Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 183 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Njåstad, Magne.
A crash course in Norwegian history. Guidekurs; 2018-02-13 - 2018-02-13
NTNU Untitled
 
2 Njåstad, Magne.
"Grunnloven og opplysningstiden". Foredrag; 2018-04-24 - 2018-04-24
NTNU Untitled
 
3 Njåstad, Magne.
Kommentarinnlegg: State Building from below - Negotiations and protests in the state building:The lay People in discourse with the crown. European Social Science History Conference; 2018-04-04 - 2018-04-07
NTNU Untitled
 
4 Njåstad, Magne.
Kompetanse og kontinuitet. I: Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-882-1. s. 61-78
NTNU Untitled
 
5 Njåstad, Magne.
"Øvrighet og bønder - mellom passiv motstand og opprør". Konflikter i middealderens Norden; 2018-04-23 - 2018-04-24
NTNU Untitled
 
2017
6 Henden, Johan Rørlien.
Det er ikke alene et Universitets-, men ogsaa et Nationalbibliothek. Axel Charlot Drolsum i Universitetsbiblioteket 1870-1922. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 978-82-326-2766-0) 320 s.
NTNU Untitled
 
7 Njåstad, Magne.
ANNO. NRK 1 [TV] 2017-02-17
NTNU Untitled
 
8 Njåstad, Magne.
ANNO. NRK 1 [TV] 2017-01-02
NTNU Untitled
 
9 Njåstad, Magne.
"Anno er reality-TV, ikke skolefjernsyn". Universitetsavisa [Avis] 2017-01-13
NTNU Untitled
 
10 Njåstad, Magne.
"Conflicts in Court: Complaints, Confrontation and Communication 1550-1650". Leeds International Medieval Congress; 2017-07-03 - 2017-07-06
NTNU Untitled
 
11 Njåstad, Magne.
Domkapitlets omstillingsevne. Kunnskapsbyen; 2017-01-25 - 2017-01-25
NTNU Untitled
 
12 Njåstad, Magne.
"Havnet tvangsutskrevet Fosen-soldat i Tsjekkia?". Fosna-Folket [Avis] 2017-04-28
NTNU Untitled
 
13 Njåstad, Magne.
"Kompetanse og kontinuitet. Domkapitlet i Trondheim gjennom reformasjonsperioden".. Det 29. nordiske historikermøde; 2017-08-15 - 2018-08-18
NTNU Untitled
 
14 Njåstad, Magne.
Kongens frie midler. Sekulariseringen av klostergodset.. Norske historiedager; 2017-06-22 - 2017-06-24
NTNU Untitled
 
15 Njåstad, Magne.
"Kunnskap og offentlighet. Kunnskapsinstitusjoner i Norge 1750-1800". I: Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press 2017 ISBN 978-82-304-0211-5. s. 277-293
NTNU Untitled
 
16 Njåstad, Magne.
Mellom Uppsala og Nidaros: Kirken i Jemtland ca. 1520-1645. Arkivet som mötesplats för nytte och nöje; 2017-04-03 - 2017-04-03
NTNU Untitled
 
17 Njåstad, Magne.
Trondheim Anno 1537. Tekna seniorforum; 2017-03-01 - 2017-03-01
NTNU Untitled
 
18 Njåstad, Magne.
Trøndelagssendinga: Forskerpraten. NRK P1 [Radio] 2017-01-09
NTNU Untitled
 
19 ; Pettersen, Brita Marlen.
"Paasagn om Troldom i vore oplyste Tiider fornem/m/elig maae ansees at henrøre fra Vankundighed og Overtroe" En undersøkelse av holdningene til trolldom i Bergen stiftamt, 1675-1787. Trondheim: NTNU 2017 119 s.
NTNU Untitled
 
20 Vikestad, Petter Kristian.
"Sveriges Trondheim": Svensk integrasjon og ekstraksjon av Trondhjem len 1658 - En komparasjonsstudie med Jemtland 1645. Trondheim: NTNU 2017 91 s.
NTNU Untitled
 
2016
21 Bjerkås, Trond.
Fra tilskuer til deltager? Offentlig deltagelse i Norge i overgangen mellom enevelde og konstitusjonelt styre. Trondheim: NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1400-4) ;Volum 2016.234 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(29)
NTNU Untitled
 
22 Fjølstad, Linda.
En narratologisk og komparativ undersøkelse av trolldomsprosessen til ekteparet Nypan 1670. Dragvoll: NTNU 2016 75 s.
NTNU Untitled
 
23 Fjølstad, Linda.
"Ondt har du udlovet, og Ondt er fremkommen; men bliver jeg og min Kone ikke god igjen, da skal den røde Hane gale over dig". En narratologisk og komparativ analyse av trolldomsprosessen til ekteparet Nypan 1670. Trondheim: NTNU 2016 76 s.
NTNU Untitled
 
24 Grønning Øyan, Rune Alexander.
Den tredje Gustav og krigens teater. Gustav IIIs personlighet og kongens russiske krig 1788-1790: En komparativ analyse av Beth Hennings, Erik Lönnroth og Leif Landen. Trondheim: NTNU 2016 124 s.
NTNU Untitled
 
25 Njåstad, Magne.
ANNO - historiefortelling for folket eller fusk og fanteri?. Debattmøte; 2016-09-08 - 2016-09-08
NTNU Untitled
 
26 Njåstad, Magne.
Domkapitlet i Nidaros i senmiddelalderen og reformasjonsperioden. NIdaros erkebispesete i senmiddelalderen - et kultursentrum?; 2016-11-11 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
27 Njåstad, Magne.
Et kongeportrett. Klassekampens Bokmagasin 2016
NTNU Untitled
 
28 Njåstad, Magne.
"Fish and ships. Carrying cod from Lofoten to Lübeck". Leeds International Medieval Congress; 2016-07-04 - 2016-07-07
NTNU Untitled
 
29 Njåstad, Magne.
Glade amatører og strenge lærere. Kunnskapsmiljøet i Trondheim ca. 1750-1850. I etterttid - lærerkurs; 2016-04-06 - 2016-04-06
NTNU Untitled
 
30 Njåstad, Magne.
"I ettertid - dypdykk i to kapitler". I ettertid - lærerkurs; 2016-04-06 - 2016-04-06
NTNU Untitled
 
31 Njåstad, Magne.
Litt mer om gården Vatn. Folk & Røvere Festivalavis Filmfest Vatn 2016 2016 (3) s. 8-10
NTNU Untitled
 
32 Njåstad, Magne.
Reformasjonen i Nidaros - mest brudd, noe kontinuitet. Fagdag; 2016-11-03 - 2016-11-03
NTNU Untitled
 
33 Njåstad, Magne.
The Swedish Reformation Process 1527-1593. The Protracted Reformation in Northern Norway - Workshop; 2016-04-12 - 2016-04-13
NTNU Untitled
 
34 Njåstad, Magne.
Tre stater og en union. Norden 1050-1500. Senioruniversitetet; 2016-01-21 - 2016-01-21
NTNU Untitled
 
35 Njåstad, Magne; Dørum, Knut; Hellerud, Synnøve; Knutsen, Ketil.
I ettertid. lærebok i historie for VG2 og VG3. Aschehoug & Co 2016 (ISBN 978-82-03-40104-6) 286 s.
NTNU UIA UIS Untitled
 
36 Njåstad, Magne; Dørum, Knut; Knutsen, Ketil; Hellerud, Synnøve.
Lærerveiledning: I ettertid. Historie for VG2 og VG3. Aschehoug & Co 2016 (ISBN 978-82-03-40106-0) 270 s.
NTNU UIA UIS Untitled
 
37 Oterhals, Henrik.
Æren på tinget. Konflikter og lovbrudd i Jemtland 1621-1643. Trondheim: NTNU 2016 90 s.
NTNU Untitled
 
38 Rolid Hagen, Torjus.
Konge og kirke 1507-1523. Christian IIs forhold til den norske kirkeprovinsen. Trondheim: NTNU 2016 73 s.
NTNU Untitled
 
39 Skogen, Eivind.
Allmugens kanal til sentralmakta. Ei undersøking av supplikkmaterialet til Herredagen i Bergen 1631. Trondheim: NTNU 2016 62 s.
NTNU Untitled
 
2015
40 Gjersvoll, Steinar.
Sagbruk i Orkdal 1610-1635. Fra bondenæring til eliteeie. Trondheim: NTNU 2015 58 s.
NTNU Untitled
 
41 Græsby Heggdalstrand, Simen.
Political Language after Robert Molesworth's intervention; the discource of history and the conception of Liberty. A political debate in 1690s Europe. Trondheim: NTNU 2015 108 s.
NTNU Untitled
 
42 Njåstad, Magne.
Bokmelding: Gunnar W. Knutsen: "Religionskrig i Europa 1450-1700". Historisk Tidsskrift 2015 ;Volum 94.(1) s. 142-145
NTNU Untitled
 
43 Njåstad, Magne.
Keiser, kantone, kommune. Noen trekk fra sveitsisk historie ca. 1200-1700.. Minervas Ugle; 2015-03-12 - 2015-03-12
NTNU Untitled
 
44 Njåstad, Magne.
Litt om gården Vatn. Folk & Røvere Festivalavis Filmfest Vatn 2015 2015 (4) s. 6-7
NTNU Untitled
 
45 Njåstad, Magne.
"The third man. The prolongued election of Olav Trondsson 1450-58". International Medieval Congress; 2015-07-06 - 2015-07-09
NTNU Untitled
 
46 Slungård, Staale.
Staten og Geistligheten. En undersøkelse av Jemtland 1571-1645. Trondheim: NTNU 2015 71 s.
NTNU Untitled
 
47 Vaadal Eliasson, Emil.
Bygdas beste bønder? Utmark, handel og sosial stratifikasjon i Jemtland 1445-1645. Trondheim: NTNU 2015 94 s.
NTNU Untitled
 
2014
48 Broback Rasch, Per-Olav.
"En levning af Pavedømmet". En undersøkelse av kannikgjeld som avlønning ved domkapitlet i Trondheim 1537-1740. Trondheim: NTNU 2014 102 s.
NTNU Untitled
 
49 Hildre, Lasse.
Kampen mot Gud og Kvitekrist. Historiebruk i norsk black metal 1991-1996. Trondheim: NTNU 2014 60 s.
NTNU Untitled
 
50 Njåstad, Magne.
Arven fra eneveldet. Adresseavisen 2014
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste