Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 243 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2018
1 Frøland, Hans Otto.
German demand and Norwegian costs during the Nazi occupation, 1940-1945. The Occupation Regime in Norway: Ambitions and Responses; 2018-03-07 - 2018-03-09
NTNU UiT Untitled
 
2 Frøland, Hans Otto.
Hitler's Arctic Fortress. National Geographic [TV] 2018-02-25
NTNU UiT Untitled
 
3 Frøland, Hans Otto.
Managing Resource Dependency: Perceptions of Supply Security in the 1970s. XVII World Economic History Congress; 2018-07-29 - 2018-08-03
NTNU Untitled
 
4 Frøland, Hans Otto.
Natural resources and historical development: the current relation between the EU and African countries. Fate of Nations: Symposium on the history of extractive industries and African development; 2018-02-02 - 2018-02-03
NTNU Untitled
 
5 Frøland, Hans Otto.
Okkupasjonskostnadene i Norge under den tyske okkupasjonen, 1940-45. I en verden av total krig: Norge 1939-1945; 2018-04-09 - 2018-04-11
NTNU UiT Untitled
 
6 Frøland, Hans Otto.
Vurdering av historieforskningen om hvorfor Nazi-Tyskland gikk til krig i 1939. Verdenskriger og ekstremisme; 2018-05-24
NTNU Untitled
 
7 Frøland, Hans Otto; Jakobsen, Tor Georg.
Hitlers velgere: konfesjonsdelingens betydning. Vitenskapsteoretisk Forum; 2018-02-13
NTNU Untitled
 
2017
8 Frøland, Hans Otto.
En helhetlig vurdering av HUMEVAL-panelets evaluering av historiefaget. Fellesmøte om oppfølging av humanioraevalueringen (HUMEVAL); 2017-09-20
NTNU UiT Untitled
 
9 Frøland, Hans Otto.
Historieforskningen om Nazi-Tyskland opprustning for krig. Undervisning; 2017-04-27
NTNU Untitled
 
10 Frøland, Hans Otto.
Hva kostet den tyske okkupasjonen av Norge?. Professor på kafé; 2017-04-06
NTNU UiT Untitled
 
11 Frøland, Hans Otto.
Hva kostet den tyske okupasjonen Norge?. Forskning og formidling. Andre verdenskrig i nord; 2017-05-10
NTNU UiT Untitled
 
12 Frøland, Hans Otto.
Hva kostet krigen Norge?. Medlemsmøte; 2017-04-04
NTNU UiT Untitled
 
13 Frøland, Hans Otto.
Hvorfor kom det så mange utenlandske arbeidere til Norge under den tyske okkupasjonen?. Kulturminnedagene i Bardu/Målselv i 2017; 2017-09-14
NTNU UiT Untitled
 
14 Frøland, Hans Otto.
Judicial Aspects relating to the Exploitation of Forced Labour: Norway in Context. The International Crimninal Responsibility of War's Funders and Profiteers; 2017-06-23 - 2017-06-24
NTNU UiT Untitled
 
15 Frøland, Hans Otto.
Legitimitetens grenser: norske entrepenører som deltok i byggingen av Nordlandsbanen. Tyngende skinner. Jernbanebygging i Nordland; 2017-05-31 - 2017-06-01
NTNU UiT Untitled
 
16 Frøland, Hans Otto.
Naturressurser og globale maktforhold: Europas og EUs råvareavhengighet. Kurset Globale maktforhold 1945-2017; 2017-10-26
NTNU Untitled
 
17 Frøland, Hans Otto.
Norway and German Unification. I: Europa und die deutsche Einheit. Beobachtungen, Entscheidungen und Folgen. Vandenhoeck & Ruprecht 2017 ISBN 978-3-525-30186-9. s. 467-485
NTNU Untitled
 
18 Frøland, Hans Otto.
Organisasjon Todt. Krig, okkupasjon og oppgjør; 2017-04-01
NTNU Untitled
 
19 Frøland, Hans Otto.
Spenninger i okkupasjonsregimet: kampen om inflasjonen. Krigen lengst i sør - lengst i nord; 2017-12-06
NTNU UiT Untitled
 
