Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 361 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2017
1 Eide, Martin; Larsen, Peter.
1840-1890 Det norske slagsmålsparadis. I: Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02910-8. s. 180-229
UiB Untitled
 
2016
2 Larsen, Peter.
Anmeldelse av Kaja Silverman: The Miracle of Analogy, or, The History of Photography, Part 1 (Palo Alto: Stanford University Press, 2015). Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur 2016 ;Volum 6. s. 127-131
UiB Untitled
 
3 Larsen, Peter.
More Than Just Images: The Whole Picture. News in the Multi-Channel Universe. I: Media Cultures. Reappraising Transnational Media. Routledge 2016 ISBN 9781138699533. s. 124-141
UiB Untitled
 
4 Larsen, Peter.
Text. I: The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. Wiley-Blackwell 2016 ISBN 978-1-118-29073-6. s. -
UiB Untitled
 
2015
5 Larsen, Peter.
Rhetorical Analysis. I: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd Edition. Elsevier 2015 ISBN 978-0080970868. s. 650-654
UiB Untitled
 
2014
6 Larsen, Peter.
Eidsvold 1814. Fra visuell interpellasjon til nasjonalt ikon. Kunst og kultur 2014 (3) s. 130-137
UiB Untitled
 
7 Larsen, Peter.
1939-1969 Norwegian Photography. I: The History of European Photography 1939-1967. Bratislava: Central European House of Photography 2014 ISBN 9788085739664. s. 526-541
UiB Untitled
 
2013
8 Larsen, Peter Leonhard.
Filmmusikk. Historie, analyse, teori. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02123-2) 280 s.
UiB Untitled
 
9 Larsen, Peter Leonhard.
Ibsen og fotografene. 1800-tallets visuelle kultur. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02015-0) 239 s.
UiB Untitled
 
2012
10 Larsen, Peter.
Dokumentasjon og estetikk. Pressefotografiets dilemma. I: Kvalitet i praksis - film, fjernsyn og foto. IJ-forlaget 2012 ISBN 978-82-7147-353-2. s. 146-162
UiB Untitled
 
11 Larsen, Peter.
Drømmer og prosjekter. En norsk pressemans historie. Pressehistorisk tidsskrift 2012 (17) s. 50-69
UiB Untitled
 
12 Larsen, Peter.
From Figure to Figuration. On Film and Rhetoric. I: Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget 2012 ISBN 978-91-86093-09-9. s. 250-265
UiB Untitled
 
13 Larsen, Peter.
Opplysning, underholdning og visuell offentlighet. Om den tidlige norske ukepresse. I: Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press 2012 ISBN 978-82-304-0090-6. s. 78-97
UiB Untitled
 
2011
14 Larsen, Peter.
Mediated Fictions. I: A Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and Quantitative Methodologies. Routledge 2011 ISBN 978-0-415-60966-1. s. 131-152
UiB Untitled
 
15 Larsen, Peter.
Reisebilder. Polfarernes vei inn i den visuelle kulturen. I: Norske polarheltbilder : 1888-1928. Forlaget Press 2011 ISBN 978-82-7547-477-1. s. 12-17
UiB Untitled
 
2010
16 Larsen, Peter.
Et liv i bilder. Den fotografiske Ibsen-biografi. I: Den biografiske Ibsen. Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-91540-11-5. s. 207-236
UiB Untitled
 
17 Larsen, Peter.
"Hannah Arendt" og "James Bohman". I: The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books 2010 ISBN 978-0-7391-4197-7. s. -
UiB Untitled
 
18 Larsen, Peter.
Den visuelle ekspansjonen. I: Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01605-4. s. 300-315
UiB Untitled
 
19 Larsen, Peter.
Estetiske problemer. Anmeldelse av Kjersti Bale: Estetikk. En innføring, 2009. Norsk Medietidsskrift 2010 ;Volum 17.(1) s. 108-112
UiB Untitled
 
20 Larsen, Peter.
The Grey Area. A Rough Guide: Television Fans, Internet Forums, and the Cultural Public Sphere. I: Relocating television : television in the digital context. Routledge 2010 ISBN 978-0-415-56452-6. s. 156-168
UiB Untitled
 
21 Larsen, Peter; Bruhn Jensen, Klaus.
The sounds of change: representations of music in European newspapers 1960-2000. I: Media, Markets & Public Spheres. European Media at the Crossroads. Intellect Ltd. 2010 ISBN 978-1-84150-305-9. s. 249-265
UiB Untitled
 
2009
22 Larsen, Peter.
电影音乐. Shandong, Kina: Shandong Pictorial Publishing House 2009 (ISBN 978-7-80713-983-6) 237 s.
UiB Untitled
 
23 Larsen, Peter.
Kommentar. Nordicom Information 2009 (4) s. 13-15
UiB Untitled
 
2008
24 Larsen, Peter.
Medier - tekstteori og tekstanalyse. Medievitenskap bind 2. Andre utgave. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 978-82-450-0592-9) 214 s.
UiB UiO Untitled
 
25 Larsen, Peter; Hausken, Liv.
Medievitenskap, bind 1-4. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 978-82-450-0591-2) 885 s.
UiB UiO Untitled
 
26 Larsen, Peter.
Aviser, musikk, lesere. Europeiske og norske øyebliksbilder 1960-2000. I: Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press 2008 ISBN 978-82-304-0035-7. s. 141-165
UiB Untitled
 
27 Larsen, Peter.
Bildemedienes fortellinger. I: Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0592-9. s. 117-138
UiB Untitled
 
28 Larsen, Peter.
Bildespråk. I: Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0592-9. s. 63-93
UiB Untitled
 
29 Larsen, Peter.
Genrer og formater. I: Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0592-9. s. 29-45
UiB Untitled
 
30 Larsen, Peter.
Innledning. I: Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0592-9. s. 9-11
UiB Untitled
 
31 Larsen, Peter.
Medier og tekster. I: Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0592-9. s. 15-27
UiB Untitled
 
32 Larsen, Peter.
Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 978-82-450-0592-9) 214 s.
UiB Untitled
 
33 Larsen, Peter.
Medievitenskap 2. Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 978-82-450-0592-9) 214 s. Medievitenskap(2)
UiB Untitled
 
34 Larsen, Peter.
Musikalsk offentlighet. Bruddstykker av musikkritikkens historie. I: Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press 2008 ISBN 978-82-304-0035-7. s. 95-118
UiB Untitled
 
35 Larsen, Peter.
Samspill: Tekst, musikk og levende bilder. I: Medievitenskap bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0592-9. s. 95-115
UiB Untitled
 
36 Lien, Sigrid; Larsen, Peter.
Kunsten å lese bilder. Spartacus 2008 (ISBN 978-82-430-0393-4)
UiB Untitled
 
37 Lien, Sigrid; Larsen, Peter.
Derfor skriver jeg bok: Kunsten å lese bilder. Bedre Skole 2008 (4) s. 88-89
UiB Untitled
 
2007
38 Larsen, Peter.
At tale på en anden måde. Note om Roland Barthes og fotografiet. I: Roland Barthes. En antologi. Museum Tusculanums Forlag 2007 ISBN 8763504618. s. 263-297
UiB Untitled
 
39 Larsen, Peter.
Film Music. London: Reaktion Books 2007 (ISBN 978-1-86189-341-3) 256 s.
UiB Untitled
 
40 Lien, Sigrid; Larsen, Peter.
Intervju på TV 2's "God Morgen Norge". God Morgen Norge [TV] 2007-02-22
UiB Untitled
 
41 Lien, Sigrid; Larsen, Peter.
Norsk fotohistorie : frå daguerreotypi til digitalisering. Det Norske Samlaget 2007 (ISBN 978-82-521-6291-2) 343 s.
UiB Untitled
 
42 Lien, Sigrid; Larsen, Peter.
Norsk fotohistorie frå daguerreotypi til digitalisering, utstilling, Preus Museum, Horten. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling over boka "Norsk fotohistorie fra daguerreotypi til digitalisering. Preus museum; Horten. 2007-01-18 - 2007-03-18
UiB Untitled
 
43 Lien, Sigrid; Larsen, Peter.
"Ny bok om norsk fotohistorie. Forfatterene svarte leserene" Intervju, Dagbladets nettavis. Dagbladets nettavis [Internett] 2007-02-15
UiB Untitled
 
44 Lien, Sigrid; Larsen, Peter.
"Portrettfoto til heider og spott". Dag og Tid [Avis] 2007-02-23
UiB Untitled
 
45 Lien, Sigrid; Larsen, Peter; Gorseth, Olav.
Samler norsk fotohistorie. Bergens Tidende [Avis] 2007-02-22
UiB Untitled
 
46 Lien, Sigrid; Larsen, Peter; Hamre, Kari.
"Fotografen som lokal historieforteljar". NTB/ avisen Sunnhordland [Avis] 2007-02-22
UiB Untitled
 
47 Lien, Sigrid; Larsen, Peter; Lippestad, Annette.
Norsk fotohistorie hos Preus. Gjengangeren [Avis] 2007-01-19
UiB Untitled
 
48 Lien, Sigrid; Larsen, Peter; Schønsby, Nina.
"En norsk fotohistorie er skrevet", intervju i Billedkunst. Billedkunst [Avis] 2007-01-29
UiB Untitled
 
49 Lien, Sigrid; Larsen, Peter; Svensen, Kristin.
Norsk fotohistorie i et knips. Tønsbergs blad [Avis] 2007-01-19
UiB Untitled
 
2006
50 Gabrielsen, Kristine.
Fra motkultur til mediebegivenhet : - en studie av Quartfestivalens pressedekning. Universitetet i Bergen 2006 102 s.
UiB Untitled
 
    Vis neste liste