. Resultat frå utgravingar på Giskegjerdet i Giske k. 2017 og 2018. Neolitikumseminar ved Universitetsmuseet i Bergen; 2019-12-05 - 2019-12-05
UiB Untitled
 
9 Linge, Trond Eilev.
Regionreforma og kulturminnevernet. Regionmøte for arkeologi, Vestlandet; 2019-03-13 - 2019-03-14
UiB Untitled
 
10 Linge, Trond Eilev.
Steinalder og faghistorie i Hovlandshagen og andre høgdepunkt frå arets feltsesong. Det norske arkeologmøtet 2019; 2019-11-07 - 2019-11-09
UiB Untitled
 
11 Linge, Trond Eilev.
Steinalder og faghistorie i Hovlandshagen og andre høgdepunkt frå årets feltseson. Norsk arkeologmøte; 2019-11-07 - 2019-11-09
UiB Untitled
 
12 Linge, Trond Eilev.
2019-sesongen i Hovlandshagen. Norark.no 2019
UiB Untitled
 
13 Linge, Trond Eilev; Hervig, Sigrid Maria Sellevold.
Aurebettjødno XVII - tuft og motting frå yngre steinalder. Norark.no 2019
UiB Untitled
 
14 Røgenes, Lars Snilstveit; Linge, Trond Eilev.
«Pilestredet» i Grønnsteinland – Aurebettjødno IIb. Norark.no 2019
UiB Untitled
 
2018
15 Linge, Trond Eilev.
Hovlandshagen - årets lokalitetar. Norark.no 2018
UiB Untitled
 
16 Linge, Trond Eilev.
Hovlandshagen på Bømlo - nye steinalderutgravingar i klassisk område. Norark.no 2018
UiB Untitled
 
17 Linge, Trond Eilev.
Johan Vespestad og dei første grønsteinfunna på Bømlo. Norark.no 2018
UiB Untitled
 
18 Linge, Trond Eilev; Furesund, Isabel.
Eit strandhogg for 11300 år sidan. Norark.no 2018
UiB Untitled
 
19 Åstveit, Leif Inge; Linge, Trond Eilev.
Arkeologisk utgraving på Giske. NRK TV [TV] 2018-02-09
UiB Untitled
 
2017
20 Linge, Trond Eilev.
Å presse maling ut av stein - digital fotohandsaming og bergmalingar. Steinalderkonferansen 2017; 2017-03-21 - 2017-03-23
UiB Untitled
 
2016
21 Bjørgo, Tore; Linge, Trond Eilev; Skår, Øystein; Rongved, Solveig Lohne; Slinning, Tore.
Fragments of a Late Iron Age Sledge Melted Out of the Vossaskavlen Snowdrift Glacier in Western Norway. Journal of Glacial Archaeology 2016
UiB Untitled
 
2015
22 Linge, Trond Eilev.
Ei grønsteinshakke frå Svortland på Bømlo. Norark.no 2015
UiB Untitled
 
23 Linge, Trond Eilev.
Seasons and landscape in the rock art at Honnhammar - The salmon in north european rock art. ACRA III; 2015-09-15 - 2015-09-18
UiB Untitled
 
24 Linge, Trond Eilev.
Svortlandhakka komplett!. Norark.no 2015
UiB Untitled
 
25 Linge, Trond Eilev; Bjørgo, Tore; Skår, Øystein; Slinning, Tore.
Funn av kjelke frå jarnalder på Vossaskavlen. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2015
UiB Untitled
 
26 Ramstad, Morten; Linge, Trond Eilev.
Reinsjakt i pionertida. Ein nyoppdaga steinalderbupolass i Langfjelldalen.. Årbok for Norddal 2015
UiB Untitled
 
2014
27 Linge, Trond Eilev.
Arkeologi langs Jølstravatnet. Norark.no 2014
UiB Untitled
 
28 Linge, Trond Eilev.
Rørsle gjennom fjordlandskapet - om nyfunne bergmalingar på Honnhammar i Tingvoll. Viking 2014 ;Volum LXXVII. s. 7-36
UiB Untitled
 
2013
29 Linge, Trond Eilev.
Steinalderens landskapsmåleri. Om nyfunne bergmålingar på Honnhammer i Tingvoll. Arkeologisk forskningsseminar; 2013-11-29
UiB Untitled
 
2010
30 Linge, Trond Eilev.
Hus og omnar frå keltisk jarnalder. Om den arkeologiske utgravinga på Sjøholt i 2008.. Ørskog historielag årsskrift 2010
UiB Untitled
 
2007
31 Linge, Trond Eilev.
Mjeltehaugen - fragment frå gravritual. Bergen: Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen 2007 (ISBN 978-82-90273-83-0) 140 s. UBAS- Hovedfag/Master(3)
UiB Untitled
 
2006
32 Linge, Trond Eilev.
Båtar på berg utmed havet - om to ristningslokalitetar på kysten av Sogn og Fjordane. I: Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Universitetet i Bergen 2006 ISBN 82-90273-81-9. s. 539-549
UiB Untitled
 
2005
33 Linge, Trond Eilev.
Kammeranlegget i Mjeltehaugen - eit rekonstruksjonsforslag. I: Mellan sten och järn - Rapport från det 9:e nordiska bronsålderssymposiet, Göteborg 2003-10-09/12. Göteborg: Göteborgs Universitet. Institutionen för arkeologi 2005 ISBN 91-85245-10-0. s. 537-559
UiB Untitled
 
2003
34 Linge, Trond Eilev.
Kammeranlegget i Mjeltehaugen - eit rekonstruksjonsforslag. Det 9 nordiske bronsealdersymposiet; 2003-10-10
UiB Untitled