Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-11 av 11

2019
1 Elnan, Ingrid.
"Jeg er redd for i samtalen mellom oss å avsløre at jeg vet at det er noe spesielt med deg" Tilrettelegging av kroppsøvingsundervisning for elever med funksjonsnedsettelser. Kroppsøvingskonferansen 2019; 2019-06-06 - 2019-06-07
NTNU Untitled
 
2 Elnan, Ingrid; Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Tilrettelegging av kroppsøving for elever med funksjonsnedsettelser. FAF-seminar (Fysisk aktivitet for funksjonshemmede); 2019-11-07 - 2019-11-08
NTNU Untitled
 
2017
3 Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav; Østerlie, Ove.
Nyankomne elever og kroppsøvingsfaget. I: Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205493926. s. 170-187
NTNU Untitled
 
2016
4 Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav; Østerlie, Ove.
Nyankomne elever i kroppsøving- inkludering i og via kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingskonferansen 2016; 2016-06-09 - 2016-06-10
NTNU Untitled
 
5 Elnan, Ingrid; Vedul-Kjelsås, Vigdis; Kristensen, Geir Olav.
Tidsbruk og læringsmål i kroppsøving. Kroppsøvingskonferansen 2016; 2016-06-09 - 2016-06-10
NTNU Untitled
 
6 Østerlie, Ove; Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav.
Nyankomne i kroppsøvingsfaget. Kompetanse for mangfold; 2016-05-26 - 2016-05-27
NTNU Untitled
 
2015
7 Sando, Ole Johan; Elnan, Ingrid.
Prestasjonsorientert læringsklima og vurdering i kroppsøvingsfaget. Kroppsøving 2015 (1) s. 6-8
DMMH NTNU Untitled
 
2014
8 Elnan, Ingrid; Sando, Ole Johan.
Prestasjonsorientert læringsklima og vurdering i kroppsøvingsfaget. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-04215.
DMMH NTNU Untitled
 
2011
9 Aspvik, Nils Petter; Elnan, Ingrid; Brandsrud, Magnus; Ingebrigtsen, Jan Erik.
Idrett for funksjonshemmede. Er nettbaserte spørreskjemaundersøkelser egnet for å utvikle arbeidet med idrett for funksjonshemmede?. Trondheim: Senter for idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning AS 2011 15 s.
NTNU Untitled
 
2010
10 Elnan, Ingrid.
Idrett for alle? Studie av funksjonshemmedes idrettsdeltagelse og fysiske aktivitet. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2010 (ISBN 978-82-7570-223-2) 68 s.
NTNU Untitled
 
2009
11 Elnan, Ingrid.
<<Vi er jo vanlige mennesker, bare at vi mangler en fot>> Normalitet og avvik i diskurser om funksjonshemmede idrettsutøvere. Trondheim: NTNU 2009 87 s.
NTNU Untitled