Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 204 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Njåstad, Magne.
Innledning. I: Helgener i nord. Nye studier i nordisk helgenkult. Novus Forlag 2020 ISBN 978-82-8390-047-7. s. 9-16
NTNU Untitled
 
2 Njåstad, Magne.
Norgeshistorien på en dag. Trønder-avisa [Avis] 2020-07-12
NTNU Untitled
 
3 Njåstad, Magne.
"The long and winding road - Sweden's path to a lutheran church in the sixteenth century". I: The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”. Walter de Gruyter 2020 ISBN 978-3-11-068621-0. s. 88-106
NTNU Untitled
 
4 ; Andersen, Olav Lauvli.
Religion, språkbruk og sosiale verdier fra Sahagún og Durán: Skillet mellom det «hybride» og det «autentiske» i fremstillingen av Aztekerne.. Trondheim: NTNU 2020
NTNU Untitled
 
5 Njåstad, Magne; Wærdahl, Randi Bjørshol.
Helgener i nord. Nye studier i nordisk helgenkult. Novus Forlag 2020 (ISBN 978-82-8390-047-7) 183 s.
NTNU Untitled
 
2019
6 Njåstad, Magne.
"Brømsebrofreden" -Frokostradio. NRK P1+ [Radio] 2019-08-13
NTNU Untitled
 
7 Njåstad, Magne.
Conflict, state formation and literacy.. State Building from Below: The Early Modern State Building Process from Local and Regional Perspectives; 2019-04-04 - 2019-04-05
NTNU Untitled
 
8 Njåstad, Magne.
Conflict, state formation and literacy ca. 1300-1650. State Building from Below in the Nordic countries ca 1500-1800; 2019-09-26 - 2019-09-27
NTNU Untitled
 
9 Njåstad, Magne.
Den reformerte Olav. Norske Historiedager; 2019-06-14 - 2019-06-15
UiO Untitled
 
10 Njåstad, Magne.
HIFO i 150. HIFO 150 år; 2019-10-17 - 2019-10-17
NTNU Untitled
 
11 Njåstad, Magne.
Konflikter, konfliktmønstre og skriftlighet. Collegium Medievale 2019 ;Volum 32.(2) s. 59-76
NTNU Untitled
 
12 Njåstad, Magne.
Kort kommentar om lærebøker og kjeldebruk. Dag og Tid 2019
NTNU Untitled
 
13 Njåstad, Magne.
Om kjelder, læreplan og lærebøker. Dag og Tid 2019
NTNU Untitled
 
14 ; Mjønes, Heidi.
Trolldom i Norge og Frankrike. En komparativ studie.. Trondheim: NTNU 2019 87 s.
NTNU Untitled
 
15 ; Vinsjansen, Vegard Klepsvik.
Trolldomsjakt og kongemakt. Trolldomsprosessar og sentralisering i Ribe og Bergen på 1500- og 1600-talet. Ei komparativ studie.. Trondheim: NTNU 2019 81 s.
NTNU Untitled
 
16 ; Vårdal, Tone Lindsøe.
Bryllup i Gudbrandsdalen. En undersøkelse av endringer i bryllupsskikker i Gudbrandsdalen på 1800-tallet.. Trondheim: NTNU 2019 91 s.
NTNU Untitled
 
2018
17 Njåstad, Magne.
A crash course in Norwegian history. Guidekurs; 2018-02-13 - 2018-02-13
NTNU Untitled
 
18 Njåstad, Magne.
"Conflict, state formation and the written Word". Places of Power, Spaces for Action. The early modern statebuilding process from local and regional perspectives; 2018-09-13 - 2018-09-14
NTNU Untitled
 
19 Njåstad, Magne.
"Grunnloven og opplysningstiden". Foredrag; 2018-04-24 - 2018-04-24
NTNU Untitled
 
20 Njåstad, Magne.
Kommentarinnlegg: State Building from below - Negotiations and protests in the state building:The lay People in discourse with the crown. European Social Science History Conference; 2018-04-04 - 2018-04-07
NTNU Untitled
 
21 Njåstad, Magne.
Kompetanse og kontinuitet. I: Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-882-1. s. 61-78
NTNU Untitled
 
22 Njåstad, Magne.
Olav i historien. Litt om Olav Haraldsson i tidligmoderne historieskriving.. Minervas Ugle; 2018-08-22 - 2018-08-22
NTNU Untitled
 
23 Njåstad, Magne.
"St. Olaf in post-reformation historiography - how to deal with the royal saint in the 16th to 18th centuries". Convergences franco-norvégiennes: recherche, culture et formation; 2018-11-22 - 2018-11-23
NTNU Untitled
 
24 Njåstad, Magne.
"St. Olaf in 16th to 18th Century Norwegian historiography". International Medieval Congress; 2018-07-02 - 2018-07-05
NTNU Untitled
 
25 Njåstad, Magne.
"Øvrighet og bønder - mellom passiv motstand og opprør". Konflikter i middealderens Norden; 2018-04-23 - 2018-04-24
NTNU Untitled
 
26 ; Bøe, Sunniva.
Fra luksusvarer til forbruksvarer? En kartlegging av kolonivarers utbredelse i Larvik Grevskap, 1750-1800. Trondheim: NTNU 2018 92 s.
NTNU Untitled
 
2017
27 Henden, Johan Rørlien.
Det er ikke alene et Universitets-, men ogsaa et Nationalbibliothek. Axel Charlot Drolsum i Universitetsbiblioteket 1870-1922. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 978-82-326-2766-0) 320 s.
NTNU Untitled
 
28 Njåstad, Magne.
ANNO. NRK 1 [TV] 2017-02-17
NTNU Untitled
 
29 Njåstad, Magne.
ANNO. NRK 1 [TV] 2017-01-02
NTNU Untitled
 
30 Njåstad, Magne.
"Anno er reality-TV, ikke skolefjernsyn". Universitetsavisa [Avis] 2017-01-13
NTNU Untitled
 
31 Njåstad, Magne.
"Conflicts in Court: Complaints, Confrontation and Communication 1550-1650". Leeds International Medieval Congress; 2017-07-03 - 2017-07-06
NTNU Untitled
 
32 Njåstad, Magne.
Domkapitlets omstillingsevne. Kunnskapsbyen; 2017-01-25 - 2017-01-25
NTNU Untitled
 
33 Njåstad, Magne.
"Havnet tvangsutskrevet Fosen-soldat i Tsjekkia?". Fosna-Folket [Avis] 2017-04-28
NTNU Untitled
 
34 Njåstad, Magne.
"Kompetanse og kontinuitet. Domkapitlet i Trondheim gjennom reformasjonsperioden".. Det 29. nordiske historikermøde; 2017-08-15 - 2018-08-18
NTNU Untitled
 
35 Njåstad, Magne.
Kongens frie midler. Sekulariseringen av klostergodset.. Norske historiedager; 2017-06-22 - 2017-06-24
NTNU Untitled
 
36 Njåstad, Magne.
"Kunnskap og offentlighet. Kunnskapsinstitusjoner i Norge 1750-1800". I: Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press 2017 ISBN 978-82-304-0211-5. s. 277-293
NTNU Untitled
 
37 Njåstad, Magne.
Mellom Uppsala og Nidaros: Kirken i Jemtland ca. 1520-1645. Arkivet som mötesplats för nytte och nöje; 2017-04-03 - 2017-04-03
NTNU Untitled
 
38 Njåstad, Magne.
Trondheim Anno 1537. Tekna seniorforum; 2017-03-01 - 2017-03-01
NTNU Untitled
 
39 Njåstad, Magne.
Trøndelagssendinga: Forskerpraten. NRK P1 [Radio] 2017-01-09
NTNU Untitled
 
40 ; Pettersen, Brita Marlen.
"Paasagn om Troldom i vore oplyste Tiider fornem/m/elig maae ansees at henrøre fra Vankundighed og Overtroe" En undersøkelse av holdningene til trolldom i Bergen stiftamt, 1675-1787. Trondheim: NTNU 2017 119 s.
NTNU Untitled
 
41 Vikestad, Petter Kristian.
"Sveriges Trondheim": Svensk integrasjon og ekstraksjon av Trondhjem len 1658 - En komparasjonsstudie med Jemtland 1645. Trondheim: NTNU 2017 91 s.
NTNU Untitled
 
2016
42 Bjerkås, Trond.
Fra tilskuer til deltager? Offentlig deltagelse i Norge i overgangen mellom enevelde og konstitusjonelt styre. Trondheim: NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1400-4) ;Volum 2016.234 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(29)
NTNU Untitled
 
43 Fjølstad, Linda.
En narratologisk og komparativ undersøkelse av trolldomsprosessen til ekteparet Nypan 1670. Dragvoll: NTNU 2016 75 s.
NTNU Untitled
 
44 Fjølstad, Linda.
"Ondt har du udlovet, og Ondt er fremkommen; men bliver jeg og min Kone ikke god igjen, da skal den røde Hane gale over dig". En narratologisk og komparativ analyse av trolldomsprosessen til ekteparet Nypan 1670. Trondheim: NTNU 2016 76 s.
NTNU Untitled
 
45 Grønning Øyan, Rune Alexander.
Den tredje Gustav og krigens teater. Gustav IIIs personlighet og kongens russiske krig 1788-1790: En komparativ analyse av Beth Hennings, Erik Lönnroth og Leif Landen. Trondheim: NTNU 2016 124 s.
NTNU Untitled
 
46 Njåstad, Magne.
ANNO - historiefortelling for folket eller fusk og fanteri?. Debattmøte; 2016-09-08 - 2016-09-08
NTNU Untitled
 
47 Njåstad, Magne.
Domkapitlet i Nidaros i senmiddelalderen og reformasjonsperioden. NIdaros erkebispesete i senmiddelalderen - et kultursentrum?; 2016-11-11 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
48 Njåstad, Magne.
Et kongeportrett. Klassekampens Bokmagasin 2016
NTNU Untitled
 
49 Njåstad, Magne.
"Fish and ships. Carrying cod from Lofoten to Lübeck". Leeds International Medieval Congress; 2016-07-04 - 2016-07-07
NTNU Untitled
 
50 Njåstad, Magne.
Glade amatører og strenge lærere. Kunnskapsmiljøet i Trondheim ca. 1750-1850. I etterttid - lærerkurs; 2016-04-06 - 2016-04-06
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste