Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 81 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Landrø, Kristin; Rønning, Wenche M.
Studieveiledning i høyere utdanning -en kompleks og utfordrende oppgave. UNIPED 2018 ;Volum 41.(3) s. 331-346
NTNU Untitled
 
2 Rønning, Wenche M.
Kandidatundersøkelsen 2017. Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) NTNU. NTNU, Trondheim: Institutt for pedagogikk og livslang læring 2018 (ISBN 978-82-7575-204-6) 82 s.
NTNU Untitled
 
3 Rønning, Wenche M.
Slik er den voksne studenten. Adresseavisen, bilag for NTNU Videre [Avis] 2018-01-09
NTNU Untitled
 
4 Sølvberg, Astrid Margrethe; Rønning, Wenche M.
Eldres utfordringer i den digitale hverdagen. IPL konferansen 2018. Nye læringshorisonter-digital og hybrid pedagogikk; 2018-05-31 - 2018-05-31
NTNU Untitled
 
2017
5 Rønning, Wenche M.
The Curse of Dropout From Distance Education - what is it about? A study of Motives and Mastery among Distance Education Students in Norway. EAPRIL Conference Proceedings 2017 ;Volum 3. s. 313-327
NTNU Untitled
 
6 Rønning, Wenche M; Sølvberg, Astrid Margrethe.
Older Adults´Coping with the Digital Everyday Life. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning 2017 ;Volum 13.(2)
NTNU Untitled
 
7 Rønning, Wenche M; Sølvberg, Astrid Margrethe.
Seniorer sine erfaringer og utfordringer med den digitale hverdagen. SU-konferanse; 2017-03-16 - 2017-03-16
NTNU Untitled
 
8 Sølvberg, Astrid Margrethe; Rønning, Wenche M.
Older adults coping with the digital everyday life. CLUTE International Conference on Education; 2017-03-12 - 2017-03-16
NTNU Untitled
 
2016
9 Rønning, Wenche M.
The Curse of Dropout from Distance Education - what is it about?. Konferanse; 2016-11-22 - 2016-11-25
NTNU Untitled
 
10 Rønning, Wenche M; Landrø, Kristin.
Dialogens plass i studieveiledning.. IPL-konferansen 2016; 2016-04-07
NTNU Untitled
 
11 Rønning, Wenche M; Landrø, Kristin.
Studieveiledning under lupen. https://blogg.svt.ntnu.no/studieveiledning-under-lupen [Fagblad] 2016-05-24
NTNU Untitled
 
12 Rønning, Wenche M; Sølvberg, Astrid Margrethe.
Hvordan få bestemor på nett?. Adresseavisen 2016 s. 39-39
NTNU Untitled
 
2015
13 Rønning, Wenche M.
Evaluering av masteren ved IVR- og veien videre. Mastermøte IVR; 2015-05-06
NTNU Untitled
 
14 Rønning, Wenche M.
Presentasjon av evalueringen av IVR`masterprogram. Programrådsmøte 10.mars 2015; 2015-03-10
NTNU Untitled
 
15 Rønning, Wenche M; Landrø, Kristin.
Studieveiledning - en oppsummering av resultatene. Fakultetsforum; 2015-08-28
NTNU Untitled
 
16 Rønning, Wenche M; Landrø, Kristin.
Studieveiledning for NTNU-studenter - status og utfordringer. Trondheim: Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap - NTNU 2015 (ISBN 978-82-7575-200-8) 139 s.
NTNU Untitled
 
17 Rønning, Wenche M; Landrø, Kristin.
Studieveiledning ved NTNU- noen resultater fra kartlegging og intervjuundersøkelsen. Seminar; 2015-06-02
NTNU Untitled
 
18 Rønning, Wenche M; Landrø, Kristin.
Studieveiledningen ved ntnu - kvalitet og utfordringer. En presentasjon av studieveiledningsprosjektet. Forskningsseminar; 2015-11-18
NTNU Untitled
 
2014
19 Rønning, Wenche M.
Evaluering av masterprogrammet i voksnes læring (MVL). Trondheim: NTNU-IVR 2014 22 s.
NTNU Untitled
 
2013
20 Rønning, Wenche M.
En undersøkelse blant nettskolestudenter v 2013. Noen foreløpige resultat. NFF's fagdag; 2013-04-25
NTNU Untitled
 
21 Rønning, Wenche M.
En undersøkelse om nettskolestudenter. Motiver, mestring og ambisjoner (rapport 1). Trondheim: Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap (IVR), NTNU 2013 61 s.
NTNU Untitled
 
22 Rønning, Wenche M.
Nettskolestudenter - motiver, mestring og ambisjoner. : NTNU/Fleksibel utdanning Norge (FuN) 2013 (ISBN 978-82-91-76630-0) 80 s.
NTNU Untitled
 
23 Rønning, Wenche M.
Nettstudentundersøkelsen 2013: Flittige nettstudenter med tro på seg selv. Synkron : Magasin for innovativ utdanning 2013 ;Volum 3. s. 18-19
NTNU Untitled
 
2012
24 Rønning, Wenche M.
Lærere for voksne. En arena for profesjonelle eller amatører?. Fagseminar for voksenlærere; 2012-05-03 - 2012-05-03
NTNU Untitled
 
25 Rønning, Wenche M; Grepperud, Gunnar.
Familjen som studiemiljö. I: Familjeliv och lärande. Studentlitteratur AB 2012 ISBN 978-91-44-07809-0. s. 123-146
NTNU UiT Untitled
 
2011
26 Rønning, Wenche M.
En introduksjon til masterprogrammet ved IVR. Kompetanseutvikling av voksenlæreren; 2011-09-07
NTNU Untitled
 
27 Rønning, Wenche M; Grepperud, Gunnar.
Undervisning av voksne - en arena for amatører eller profesjonelle? En analyse av holdninger til voksenlæreres kompetanse. I: Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41680-2. s. 172-196
NTNU UiT Untitled
 
2010
28 Rønning, Wenche M.
Jobb,hjem og lekser: Hver fjerde student er over 30 år. http://www.vg.no/innstikk/skolestart [Avis] 2010-08-03
NTNU Untitled
 
29 Rønning, Wenche M.
Served on a silver platter? Demands and expectations concerning quality in higher education - as seen from adult students' point of view. Adult Learning in Europe - understanding diverse meanings and contexts; 2010-09-23 - 2010-09-26
NTNU Untitled
 
30 Rønning, Wenche M; Johansen, Kristel Bye; Finbak, Liv.
"Servert på sølvfat"? : studiekvalitet i høyere utdanning - slik studenter ser det. UNIPED (Tromsø) 2010 ;Volum 33.(2) s. 50-59
NTNU Untitled
 
2009
31 Rønning, Wenche M.
Adult Flexible Students' Approaches to Studying in Higher Education. Scandinavian Journal of Educational Research 2009 ;Volum 53.(5) s. 447-460
NTNU Untitled
 
32 Rønning, Wenche M.
Akademia som læringsrena - utfordringer og mestring. En studie av voksne, fleksible studenters bruk av læringsstrategier og tilnærminger til læring i høyere utdanning. Trondheim: NTNU 2009 (ISBN 978-82-471-1451-3) 273 s.
NTNU Untitled
 
33 Rønning, Wenche M.
Aldri for sent å ta utdannelse. Adresseavisen, Innsyn: Studerer ved siden av full jobb [Avis] 2009-04-06
NTNU Untitled
 
34 Rønning, Wenche M.
Educating Adults - just anybody's business? The absence of teacher quality requirements in Norwegian adult education. ESREA konferanse; 2009-11-06 - 2009-11-08
NTNU Untitled
 
35 Rønning, Wenche M.
Studiekvalitet for voksne,fleksible studenter - perspektiver og utfordringer. UNIPED (Tromsø) 2009 ;Volum 32.(4) s. 5-14
NTNU Untitled
 
36 Rønning, Wenche M.
Voksne, fleksible studenter - regnes de som studenter i vanlig forstand? En situasjonsbeskrivelse med vekt på utfordringer for gruppen. Fagutviklingsdag; 2009-05-12 - 2009-05-12
NTNU Untitled
 
2008
37 Håve, Kjell Ingar; Rønning, Wenche M.
Ut av anonymiteten - Gamle kjerringar på femtito skal ikkje studere. Universitetsavisa [Avis] 2008-01-21
NTNU Untitled
 
38 Rønning, Wenche M.
Mestring mot alle odds? Realkompetansestudenters studiestrategier på den akademiske læringsarena. UNIPED (Tromsø) 2008 ;Volum 31.(3) s. 46-64
NTNU Untitled
 
39 Rønning, Wenche M.
Tidsbruk og tidsstyring i fleksible studier - en utfordring for voksne studenter. Nordisk Pedagogik 2008 ;Volum 28.(2) s. 104-122
NTNU Untitled
 
40 Tøsse, Sigvart; Engesbak, Heidi; Finbak, Liv; Rønning, Wenche M; Tønseth, Christin.
Documentation and validation of non-formal and informal learning in Norway. Policy, initiatives and experiences. Lifelong Learning in Europe 2008 ;Volum XIII-.(3) s. 172-180
NTNU Untitled
 
2007
41 Engesbak, Heidi; Finbak, Liv; Rønning, Wenche M; Stubbe, Tor Arne; Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart.
Adult Educaton is dead – long live Adult Education!Adult education in transition. Meaning, Relevance and Variation. The second nordic conference on adult learning; 2007-04-17 - 2007-04-19
NTNU Untitled
 
42 Grepperud, Gunnar; Rønning, Wenche M.
Barrierer og belastninger i fleksibel utdanning. I: Den usynlige student. Voksne i fleksibel høyere utdanning. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-2268-5. s. 159-176
NTNU UiT Untitled
 
43 Grepperud, Gunnar; Rønning, Wenche M.
E-topia er mer enn et tastetrykk unna. Erfaringer med IKT i fleksibel høyere utdanning. Bedre Skole 2007 (4) s. 59-63
NTNU UiT Untitled
 
44 Rønning, Wenche M.
Den usynlige student. Voksne i fleksibel høyere utdanning. Tapir Akademisk Forlag 2007 (ISBN 978-82-519-2268-5) 228 s.
NTNU Untitled
 
45 Rønning, Wenche M.
Å synliggjøre den "usynlige" student - en introduksjon. I: Den usynlige student. Voksne i fleksibel høyere utdanning. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-2268-5. s. 11-31
NTNU Untitled
 
46 Rønning, Wenche M; Grepperud, Gunnar.
Den voksne, fleksible student - dimensjoner og diskusjoner. I: Den usynlige student. Voksne i fleksibel høyere utdanning. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-2268-5. s. 201-212
NTNU UiT Untitled
 
47 Rønning, Wenche M; Grepperud, Gunnar.
Studiesituasjon og studiestrategier hos voksne, fleksible studenter. I: Den usynlige student. Voksne i fleksibel høyere utdanning. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-2268-5. s. 103-123
NTNU UiT Untitled
 
2006
48 Grepperud, Gunnar; Rønning, Wenche M; Støkken, Anne Marie.
Studier og hverdagsliv - voksne studenter i fleksibel læring. Oslo: Vox 2006 (ISBN 82-7724-088-0) 177 s.
NTNU UIA UiT Untitled
 
49 Rønning, Wenche M.
Hva kjennetegner videreutdanningsstudenten?. Erfaringsdelingsseminar; 2006-12-07
NTNU Untitled
 
50 Rønning, Wenche M.
Liv og læring - glimt fra voksne studenters erfaring med fleksibel utdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift 2006 ;Volum 90.(1) s. 29-40
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste