Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 217 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Fjørtoft, Henning.
Dilemmas in educational assessment. Multimodality Talks; 2021-01-22
NTNU Untitled
 
2 Fjørtoft, Henning.
Et kunnskapsgrunnlag for utvikling av vurderingskulturer. Seminar arrangert av FIKS UiO; 2021-05-03
NTNU Untitled
 
3 Fjørtoft, Henning.
Hva vi vet om karakterbruk og karakterfri/karakterdempet vurderingspraksis? . Samling for Rogalandsnettverk; 2021-02-10
NTNU Untitled
 
4 Fjørtoft, Henning.
Hvordan vurdere kompetanse i sidemål?. Webinar arrangert av Nynorsksenteret; 2021-02-17
NTNU Untitled
 
5 Fjørtoft, Henning; Lai, Mei Kuin; Li, Mengnan.
How curriculum and assessment policies affect assessment culture in the English discipline: A New Zealand Case study. Changes in assessment: Challenges and opportunities. AEA Europe conference 2021; 2021-11-02 - 2021-11-05
NTNU Untitled
 
6 Fjørtoft, Henning; Morud, Elin Bø.
Assessment decision-making in vocational education and training. Studia Paedagogica 2021 ;Volum 26.(4)
NTNU Untitled
 
7 Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan.
Leveraging situated strategies in research–practice partnerships: Participatory dialogue in a Norwegian school. Studies in Educational Evaluation 2021
NTNU Untitled
 
8 Gilje, Øystein; Fjørtoft, Henning; Tronsmo, Eli; Bjerke, Åslaug; Ørevik, Sigrid.
Assessment practices of multimodal compositions. Multimodality Talks; 2021-01-22 - 2021-01-22
UiB NTNU UiO Untitled
 
9 Leonardsen, Julie; Fjørtoft, Henning.
Assessment Policies in VET. Wicked Problems and Conflicting Expectations. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2021 ;Volum 6.(1) s. 37-56
NTNU Untitled
 
2020
10 Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette.
Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2020
HVL OSLOMET USN NTNU UiO UIS UiT Untitled
 
11 Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette.
Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025. Delrapport 2.. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2020 50 s.
USN HVL OSLOMET UIS NTNU UiO UiT Untitled
 
12 Fjørtoft, Henning.
Multimodal Digital Classroom Assessments. Computers & Education 2020 ;Volum 152.
NTNU Untitled
 
13 Fjørtoft, Henning.
New year’s solutions. Education Technology [Fagblad] 2020-12-07
NTNU Untitled
 
14 Fjørtoft, Henning.
Samarbeid om vurdering - profesjonsfellesskapets rolle. Bedre Skole 2020 (4) s. 18-21
NTNU Untitled
 
15 Fjørtoft, Henning; Lai, Mei Kuin.
Affordances of narrative and numerical data: A social-semiotic approach to data use. Studies in Educational Evaluation 2020
NTNU Untitled
 
16 Krogsæter Aarre, Ane; Bjerkestrand, Mimmi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim E.; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette.
Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1.. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2020
USN HVO HVL OSLOMET UIS NTNU UiO UiT Untitled
 
17 Krogsæther Aarre, Ane; Bjerkestrand, Mimmi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius; Lund, Andreas; Olsson, Joakim E.; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette.
Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025. Delrapport 2.. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2020
USN HVO HVL OSLOMET UIS NTNU UiO UiT Untitled
 
18 Unstad, Lars; Fjørtoft, Henning.
Disciplinary literacy in religious education: the role and relevance of reading. British Journal of Religious Education 2020 s. 1-10
NTNU Untitled
 
19 Unstad, Lars; Fjørtoft, Henning.
Texts, readers, and positions: Developing a conceptual tool for teaching disciplinary reading in religious education. Learning and Instruction 2020 ;Volum 73. s. 1-8
NTNU Untitled
 
20 Unstad, Lars; Jørgensen, Camilla Stabel; Fjørtoft, Henning.
Lesing og skriving i religions-og livssynsfaget i den norske grunnskolen. En kartlegging av forskningsfeltet 2005-2018. Nordidactica 2020 (1) s. 153-174
NTNU Untitled
 
2019
21 Morud, Elin Bø; Amdal, Arne Kristian; Fjørtoft, Henning; Utgaard, Sissel.
Teachers’ assessment literacy and professional development in VET. Negotiating roles, knowledges, and the place of academic subjects. ICSEI 2019; 2019-01-08 - 2019-01-12
NTNU Untitled
 
22 Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning.
Leveraging culturally specific practices in design-based research-practice partnerships: Participatory dialogue in Norwegian schools. AERA 2019; 2019-04-05 - 2019-04-09
NTNU Untitled
 
2018
23 Amdal, Arne Kristian; Utgaard, Sissel; Fjørtoft, Henning; Morud, Elin Bø.
Teachers’ assessment literacy and professional development in VET. Negotiating roles, knowledges, and the place of academic subjects. 2018 Earli Sig 1; 2018-08-29 - 2018-08-31
NTNU Untitled
 
24 Fjørtoft, Henning.
Assessment and Learning. Invitert foredrag og workshop; 2018-05-15
NTNU Untitled
 
25 Fjørtoft, Henning.
Autentisitet i vurdering på yrkesfag. NORDYRK 2018; 2018-06-11 - 2018-06-13
NTNU Untitled
 
26 Fjørtoft, Henning.
Vurdering av litterær kompetanse. Konferanse for norsklærere; 2018-04-19
NTNU Untitled
 
27 Fjørtoft, Henning.
Vurdering og yrkesfag – hva er det, hvordan gjør vi det?. Yrkesfagkonferansen 2018; 2018-02-06
NTNU Untitled
 
28 Fjørtoft, Henning.
Å tenke sammen om undervisning. Utvikling av en intervensjon for læreres læring. Acta Didactica Norge 2018 ;Volum 12.(3) s. 1-19
NTNU Untitled
 
2017
29 Fjørtoft, Henning.
Effektiv planlægning og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen. Dafolo A/S 2017 (ISBN 9788771601299) 152 s.
NTNU Untitled
 
30 Fjørtoft, Henning.
Navigating the Boundaries between Home, Work, and School. Teaching Values and Literacies in VET. International Journal of Educational Research 2017 ;Volum 85. s. 157-166
NTNU Untitled
 
31 Fjørtoft, Henning.
Utvikling av skolebaserte literacyintervensjoner på ungdomstrinnet. Skriv!Les! 2017; 2017-05-09 - 2017-05-11
NTNU Untitled
 
32 Fjørtoft, Henning; Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad.
Juridisk literacy i skolen. Ikke-juristers lovtekstlesing og rettsanvendelse. Nordic Journal of Literacy Research 2017 ;Volum 3. s. 1-14
NTNU Untitled
 
33 Nilssen, Vivi Lisbeth; Enge, Ole; Fauskevåg, Odin; Fjørtoft, Henning; Haugan, Jan Arvid; Klemp, Torunn; Sjølie, Ela; Tønseth, Christin; Guldal, Tale Margrethe; Postholm, May Britt.
Forskningsdeltakeres stemmer fra barnehage til lærerutdanning. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2017 ;Volum 11.(2) s. 3-5
NTNU Untitled
 
34 Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning.
Å utvikle vurderingskompetanse i skolen. Fagdag for lærere; 2017-10-20 - 2017-10-20
NTNU Untitled
 
2016
35 Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning; Vatn, Gunhild Åm.
Hvor begripelige er egentlig lovtekster? En metode for å undersøke leseforståelse. Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon - Rapport fra Nordisk klarspråkskonferanse Oslo, 28.–29. mai 2015 2016
NTNU Untitled
 
36 Fjørtoft, Henning.
Bredt som et hav, dypt som et badekar. Læreplan og vurdering i norskfaget. Seminar om karakterforsøk i norskfaget; 2016-02-28
NTNU Untitled
 
37 Fjørtoft, Henning.
Bredt som et hav, dypt som et badekar. Læreplan og vurdering i norskfaget. Fagdag for lærere i Sør-Trøndelag fylkeskommune; 2016-04-04
NTNU Untitled
 
38 Fjørtoft, Henning.
Den utviklende samtalen. Ressurspersonrollen og lærende nettverk. Samling for deltakere i Språkløyper; 2016-09-21
NTNU Untitled
 
39 Fjørtoft, Henning.
Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen. 2. utgave. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1836-3) 170 s.
NTNU Untitled
 
40 Fjørtoft, Henning.
Fra samlingsstund til samfunnsdeltakelse. Språk, mestring og utvikling i barnehage, skole og videregående opplæring. Samling for deltakere i Språkløyper; 2016-09-20
NTNU Untitled
 
41 Fjørtoft, Henning.
Leseveiledere i grunnskolen. Vurderingens rolle i tverrfaglig samarbeid. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 123-138
NTNU Untitled
 
42 Fjørtoft, Henning.
Muntlig eksamen. Workshop for skoledere i Åfjord. Samling for skoleledere i Åfjord; 2016-12-01
NTNU Untitled
 
43 Fjørtoft, Henning.
Sluttlesing for Ingvill Krogstad Svanes' ph.d.-avhandling. Sluttlesing for Ingvill Krogstad Svanes' ph.d.-avhandling; 2016-04-21
NTNU Untitled
 
44 Fjørtoft, Henning.
Språk og status i skole og lærerutdanning. Mot en parallellmålsdidaktikk?. Norsk målungdoms landsmøte; 2016-04-02
NTNU Untitled
 
45 Fjørtoft, Henning.
Veien fra forskrift til klasserom. Hva vet vi om skolers vurderingspraksis?. Regelverk i praksis; 2016-01-29
NTNU Untitled
 
46 Fjørtoft, Henning.
Vurdering av muntlighet i klasserommet. I: 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1799-1. s. 119-135
NTNU Untitled
 
47 Fjørtoft, Henning.
Vurdering i matematikk: samtalens betydning i klasserommet. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 173-189
NTNU Untitled
 
48 Fjørtoft, Henning.
Vurdering som integrerende element i norskfaget. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 155-172
NTNU Untitled
 
49 Fjørtoft, Henning.
Workshop om rammeverk for eksamensformer. Workshop om rammeverk for eksamensformer; 2016-03-15
NTNU Untitled
 
50 Fjørtoft, Henning.
Å lese og (ikke) forstå. Närmare Norden; 2016-05-13
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste