Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-40 av 40

2020
1 Klev, Roger.
Strategiske praksiser i byggebransjen. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2020
NORD Untitled
 
2 Klev, Roger; Levin, Morten.
Forandring som praksis - Endring og utvikling som samskapt læring. 3 utg. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 9788245035223) 216 s.
NORD NTNU Untitled
 
2018
3 Stræte, Egil Petter; Hårstad, Renate Marie Butli; Ystad, Eystein; Kvam, Gunn-Turid; Mørch, Anders Irving; Klev, Roger; Haugum, Margrete Hembre.
Kompetanse og rådgivning i jordbruket: Kunnskapsoversikt, aktuelle problemstillinger og analytiske perspektiver for studier av bønders kompetanse som samspill mellom bønder, rådgivning og forskning. Trondheim: RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning 2018 98 s.
BYGDEFORSK NTNU TFoU UiO NMBU Untitled
 
2016
4 Aarseth, Wenche Kristin; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger.
Project Leadership Challenges. Their nature and how they are managed. Fagbokforlaget, Trondheim, Norway.. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-2130-1) 194 s.
NTNU Untitled
 
2015
5 Aarseth, Wenche; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger.
Lederskap i prosjekter. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1812-7) 204 s.
NTNU Untitled
 
2014
6 Klev, Roger.
Jakten på den gode leder. I: Et praksisperspektiv på ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-39472-1. s. 67-82
NTNU Untitled
 
7 Klev, Roger; Vie, Ola Edvin.
Et praksisperspektiv på ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-39472-1) 193 s.
NTNU Untitled
 
8 Klev, Roger; Vie, Ola Edvin.
Innledning. Hvorfor trengs en praksisnær tilnærming til ledelse?. I: Et praksisperspektiv på ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-39472-1. s. 11-22
NTNU Untitled
 
2012
9 Klev, Roger.
Redd for temperament?. VG : Verdens gang 2012 s. 29-29
NTNU Untitled
 
10 Klev, Roger; Levin, Morten.
Participative Transformation : Learning and Development in Practising Change. Gower Publishing Ltd. 2012 (ISBN 978-1-4094-2378-2) 220 s.
NTNU Untitled
 
2011
11 Klev, Roger.
Om fakta og trusselbilder. VG : Verdens gang 2011 s. 49-49
NTNU Untitled
 
12 Klev, Roger.
Tybring-Gjeddes frykt og fakta. VG : Verdens gang 2011 s. 38-39
NTNU Untitled
 
2010
13 Bjørkeng, Kjersti.
Organizing Practice - On Mechanisms of Stability and Change in Organization. Trondheim: NTNU 2010 (ISBN 9788247123836) ;Volum 2010.207 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(202)
NTNU Untitled
 
2009
14 Klev, Roger.
Aksjonsforskning. Fagseminar avdeling; 2009-06-04 - 2009-06-04
NTNU Untitled
 
15 Klev, Roger.
Collaborative research. Academy of Management; 2009-08-09 - 2009-08-09
NTNU Untitled
 
16 Klev, Roger.
Core team – change, roles, managing knowledge flow. Workshop - AMPS Hydro; 2009-06-08 - 2009-06-09
NTNU Untitled
 
17 Klev, Roger.
Hvordan kan/bør vi designe samspill om utvikling?. Nettverksmøte - Kysten er klar; 2009-06-24 - 2009-06-24
NTNU Untitled
 
18 Klev, Roger; Levin, Morten.
Forandring som praksis. Endringsledelse gjennom læring og utvikling. Fagbokforlaget 2009 (ISBN 978-82-450-0720-6) 235 s.
NTNU Untitled
 
2008
19 Dehlin, Erlend.
The Flesh and Blood of Improvisation - A Study of Everyday Organizing. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-471-1319-6) ;Volum 2008.364 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(307)
NTNU Untitled
 
20 Heldal, Frode.
Cross-boundary relationships - The object, the social, and the health professional. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-471-1232-8) ;Volum 2008.246 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(268)
NTNU Untitled
 
21 Klev, Roger; Carlsen, Arne.
Enkel kompleksitet? Dilemma-fortellinger som stabiliserende grenseobjekt i kunnskapsintensivt arbeid. I: Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2339-2. s. 157-177
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Klev, Roger.
… om litt om det vanskelige med kommunikasjon og læring. AMPS seminar; 2008-08-08 - 2008-08-08
NTNU Untitled
 
23 Klev, Roger.
Endring som læring. AMPS seminar; 2008-08-08 - 2008-08-08
NTNU Untitled
 
24 Klev, Roger.
Fra PowerPoint til praksis. AMPS seminar; 2008-11-12 - 2008-11-12
NTNU Untitled
 
25 Klev, Roger.
Makt, organisering og endring. AMPS seminar; 2008-08-08 - 2008-08-08
NTNU Untitled
 
2006
26 Klev, Roger.
En historie om forskning og forskningshistorier - aksjonsforskning og historiefortelling på vei inn i det gode selskap. I: Tall, tolkning og tvil. : Cappelen Akademisk Forlag 2006 ISBN 9788202260453. s. 63-87
NTNU Untitled
 
2005
27 Klev, Roger; Kongsvold, Kenneth; Kvålshaugen, Ragnhild.
Making strategy happenThe leader as a strategist in knowledge intensive companies. EGOS 2005; 2005-06-30 - 2005-07-02
NTNU Untitled
 
2004
28 Carlsen, Arne; Klev, Roger; Von Krogh, Georg.
Living knowledge: Foundations and framework. I: Living Knowledge. The dynamics of profession service work. : palgrave macmillan 2004 ISBN 1403920605. s. 1-19
NTNU Untitled
 
29 Carlsen, Arne; Klev, Roger; Von Krogh, Georg.
Living Knowledge. The dynamics of profession service work. : palgrave macmillan 2004 (ISBN 1403920605) 236 s.
NTNU Untitled
 
30 Carlsen, Arne; Klev, Roger; Von Krogh, Georg.
Living knowledge. The dynamics of professional service work. Macmillan Publishers Ltd. 2004 250 s.
NTNU Untitled
 
31 Klev, Roger.
Researching Living Knowledge. I: Living Knowledge. The dynamics of profession service work. : palgrave macmillan 2004 ISBN 1403920605. s. 222-232
NTNU Untitled
 
32 Klev, Roger; Alteren, Bodil; Sveen, Jostein; Guttormsen, Geir; Madsen, Bjørn-Emil; Helgesen, Olav.
�Smarter Together� in Offshore Drilling � a Successful Action Research Project?. PSAM7/Esrel04; 2004-06-14 - 2004-06-18
NTNU SINTEF Untitled
 
2003
33 Klev, Roger; Hakvåg, M..
Kunnskap som ressurs. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk 2003 (6)
NTNU Untitled
 
2002
34 Levin, Morten; Klev, Roger.
Forandring som praksis Læring og utvikling i organisasjoner. Fagbokforlaget 2002 (ISBN 82-7674-261-0)
NTNU Untitled
 
35 Skaret, Mona; Breunig, Karl Joachim; bjorkeng, kjersti; Klev, Roger.
Samhandling og læring i Forskningsrådet: Alternative grep og råd på veien. Oslo: SINTEF 2002 25 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
1998
36 Klev, Roger; Levin, Morten.
Aksjonsforskning på IFIM - "Den grimme elling" i forkledning. I: Mot et bedre arbeidsliv - en IFIM-antologi. Fagbokforlaget 1998 ISBN 82-7674-475-3. s. 267-282
NTNU Untitled
 
37 Levin, Morten; Borgen, Eirik; Gjersvik, Reidar; Klev, Roger; Munkeby, Ida; Rolfsen, Monica; Sæbø, Hans Jørgen.
Integrating engineering and social science knowledge in participative enterprise development. I: Development coalitions in working life. The "Enterprise Development 2000" Program in Norway. John Benjamins Publishing Company 1998 s. 93-111
NTNU Untitled
 
1997
38 Klev, Roger; Øyum, Lisbeth.
Managing the learning organization. Portland International Conference on Management of Engineering and Technology; 1997-07-27
NTNU Untitled
 
39 Levin, Morten; Gjersvik, Reidar; Klev, Roger; Munkeby, Ida; Rolfsen, Monica; Sæbø, Hans Jørgen.
Creating transdisciplinary knowledge. Learning from working in the field how engineers and social scientists can collaborate in participative enter development. Concepts and Transformation 1997 ;Volum 2:2. s. 165-188
NTNU Untitled
 
1993
40 Klev, Roger.
The political construction of a technology transfer programme. : NTH. Inst. f. organisasjons- og arbeidslivsfag 1993 (ISBN 82-7119-564-6) 162 s. Doktor ingeniøravhandling(1993:99)
NTNU Untitled