Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 313 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2019
1 Andersen, Håkon With.
Havet, skipet og kunnskapen. I: Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019. Novus Forlag 2019 ISBN 978-82-8390-025-5. s. 295-306
NTNU Untitled
 
2 ; Otterholm, Egil Gjøran Fagerheim.
Vitenskap og "SDS Hansteen" i kystnasjonens tjeneste. Trondheim: NTNU 2019 110 s.
NTNU Untitled
 
3 ; Lindseth, Martin Buner.
Sjøgrensesaken 1924-1935 - En undersøkelse av hvordan Norge vedtok de lange rette grunnlinjene . Trondheim: NTNU 2019 110 s.
NTNU Untitled
 
2018
4 Andersen, Håkon With.
Undring og mangfald - intervju med ein forskar. NRK 2 [TV] 2018-10-09
NTNU Untitled
 
5 Andersen, Håkon With.
Undring og Mangfold: store djup og åpne hav. NRK 2 [TV] 2018-10-09
NTNU Untitled
 
6 Pål, Buset; Tufte, Gunnar; Downing, Keith; Bringsværd, Tor Åge; Andersen, Håkon With.
Våre barn Maskinene. Vårt Land [Avis] 2018-01-26
NTNU Untitled
 
2017
7 Andersen, Håkon With.
Flag state and coastal state - a new relationship?. Kystsamfunn i endring; 2017-11-14
NTNU Untitled
 
8 Andersen, Håkon With.
Governing the ocean; sea transport. The Henningsvær charter; 2017-09-29 - 2017-10-01
NTNU Untitled
 
9 Andersen, Håkon With.
James Alix Michel, Rethinking the Oceans: Towards the Blue Economy.. The Pacific Circle 2017 (38) s. 15-17
NTNU Untitled
 
10 Andersen, Håkon With.
Kommentar til humaniorautredningen. SAMKUL konferansen 2017; 2017-11-27 - 2017-11-28
NTNU Untitled
 
11 Andersen, Håkon With.
Notes to an understanding of the historical regulations of the oceans. Boundaries and conflicts at sea: representations and regulations; 2017-05-04 - 2017-05-05
NTNU Untitled
 
12 Andersen, Håkon With.
The modalities of the sea floor: a historical persepctive. «Ocean matters»; 2017-12-07 - 2017-12-09
NTNU Untitled
 
13 Andersen, Håkon With.
The race to the middle, standards and transnational commons.. Representations, Resources and Regulatory Governance (3ROceans) Methodologies and theory.; 2017-09-20 - 2017-09-24
NTNU Untitled
 
14 Pareliussen, Robert A. Nilsen.
Det koster å holde seg moderne. : NTNU 2017 76 s.
NTNU Untitled
 
15 Weium, Frode.
Epokegjørende instrumenter eller kunstige surrogater? Elektroniske musikkinstrumenter i Norge før 1940. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 9788232621064) 285 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(10)
NTNU Untitled
 
2016
16 Andersen, Håkon With.
High seas and deep oceans: 3ROcean. Sounding meeting with "Future Oceans"; 2016-12-08 - 2016-12-10
NTNU Untitled
 
17 Andersen, Håkon With.
Representations, resources and regulations: 3ROceans. SAMKULs årskonferanse; 2016-11-15 - 2016-11-16
NTNU Untitled
 
18 Andersen, Håkon With.
Wind, waves and Ships. SHOT's annual meeting; 2016-06-22 - 2016-06-26
NTNU Untitled
 
19 ; Johansen, Sindre Høgmo.
Plimsollske likkister. Lastelinjen og loven om statskontroll med skips sjødyktighet. Trondheim: NTNU; Institutt for historiske studier 2016 100 s.
NTNU Untitled
 
20 Bredesen, Marit.
”Greseutvidelser ut av kontroll”. : NTNU 2016 105 s.
NTNU Untitled
 
2015
21 Andersen, Håkon With.
Norway - and the Ocean. Ocean Week; 2015-05-04 - 2015-05-07
NTNU Untitled
 
22 Andersen, Håkon With.
Teknologisk utvikling og innovasjon som forutsetning for økonomisk vekst? - eller kunstene som forsvant. Møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi; 2015-04-14
NTNU Untitled
 
23 Andersen, Håkon With.
Teknologisk utvikling som forutsetning for økonomisk vekst? - eller kunstene som forsvant. NTVAa inustrielle råds årsmøte; 2015-02-25
NTNU Untitled
 
24 Dahl, Ilkka Kristoffer.
Den skjulte trussel Sjørøveri og norsk sjøfart i kinesisk farvann fra 1920 - 1940. Trondheim: NTNU 2015 74 s.
NTNU Untitled
 
25 Haugaasen, Ole Martin.
Losen, lanterna og et råttent skip. Forlis og havari langs Trøndelagskysten 1880-1910 - En kvalitativ undersøkelse.. Trondheim: NTNU 2015 63 s.
NTNU Untitled
 
26 Naustvik, Andre.
"Forlat fartøiet saa hurtig som mulig". Norske krigsforlis under fyrste verdskrig.. Trondheim: NTNU 2015 67 s.
NTNU Untitled
 
27 Rike, Torstein.
Som sjømann i fremmed havn. Norske sjømenn i Shanghai 1887-1897. Trondheim: NTNU 2015 73 s.
NTNU Untitled
 
28 Solvin, Kristian Sundvor.
Fyrlampen - Et lys i mørket på 1800-tallet. Trondheim: NTNU 2015 69 s.
NTNU Untitled
 
29 von Krogh, Jonas.
Første verdenskrig - sjøkrigen i norske aviser. Trondheim: NTNU 2015 86 s.
NTNU Untitled
 
2014
30 Andersen, Håkon With.
Teknologihistorie i fortid og framtid. Jubileumskonferanse; 2014-09-05 - 2014-09-06
NTNU Untitled
 
31 Andersen, Håkon With; Collett, John Peter; Stensrud, Iver Tangen; Paulsen, Gard.
Building Trust. The history of DNV 1864-2014. Dinamo Forlag 2014 (ISBN 978-82-8071-256-1) 544 s.
AHO NTNU UiO Untitled
 
32 Meyer, Tirza.
The Fear of the Crowd - A Matter of the Obscure Other? The debate about universal suffrage in Norway in 1897/1898. Trondheim: NTNU 2014 87 s.
NTNU Untitled
 
33 Paulsen, Gard; Andersen, Håkon With.
Accidents and emergency in the regulation of maritime technology and international shipping. Annual meeting the Society for the History of Technology; 2014-11-06 - 2014-11-09
NTNU Untitled
 
2013
34 Andersen, Håkon With.
Changing Technology, Changing Commons: Freight, Fish and Oil in the North Sea. I: Cosmopolitan Commons. Sharing Resources and Risk across Borders. MIT Press 2013 ISBN 978-0-262-51841-3. s. 245-270
NTNU Untitled
 
35 ; Bårnås, Kristin Stanwick.
To trender møtes - ISO og miljøstandardene. Trondheim: NTNU IHS 2013 102 s.
NTNU Untitled
 
36 Andersen, Håkon With; Eliassen, Knut Ove; Brandt, Thomas.
The IKEA Catalog and the Aesthetics of Everyday Life - Panel session. NSU Winter school on Everyday Aesthetics; 2013-03-22 - 2013-03-23
NTNU Untitled
 
37 ; Jensen, Kim Rune.
Det norske Veritas og oljeutvinning til havs - gammel tradisjon i nytt farvann. Trondheim: NTNU IHS 2013 96 s.
NTNU Untitled
 
38 ; Monstad, Inger Strøm.
Tankskip, forurensning og internasjonal regulering. Trondheim: NTNU IHS 2013
NTNU Untitled
 
39 ; Paulsen, Øystein.
Mattrygghet i moderne tid. Trondheim: NTNU IHS 2013 71 s.
NTNU Untitled
 
40 ; Slettvoll, Martin Koldevin.
I rute til regelmessighet. Statens rolle i opprettelsen av Hurtigruten, 1890 - 1894. Trondheim: NTNU IHS 2013
NTNU Untitled
 
2012
41 Andersen, Håkon With.
Harald Kjølås; A.M.Liaaen 150 år. Fra pionerbedrift til ny bydel. Heimen - Lokal og regional historie 2012 (2) s. 202-204
NTNU Untitled
 
42 Andersen, Håkon With.
Hva gjør billedkulturen med historiefaget?. Doktorgradsseminar på Sørnesset; 2012-10-08 - 2012-10-10
NTNU Untitled
 
43 Andersen, Håkon With.
No man's land and no man's technology. Swedish STS meeting; 2012-05-02 - 2012-05-04
NTNU Untitled
 
44 Andersen, Håkon With.
Teknologenes historie. Møte i Gløshaugen akademiske klubb; 2012-04-26 - 2012-04-26
NTNU Untitled
 
45 Andersen, Håkon With.
Teknologien gjennom historien. Jubileumskonferanse for HIST avd teknologi 100 år; 2012-10-30 - 2012-10-30
NTNU Untitled
 
46 ; Evensen, Ole Anders Lundegaard.
Tildels noget forældet og meget mangelfuld : Mannskapsforhold, sikkerhetsutstyr og sjødyktighet i Sjøfartsloven av 1893. : NTNU 2012 91 s.
NTNU Untitled
 
47 ; Stensrud, Iver Tangen.
Ioniserende stråling. : NTNU 2012 125 s.
NTNU Untitled
 
48 ; Undisdatter, Mona Rudberg.
Fristedet Svartlamoen 1985-2012. : NTNU 2012 107 s.
NTNU Untitled
 
2011
49 Aarbakke, Thea.
"Fuldt moderne på tradionernes grund". : NTNU-IHK 2011 111 s.
NTNU Untitled
 
50 Andersen, Håkon With.
Henry Ford og T-Forden - et symbol. Kveldsmøte ved Norsk Teknisk Museum; 2011-02-16
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste