Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-23 av 23

2019
1 Morud, Elin Bø.
ICSEI 2019 Showcase Norway. ICSEI 2019; 2019-01-08 - 2019-01-12
NTNU Untitled
 
2 Morud, Elin Bø; Amdal, Arne Kristian; Fjørtoft, Henning; Utgaard, Sissel.
Teachers’ assessment literacy and professional development in VET. Negotiating roles, knowledges, and the place of academic subjects. ICSEI 2019; 2019-01-08 - 2019-01-12
NTNU Untitled
 
3 Morud, Elin Bø; Engvik, Gunnar.
Skolebasert videreutdanning for praksislærere Utvikling i praksisveiledningen og i skolehverdagen gjennom bruk av «Lesson Study»? En case fra praksislærerutdanningen ved én av NTNUs universitetsskoler. Paideia 2019 (18) s. 38-49
NTNU Untitled
 
4 Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara.
Erfaringer med lærerspesialistutdanning for bygg- og anlegsteknikk v/ILU-NTNU. Erfaringsdelingskonferanse for lærerspesialistordningen; 2019-03-13 - 2019-03-14
NTNU Untitled
 
5 Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara.
Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara. Tema: Studentenes erfaringer med videreutdanning i Yrkesfaglærerløftet. NORDYRK- Helsinki; 2019-06-12 - 2019-06-14 NTNU. NordYrk- konferanse for yrkesfag, Helsinki 12-14. juni 2019; 2019-06-12 - 2019-06-14
NTNU Untitled
 
6 Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara.
Skolenes erfaringer med videreutdanning i Yrkesfaglærerløftet. Forskningens plass i fag- og yrkesopplæringen, Rosendalkonferansen 2; 2019-09-23 - 2019-09-24
NTNU Untitled
 
2018
7 Amdal, Arne Kristian; Utgaard, Sissel; Fjørtoft, Henning; Morud, Elin Bø.
Teachers’ assessment literacy and professional development in VET. Negotiating roles, knowledges, and the place of academic subjects. 2018 Earli Sig 1; 2018-08-29 - 2018-08-31
NTNU Untitled
 
8 Morud, Elin Bø.
Skolebasert kompetanseutvikling - hva vet vi etter Ungdomstrinn i utvikling. Skoleeierseminar for Nettverk Nordmøre; 2018-02-07 - 2018-02-08
NTNU Untitled
 
9 Morud, Elin Bø.
Utvikling av skolebaserte etter- og videreutdanningstilbud for yrkesfag – forhandlinger om ansvar, støtte og beslutninger. NORDYRK; 2018-06-11 - 2018-06-13
NTNU Untitled
 
10 Morud, Elin Bø; Merket, Monika.
Hvordan utvikles studentenes praksis gjennom autentiske erfaringer? Analyse av en pilot i lektorutdanningen ved NTNU. FoU i Praksis 2018; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
11 Morud, Elin Bø; Merket, Monika.
Reflections on mentoring in SATE. Prosjektseminar for SATE, Flensburg; 2018-11-15 - 2018-11-16
NTNU Untitled
 
12 Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara.
Yrkesfaglærerløftet, etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere. NORDYRK; 2018-06-11 - 2018-06-13
NTNU Untitled
 
2017
13 Morud, Elin Bø; Amdal, Arne Kristian.
Om semiotiske irrganger i matematikkfaglige skriveoppgaver. Grep om skriveopplæring: Innsikter frå ny forsking på skriving og vurdering; 2017-11-01 - 2017-11-03
NTNU Untitled
 
14 Morud, Elin Bø; Braseth, Eskil; Svorkmo, Anne-Gunn.
Profesjonelt praksisfellesskap - NTNU modellerer et profesjonelt praksisfellesskap i matematikkundervisningen og inviterer deltakerne inn i erfaringsdeling og refleksjon rundt teamet.. Erfaringskonferanse - lærerspesialistordning; 2017-01-12 - 2017-01-13
NTNU Untitled
 
15 Morud, Elin Bø; Merket, Monika.
Research - School adoption, NTNU. Prosjektseminar i Weingarten; 2017-09-26 - 2017-09-27
NTNU Untitled
 
16 Morud, Elin Bø; Utgaard, Sissel.
Aksjonslæring - metode og problemstilling. Fagdag for lærere; 2017-03-01 - 2017-03-01
NTNU Untitled
 
17 Sjølie, Ela; Morud, Elin Bø.
Læreres læring og profesjonelle læringsfellesskap. Seminar for lærere ved Spongdal skole; 2017-01-27
NTNU Untitled
 
2016
18 Sjølie, Ela; Morud, Elin Bø.
Gruppearbeid og samarbeidslæring. Seminar for lærere ved Spongdal skole; 2016-03-14
NTNU Untitled
 
19 Sjølie, Ela; Morud, Elin Bø.
Ledelse av elevers læring. Fagdag for lærere; 2016-08-11
NTNU Untitled
 
20 Sjølie, Ela; Morud, Elin Bø.
Praktisk - Variert - Motiverende: Skolebasert kompetanseutvikling og klasseledelse. Fagdag for lærere; 2016-04-18
NTNU Untitled
 
21 Sjølie, Ela; Morud, Elin Bø.
Relasjoners betydning for elevers læring. Fagdag for lærere; 2016-09-26
NTNU Untitled
 
22 Sjølie, Ela; Morud, Elin Bø.
Relasjonsarbeid i skolen. Fagdag for lærere; 2016-10-03
NTNU Untitled
 
23 Sjølie, Ela; Morud, Elin Bø.
Skolebasert kompetanseutvikling og pedagogisk loppemarked. Fagdag for lærere; 2016-01-28
NTNU Untitled