Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-49 av 49

2016
1 Bungum, Brita.
Kontantstøtte gir ikke likestilling Forskning.no. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2016
NTNU Untitled
 
2015
2 Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita; Dahl, Thomas.
Omvalg - løsning eller symptom? - Rapport fra studie av omvalg i videregående skole i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning 2015 (ISBN 978-82-7923-071-7) 68 s.
NTNU Untitled
 
3 Bungum, Brita.
Skolen som velferdsstatens integreringsarena. I: Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1780-9. s. 207-203
NTNU Untitled
 
4 Bungum, Brita.
The children's father's quota – time with dad. ESA 2015 12th conference; 2015-08-25 - 2015-08-28
NTNU Untitled
 
5 Bungum, Brita; Forseth, Ulla; Kvande, Elin.
Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1780-9) 326 s.
NTNU Untitled
 
6 Bungum, Brita; Forseth, Ulla; Kvande, Elin.
Internasjonalisering og den norske modellen. I: Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1780-9. s. 13-33
NTNU Untitled
 
7 Bungum, Brita; Kvande, Elin.
Historien om kontantstøtten. I: Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1780-9. s. 175-191
NTNU Untitled
 
8 Børve, Hege; Bungum, Brita.
Norwegian Working Fathers in Global Working Life. Gender, Work and Organization 2015 ;Volum 22.(4) s. 309-323
NORD NTNU Untitled
 
2014
9 Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita.
Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg – en demokratisk utfordring?. I: Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02373-1. s. 290-308
IRIS NTNU Untitled
 
2013
10 Brandth, Berit; Bungum, Brita.
Styrker far-barn-forholdet. Dagbladet 2013 s. -
NTNU Untitled
 
11 Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita.
Sammen så veie vi flere tonn - Evaluering av prosjektet "Sats på skulen - snu Sogn". Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0192-4) 108 s.
NTNU Untitled
 
12 Bungum, Brita.
Barnas fedrekvote - tid sammen med far. I: Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02189-8. s. 60-73
NTNU Untitled
 
13 Bungum, Brita; Kvande, Elin.
The rise and fall of ‘cash for care’ in Norway:changes in the use of child-care policies. Nordic Journal of Social Research 2013 ;Volum 4. s. 31-54
NTNU Untitled
 
2012
14 Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita; Dahl, Thomas.
Privatisteksamen - en vei tilbake på sporet? Rapport fra studie av privatister i Sør-Trøndelag. Tapir Akademisk Forlag 2012 (ISBN 9788251929363) 40 s.
NTNU Untitled
 
15 Kaspersen, Silje Lill; Bungum, Brita; Buland, Trond Hallgeir; Slettbakk, Rune; Ose, Solveig Osborg.
Holdninger til fravær og nærvær i skole og arbeidsliv. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse 2012 (ISBN 978-82-14-054958) 345 s.
NTNU Untitled
 
16 Kaspersen, Silje Lill; Ose, Solveig Osborg; Bungum, Brita; Buland, Trond Hallgeir.
Et inkluderende skoleliv?. Adresseavisen 2012
NTNU Untitled
 
2011
17 Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Bungum, Brita; Mordal, Siri.
På vei mot framtida - men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgiving. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2011 (ISBN 978-82-14-05084-4) 267 s.
IRIS NTNU SINTEF Untitled
 
18 Bungum, Brita; Kvande, Elin.
The intersection of gender, class and ethniciity in the use of Norwegian child care policies. Norsk Sosiologforenings vinterseminar; 2011-01-28
NTNU Untitled
 
19 Bungum, Brita; Kvande, Elin.
The intersection of gender, class and ethnicity in the use of Norwegian child care policies. IV International Community, Work and Family Conference,Actors, Structures and Theories; 2011-05-19 - 2011-05-21
NTNU Untitled
 
2010
20 Andersson, Helle Wessel; Kaspersen, Silje Lill; Bungum, Brita; Bjørngaard, Johan Håkon; Buland, Trond Hallgeir.
Psykisk helse i skolen- Effektevaluering av opplæringsprogrammene Hva er det emd Monica,STEP-ungdom møter ungdom, og Venn1.no. Trondheim: SINTEF 2010 150 s.
NTNU STO Untitled
 
21 Bungum, Brita; Kvande, Elin.
The intersection of gender, class and etnicity in parent's choice of child care. Statistisk Sentralbyrå, Network Meeting, Mobilizing unutilised labour reserves:the role of part time and extended employment interruptions.; 2010-10-26 - 2010-10-26
NTNU Untitled
 
22 Børve, Hege Eggen; Bungum, Brita.
Globale arbeidstakere- fedre mellom nærvær og fravær?. Sosiologi i dag 2010 ;Volum 40.(1-2) s. 172-190
NORD SINTEF Untitled
 
2009
23 Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Ådnanes, Marian; Andersson, Helle Wessel; Bungum, Brita; Buland, Trond Hallgeir.
Psykisk helse i skolen. Effektevaluering av opplæringsprogrammene ""Hva er det med Monica?"", STEP - ungdom møter ungdom"" og ""Venn 1.no"". Delrapport A. : SINTEF 2009 (ISBN 9788214046724) 99 s. SINTEF Rapport(STFA10365)
SINTEF Untitled
 
24 Kaspersen, Silje Lill; Bungum, Brita; Andersson, Helle Wessel; Bjørngaard, Johan Håkon; Ådnanes, Marian; Buland, Trond Hallgeir.
Psykisk helse i skolen. Deskriptiv fremstilling av datamaterialet for evaluering av opplæringsprgrammene Hva er det med Monica?,STEP- ungdom møter ungdom, og Venn1.no. Delrapport B. : SINTEF 2009 150 s.
NTNU SINTEF STO Untitled
 
2008
25 Bungum, Brita.
Bungum, B. 2008:Barndommens tid og foreldres arbeidsliv. En sosiologisk studie av barn og yrkesaktive mødres og fedres perspektiver på arbeids- og familieliv. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Trondheim: Doktoravhandlinger ved NTNU 2008 (ISBN 978-82-471-5871-5) 398 s.
NTNU Untitled
 
26 Bungum, Brita.
Foreldres arbeidsliv og barns erfaringer – en kunnskapsoversikt. Barn 2008 ;Volum 26.(4) s. 45-61
SINTEF Untitled
 
27 Bungum, Brita.
Med nøkkelen rundt halsen. Barns opplevelser av foreldres arbeidsliv. Sosiologisk Tidsskrift 2008 ;Volum 16.(2) s. 127-146
SINTEF Untitled
 
2007
28 Bungum, Brita.
Inclusive work? Experiences and strategies. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007 ;Volum 48. s. 460-463
NTNU Untitled
 
29 Bungum, Brita.
Når blir jeg hentet? Barns tidsforhandlinger med yrkesaktive mødre og fedre. I: Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0659-9. s. 29-58
NTNU Untitled
 
2006
30 Bungum, Brita.
A children’s perspective on parent’s work-life balance. Flexible Work and the Work-Life Balance, NTNU Trondheim; 2006-04-26 - 2006-04-28
NTNU Untitled
 
31 Bungum, Brita.
Analyse av boka Time Bind - When work becomes home and home becomes work av Arlie Russel Hochschild (1997)En diskusjon av sterk objektivitet og stand point epistemologi i lys av erfaringer med barn som informanter. PHD Kurs i vitenskapsteori; 2006-01-10 - 2006-05-10
NTNU Untitled
 
32 Bungum, Brita.
En moderne barndom med fulltidarbeidende foreldre. NFR forskernettverk for familie og arbeidslivsforskning; 2006-12-04 - 2006-12-04
NTNU Untitled
 
33 Bungum, Brita.
The Childless Working Life. I: Work-Life Integration International Perspectives on the Balancing of Multiple Roles. New York: Palgrave Macmillian 2006 ISBN 1-4039-4618-3. s. 150-166
NTNU Untitled
 
34 Midttun, Silje; Bungum, Brita.
Glem popularitetskjøret. Om kommunikasjon og ledelse. Cosmopolitan nr.9 [Avis] 2006-08-01
NTNU Untitled
 
2005
35 Brandth, Berit; Bungum, Brita; Kvande, Elin.
Valgfrihet i omsorgspolitikken. I: Valgfrihetens tid. Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2005 ISBN 82-05-34529-5. s. 11-24
NTNU Untitled
 
36 Brandth, Berit; Bungum, Brita; Kvande, Elin.
Valgfrihetens tid. Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2005 (ISBN 82-05-34529-5) 199 s.
NTNU Untitled
 
37 Bungum, Brita.
Barns opplevelse av tidsklemma. P4 [Radio] 2005-08-22
NTNU Untitled
 
38 Bungum, Brita.
Barns opplevelse av tidsklemma. NRK 1 Norgesglasset [Radio] 2005-08-22
NTNU Untitled
 
39 Bungum, Brita.
Tidsklemma gir barna frihet. Adresseavisen,Aftenposten, Bergens Tidene, Stavanger Aftenbl [Avis] 2005-08-22
NTNU Untitled
 
40 Bungum, Brita; Kvande, Elin.
Valgfrihet gir ikke barna mer tid. Adresseavisen [Avis] 2005-09-10
NTNU Untitled
 
2004
41 Bungum, Brita.
Barns opplevelser av foreldres arbeidsliv. På vei mot en ny barndom? Barneomsorg og barns liv i et foranderlig samfunn; 2004-09-08 - 2004-09-09
NTNU Untitled
 
42 Bungum, Brita.
Barns tidsforhandlinger med de voksnes arbeidsliv. Arbeidslivsforskningprogrammet, nettverksmøte om arbeidsliv og familieliv; 2004-01-23 - 2004-01-23
NTNU Untitled
 
43 Bungum, Brita.
Child perspective at working life. Work Times/Life Times: managing multiple roles in the 21st century; 2004-12-13 - 2004-12-15
NTNU Untitled
 
2003
44 Bungum, Brita.
� Tid til barn i ulike tidskulturer og barns tidforhandlinger med de voksnes arbeidsliv�. �Barns velferd. Seminar for barneforskere i Trondheim�; 2003-03-03
NTNU Untitled
 
45 Bungum, Brita.
� Time negotiations between children and the adult working life�. �Institutionalisation, Individualisation, and Agency� (seminar and doctoral course); 2003-04-04
NTNU Untitled
 
46 Bungum, Brita.
�Cash support for working parents in gendered time cultures�. Ageing societies - new sociology The 6th conference of the european sociological assosiation; 2003-09-26
NTNU Untitled
 
47 Bungum, Brita; Dahl, Thomas; Gullikstad, Berit; Molden, Thomas Hugaas; Rasmussen, Bente.
Tid til en kollektiv og attraktiv skole. Delrapport B. Trondheim: SINTEF 2003 SINTEF Rapport(STF38 A03502)
NTNU Untitled
 
48 Bungum, Brita; Dahl, Thomas; Gullikstad, Berit; Molden, Thomas Hugaas; Rasmussen, Bente.
Tid til en kollektiv og attraktiv skole. Delrapport C. Trondheim: SINTEF 2003 SINTEF Rapport(STF38 A03501)
NTNU Untitled
 
2002
49 Bungum, Brita.
"Tid til barn". Seminar for doktorgradstudenter ved ISS NTNU; 2003-05-12
NTNU Untitled