Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 179 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Njåstad, Magne.
A crash course in Norwegian history. Guidekurs; 2018-02-13 - 2018-02-13
NTNU Untitled
 
2017
2 Henden, Johan Rørlien.
Det er ikke alene et Universitets-, men ogsaa et Nationalbibliothek. Axel Charlot Drolsum i Universitetsbiblioteket 1870-1922. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 978-82-326-2766-0) 320 s.
NTNU Untitled
 
3 Njåstad, Magne.
ANNO. NRK 1 [TV] 2017-02-17
NTNU Untitled
 
4 Njåstad, Magne.
ANNO. NRK 1 [TV] 2017-01-02
NTNU Untitled
 
5 Njåstad, Magne.
"Anno er reality-TV, ikke skolefjernsyn". Universitetsavisa [Avis] 2017-01-13
NTNU Untitled
 
6 Njåstad, Magne.
"Conflicts in Court: Complaints, Confrontation and Communication 1550-1650". Leeds International Medieval Congress; 2017-07-03 - 2017-07-06
NTNU Untitled
 
7 Njåstad, Magne.
Domkapitlets omstillingsevne. Kunnskapsbyen; 2017-01-25 - 2017-01-25
NTNU Untitled
 
8 Njåstad, Magne.
"Havnet tvangsutskrevet Fosen-soldat i Tsjekkia?". Fosna-Folket [Avis] 2017-04-28
NTNU Untitled
 
9 Njåstad, Magne.
"Kompetanse og kontinuitet. Domkapitlet i Trondheim gjennom reformasjonsperioden".. Det 29. nordiske historikermøde; 2017-08-15 - 2018-08-18
NTNU Untitled
 
10 Njåstad, Magne.
Kongens frie midler. Sekulariseringen av klostergodset.. Norske historiedager; 2017-06-22 - 2017-06-24
NTNU Untitled
 
11 Njåstad, Magne.
"Kunnskap og offentlighet. Kunnskapsinstitusjoner i Norge 1750-1800". I: Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press 2017 ISBN 978-82-304-0211-5. s. 277-293
NTNU Untitled
 
12 Njåstad, Magne.
Mellom Uppsala og Nidaros: Kirken i Jemtland ca. 1520-1645. Arkivet som mötesplats för nytte och nöje; 2017-04-03 - 2017-04-03
NTNU Untitled
 
13 Njåstad, Magne.
Trondheim Anno 1537. Tekna seniorforum; 2017-03-01 - 2017-03-01
NTNU Untitled
 
14 Njåstad, Magne.
Trøndelagssendinga: Forskerpraten. NRK P1 [Radio] 2017-01-09
NTNU Untitled
 
15 ; Pettersen, Brita Marlen.
"Paasagn om Troldom i vore oplyste Tiider fornem/m/elig maae ansees at henrøre fra Vankundighed og Overtroe" En undersøkelse av holdningene til trolldom i Bergen stiftamt, 1675-1787. Trondheim: NTNU 2017 119 s.
NTNU Untitled
 
16 Vikestad, Petter Kristian.
"Sveriges Trondheim": Svensk integrasjon og ekstraksjon av Trondhjem len 1658 - En komparasjonsstudie med Jemtland 1645. Trondheim: NTNU 2017 91 s.
NTNU Untitled
 
2016
17 Bjerkås, Trond.
Fra tilskuer til deltager? Offentlig deltagelse i Norge i overgangen mellom enevelde og konstitusjonelt styre. Trondheim: NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1400-4) ;Volum 2016.234 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(29)
NTNU Untitled
 
18 Fjølstad, Linda.
En narratologisk og komparativ undersøkelse av trolldomsprosessen til ekteparet Nypan 1670. Dragvoll: NTNU 2016 75 s.
NTNU Untitled
 
19 Fjølstad, Linda.
"Ondt har du udlovet, og Ondt er fremkommen; men bliver jeg og min Kone ikke god igjen, da skal den røde Hane gale over dig". En narratologisk og komparativ analyse av trolldomsprosessen til ekteparet Nypan 1670. Trondheim: NTNU 2016 76 s.
NTNU Untitled
 
20 Grønning Øyan, Rune Alexander.
Den tredje Gustav og krigens teater. Gustav IIIs personlighet og kongens russiske krig 1788-1790: En komparativ analyse av Beth Hennings, Erik Lönnroth og Leif Landen. Trondheim: NTNU 2016 124 s.
NTNU Untitled
 
21 Njåstad, Magne.
ANNO - historiefortelling for folket eller fusk og fanteri?. Debattmøte; 2016-09-08 - 2016-09-08
NTNU Untitled
 
22 Njåstad, Magne.
Domkapitlet i Nidaros i senmiddelalderen og reformasjonsperioden. NIdaros erkebispesete i senmiddelalderen - et kultursentrum?; 2016-11-11 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
23 Njåstad, Magne.
Et kongeportrett. Klassekampens Bokmagasin 2016
NTNU Untitled
 
24 Njåstad, Magne.
"Fish and ships. Carrying cod from Lofoten to Lübeck". Leeds International Medieval Congress; 2016-07-04 - 2016-07-07
NTNU Untitled
 
25 Njåstad, Magne.
Glade amatører og strenge lærere. Kunnskapsmiljøet i Trondheim ca. 1750-1850. I etterttid - lærerkurs; 2016-04-06 - 2016-04-06
NTNU Untitled
 
26 Njåstad, Magne.
"I ettertid - dypdykk i to kapitler". I ettertid - lærerkurs; 2016-04-06 - 2016-04-06
NTNU Untitled
 
27 Njåstad, Magne.
Litt mer om gården Vatn. Folk & Røvere Festivalavis Filmfest Vatn 2016 2016 (3) s. 8-10
NTNU Untitled
 
28 Njåstad, Magne.
Reformasjonen i Nidaros - mest brudd, noe kontinuitet. Fagdag; 2016-11-03 - 2016-11-03
NTNU Untitled
 
29 Njåstad, Magne.
The Swedish Reformation Process 1527-1593. The Protracted Reformation in Northern Norway - Workshop; 2016-04-12 - 2016-04-13
NTNU Untitled
 
30 Njåstad, Magne.
Tre stater og en union. Norden 1050-1500. Senioruniversitetet; 2016-01-21 - 2016-01-21
NTNU Untitled
 
31 Njåstad, Magne; Dørum, Knut; Hellerud, Synnøve; Knutsen, Ketil.
I ettertid. lærebok i historie for VG2 og VG3. Aschehoug & Co 2016 (ISBN 978-82-03-40104-6) 286 s.
NTNU UIA UIS Untitled
 
32 Njåstad, Magne; Dørum, Knut; Knutsen, Ketil; Hellerud, Synnøve.
Lærerveiledning: I ettertid. Historie for VG2 og VG3. Aschehoug & Co 2016 (ISBN 978-82-03-40106-0) 270 s.
NTNU UIA UIS Untitled
 
33 Oterhals, Henrik.
Æren på tinget. Konflikter og lovbrudd i Jemtland 1621-1643. Trondheim: NTNU 2016 90 s.
NTNU Untitled
 
34 Rolid Hagen, Torjus.
Konge og kirke 1507-1523. Christian IIs forhold til den norske kirkeprovinsen. Trondheim: NTNU 2016 73 s.
NTNU Untitled
 
35 Skogen, Eivind.
Allmugens kanal til sentralmakta. Ei undersøking av supplikkmaterialet til Herredagen i Bergen 1631. Trondheim: NTNU 2016 62 s.
NTNU Untitled
 
2015
36 Gjersvoll, Steinar.
Sagbruk i Orkdal 1610-1635. Fra bondenæring til eliteeie. Trondheim: NTNU 2015 58 s.
NTNU Untitled
 
37 Græsby Heggdalstrand, Simen.
Political Language after Robert Molesworth's intervention; the discource of history and the conception of Liberty. A political debate in 1690s Europe. Trondheim: NTNU 2015 108 s.
NTNU Untitled
 
38 Njåstad, Magne.
Bokmelding: Gunnar W. Knutsen: "Religionskrig i Europa 1450-1700". Historisk Tidsskrift 2015 ;Volum 94.(1) s. 142-145
NTNU Untitled
 
39 Njåstad, Magne.
Keiser, kantone, kommune. Noen trekk fra sveitsisk historie ca. 1200-1700.. Minervas Ugle; 2015-03-12 - 2015-03-12
NTNU Untitled
 
40 Njåstad, Magne.
Litt om gården Vatn. Folk & Røvere Festivalavis Filmfest Vatn 2015 2015 (4) s. 6-7
NTNU Untitled
 
41 Njåstad, Magne.
"The third man. The prolongued election of Olav Trondsson 1450-58". International Medieval Congress; 2015-07-06 - 2015-07-09
NTNU Untitled
 
42 Slungård, Staale.
Staten og Geistligheten. En undersøkelse av Jemtland 1571-1645. Trondheim: NTNU 2015 71 s.
NTNU Untitled
 
43 Vaadal Eliasson, Emil.
Bygdas beste bønder? Utmark, handel og sosial stratifikasjon i Jemtland 1445-1645. Trondheim: NTNU 2015 94 s.
NTNU Untitled
 
2014
44 Broback Rasch, Per-Olav.
"En levning af Pavedømmet". En undersøkelse av kannikgjeld som avlønning ved domkapitlet i Trondheim 1537-1740. Trondheim: NTNU 2014 102 s.
NTNU Untitled
 
45 Hildre, Lasse.
Kampen mot Gud og Kvitekrist. Historiebruk i norsk black metal 1991-1996. Trondheim: NTNU 2014 60 s.
NTNU Untitled
 
46 Njåstad, Magne.
Arven fra eneveldet. Adresseavisen 2014
NTNU Untitled
 
47 Njåstad, Magne.
Den siste krigen. Adresseavisen 2014
NTNU Untitled
 
48 Njåstad, Magne.
"Det østre riket". Kongelig administrasjon i Jemtland ca. 1300-1500. Norske Historiedager; 2014-06-20 - 2014-06-23
NTNU Untitled
 
49 Njåstad, Magne.
"Det østre riket". Kongelig administrasjon i Jemtland ca. 1300-1500. Heimen 2014 ;Volum 51.(4) s. 297-306
NTNU Untitled
 
50 Njåstad, Magne.
From Ecclesiastic Backwater to International Troublespot - The Reformation Decades in Jemtland. I: The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4. s. 49-60
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste