Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 135 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Andersson, Anders-Petter.
Inspire to move, studentprosjekt i design for helsefremmende omsorgstjenester. Innledende forelesning til utstilling av masterprosjekt i NTNU kurset Tangible Interaction Design for Health Promotion i design av helsefremmende taktile tjenester sammen med Oppland utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; 2019-11-28 - 2019-11-28
NTNU Untitled
 
2 Andersson, Anders-Petter.
Relasjonell kunst, musikk, design og folkehelse. Foredrag på master i folkehelse - natur-kultur i helsefremming; 2019-03-27 - 2019-03-27
NTNU Untitled
 
3 Andersson, Anders-Petter.
Tangible Interaction Design for Health Promotion. Lecture and workshop for students at the Department of Manufacturing and Civil Engineering and Department of Design; 2019-10-01 - 2019-10-01
NTNU Untitled
 
4 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Andersson, Anders-Petter; Berg, Geir Vegard; Kebede, Meselu Taye.
EVALUERING AV OPPLÆRINGSPROGRAMMET MUSIKKBASERT MILJØBEHANDLING MED INTEGRERT BRUK AV MUSIKK OG SANG TIL HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE – En kvalitativ studie. På oppdrag av Helsedirektoratet, Kompetanseløft 2020.. Gjøvik: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for helsevitenskap, Gjøvik; Senter for omsorgsforskning, øst 2019 53 s.
NTNU Untitled
 
5 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
Perspectives on Design of Multi-Sensory Environments in the Speducult Project. Speducult Conference; 2019-06-12 - 2019-06-16
AHO NTNU Untitled
 
6 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
Sanserom og Multisensoriske miljøer (MSE) i Norden, første funn fra undersøkelsen fra Nordisk forskningsnettverk Speducult/Nordplus. Nordisk konferanse i Sansestimulering, Sansenes betydning for livsmestring og utvikling; 2019-03-26 - 2019-03-27
AHO NTNU Untitled
 
7 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
The Norwegian Experience with the Speducult Project. Speducult Conference; 2019-11-20 - 2019-11-23
AHO NTNU Untitled
 
2018
8 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
Cultural Artefacts with Virtual Capabilities Enhance Self-Expression Possibilities for Children with Special Needs. I: Transforming our World Through Design, Diversity and Education. IOS Press 2018 ISBN 978-1-61499-922-5. s. 634-642
AHO NTNU Untitled
 
9 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
Cultural Artefacts with Virtual Capabilities Enhance Self-Expression Possibilities for Children with Special Needs. The Universal Design and Higher Education in Transformation Congress; 2018-10-30 - 2018-11-02
AHO NTNU Untitled
 
10 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
The Health Promoting Potential of Interactive Art. I: Computers Helping People with Special Needs. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-319-94276-6. s. 479-484
AHO NTNU Untitled
 
11 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
Vitalising Health Promoting Technology for Elderly in Design Education. I: Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. The Design Society 2018 ISBN 9781912254026. s. 558-565
AHO NTNU Untitled
 
12 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
Vitalizing Health Promoting Technology for Elderly in Design Education. 20th Engineering & Product Design Education International Conference, E&PDE2018, 6-7 September; 2018-09-06 - 2018-09-07
AHO NTNU Untitled
 
13 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Arnestad School. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway, Kulturtanken; Arnestad School, Asker. 2018-09-04 - 2018-09-04
AHO NTNU Untitled
 
14 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Bjørnemyr School. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway, Kulturtanken; Bjørnemyr School, Nesodden, Akershus. 2018-09-03 - 2018-09-03
AHO NTNU Untitled
 
15 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Blakstad School. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway, Kulturtanken; Blakstad School. 2018-09-10 - 2018-09-10
AHO NTNU Untitled
 
16 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Bleiker School. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway, Kulturtanken; Bleiker Upper School. 2018-09-05 - 2018-09-05
AHO NTNU Untitled
 
17 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Drøbak School. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway, Kulturtanken; Blakstad School. 2018-09-11 - 2019-09-11
AHO NTNU Untitled
 
18 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Frydenlund School. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway, Kulturtanken; Frydenlund School. 2018-09-14 - 2019-09-14
AHO NTNU Untitled
 
19 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Garderåsen School. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway, Kulturtanken; Garderåsen School. 2018-09-18 - 2018-09-18
AHO NTNU Untitled
 
20 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Hvalstad School. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway, Kulturtanken; Hvalstad School. 2018-09-17 - 2019-09-17
AHO NTNU Untitled
 
21 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Mailand High School. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway, Kulturtanken; Mailand High School. 2018-09-21 - 2019-09-21
AHO NTNU Untitled
 
22 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Rud High School. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway, Kulturtanken; Rud High School. 2018-09-27 - 2018-09-27
AHO NTNU Untitled
 
23 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Skåningsrud School. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway, Kulturtanken; Skåningsrud School. 2018-09-25 - 2018-09-25
AHO NTNU Untitled
 
24 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Sofiemyråsen School. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway, Kulturtanken; Sofiemyråsen School. 2018-09-28 - 2018-09-28
AHO NTNU Untitled
 
2017
25 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
Speducult conference. Speducult Nordplus Horizontal; 2017-11-21 - 2017-11-23
AHO NTNU Untitled
 
26 Güler, Evin; Andersson, Anders-Petter; Mirtaheri, Peyman; Gjøvaag, Terje.
MAKERIET: A NORWEGIAN UNIVERSITY MAKERSPACE. I: proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. The Design Society 2017 ISBN 978-1-904670-86-5. s. -
OSLOMET NTNU Untitled
 
2016
27 Andersson, Anders-Petter.
Interaktiv musik för hälsa - en praktikers perspektiv. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm högre seminarium för forskning; 2016-10-17 - 2016-10-17
NTNU Untitled
 
28 Andersson, Anders-Petter; Foss, Marte Helene.
Møte mellom menneske og maskin, inkluderende teknologi. Oppland arbeiderblad 2016 s. -
NTNU Untitled
 
29 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
Embodied and Distributed Parallel DJing. Studies in Health Technology and Informatics 2016 ;Volum 229. s. 528-539
AHO OSLOMET Untitled
 
30 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
Health Improving Multi-Sensorial and Musical Environments. 10th Audio Mostly Conference: A Conference on Interaction with Sound; 2016-10-04 - 2016-10-06
AHO NTNU Untitled
 
31 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
Health Improving Multi-Sensorial and Musical Environments. I: AM '16: Proceedings of the 10th Audio Mostly Conference: A Conference on Interaction with Sound. Association for Computing Machinery (ACM) 2016 ISBN 978-1-4503-4822-5. s. 178-185
AHO NTNU Untitled
 
32 Cappelen, Birgitta; Fredrik, Olofsson; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Frydenlund. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Rucksack/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway; Frydenlund School and Resource Centre. 2016-09-30 - 2016-09-30
AHO Untitled
 
33 Cappelen, Birgitta; Fredrik, Olofsson; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Jessheim. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Rucksack/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway; Jessheim School and Resource Centre. 2016-09-28 - 2016-09-28
AHO Untitled
 
34 Cappelen, Birgitta; Fredrik, Olofsson; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Sandvika. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Rucksack/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway; Sandvika Upper Secondary School. 2016-09-26 - 2016-09-26
AHO Untitled
 
35 Cappelen, Birgitta; Fredrik, Olofsson; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Skåningsrud. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Rucksack/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway; Skåningsrud School and Resource Centre. 2016-09-22 - 2016-09-23
AHO Untitled
 
36 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Haug. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Rucksack/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway; Haug School. 2016-03-08 - 2016-03-09
AHO Untitled
 
37 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World at Sofiemyr. [Kunstnerisk og museal presentasjon] The Cultural Rucksack/Den kulturelle skolesekken. Art Council Norway; Sofiemyr School. 2016-03-10 - 2016-03-10
AHO Untitled
 
38 Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter.
Polly World, Interactive Installation. [Kunstnerisk og museal presentasjon] EHealth in Norway (EHiN 2016). Forskningsrådet; Oslo Spectrum. 2016-11-15 - 2016-11-16
AHO Untitled
 
2015
39 Andersson, Anders-Petter.
Composing Interactive Music for Shifting Between Diverse Contexts. The 8th Nordic Music Therapy Congress, Music Therapy Across Contexts; 2015-08-05 - 2015-08-08
AHO Untitled
 
40 Andersson, Anders-Petter.
Jenter og teknologidagen på HiOA, Rekruttering gjennom innovasjon og tverrfaglig praktisk samarbeid mellom teknologi, kunst og design på TKD/HiOA. Rådgiverdagen 2015; 2015-01-20 - 2015-01-20
HIOA Untitled
 
41 Andersson, Anders-Petter.
Music for Interactivity - Instruments, Structures of Music and Interactivity. Open Mind Master Lectures by DESIS Lab; 2015-03-30 - 2015-03-30
AHO Untitled
 
42 Andersson, Anders-Petter.
På tvers av TKD, Universell utforming. Personaldag på fakultet for teknologi, kunst og design; 2015-06-18 - 2015-06-18
HIOA Untitled
 
43 Andersson, Anders-Petter.
Vocal and Musical Interaction for Health. Aesthetics for Children with Special Needs; 2015-04-14 - 2015-04-15
AHO Untitled
 
44 Andersson, Anders-Petter; Saasen Strand, Kari.
Elektronik og tekstil for bevegelse. Elektronikk og tekstil for kunst og hånddverk; 2015-04-09 - 2015-04-11
AHO HIOA Untitled
 
45 Andersson, Anders-Petter; Saasen Strand, Kari.
Elektronik og tekstil for bevegelse. Elektronik og tekstil i kunst og håndverk; 2015-10-29 - 2015-10-31
AHO HIOA Untitled
 
46 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
Designing Health Improving Technology. Samling 2, Master i Velferdsteknologi; 2015-09-15 - 2015-09-15
AHO Untitled
 
47 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
From ORFI to Polly World - 4 Generations of Trans-disciplinary Collaboration in the RHYME Project. Master in Product Design, Course Research-by-Design; 2015-09-11 - 2015-09-11
AHO Untitled
 
48 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
Healing Things at Home. Healing Things Workshops; 2015-03-26 - 2015-03-26
AHO Untitled
 
49 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
Healing Things at Work. Healing Things Workshops; 2015-03-31 - 2015-03-31
AHO Untitled
 
50 Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter.
Health Improving Technology - Art and Design perspective on Welfare Technology. Master in Velferdsteknologi, Samling 2; 2015-09-15 - 2015-09-15
AHO Untitled
 
    Vis neste liste