Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

2021
1 Matre, Synnøve; Riis-Johansen, Marit Olave; Myran, Iris Hansson; Solheim, Randi.
Å bygge forteljingskompetanse ved hjelp av skrivedidaktiske ressursar. Åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning; 2021-11-24 - 2021-11-25
NTNU Untitled
 
2 Riis-Johansen, Marit Olave.
Myter om motstand: En rettslingvistisk analyse av voldtektsutsattes forklaringer. I: Voldtægtssagen - retssystemets akilleshæl. DJØF Forlag 2021 ISBN 9788757445725.
NTNU Untitled
 
2020
3 Falk, Daroon Yassin; Riis-Johansen, Marit Olave.
Creating a context for writing in first grade classrooms. 10th International and Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP); 2020-09-16 - 2020-09-16
NTNU Untitled
 
4 Riis-Johansen, Marit Olave.
Data til analyseverksted: Førsteklassinger som jobber sammen. Forskningsgruppe Samtaler i skole og utdanning; 2020-02-28
NTNU Untitled
 
5 Riis-Johansen, Marit Olave.
Elever som samhandler - presentasjon på analyseverksted. Diskursseminaret - fast analyseverksted for diskursforskere; 2020-03-05
NTNU Untitled
 
6 Riis-Johansen, Marit Olave.
Samtaleanalyse som norskdidaktisk forskningsmetode. I: Master i norsk. Metodeboka 2. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215035710. s. 90-113
NTNU Untitled
 
7 Riis-Johansen, Marit Olave.
«Sånn formelle ting som jeg bare må si»: Kommunikative dilemma i presentasjonen av formalia i politiavhør. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP) 2020 ;Volum 07.(1-2020) s. 23-38
NTNU Untitled
 
8 Sletten Johansen, Julie.
"TV skrives aldri med U" - En etnografisk klasseromsstudie av barns samhandling underveis i et skrivearbeid. : NTNU, Institutt for lærerutdanning 2020 90 s.
NTNU Untitled
 
2018
9 Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Rapport: UTVEI – Utvikling av veiledningssamtalen i NAV. Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere. Trondheim: NTNU 2018 24 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
10 Riis-Johansen, Marit Olave.
Hvorfor er det så vanskelig å si nei?. Adresseavisen [Avis] 2018-03-01
NTNU Untitled
 
11 Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen.
Workshops as part of the research process: Learning opportunities for practitioners and researchers. Conversation as a tool for professional practice; 2018-04-06
NTNU Untitled
 
12 Riis-Johansen, Marit Olave; Halvorsen, Kristin.
Aktive brukere i samtaler med NAV. Fontene 2018
NTNU SAMFORSK Untitled
 
13 Riis-Johansen, Marit Olave; Halvorsen, Kristin; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Interaksjon med brukere i Nav: Analyse av samtaledata som grunnlag for fagutvikling. Tidsskrift for velferdsforskning 2018 ;Volum 21.(3) s. 227-240
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2017
14 Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Brukermøtet i NAV: Hvordan legge til rette for brukerens deltakelse?. Workshop i prosjektet "Utvikling av veiledningssamtalen i NAV (UTVEI). Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere"; 2017-11-29 - 2017-11-29
NTNU SAMFORSK Untitled
 
15 Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Brukermøtet i NAV: Hvordan legge til rette for brukerens deltakelse?. Workshop i prosjektet "Utvikling av veiledningssamtalen i NAV (UTVEI). Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere"; 2017-12-06 - 2017-12-06
NTNU SAMFORSK Untitled
 
16 Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Brukermøtet i NAV: Veileder som samtaleleder. Workshop i prosjektet "Utvikling av veiledningssamtalen i NAV (UTVEI). Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere"; 2017-06-07 - 2017-06-07
NTNU SAMFORSK Untitled
 
17 Riis-Johansen, Marit Olave.
Communicative dilemmas in police interviews of adult witnesses. A discourse analytic approach to investigative interviewing.. Germanic Society for Forensic Linguistics Roundtable 2017; 2017-08-25 - 2017-08-27
NTNU Untitled
 
18 Riis-Johansen, Marit Olave.
Kommunikative dilemma i innledningsfaser i avhør av voksne fornærmede. Fagseminar om vold i nære relasjoner; 2017-03-22 - 2017-03-23
NTNU Untitled
 
19 Riis-Johansen, Marit Olave.
The presentation of rights and obligations in Norwegian police interviews: a case study from an interview with a non-native speaker. Multilingualism, forensic linguistics, and law; 2017-10-11
NTNU Untitled
 
20 Riis-Johansen, Marit Olave.
Å kommunisere med det offentlige. Nettverkssamling for pårørende til barn med store omsorgsbehov; 2017-01-14
NTNU Untitled
 
21 Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen.
Exploring service user involvement: managing communicative ideals in NAV counselling interviews. Conversation as a tool for professional practice – An interdisciplinary symposium on interaction and learning; 2017-04-20
NTNU Untitled
 
22 Riis-Johansen, Marit Olave; Halvorsen, Kristin; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Inviting and supporting service user involvement in labour/welfare counselling interviews. 7th international and interdisciplinary conference on Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP); 2017-11-21 - 2017-11-23
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2016
23 Riis-Johansen, Marit Olave.
Framing as a resource in eliciting details in police interviews of adult witnesses. The 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction; 2016-11-23 - 2016-11-25
NTNU Untitled
 
24 Riis-Johansen, Marit Olave.
Investigative interviews of adult witnesses. Communicative mentality and balancing acts. Nordis Forensic Linguistic Symposium; 2016-12-09 - 2016-12-10
NTNU Untitled
 
25 Riis-Johansen, Marit Olave.
Kommunikasjon i politiavhør. Samling for avhørsinstruktører; 2016-08-25
NTNU Untitled
 
26 Riis-Johansen, Marit Olave; Wolden, Grete.
Slik får politiet voldtektsofferet til å fortelle. Gemini [Internett] 2016-10-07
NTNU Untitled
 
27 ; Riis-Johansen, Marit Olave.
Balanseganger. En samtaleanalytisk studie av politiavhør av voksne formærmede.. : NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1690-9) 200 s.
NTNU Untitled
 
2014
28 Riis-Johansen, Marit Olave.
Accounts relating to victim responsibility in police interviews of rape complainants. Applied Linguistics and Professional Practice; 2014-09-10 - 2014-09-12
NTNU Untitled
 
29 Riis-Johansen, Marit Olave.
Dugende dialoger - hva kan andre yrkesgrupper lære fra politiets samtaler?. Seminar; 2014-11-03
NTNU Untitled
 
30 Riis-Johansen, Marit Olave.
Dugende dialoger - hva kan andre yrkesgrupper lære fra politiets samtaler?. Forskningsdagene: Forsker til lunsj; 2014-09-26
NTNU Untitled
 
31 Riis-Johansen, Marit Olave.
Dugende dialoger - hva kan andre yrkesgrupper lære fra politiets samtaler?. Forskningsdagene: Forsker til lunsj; 2014-09-23
NTNU Untitled
 
32 Riis-Johansen, Marit Olave.
Dugende dialoger - hva kan andre yrkesgrupper lære fra politiets samtaler?. Forskningsdagene: Forsker til lunsj; 2014-09-25
NTNU Untitled
 
33 Riis-Johansen, Marit Olave.
Dugende dialoger - hva kan andre yrkesgrupper lære fra politiets samtaler?. Forskningsdagene: Forsker til lunsj; 2014-09-22
NTNU Untitled
 
34 Riis-Johansen, Marit Olave.
Dugende dialoger - hva kan andre yrkesgrupper lære fra politiets samtaler?. Forskningsdagene: Forsker til lunsj; 2014-09-24
NTNU Untitled
 
35 Riis-Johansen, Marit Olave.
Intervju om tilbakekoblingssignal i samtale. NRK P1, Norgesglasset [Radio] 2014-04-23
NTNU Untitled
 
36 Riis-Johansen, Marit Olave.
Mikroanalyser av avhørssamtaler - nyttig for opplæring?. Skandinavisk konferanse om politipraksis og politiforskning; 2014-11-20 - 2014-11-21
NTNU Untitled
 
2013
37 Riis-Johansen, Marit Olave.
Discourse types in questioning phases: An activity analytic approach to investigative interviews. 6th annual conference of the International Investigative Interviewing Research Group; 2013-07-03 - 2013-07-05
NTNU Untitled
 
38 Riis-Johansen, Marit Olave.
Krever trening. Dagens Næringsliv [Avis] 2013-10-10
NTNU Untitled
 
39 Riis-Johansen, Marit Olave.
Samtaleanalyse av politiavhør av fornærmede. Seminar for politiutdannere i etterforskning; 2013-12-16 - 2013-12-17
NTNU Untitled
 
2012
40 Riis-Johansen, Marit Olave.
"Min doktorgrad". NRK, Schrødingers katt [TV] 2012-09-13
NTNU Untitled
 
2011
41 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; Riis-Johansen, Marit Olave.
Sprø språkvitere og taletalenter. Researchers' Night; 2011-09-23 - 2011-09-23
NTNU Untitled
 
42 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; Riis-Johansen, Marit Olave; Sejnæs, Thomas; Hammer, Mai Elise; Stremme, Christina; Eriksen, Pia Farstad.
Sprø språkvitere og taletalenter. Researchers' Night; 2011-09-23 - 2011-09-23
NTNU Untitled
 
2005
43 Riis-Johansen, Marit Olave.
Politiavhøret som samtale. En empirisk undersøkelse av sju avhør av siktede/mistenkte. : ISK - NTNU 2005 146 s.
NTNU Untitled