Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 201 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Njåstad, Magne.
Norgeshistorien på en dag. Trønder-avisa [Avis] 2020-07-12
NTNU Untitled
 
2 Njåstad, Magne.
"The long and winding road - Sweden's path to a lutheran church in the sixteenth century". I: The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”. Berlin / Boston: de Gruyter 2020 ISBN 978-3-11-068621-0. s. 88-106
NTNU Untitled
 
2019
3 Njåstad, Magne.
"Brømsebrofreden" -Frokostradio. NRK P1+ [Radio] 2019-08-13
NTNU Untitled
 
4 Njåstad, Magne.
Conflict, state formation and literacy.. State Building from Below: The Early Modern State Building Process from Local and Regional Perspectives; 2019-04-04 - 2019-04-05
NTNU Untitled
 
5 Njåstad, Magne.
Conflict, state formation and literacy ca. 1300-1650. State Building from Below in the Nordic countries ca 1500-1800; 2019-09-26 - 2019-09-27
NTNU Untitled
 
6 Njåstad, Magne.
Den reformerte Olav. Norske Historiedager; 2019-06-14 - 2019-06-15
UiO Untitled
 
7 Njåstad, Magne.
HIFO i 150. HIFO 150 år; 2019-10-17 - 2019-10-17
NTNU Untitled
 
8 Njåstad, Magne.
Konflikter, konfliktmønstre og skriftlighet. Collegium Medievale 2019 ;Volum 32.(2) s. 59-76
NTNU Untitled
 
9 Njåstad, Magne.
Kort kommentar om lærebøker og kjeldebruk. Dag og Tid 2019
NTNU Untitled
 
10 Njåstad, Magne.
Om kjelder, læreplan og lærebøker. Dag og Tid 2019
NTNU Untitled
 
11 ; Mjønes, Heidi.
Trolldom i Norge og Frankrike. En komparativ studie.. Trondheim: NTNU 2019 87 s.
NTNU Untitled
 
12 ; Vinsjansen, Vegard Klepsvik.
Trolldomsjakt og kongemakt. Trolldomsprosessar og sentralisering i Ribe og Bergen på 1500- og 1600-talet. Ei komparativ studie.. Trondheim: NTNU 2019 81 s.
NTNU Untitled
 
13 ; Vårdal, Tone Lindsøe.
Bryllup i Gudbrandsdalen. En undersøkelse av endringer i bryllupsskikker i Gudbrandsdalen på 1800-tallet.. Trondheim: NTNU 2019 91 s.
NTNU Untitled
 
2018
14 Njåstad, Magne.
A crash course in Norwegian history. Guidekurs; 2018-02-13 - 2018-02-13
NTNU Untitled
 
15 Njåstad, Magne.
"Conflict, state formation and the written Word". Places of Power, Spaces for Action. The early modern statebuilding process from local and regional perspectives; 2018-09-13 - 2018-09-14
NTNU Untitled
 
16 Njåstad, Magne.
"Grunnloven og opplysningstiden". Foredrag; 2018-04-24 - 2018-04-24
NTNU Untitled
 
17 Njåstad, Magne.
Kommentarinnlegg: State Building from below - Negotiations and protests in the state building:The lay People in discourse with the crown. European Social Science History Conference; 2018-04-04 - 2018-04-07
NTNU Untitled
 
18 Njåstad, Magne.
Kompetanse og kontinuitet. I: Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-882-1. s. 61-78
NTNU Untitled
 
19 Njåstad, Magne.
Olav i historien. Litt om Olav Haraldsson i tidligmoderne historieskriving.. Minervas Ugle; 2018-08-22 - 2018-08-22
NTNU Untitled
 
20 Njåstad, Magne.
"St. Olaf in post-reformation historiography - how to deal with the royal saint in the 16th to 18th centuries". Convergences franco-norvégiennes: recherche, culture et formation; 2018-11-22 - 2018-11-23
NTNU Untitled
 
21 Njåstad, Magne.
"St. Olaf in 16th to 18th Century Norwegian historiography". International Medieval Congress; 2018-07-02 - 2018-07-05
NTNU Untitled
 
22 Njåstad, Magne.
"Øvrighet og bønder - mellom passiv motstand og opprør". Konflikter i middealderens Norden; 2018-04-23 - 2018-04-24
NTNU Untitled
 
23 ; Bøe, Sunniva.
Fra luksusvarer til forbruksvarer? En kartlegging av kolonivarers utbredelse i Larvik Grevskap, 1750-1800. Trondheim: NTNU 2018 92 s.
NTNU Untitled
 
2017
24 Henden, Johan Rørlien.
Det er ikke alene et Universitets-, men ogsaa et Nationalbibliothek. Axel Charlot Drolsum i Universitetsbiblioteket 1870-1922. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 978-82-326-2766-0) 320 s.
NTNU Untitled
 
25 Njåstad, Magne.
ANNO. NRK 1 [TV] 2017-02-17
NTNU Untitled
 
26 Njåstad, Magne.
ANNO. NRK 1 [TV] 2017-01-02
NTNU Untitled
 
27 Njåstad, Magne.
"Anno er reality-TV, ikke skolefjernsyn". Universitetsavisa [Avis] 2017-01-13
NTNU Untitled
 
28 Njåstad, Magne.
"Conflicts in Court: Complaints, Confrontation and Communication 1550-1650". Leeds International Medieval Congress; 2017-07-03 - 2017-07-06
NTNU Untitled
 
29 Njåstad, Magne.
Domkapitlets omstillingsevne. Kunnskapsbyen; 2017-01-25 - 2017-01-25
NTNU Untitled
 
30 Njåstad, Magne.
"Havnet tvangsutskrevet Fosen-soldat i Tsjekkia?". Fosna-Folket [Avis] 2017-04-28
NTNU Untitled
 
31 Njåstad, Magne.
"Kompetanse og kontinuitet. Domkapitlet i Trondheim gjennom reformasjonsperioden".. Det 29. nordiske historikermøde; 2017-08-15 - 2018-08-18
NTNU Untitled
 
32 Njåstad, Magne.
Kongens frie midler. Sekulariseringen av klostergodset.. Norske historiedager; 2017-06-22 - 2017-06-24
NTNU Untitled
 
33 Njåstad, Magne.
"Kunnskap og offentlighet. Kunnskapsinstitusjoner i Norge 1750-1800". I: Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press 2017 ISBN 978-82-304-0211-5. s. 277-293
NTNU Untitled
 
34 Njåstad, Magne.
Mellom Uppsala og Nidaros: Kirken i Jemtland ca. 1520-1645. Arkivet som mötesplats för nytte och nöje; 2017-04-03 - 2017-04-03
NTNU Untitled
 
35 Njåstad, Magne.
Trondheim Anno 1537. Tekna seniorforum; 2017-03-01 - 2017-03-01
NTNU Untitled
 
36 Njåstad, Magne.
Trøndelagssendinga: Forskerpraten. NRK P1 [Radio] 2017-01-09
NTNU Untitled
 
37 ; Pettersen, Brita Marlen.
"Paasagn om Troldom i vore oplyste Tiider fornem/m/elig maae ansees at henrøre fra Vankundighed og Overtroe" En undersøkelse av holdningene til trolldom i Bergen stiftamt, 1675-1787. Trondheim: NTNU 2017 119 s.
NTNU Untitled
 
38 Vikestad, Petter Kristian.
"Sveriges Trondheim": Svensk integrasjon og ekstraksjon av Trondhjem len 1658 - En komparasjonsstudie med Jemtland 1645. Trondheim: NTNU 2017 91 s.
NTNU Untitled
 
2016
39 Bjerkås, Trond.
Fra tilskuer til deltager? Offentlig deltagelse i Norge i overgangen mellom enevelde og konstitusjonelt styre. Trondheim: NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1400-4) ;Volum 2016.234 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(29)
NTNU Untitled
 
40 Fjølstad, Linda.
En narratologisk og komparativ undersøkelse av trolldomsprosessen til ekteparet Nypan 1670. Dragvoll: NTNU 2016 75 s.
NTNU Untitled
 
41 Fjølstad, Linda.
"Ondt har du udlovet, og Ondt er fremkommen; men bliver jeg og min Kone ikke god igjen, da skal den røde Hane gale over dig". En narratologisk og komparativ analyse av trolldomsprosessen til ekteparet Nypan 1670. Trondheim: NTNU 2016 76 s.
NTNU Untitled
 
42 Grønning Øyan, Rune Alexander.
Den tredje Gustav og krigens teater. Gustav IIIs personlighet og kongens russiske krig 1788-1790: En komparativ analyse av Beth Hennings, Erik Lönnroth og Leif Landen. Trondheim: NTNU 2016 124 s.
NTNU Untitled
 
43 Njåstad, Magne.
ANNO - historiefortelling for folket eller fusk og fanteri?. Debattmøte; 2016-09-08 - 2016-09-08
NTNU Untitled
 
44 Njåstad, Magne.
Domkapitlet i Nidaros i senmiddelalderen og reformasjonsperioden. NIdaros erkebispesete i senmiddelalderen - et kultursentrum?; 2016-11-11 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
45 Njåstad, Magne.
Et kongeportrett. Klassekampens Bokmagasin 2016
NTNU Untitled
 
46 Njåstad, Magne.
"Fish and ships. Carrying cod from Lofoten to Lübeck". Leeds International Medieval Congress; 2016-07-04 - 2016-07-07
NTNU Untitled
 
47 Njåstad, Magne.
Glade amatører og strenge lærere. Kunnskapsmiljøet i Trondheim ca. 1750-1850. I etterttid - lærerkurs; 2016-04-06 - 2016-04-06
NTNU Untitled
 
48 Njåstad, Magne.
"I ettertid - dypdykk i to kapitler". I ettertid - lærerkurs; 2016-04-06 - 2016-04-06
NTNU Untitled
 
49 Njåstad, Magne.
Litt mer om gården Vatn. Folk & Røvere Festivalavis Filmfest Vatn 2016 2016 (3) s. 8-10
NTNU Untitled
 
50 Njåstad, Magne.
Reformasjonen i Nidaros - mest brudd, noe kontinuitet. Fagdag; 2016-11-03 - 2016-11-03
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste