Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 187 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2017
1 Fjørtoft, Henning.
Effektiv planlægning og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen. Dafolo A/S 2017 (ISBN 9788771601299) 152 s.
NTNU Untitled
 
2 Fjørtoft, Henning.
Navigating the Boundaries between Home, Work, and School. Teaching Values and Literacies in VET. International Journal of Educational Research 2017 ;Volum 85. s. 157-166
NTNU Untitled
 
3 Fjørtoft, Henning; Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad.
Juridisk literacy i skolen. Ikke-juristers lovtekstlesing og rettsanvendelse. Nordic Journal of Literacy Research 2017 ;Volum 3. s. 1-14
NTNU Untitled
 
4 Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning.
Å utvikle vurderingskompetanse i skolen. Fagdag for lærere; 2017-10-20 - 2017-10-20
NTNU Untitled
 
2016
5 Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning; Vatn, Gunhild Åm.
Hvor begripelige er egentlig lovtekster? En metode for å undersøke leseforståelse. Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon - Rapport fra Nordisk klarspråkskonferanse Oslo, 28.–29. mai 2015 2016
NTNU Untitled
 
6 Fjørtoft, Henning.
Bredt som et hav, dypt som et badekar. Læreplan og vurdering i norskfaget. Seminar om karakterforsøk i norskfaget; 2016-02-28
NTNU Untitled
 
7 Fjørtoft, Henning.
Bredt som et hav, dypt som et badekar. Læreplan og vurdering i norskfaget. Fagdag for lærere i Sør-Trøndelag fylkeskommune; 2016-04-04
NTNU Untitled
 
8 Fjørtoft, Henning.
Den utviklende samtalen. Ressurspersonrollen og lærende nettverk. Samling for deltakere i Språkløyper; 2016-09-21
NTNU Untitled
 
9 Fjørtoft, Henning.
Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen. 2. utgave. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1836-3) 170 s.
NTNU Untitled
 
10 Fjørtoft, Henning.
Fra samlingsstund til samfunnsdeltakelse. Språk, mestring og utvikling i barnehage, skole og videregående opplæring. Samling for deltakere i Språkløyper; 2016-09-20
NTNU Untitled
 
11 Fjørtoft, Henning.
Leseveiledere i grunnskolen. Vurderingens rolle i tverrfaglig samarbeid. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 123-138
NTNU Untitled
 
12 Fjørtoft, Henning.
Muntlig eksamen. Workshop for skoledere i Åfjord. Samling for skoleledere i Åfjord; 2016-12-01
NTNU Untitled
 
13 Fjørtoft, Henning.
Sluttlesing for Ingvill Krogstad Svanes' ph.d.-avhandling. Sluttlesing for Ingvill Krogstad Svanes' ph.d.-avhandling; 2016-04-21
NTNU Untitled
 
14 Fjørtoft, Henning.
Språk og status i skole og lærerutdanning. Mot en parallellmålsdidaktikk?. Norsk målungdoms landsmøte; 2016-04-02
NTNU Untitled
 
15 Fjørtoft, Henning.
Veien fra forskrift til klasserom. Hva vet vi om skolers vurderingspraksis?. Regelverk i praksis; 2016-01-29
NTNU Untitled
 
16 Fjørtoft, Henning.
Vurdering av muntlighet i klasserommet. I: 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1799-1. s. 119-135
NTNU Untitled
 
17 Fjørtoft, Henning.
Vurdering i matematikk: samtalens betydning i klasserommet. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 173-189
NTNU Untitled
 
18 Fjørtoft, Henning.
Vurdering som integrerende element i norskfaget. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 155-172
NTNU Untitled
 
19 Fjørtoft, Henning.
Workshop om rammeverk for eksamensformer. Workshop om rammeverk for eksamensformer; 2016-03-15
NTNU Untitled
 
20 Fjørtoft, Henning.
Å lese og (ikke) forstå. Närmare Norden; 2016-05-13
NTNU Untitled
 
21 Fjørtoft, Henning.
Å utvikle en kultur for vurdering. Landssamling for ledere i Steinerskoleforbundet; 2016-09-08
NTNU Untitled
 
22 Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan.
Forord. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 13-16
NTNU Untitled
 
23 Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan.
Innledning. Vurdering og vurderingskompetanse.. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 17-41
NTNU Untitled
 
24 Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan.
Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215025889) 327 s.
NTNU Untitled
 
25 Hafskjold, Bjørn; Fjørtoft, Henning; Gynnild, Vidar; Løkås, Marita; Sindre, Guttorm; Jenkins Slutås, Christina.
Gode vurderingsformer ved NTNU - veien videre. Trondheim: NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2016 26 s.
NTNU Untitled
 
26 Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning.
Validity as threshold concept to develop assessment cultures in schools. 2016 AERA Annual Meeting; 2016-04-08 - 2016-04-12
NTNU Untitled
 
27 Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning.
Å utvikle tolkningsfellesskap i skolen: et verktøy og et kart for vurdering.. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 42-58
NTNU Untitled
 
2015
28 Amdal, Arne Kristian; Fjørtoft, Henning; Guldal, Tale Margrethe.
Innledning. I: Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-321-0405-5. s. 9-11
NTNU Untitled
 
29 Amdal, Arne Kristian; Guldal, Tale Margrethe; Fjørtoft, Henning.
Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-321-0405-5) 168 s.
NTNU Untitled
 
30 Brønd, Kirsten Frøhlich; Fjørtoft, Henning; Gustafson, Trine; Heckmann, Lene Skovbo; Pam, Hook; Iverssøn, Victoria Grønning; Jensen, Annette Hildebrand; Marzano, Robert J; Nielsen, Bodil; Nottingham, James; Petty, Geoff.
Læringsmål og taksonomiske redskaber. Dafolo Forlag 2015 (ISBN 9788771600766) 224 s. Undervisning og læring(7423)
NTNU Untitled
 
31 Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Lyngsnes, Kitt; Myhre, Hege; Fjørtoft, Henning.
Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Trøndelag, pulje 2. Trondheim: NTNU 2015 47 s.
NORD NTNU Untitled
 
32 Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning.
Presentasjon av funn i FIVIS, sluttrapport. Fagseminar; 2015-02-25 - 2015-02-25
NTNU Untitled
 
33 Eriksen, Pia Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning.
Lesing av lovtekster - ulike brukeres lesestrategier. Internmøte hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelags oppvekst- og utdanningsavdeling; 2015-05-12 - 2015-05-12
NTNU Untitled
 
34 Eriksen, Pia Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning.
Møte med lovtekster - En undersøkelse av brukeres leseforståelse. Nordisk klarspråkskonferanse; 2015-05-28 - 2015-05-29
NTNU Untitled
 
35 Eriksen, Pia Karoline Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning.
Lesing av lovtekster - ulike brukeres lesestrategier. Lovspråkskonferansen - Regelspråk i endring; 2015-04-14 - 2015-04-14
NTNU Untitled
 
36 Fjørtoft, Henning.
Developing classroom assessments for subject area literacy. NoFa5; 2015-05-27 - 2015-05-29
NTNU Untitled
 
37 Fjørtoft, Henning.
Fra mål til mening. Samling i satsningen Vurdering for læring; 2015-01-05
NTNU Untitled
 
38 Fjørtoft, Henning.
Literacy, values, and teaching in an at-risk adolescent classroom. Negotiating neglected narratives; 2015-10-07 - 2015-10-08
NTNU Untitled
 
39 Fjørtoft, Henning.
Tekster i læringssituasjoner. Foredrag; 2015-02-04
NTNU Untitled
 
40 Fjørtoft, Henning.
Tjeklister og rubrics: kriteriebaserede vurderingsredskaber. I: Læringsmål og taksonomiske redskaber. Dafolo Forlag 2015 ISBN 9788771600766. s. 199-213
NTNU Untitled
 
41 Fjørtoft, Henning.
Å finne mening med vurdering for læring. Foredrag; 2015-02-10
NTNU Untitled
 
42 Fjørtoft, Henning.
Å finne mening med vurdering for læring. Gjesteforelesning; 2015-01-29
NTNU Untitled
 
43 Fjørtoft, Henning; Eriksen, Pia Farstad; Vatn, Gunhild Åm.
Klart lovspråk? Juridiske tekster i virksomhetsperspektiv.. Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy.; 2015-05-18 - 2015-05-20
NTNU Untitled
 
44 Fjørtoft, Henning; Øverli, Benedikte Pernille Bakkeby; Ånerud, Turi Marte Brandt; Eriksen, Pia Farstad; Stjern, Simon; Vatn, Gunhild Åm.
Klart lovspråk? Juridiske tekster i et perspektiv.. Presentasjon for de departementene som deltar i Klart lovspråkprosjektet; 2015-03-05 - 2015-03-05
NTNU Untitled
 
45 Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning.
Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv. Trondheim: NTNU 2015 (ISBN 978-82-91100-10-4) 52 s.
NTNU Untitled
 
46 Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning; Ånerud, Turi Marte Brandt; Øverli, Benedikte Pernille Bakkeby; Stjern, Simon.
Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv. : NTNU Trondheim 2015 (ISBN 978-82-91100-10-4) 52 s.
NTNU Untitled
 
47 Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning; Eriksen, Pia Farstad.
Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv. Møte i ressursgruppa for Klart lovspråk; 2015-02-26 - 2015-02-26
NTNU Untitled
 
2014
48 Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Fjørtoft, Henning; Bysveen, Åslaug.
Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Sør-Trøndelag, pulje 1. Trondheim: NTNU, HiST 2014 28 s.
NTNU UiO Untitled
 
49 Fjørtoft, Henning.
Analyse av leseforståelse av lovtekster. Foredrag for Direktoratet for forvaltning og IKT; 2014-08-18
NTNU Untitled
 
50 Fjørtoft, Henning.
Fra forskrift til forståelse. Om det pågående arbeidet med vurdering for læring. Fagdag for norsklærere i Nord-Trøndelag fylkeskommune; 2014-04-01
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste