Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 103 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Hyttebakk, Vegar; Solvold, Grete Irene; Grønnesby, Geir.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2020:1. Arkeologisk undersøkelse av fire fangstgroper ved Markøya masseuttak, Innset, Rennebu kommune, Trøndelag.. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2020 (ISBN 978-82-8322-222-7) 45 s.
NTNU Untitled
 
2019
2 Dyrendal, Kari Berg; Grønnesby, Geir; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:8. Fire gravrøyser på Være Østre, Trondheim, Trøndelag. : NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (ISBN 978 82 8322 183 1) 93 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2019/8)
NTNU Untitled
 
3 Grønnesby, Geir.
"...en pludselig og stærk omvæltning"? Eldre jernalder og overgangen til yngre jernalder i Trøndelag. Praksis og overregionale nettverk.. Trondheim: NTNU 2019 (ISBN 978-82-326-4148-2) 371 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2019/276)
NTNU Untitled
 
4 Krag, Eivind Magnus Færøy; Grønnesby, Geir.
Vannhullene på Brekstad. Fra det hverdagslige til det unike - et kikkhull inn i hverdagslivet for to tusen år siden. Spor 2019 (2) s. 14-18
NTNU Untitled
 
2018
5 Grønnesby, Geir.
Gamle avfallsgroper – arkeologers gull. Norark.no 07.06.2018.
NTNU Untitled
 
2016
6 Grønnesby, Geir.
HOT ROCKS! BEER BREWING ON VIKING AND MEDIEVAL AGE FARMS IN TRØNDELAG. I: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-099-6. s. 133-150
NTNU Untitled
 
7 Grønnesby, Geir; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2016/8. Kalkeringer av helleristninger i Beitstad, Steinkjer 1997-2015. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2016 (ISBN 978-82-8322-082-7) 70 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2016/8)
NTNU Untitled
 
2015
8 Grønnesby, Geir.
Jernalderens bosetning i Trøndelag.. I: Dalemfunnet. : Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2015 ISBN 978-82-8084-203-9. s. 119-127
NTNU Untitled
 
9 Grønnesby, Geir; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Gården i yngre jernalder - et spørsmål om erkjennelse? Belyst ved utgravningen av et yngre jernalders gårdstun på Ranheim. Viking 2015 s. 169-188
NTNU Untitled
 
10 Grønnesby, Geir; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Vik - en forlatt vikingtidsgård på Ranheim. Årbok - Ranheim Bydels Museums Historielag 2015
NTNU Untitled
 
11 Rosvold, Jørgen; Sørumgård, Marit; Stenøien, Hans K.; Sylvester, Morten; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Skar, Birgitte; Stenvik, Lars Fredrik; Grønnesby, Geir; Thun, Terje; Solem, Thyra Lise; Ekrem, Torbjørn; Callanan, Martin; Thingstad, Per Gustav; Gätzschmann, Per; Haugen, Randi Wenche; Berglund, Birgitta; Vange, Vibekke; Fremstad, Eli; Airola, Leena Aulikki; Fastner, Jørgen; Skjelbakken, Roger; Juberg, Even Hauge.
Evig endring, fra istid til framtid. [Kunstnerisk og museal presentasjon] utstilling. NTNU Vitenskapsmuseet; . 2015-11-15 - 2016-12-31
NTNU Untitled
 
2014
12 Grønnesby, Geir.
Byggesteiner og kulturlag - spor etter gårdens opprinnelse. Spor 2014 (1)
NTNU Untitled
 
13 Grønnesby, Geir; Pettersen, Aina Margrethe Heen.
Vik - forlatt vikingtidsgård. Spor 2014 (2)
NTNU Untitled
 
14 Pettersen, Aina Margrethe Heen; Grønnesby, Geir.
Nå kartlegges funnene fra vikingetiden på Ranheim. Bydelsavisa Strinda [Avis] 2014-03-26
NTNU Untitled
 
2013
15 Eivindsen, Tove; Grønnesby, Geir; Risvaag, Jon Anders.
Oldest Charlemagne coin in Norway. Science Nordic [Internett] 2013-06-10
NTNU Untitled
 
16 Eivindsen, Tove; Grønnesby, Geir; Risvaag, Jon Anders.
Unikt myntfunn i Trondheim. Forskning.no [Internett] 2013-06-10
NTNU Untitled
 
17 Ellingsen, Ellen J. Grav; Grønnesby, Geir; Zahl, Hilde.
Skål fra Vikingtida. Nrk P1, Kveldsåpent [Radio] 2013-07-09
NTNU Untitled
 
18 Grønnesby, Geir.
Bosetning på Torgårdssletta, Trondheim og Egge, Steinkjer. Et innlegg i diskusjonen om den norske gårdens opprinnelse. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk 2013 ;Volum 7. s. 77-92
NTNU Untitled
 
19 Grønnesby, Geir.
Bryggesteinshauger. Norark.no, 03.06.2013.
NTNU Untitled
 
20 Grønnesby, Geir.
Funn av sjelden mynt preget under Karl den store. Norark.no, 06.06.2013.
NTNU Untitled
 
21 Grønnesby, Geir.
Gården Vik. Norark.no, 05.05.2013.
NTNU Untitled
 
22 Grønnesby, Geir.
Nytt om trekantanlegget på Ranheim. Norark.no, 17.07.2013.
NTNU Untitled
 
23 Grønnesby, Geir.
Utgravning av mulig gårdsanlegg på Ranheim. Norark.no, 29.04.2013.
NTNU Untitled
 
24 Grønnesby, Geir; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Struksnes, Maren Ødegård.
Feltarkeologens høytid. NRK P1, Norgesglasset [Radio] 2013-07-10
NTNU Untitled
 
25 Risvaag, Jon Anders; Grønnesby, Geir; Cadamarteri, Julian P.; Sørbø, Kari.
Gammel mynt funnet på Ranheim. NRK Midtnytt [TV] 2013-06-06
NTNU Untitled
 
2012
26 Ellingsen, Ellen J. Grav; Grønnesby, Geir.
Gravene på Lø. Oversikt over hauger og funn. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia 2012 ;Volum 8. s. 12-28
NTNU Untitled
 
27 Grønnesby, Geir.
Bronsealdergravene på Toldnes og Holan. Markører av en passasje. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia 2012 ;Volum 8. s. 172-185
NTNU Untitled
 
28 Grønnesby, Geir.
Introduksjon. I: Graver i veien. Arkeologiske undersøkelser E6 Steinkjer. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2937-0. s. 7-10
NTNU Untitled
 
29 Grønnesby, Geir; Brattli, Terje; Ystgaard, Ingrid; Ellingsen, Ellen J. Grav; Beverfjord, Aud.
Graver i veien. Arkeologiske undersøkelser E6 Steinkjer. Akademika forlag 2012 (ISBN 978-82-519-2937-0) 208 s. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia(8)
NTNU Untitled
 
30 Grønnesby, Geir; Ellingsen, Ellen J. Grav.
Kaupangen på Steinkjer. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia 2012 ;Volum 8. s. 30-46
NTNU Untitled
 
31 Grønnesby, Geir; Ellingsen, Ellen J. Grav.
Naustene på Lænn og Lø - en manifestasjon på krigerfølgets status. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia 2012 ;Volum 8. s. 124-139
NTNU Untitled
 
2010
32 Berglund, Birgitta; Stalsberg, Anne; Henriksen, Merete Moe; Airola, Leena Aulikki; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Steffensen, Morten; Grønnesby, Geir; Gatzschmann, Per; Eidstumo, Frank; Aagaard, Kaare; Ekrem, Torbjørn; Bakken, Torkild; Thingstad, Per Gustav; Hassel, Kristian; Stenøien, Hans K.; Rosvold, Jørgen; Pawel, Daniela; Rokne, Arnfinn Stendahl; Perlikova, Zdenka.
Fra Noas ark til dobbel helix. Delutstilling i NTNU Vitenskapsmuseets jubileumsutstilling KUNNSKAPSLARM. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Museumsutstilling. NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-03-12 - 2010-12-31
NTNU Untitled
 
2009
33 Grønnesby, Geir.
Arkeologiske utgravninger i forbindelse med ny E6 gjennom Steinkjer. Årsmøte Sparbu historielag; 2009-03-25 - 2009-03-25
NTNU Untitled
 
34 Grønnesby, Geir.
Egge - et kulturhistorisk kinderegg. Vikingfestivalen på Egge; 2009-06-09 - 2009-06-12
NTNU Untitled
 
35 Grønnesby, Geir.
En reise gjennom liv og død, ild og vann. En bronsealders gravruin i Steinkjer. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia 2009 (6) s. 66-78
NTNU Untitled
 
36 Grønnesby, Geir; Henriksen, Merete Moe.
Det 10. nordiske bronsealdersymposium 5.-8. oktober 2006. Tapir Akademisk Forlag 2009 (ISBN 978-82-519-2393-4) 180 s. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia(6)
UiO Untitled
 
37 Grønnesby, Geir; Henriksen, Merete Moe.
Forord. I: Det 10. nordiske bronsealdersymposium. Trondheim 5.-8. okt. 2006. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2393-4. s. -
NTNU Untitled
 
2008
38 Beverfjord, Aud; Grønnesby, Geir.
Gåtefulle Gyl. Hendt og hender i Tingvoll. 2008 s. 73-
NTNU Untitled
 
39 Brattli, Terje; Grønnesby, Geir.
Fra slagstedet Stiklestad til storgodset Stiklastadir. Adresseavisen 2008
NTNU Untitled
 
40 Grønnesby, Geir.
Arkeologiske utgravninger E6 Steinkjer. Foredrag; 2008-07-26 - 2008-07-26
NTNU Untitled
 
41 Grønnesby, Geir.
E6 Steinkjer - VitArk. Fredagsseminar; 2008-11-14
NTNU Untitled
 
42 Grønnesby, Geir.
Fangebrakka i Holanmarka. Steinkjeravisa [Avis] 2008-10-10
NTNU Untitled
 
43 Grønnesby, Geir.
Fra pastoralisme til rikssamling. Fredagsseminar; 2008-09-19 - 2008-09-19
NTNU Untitled
 
44 Grønnesby, Geir.
Nøkkelen til fortiden?. Spor 2008 (1) s. 33-33
NTNU Untitled
 
2007
45 Beverfjord, Aud; Grønnesby, Geir.
Gåtefulle Gyl. Spor 2007 ;Volum 1.(43) s. 48-51
NTNU Untitled
 
46 Grønnesby, Geir.
Bronsealder og jernalder i Steinkjer. Historisk vandring; 2007-06-03 - 2007-06-03
NTNU Untitled
 
47 Grønnesby, Geir.
Naustet på Lænn. Sparbu Historielag Årbok 2007 s. 21-27
NTNU Untitled
 
48 Grønnesby, Geir.
Naustet på Lænn. Spor 2007 ;Volum 1.(43) s. 42-46
NTNU Untitled
 
49 Grønnesby, Geir.
Skatt fra Byneset. Byavisa [Avis] 2007-07-10
NTNU Untitled
 
50 Grønnesby, Geir.
Utgravningene på Torgårdsletta. Foredrag; 2007-04-12 - 2007-04-12
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste