Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-47 av 47

2018
1 Løchen, Sølvi.
Biskop Johan Ernst Gunnerus 300 år. Utstilling.. [Kunstnerisk og museal presentasjon] 300 år siden biskop Johan Ernst Gunnerus (1718-1773) ble født. Gunnerusbiblioteket; Kalvskinnsgate 1B. 2018-02-26 - 2018-08-31
NTNU Untitled
 
2 Løchen, Sølvi.
«Bøndene holder meget av slike brev siden de mener de betyr lykke.» Om DKNVS samling av gamle håndskrifter – hvem samlet dem og hvorfor?.
NTNU Untitled
 
3 Løchen, Sølvi.
Diplomprosjektet på Gunnerusbiblioteket. Diplomer i slektsforskningen. Foredrag. Slektskafe; 2018-01-31
NTNU Untitled
 
4 Løchen, Sølvi.
Fortellinger om Armfeldt, Tordenskjold og Stor-Ingvald – det er 300 år siden den store nordiske krig.
NTNU Untitled
 
5 Løchen, Sølvi.
Liksteinene i Nidarosdomen – 700 år gamle kunstverk som skulle sikre evig frelse..
NTNU Untitled
 
6 Løchen, Sølvi.
Prosjektstart for middelalderbrevene (Diplomsamlingen) på Gunnerusbiblioteket.
NTNU Untitled
 
2017
7 Angeletaki, Alexandra; Langø, Inger; Løchen, Sølvi; Fürtig, Peggy; Juhlin, Victoria.
Tråante utstilling. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Om det samiske Landsmøteprotokoll. NTNU UB; Gunnerusbiblioteket. 2017-02-06 - 2017-06-01
NTNU Untitled
 
8 Løchen, Sølvi.
Folk i Strinda: Haugianere på Moholt vestre.
NTNU Untitled
 
9 Løchen, Sølvi.
Godseiere og husmenn på Helgeland. Arkivene som slektshistoriske kilder..
NTNU Untitled
 
10 Løchen, Sølvi.
Henrik Mathiesen. Familien Mathiesen på Loholt Søndre. Barndom på Strinda.. Strinda den gang da : årbok for Strinda historielag 2017 s. 65-82
NTNU Untitled
 
11 Løchen, Sølvi.
Henrik Mathiesen. Trønderen som tegnet Norge – nå i gunnerus.no.
NTNU Untitled
 
12 Løchen, Sølvi.
Henrik Mathiesen (1847-1927). Byhistorikeren som tegnet Trondhjem. Kunnskapsbyen; 2017-09-18 - 2018-09-18
NTNU Untitled
 
13 Løchen, Sølvi.
Henrik Mathiesen (1847-1927). Utstilling. [Kunstnerisk og museal presentasjon] 90 år siden Henrik Mathiesen døde. NTNU Gunnerusbiblioteket; Trondheim. 2017-10-09 - 2018-02-15
NTNU Untitled
 
14 Løchen, Sølvi.
Om godseiere og husmenn på Helgeland. Arkivene som personhistoriske kilder.. Møte i Norsk slektshistorisk forening Trøndelag; 2017-03-28
NTNU Untitled
 
15 Løchen, Sølvi.
Skatter i Gunnerusbibliotekets samlinger. DKNVS Akademimøter 2017 - Forelesning.. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok 2017 s. 112-114
NTNU Untitled
 
16 Løchen, Sølvi.
Skatter i Gunnerusbibliotekets samlinger. Foredrag.. DKNVS Akademiet; 2017-09-18 - 2017-09-18
NTNU Untitled
 
17 Løchen, Sølvi.
UNDSETH-gården. Om to gjeve trøndere, far og sønn. Det forsvunne Trondhjem.
NTNU Untitled
 
18 Løchen, Sølvi.
Ville gjenreise feiringen av Hellig Olav. Kronikk om Henrik Mathiesen (1847-1927). Adresseavisen 2017 s. 69-69
NTNU Untitled
 
19 Løchen, Sølvi.
145 nye gatenavn i 1915: «Stor forestaaende gatedåb i Trondhjem».
NTNU Untitled
 
20 Løchen, Sølvi.
1767 – et merkeår i DKNVS historie. Gunnerusbibliotekets spede start for 250 år siden..
NTNU Untitled
 
2016
21 Løchen, Sølvi.
Det forsvunne Trondhjem; byens tegner (Henrik Mathiesen).
NTNU Untitled
 
22 Løchen, Sølvi.
Eldre manuskripter av slektshistorisk betydning: Gårder og eiendommer. Borgere i Trondheim. Laug i Trondheim.. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Slektshistorisk temautstilling. NTNU Gunnerusbiblioteket; Trondheim. 2016-05-21 - 2016-10-04
NTNU Untitled
 
23 Løchen, Sølvi.
Henrik Mathiesen (1847-1927): tegner og lokalhistoriker.. Trondhjemske Samlinger 2016 s. 89-121
NTNU Untitled
 
24 Løchen, Sølvi.
Lokalhistorie. Kjøpmannsslekten Knudtzon i Trondheim.
NTNU Untitled
 
25 Løchen, Sølvi.
Lokalhistorie. «Poetinne» Dorothe Engelbretsdatter døde for 300 år siden.
NTNU Untitled
 
26 Løchen, Sølvi.
Lokalhistorie. Prinsebesøk i Trondheim 3.-6. februar 1814.
NTNU Untitled
 
27 Løchen, Sølvi.
"Mandtal over Domsognets Menighed 1771-1773" Klokkerens manntall og sjeleregister.. Temamøte : foredrag; 2016-10-18 - 2016-10-18
NTNU Untitled
 
2015
28 Løchen, Sølvi.
Diplomer datert 1570-1670 I NTNU Gunnerusbibliotekets eie. "Ny" kilde til gårdshistorie på 15- og 1600-tallet. Foredrag. Slektskafe; 2015-02-19 - 2015-02-19
NTNU Untitled
 
29 Løchen, Sølvi.
Krig og motstandskamp i Trondheim 1940-1945. Utstilling.. [Kunstnerisk og museal presentasjon] 70 år siden frigjøringen 8.mai 1945. NTNU Gunnerusbiblioteket; Kalvskinnsgt 1. 2015-05-08 - 2015-10-23
NTNU Untitled
 
30 Løchen, Sølvi.
Landsloven ut til folket! Magnus Lagabøtes landslov. Utstilling. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Magnus Lagabøtes landslov. Manuskripter fra 1300-1600-tallet. NTNU Gunnerusbiblioteket; NTNU Gunnerusbiblioteket. 2015-11-20 - 2015-11-30
NTNU Untitled
 
31 Løchen, Sølvi.
Lensregnskaper og jordebøker. Hva slags opplysninger finner vi der? Foredrag. Slektskafe; 2015-09-16
NTNU Untitled
 
32 Løchen, Sølvi.
"Ny" kilde til gårdshistorie på 1500- og 1600-tallet. Diplomer datert 1570-1670 i NTNU Gunnerusbibliotekets eie.. Foredrag; 2015-02-19 - 2015-02-19
NTNU Untitled
 
33 Løchen, Sølvi.
Slektsforskning over grensen. Jemtland i NTNU Universitetsbiblioteket. Foredrag. Foredrag; 2015-03-19 - 2015-03-19
NTNU Untitled
 
34 Løchen, Sølvi.
Slektshistoriske kilder ved NTNU Gunnerusbiblioteket. Genealogen 2015 ;Volum 29.(1) s. 32-37
NTNU Untitled
 
35 Løchen, Sølvi.
Trondheimsslekter. Foredrag.. Slektsforum; 2015-10-28
NTNU Untitled
 
2014
36 Løchen, Sølvi.
Fem Strinda-gårder og det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta). På jakt etter gårder og slekter i NTNU Gunnerusbibliotekets privatarkiver. DIS temamøte; 2014-04-13 - 2014-04-13
NTNU Untitled
 
37 Løchen, Sølvi.
Hornemanslekten og Reins kloster. Gårder og slekter i NTNU Gunnerusbiblioteket. Foredrag på NTNU Gunnerusbiblioteket; 2014-09-11 - 2014-09-11
NTNU Untitled
 
38 Løchen, Sølvi.
"Ja, vi elsker" fyller 150 år. Trondheim [Radio] 2014-04-15
NTNU Untitled
 
39 Løchen, Sølvi.
Trykte slektsbøker som hjelpemiddel i slektsforskningen. Foredrag. DIS Temamøte; 2014-11-27
NTNU Untitled
 
40 Løchen, Sølvi.
1814 og "Fædrelandssangen". Dokumentene forteller.. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstillingen viser dokumenter som eies av NTNU Gunnerusbiblioteket. "Trondhjemsadressen" var innlånt fra Riksarkivet.. NTNU Gunnerusbiblioteket; Kalvskinnsgt 1. 2014-02-17 - 2014-09-17
NTNU Untitled
 
41 Løchen, Sølvi.
1814 og «Fædrelandssangen». Utstilling på Gunnerusbiblioteket. Foredrag for NTNU Universitetsbiblioteket på sommeravslutningen 2014; 2014-06-17 - 2014-06-17
NTNU Untitled
 
42 Løchen, Sølvi.
1814 ute og hjemme. Adresseavisen 2014 s. -
NTNU Untitled
 
2013
43 Løchen, Sølvi.
Pionerer i stemmerettskampen. Adresseavisen 2013 s. -
NTNU Untitled
 
44 Løchen, Sølvi.
Stemmerettsjubileet 1913-2013. Tre trønderske kvinner i kampen for stemmerett. Onsdagstreff: “Tre trønderske kvinner i kampen for allmenn stemmerett 1913»; 2013-09-18 - 2013-09-18
NTNU Untitled
 
45 Løchen, Sølvi.
Yrker i slektsforskningen. Temamøte på Gunnerusbiblioteket; 2013-02-26 - 2013-02-26
NTNU Untitled
 
2010
46 Løchen, Sølvi; Redse, Torill.
Indikatorer for norske universitets- og høyskolebibliotek. ABM-skrift 2010 (63) s. 3-66
NTNU Untitled
 
2009
47 Løchen, Sølvi; Redse, Torill.
Counting makes sense: National indicators of management. The 8th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libreries and Information Services; 2009-08-17 - 2009-08-20
NTNU Untitled