Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2019
1 Fidjeland, Heidi Lidal; Gjelstad, Svein; Vistad, Ingvild; Brekke, Mette.
Do cancer patients consult their general practitioners, and why?. 21. Nordic Congress in General Practice; 2019-06-17 - 2019-06-20
UiB UiO Untitled
 
2 Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild; Gjelstad, Svein; Brekke, Mette.
Exploring why patients with cancer consult general practitioners: a 1-year data extraction.. British Journal of General Practice Open 2019
SSHF UiO Untitled
 
2018
3 Fidjeland, Heidi Lidal; Brekke, Mette; Stokstad, Trine; Vistad, Ingvild.
Gynecological cancer patients' attitudes toward follow-up care after cancer treatment: Do preferences reflect patients' experience? A cross-sectional questionnaire study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2018 ;Volum 97.(11) s. 1325-1331
NTNU SSHF STO UiO Untitled
 
2016
4 Fidjeland, Heidi Lidal; Brekke, Mette; Vistad, Ingvild.
Gynecological cancer survivors’ views on follow-up after cancer treatment. The Cancer in Primary Care Research International Network; 2016-04-26 - 2016-04-28
SSHF UiO Untitled
 
5 Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild; Brekke, Mette.
Gynecological cancer survivors`views on follow-up after cancer treatment. Wonca Europe Conference; 2016-06-15 - 2016-06-18
SSHF UiO Untitled
 
2015
6 Fidjeland, Heidi Lidal; Brekke, Mette; Vistad, Ingvild.
General practitioners’ attitudes toward follow-up after cancer treatment: A cross-sectional questionnaire study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2015 ;Volum 33.(4) s. 223-232
SSHF UiO Untitled
 
7 Fidjeland, Heidi Lidal; Brekke, Mette; Vistad, Ingvild.
Gynecological cancer patients’ views on follow-up after cancer treatment. Vitenskapelig konferanse; 2015-05-20 - 2015-05-21
SSHF UiO Untitled
 
2014
8 Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild; Brekke, Mette.
General practitioners’ experiences with and attitudes to cancer follow-up.. Primærmedisinsk uke; 2014-10-23 - 2014-10-23
SSHF UiO Untitled
 
2013
9 Fidjeland, Heidi Lidal; Vistad, Ingvild; Brekke, Mette.
Fastlegers erfaring med og holdninger til oppfølging av kreftpasienter med vekt på samhandling. Nidaroskongressen; 2013-10-24 - 2013-10-24
SSHF UiO Untitled
 
10 Fosse, Anette; Austad, Bjarne; Eid, John-Tore; Bell, Hege Therese; Brænd, Anja Maria Lyche; Fidjeland, Heidi Lidal; Vallersnes, Odd Martin; Vik, Ingvild; Gullbrå, Frøydis; Jansen, Kristian; Schei, Edvin; Simonsen, Kristian Anton; Laue, Johanna; Sandvik, Reidun Karin.
Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront. Dagens medisin 2013 (21) Suppl. spesialutgave s. 20-21
NORCE NTNU UiB UiO UiT Untitled