Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-6 av 6

2002
1 Jasinski, Marek Edward; Søreide, Fredrik; Gundersen, Jostein; Kvamme, Morten.
Rapport. Marinarkeologisk forundersøkelse i forbindelse med planlagt gassrørledning til Skogn. Feltarbeid 2001 - Anlegg ved Fibortangen. Trondheim: NTNU - Institutt for arkeologi og kulturhistorie 2002 23 s.
NTNU Untitled
 
2001
2 Jasinski, Marek Edward; Søreide, Fredrik; Gundersen, Jostein; Kvamme, Morten.
Marinarkeologisk forundersøkelse - Planlagt gassrørledning Ormen Lange - Rapport 2001. Trondheim: NTNU - Institutt for arkeologi og kulturhistorie 2001 41 s.
NTNU Untitled
 
1998
3 Kvamme, Morten; Søreide, Fredrik.
Undersøkelse med sidesøkende sonar i området rundt Melkøya ved Hammerfest i forbindelse med marin arkeologiske forundersøkelser for Snøhvit prosjektet. Trondheim: Institutt for marin prosjektering, NTNU 1998 27 s.
NTNU Untitled
 
4 Kvamme, Morten; Søreide, Fredrik.
Undersøkelse med sidesøkende sonar i Trondheim Havn. Trondheim: NTNU 1998 4 s.
NTNU Untitled
 
5 Søreide, Fredrik; Kvamme, Morten; Jasinski, Marek Edward.
Forundersøkelse. Planlagt gassrørledning mellom Snøhvitfeltet og Melkøya. Vurdering av om innsamlet underlagsmateriale kan benyttes for marin arkeologiske undersøkelser. Trondheim: NTNU 1998 4 s.
NTNU Untitled
 
1997
6 Søreide, Fredrik; Kvamme, Morten.
Jedinorog. Oppmåling av lokaliteten med Simrad HPR 300P undervanns posisjoneringssystem. Trondheim: NTNU 1997 12 s.
NTNU Untitled