20 Frøland, Hans Otto.
The intellectual idea behind the Fate of nations - project. Opening Conference: Fate of nations. Natural resources and historical development 1880-2015; 2017-03-03 - 2017-03-05
NTNU Untitled
 
21 Frøland, Hans Otto.
The political economy of forced labour in Norway 1940-45: What did the OT-project tell us?. Text and Things: The Nazi Politics of Space Exhibited; 2017-02-16 - 2017-02-17
NTNU Untitled
 
22 Ingulstad, Mats; Frøland, Hans Otto.
The Specter of Supply Dependency. A Comparative Analysis Across Commodity Sectors in the 20th Century. OPEC and the Global Energy Order; 2017-04-18 - 2017-04-20
NTNU UiO Untitled
 
23 Ingulstad, Mats; Hatlehol, Gunnar D.; Frøland, Hans Otto.
Regimenting Labour in Norway during Nazi Germany's Occupation. Working Papers of the Independent Commission of Historians Investigating the History of the Reich Ministry of Labour (Reichsarbeitsministerium) in the National Socialist Period 2017
NTNU Untitled
 
24 Løvland, Torbjørn; Frøland, Hans Otto.
Profitterte på krigen?. Forsvarets forum [Internett] 2017-10-01
NTNU UiT Untitled
 
2016
25 Frøland, Hans Otto.
Bauxite and War: Evidence from Nazi Germany. Mining, Materiality and the Museum - Bauxite and Aluminum; 2016-06-30 - 2016-07-01
NTNU Untitled
 
26 Frøland, Hans Otto.
Facing Disincentives? Norwegian Aluminium Companies Working for the German Aircraft Industry. I: Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe: Norway in Context. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-53422-4. s. 331-357
NTNU Untitled
 
27 Frøland, Hans Otto.
Fate of Nations: National Resources and Historical Development - A Conceptual Outline. Resource policies and regulation in national, regional and global perspectives; 2016-08-29 - 2016-08-30
NTNU Untitled
 
28 Frøland, Hans Otto.
International commodity governance: The Eastern Metal Case. Space, place and the management of scarce resources symposium; 2016-11-02 - 2016-11-03
NTNU Untitled
 
29 Frøland, Hans Otto.
La Société anonyme des bauxites et alumines de Provence. Cahiers d'histoire de l'aluminium 2016 (56-57) s. 84-85
NTNU Untitled
 
30 Frøland, Hans Otto.
NTNUs prosjekt om Organisation Todt. I en verden av total krig. Norge 1939-1945; 2016-11-30
NTNU Untitled
 
31 Frøland, Hans Otto.
Nye perspektiv på norsk okkupasjonshistorie: Organisasjon Todt i Norge under andre verdenskrig. Norske Historiedagar; 2016-06-17 - 2016-06-19
NTNU Untitled
 
32 Frøland, Hans Otto.
Organisasjon Todt i Norge under okkupasjonen: funn og perspektiver. Krigen i nord; 2016-04-05 - 2016-04-06
NTNU Untitled
 
33 Frøland, Hans Otto.
Tyske byggeplaner i Norge under okkupasjonen: Hva ville de og hvorfor?. Bygde Nazi-Tyskland landet? Tysk byggeaktivitet i Norge under okkupasjonen; 2016-11-09
NTNU Untitled
 
34 Frøland, Hans Otto; Mikkelsen, Solveig.
Historiker nyanserer oppfatningen av at Tyskland tappet Norge for verdier. Universitetsavisa [Internett] 2016-12-20
NTNU UiT Untitled
 
35 Ingulstad, Mats; Frøland, Hans Otto; Scherner, Jonas.
Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe: Norway in Context. Palgrave Macmillan 2016 (ISBN 978-1-137-53422-4) 450 s.
NTNU Untitled
 
36 Ingulstad, Mats; Frøland, Hans Otto; Scherner, Jonas.
Perfecting the Art of Stealing: Nazi Exploitation and Industrial Collaboration in Occupied Western Europe. I: Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe: Norway in Context. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-53422-4. s. 1-34
NTNU Untitled
 
2015
37 Andersen, Ketil Gjølme; Ingulstad, Mats; Frøland, Hans Otto; Olafsen Lundemo, Mari; Hatlehol, Gunnar Damhagen.
Debattmøte om tvangsarbeid med forhåndsvisning av ny utstilling på Teknisk museum. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Debattmøte om tvangsarbeid med forhåndsvisning av ny utstilling på Teknisk museum. Teknisk Museum; Oslo. 2015-05-12 - 2015-05-12
NTNU Untitled
 
38 Frøland, Hans Otto.
Between Cartel and Metal Exchange: Aluminum as Commodity. Making Markets: histories of Commodity Grading and Trading; 2015-11-20
NTNU Untitled
 
39 Frøland, Hans Otto.
Bygde tyskerne etterkrigssamfunnet? Etablering av infrastruktur, militæranlegg og industri under okkupasjonen. Skjebner i nord. En krigshistorisk konferanse; 2015-05-27
NTNU Untitled
 
40 Frøland, Hans Otto.
Ekspertintervju og historiefaglig konsulenthjelp. Dokumentarfilmen Hakekorsets profitører av Erling Borgen [TV] 2015-09-26
NTNU Untitled
 
41 Frøland, Hans Otto.
Fisk og landbruk i Norges multilaterale handelsforhandlinger. Interessekonflikter i Norges handelspolitiske forhandlinger; 2015-05-28
NTNU Untitled
 
42 Frøland, Hans Otto.
Fisk versus landbruk i Norges handelsforhandlinger, 1947-1994. I: Interessekonflikter i norsk handelspolitikk / Arne Melchior og Ulf Sverdrup (redaktører). Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02605-3. s. 130-154
NTNU Untitled
 
43 Frøland, Hans Otto.
Fiskerisektoren i Norges bilaterale handelsforhanlinger. Interessekonflikter i Norges handelspolitiske forhandlinger; 2015-05-28
NTNU Untitled
 
44 Frøland, Hans Otto.
Kort om forskjellen mellom å utøve historievitenskap og lage historisk dokumentarfilm. Premierevisning av dokumentarfilmen Hakekorsets profitører; 2015-09-21
NTNU Untitled
 
45 Frøland, Hans Otto.
Markedsadgang for fisk før 1960. I: Interessekonflikter i norsk handelspolitikk / Arne Melchior og Ulf Sverdrup (redaktører). Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02605-3. s. 182-204
NTNU Untitled
 
46 Frøland, Hans Otto.
Nazi Germany's financial exploitation of Norway during the occupation, 1940-1945. I: Economies under Occupation. The hegemony of Nazi Germany and Imperial Japan in World War II. Routledge 2015 ISBN 978-0-415-83533-6. s. 130-146
NTNU Untitled
 
47 Frøland, Hans Otto.
Nazi Germany's Pursuit of Bauxite: A Business Perspective through the Operations of Hansa Leichtmetall AG, 1940-1943. The 2015 Joint Meeting of the Business History Conference and the European Business History Association; 2015-06-24 - 2015-06-27
NTNU Untitled
 
48 Frøland, Hans Otto.
Om byggingen av Festung Norwegen under den tyske okkupasjonen: hvem bygde, hva kostet det og hva var virkningen?. Gløshaugen Akademikere Foredrag; 2015-04-09
NTNU Untitled
 
49 Frøland, Hans Otto.
Om den negative koblingen mellom fisk og landbruk i Norges handelsforhandlinger. Boklansering: interessekonflikter i norsk handelspolitikk; 2015-10-21
NTNU Untitled
 
50 Frøland, Hans Otto.
Organisasjon Todt i Norge under okkupasjonen: virke og virkning. Agderseminaret 2015: Hvorfor er vi ikke ferdig med krigen?; 2015-10-22 - 2015-10-23
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste