Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2021
1 Landrø, Kristin; Krogstie, Camilla Hellesøy; Roald, Gunhild Marie; Wallin, Patric.
Relation building in break out groups. I: Designing Courses with Digital Technologies. Routledge 2021 ISBN 9781003144175. s. -
NTNU Untitled
 
2 Landrø, Kristin; Roald, Gunhild Marie; Wallin, Patric; Krogstie, Camilla Hellesøy.
Enkle grep gjør digital læring bedre. Gemini.no 2021
NTNU Untitled
 
3 Landrø, Kristin; Roald, Gunhild Marie; Wallin, Patric; Krogstie, Camilla Hellesøy.
Enkle grep gjør digital læring bedre. forskning.no 2021
NTNU Untitled
 
2020
4 Roald, Gunhild Marie; Wallin, Patric; Hybertsen, Ingunn Dahler; Stenøien, Jorun M.
Learning from contrasts: first-year students writing themselves into academic literacy. Journal of Further and Higher Education 2020 s. -
NTNU Untitled
 
2019
5 Kvalsund, Ragnvald; Roald, Gunhild Marie.
Sjølvinnsikt i eit relasjonsperspektiv. I: Selvinnsikt og profesjonalitet. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025194. s. 185-208
NTNU Untitled
 
2018
6 Gabrielsen, Ida Malén; Roald, Gunhild Marie.
Giving and receiving feedback - how hard can it be?. Its21; 2018-06-20 - 2018-06-21
NTNU Untitled
 
7 Wallin, Patric; Roald, Gunhild Marie; Hybertsen, Ingunn Dahler; Stenøien, Jorun M.
Exploring students’ perception of relevance in writing activities. Forskning om högre utbildning; 2018-05-15 - 2018-05-16
NTNU Untitled
 
8 Wallin, Patric; Roald, Gunhild Marie; Hybertsen, Ingunn Dahler; Stenøien, Jorun M.
Å lære om å skrive i ulike disiplinære kontekster ved NTNU. Læringsfestivalen; 2018-05-03 - 2018-05-04
NTNU Untitled
 
2016
9 Roald, Gunhild Marie.
When coaching flows into leadership: A phenomenological-hermeneutic study of leaders' lived experience of coaching leadership.. Trondheim: Norwegian University of Technology and Science 2016 330 s.
NTNU Untitled
 
2015
10 Roald, Gunhild Marie.
Coaching leadership - as leaders see it. Konferanse; 2015-06-23 - 2015-06-24
NTNU Untitled
 
11 Roald, Gunhild Marie.
Coaching og coachende lederskap. I: Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-321-0357-7. s. 119-143
NTNU Untitled
 
2014
12 Roald, Gunhild Marie.
Coaching leadership - as leaders see it. Presentation at a meeting in "Coaches` catch up group" - a group of current and former master students at the Coaching Psychology Unit, University of Sydney; 2014-06-18 - 2014-06-18
NTNU Untitled
 
2013
13 Roald, Gunhild Marie.
Coachende lederskap - muligheter og begrensninger. Forsker til lunsj; 2013-10-01 - 2013-10-01
NTNU Untitled
 
14 Roald, Gunhild Marie.
Coachende lederskap - muligheter og begrensninger. Forsker til lunsj; 2013-09-27 - 2013-09-27
NTNU Untitled
 
15 Roald, Gunhild Marie.
Hva skjer når sjefen coacher i stedet for å sjefe?. Gemini 2013 ;Volum 2. s. 38-39
NTNU Untitled
 
2009
16 Roald, Gunhild Marie.
Veiskillets metodikk - relasjonen og fellesskapet som grunnmur i boligsosialt arbeid. : Husbanken 2009 61 s.
NTNU Untitled
 
2005
17 Roald, Gunhild Marie.
I fri flyt - en Q-metodologisk studie av flyt i arbeidsgrupper. Trondheim: NTNU 2005 51 s.
NTNU Untitled