Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 143 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Imsen, Steinar.
Det var en gang et norgesvelde. Tanker om en samfunnsdannelse som ikke lenger er. I: Nordens historiker. Lund: Lunds Universitet 2018 ISBN 978-91-88473-59-2. s. 31-45
NTNU Untitled
 
2 Imsen, Steinar.
Nidaros - kroningsby og metropol. I: Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-882-1. s. 13-37
NTNU Untitled
 
2017
3 Imsen, Steinar.
Angår reformasjonen oss?. Litteraturhusets foredragsserie våren 2017; 2017-03-01 - 2017-03-01
NTNU Untitled
 
4 Imsen, Steinar.
Christian IIIs revolusjon og Norge. Norske historikerdager; 2017-06-23 - 2017-06-25
NTNU Untitled
 
5 Imsen, Steinar.
Den lutherske staten tar grep. gjennomføringen av den nye kirkeordningen i Norge 1539 - ca. 1600. Reformasjonen 500 år; 2017-11-02 - 2017-11-03
NTNU Untitled
 
6 Imsen, Steinar.
Reformasjonens betydning for utviklingen av Norge. Historiske foredrag i jubileumsåret 2017; 2017-09-20 - 2017-09-20
NTNU Untitled
 
7 Imsen, Steinar.
Reformasjonens innføring i Norge. Foredragsserie i Uranienborg kirkeakademi vårsemesteret 2017; 2017-04-25 - 2017-04-25
NTNU Untitled
 
8 Imsen, Steinar.
Revolusjonen 1536-37. Serien Anno; 2017-02-18 - 2017-02-18
NTNU Untitled
 
9 Imsen, Steinar.
The Nidaros Church and the insular parts of its province. Bishop's Identities, Careers and Networks Conferance; 2017-05-26 - 2017-05-27
NTNU Untitled
 
10 Imsen, Steinar.
Torbjørn Olavsson Bratt - dekan og superintendent. Olsokforedrag; 2017-07-29 - 2017-07-29
NTNU Untitled
 
2016
11 Imsen, Steinar.
Da reformasjonen kom til Norge. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 978-82-02-52284-1) 206 s.
NTNU Untitled
 
2015
12 Imsen, Steinar.
Land og folk i den norrøne verda ca. 900 til 1450. Det Norske Samlaget 2015 (ISBN 978-82-521-8702-1) 175 s.
NTNU Untitled
 
2014
13 Grohse, Ian Peter.
The Norse-Scottish Frontier: Modalities of Power in Orkney and Shetland ca. 1266-1468/69. Trondheim: Det humanistiske fakultet, NTNU 2014 (ISBN 9788247146927) 307 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(42)
NTNU Untitled
 
14 Imsen, Steinar.
Conclusions. I: Rex Insularum. The King of Norway and his "skattlands" as a political system c.1260-c.1450. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0414-7. s. 371-386
NTNU Untitled
 
15 Imsen, Steinar.
Introduction. I: Rex Insularum. The King of Norway and his "skattlands" as a political system c.1260-c.1450. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0414-7. s. 11-32
NTNU Untitled
 
16 Imsen, Steinar.
Region - provins - rike: utvalgte artikler om samvirke og konflikt. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2014 (ISBN 9788277652054) 432 s.
NTNU Untitled
 
17 Imsen, Steinar.
Rex Insularum. The King of Norway and his "skattlands" as a political system c.1260-c.1450. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-321-0414-7) 430 s.
NTNU Untitled
 
18 Imsen, Steinar.
Royal dominion in the "skattlands". I: Rex Insularum. The King of Norway and his "skattlands" as a political system c.1260-c.1450. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0414-7. s. 33-100
NTNU Untitled
 
19 Imsen, Steinar.
Sammenfatning. I: Rex Insularum. The King of Norway and his "skattlands" as a political system c.1260-c.1450. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0414-7. s. 387-398
NTNU Untitled
 
2013
20 Imsen, Steinar.
Law and justice in the realm of the king of Norway. I: Legislation and State Formation. Norway and its neighbours in the Middle Ages. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0316-4. s. -
NTNU Untitled
 
21 Imsen, Steinar.
Legislation and State Formation. Norway and its neighbours in the Middle Ages. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0316-4) 289 s.
NTNU Untitled
 
2012
22 Imsen, Steinar.
Brikke i maktspill. Levende Historie 2012 (2) s. 54-57
NTNU Untitled
 
23 Imsen, Steinar.
Den gammelnorske bondestaten. I: Statsutvikling i Skandinavia i middelalderen. Dreyer Forlag A/S 2012 ISBN 978-82-8265-042-7. s. 192-210
NTNU Untitled
 
24 Imsen, Steinar.
Diplomatarium Norvegicum. Bd. XXIII. Scandinavian Journal of History 2012 ;Volum 37.(3) s. 404-404
NTNU Untitled
 
25 Imsen, Steinar.
Dronningrollen. I: Eufemia - Oslos middelalderdronning. Dreyer Forlag A/S 2012 ISBN 978-82-8265-039-7. s. 8-98
NTNU Untitled
 
26 Imsen, Steinar.
"Ecclesia Nidrosiensis" and "Noregs veldi". The role of the Church in the making of Norwegian domination in the Norse World. Akademika forlag 2012 (ISBN 978-82-321-0175-7) 367 s.
NTNU Untitled
 
27 Imsen, Steinar.
Erkebiskop Eystein Erlendsson som politiker. I: Eystein Erlendsen - Erkebiskop, politiker og kirkebygger. Trondheim: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders Forlag 2012 ISBN 978-82-7693-201-0. s. 11-25
NTNU Untitled
 
28 Imsen, Steinar.
Sveriges historia 600-1600. Scandia: Tidsskrift foer historisk forskning 2012 ;Volum 78.(1) s. 134-141
NTNU Untitled
 
29 Imsen, Steinar.
Swedish history 1350-1600. Scandia: Tidsskrift foer historisk forskning 2012 ;Volum 78.(1) s. 134-141
NTNU Untitled
 
30 Imsen, Steinar.
Swedish history 600-1350. Scandia: Tidsskrift foer historisk forskning 2012 ;Volum 78.(1) s. 134-141
NTNU Untitled
 
31 Imsen, Steinar.
The Country of Orkney and the Complaints against David Menzies. I: New Orkney Antiquarian Journal, vol 6 (2012). Kirkwall: Orkney Heritage Society 2012 ISBN 0-9535945-5-6. s. 9-33
NTNU Untitled
 
32 Imsen, Steinar.
The Nidaros Church and its province. I: "Ecclesia Nidrosiensis" and "Noregs veldi". The role of the Church in the making of Norwegian domination in the Norse World. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0175-7. s. 15-40
NTNU Untitled
 
33 Imsen, Steinar.
William Layher: Queens and Voice in Medieval Northern Europe (Queenship and Power). Speculum 2012 ;Volum 87.(2) s. 580-581
NTNU Untitled
 
2011
34 Ellingvåg, Sturla.
Fra viking til normanner. Etnisitet i Nordmandie 911 - 1066. Trondheim: Institutt for historie og klassiske fag, NTNU 2011 70 s.
NTNU Untitled
 
35 Hansen, Lars Ivar; Holt, Richard; Imsen, Steinar.
Fra Kharybdis til Ginnungagap. I: Nordens plass i middelalderens nye Europa: Samfunnsomdanning, sentralmakt og periferier - Rapport til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7. s. 9-12
NTNU UiT Untitled
 
36 Hansen, Lars Ivar; Holt, Richard; Imsen, Steinar; Niemi, Einar a.
Nordens plass i middelalderens nye Europa: Samfunnsomdanning, sentralmakt og periferier - Rapport til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011. Orkana Forlag 2011 (ISBN 978-82-8104-154-7) 169 s.
NTNU UiT Untitled
 
37 Imsen, Steinar.
From tributes to taxes. I: Taxes, tributes and tributary lands in the making of the Scandinavian kingdoms in the Middle Ages. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2563-1. s. -
NTNU Untitled
 
38 Imsen, Steinar.
Innledning til heldagssesjon (H3) ved det 27. nordiske historikermøte. Nordens plass i middelalderens nye Europa. Det 27. nordiske historikermøte; 2011-08-11 - 2011-08-14
NTNU Untitled
 
39 Imsen, Steinar.
Norgesveldet som politisk system. I: Nordens plass i middelalderens nye Europa: Samfunnsomdanning, sentralmakt og periferier - Rapport til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7. s. 13-29
NTNU Untitled
 
40 Imsen, Steinar.
Reformasjonen i Nidaros (erke)bispedømme. Reformasjonen i nord - kva veit me; 2011-03-30 - 2011-03-30
NTNU Untitled
 
41 Imsen, Steinar.
Senmedeltiden. Europas historia 1300-1550. Dialogos Förlag 2011 (ISBN 9175042320) 304 s.
NTNU Untitled
 
42 Imsen, Steinar.
Taxes, tributes and tributary lands in the making of the Scandinavian kingdoms in the Middle Ages. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 978-82-519-2563-1) 357 s. Trondheim studies in history(-)
NTNU Untitled
 
43 Imsen, Steinar.
Uppsalakirken og det norske grenselandskapet Jemtland. I: Jämtland och den jämtländska världen, 1000-1645. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2011 ISBN 9789174024043. s. -
NTNU Untitled
 
2010
44 Imsen, Steinar.
The Norwegian Domination and the Norse World c. 1100 – c. 1400. Tapir Akademisk Forlag 2010 (ISBN 978-82-519-2563-1) 295 s.
UiO Untitled
 
45 Imsen, Steinar.
The Norwegian Domination and the Norse World c.1100 - c.1400. Tapir Akademisk Forlag 2010 (ISBN 978-82-519-2563-1) 295 s.
UiT Untitled
 
46 Imsen, Steinar.
Erfaringer fra et Ph.d.-kurs på CFN/FMSH. The French Academia and Research System Seminar for Ph.D. -leaders; 2010-09-23 - 2010-09-24
NTNU Untitled
 
47 Imsen, Steinar.
Introduction (The Norwegian Domination and the Norse World c. 1100-c. 1400). I: The Norwegian Domination and the Norse World c.1100-c.1400. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2563-1. s. -
NTNU Untitled
 
48 Imsen, Steinar.
Kari Tarkiainen: Sveriges Österland. Från forntiden till Gustav Vasa. Finlands svenske historia 1. Historisk Tidsskrift 2010 ;Volum 89.(1) s. 130-131
NTNU Untitled
 
49 Imsen, Steinar.
Marc Bloch og arven etter Edvard Bull. Heimen 2010 ;Volum 47.(4) s. 293-314
NTNU Untitled
 
50 Imsen, Steinar.
The Norwegian Domination and the Norse World c.1100-c.1400. Tapir Akademisk Forlag 2010 (ISBN 978-82-519-2563-1) 295 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste