Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 144 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Storsve, Kristine; Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K..
Drama as democratic and inclusive practice. Youth Theatre Journal 2021
NTNU UiT Untitled
 
2020
2 Haagensen, Cecilie; Rasmussen, Bjørn K..
Derfor aksjonerer ansatte og studenter ved NTNU. Adresseavisen 2020 s. 32-33
NTNU Untitled
 
3 Haagensen, Cecilie; Rasmussen, Bjørn K..
Teatervitenskapen- dinosaur eller spydspiss?. Universitetsavisa 2020 s. -
NTNU Untitled
 
4 Knudsen, Marianne Nødtvedt; Rasmussen, Bjørn K..
Transition and challenge - ethical concerns in prison theater. I: The Applied Theater Reader 2nd Edition. Routledge 2020 ISBN 9780367376291. s. 113-120
NTNU UIA Untitled
 
5 Van Vuuren, Petro; Rasmussen, Bjørn K..
Theatre as inclusive arts-based research A key to political art in the post-democracy?. Artistic Research Africa (ARA); 2020-01-24 - 2020-01-24
NTNU Untitled
 
2019
6 Rasmussen, Bjørn K..
International Perspectives on Arts in Education. Art in Education; 2019-08-30 - 2019-08-30
NTNU Untitled
 
7 Rasmussen, Bjørn K..
Kunstnerisk medborgerskap-pedagogisk utenforskap?. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2019 (2) s. 56-60
NTNU Untitled
 
8 Rasmussen, Bjørn K..
Student exchange between the institutions. Diku seminar; 2019-10-25 - 2019-10-25
NTNU Untitled
 
9 Rasmussen, Bjørn K..
Teatervitenskapen, profesjonsforskningen og utdanningsprofiler. Kunst som motkraft? Nettverksamling 2019; 2019-11-12 - 2019-11-14
NTNU Untitled
 
10 Rasmussen, Bjørn K.; Knudsen, Kristian Nødtvedt.
The Role of Art in Education in a post-democracy. Art in Education; 2019-08-28 - 2019-08-28
NTNU Untitled
 
11 Storsve, Kristine; Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K..
Demokratisk samhandling: drama- og teaterpedagogiske læringsformer som demokratisk praksis og tilpasset opplæring i skolen. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2019 ;Volum 1. s. 60-70
OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
12 Storsve, Kristine; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens.
Klasserommet som Agora – et reelt demokratisk rom?. Peripeti 2019 ;Volum 16.(30.7) s. 70-81
OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
2018
13 Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K..
Skolen-samfunnets viktigste helsefremmende arena. Harstad Tidende 2018 s. -
NTNU UiT Untitled
 
14 Rak, Ida-Maria.
Processdrama: en re-orientering - En undersökning gällande genrens potential för jämlikt medskapande och kritiskt tänkande. Trondheim: Institutt for kunst- og medievitenskap 2018 91 s.
NTNU Untitled
 
15 Rasmussen, Bjørn K..
Levedyktig teatervitenskap. Teatervitenskap i fokus; 2018-03-17 - 2018-03-17
NTNU Untitled
 
2017
16 Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K..
Kultur og utdanning. Harstad Tidende 2017
NTNU UiT Untitled
 
17 Heggstad, Kari Mjaaland; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens.
Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2144-8) 302 s.
HVL OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
18 Heggstad, Kari Mjaaland; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens.
Drama, teater og demokrati: Om marginalitet, etnisitet og helse. I: Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2144-8. s. 13-27
HVL OSLOMET NTNU Untitled
 
19 Knudsen, Kristian Nødtvedt.
#iLive - konturer af en performativ dramadidaktik i en digital samtid. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 978-82-326-2674-8) 188 s.
NTNU Untitled
 
20 Nilsen, Ingrid Galadriel Aune.
Museumsformidling - en performativ praksis. Multimodalitetsteori som design - og analyseverktøy. Trondheim: Institutt for kunst- og medievitenskap 2017 132 s.
NTNU Untitled
 
21 Rasmussen, Bjørn K..
Applied theatre in times of terror: Accepting aesthetic diversity and going beyond dilemma. Applied Theatre Research 2017 ;Volum 5.(3) s. 169-183
NTNU Untitled
 
22 Rasmussen, Bjørn K..
Arts Education and Cultural Democracy: The Competing Discourses. International Journal of Education and the Arts 2017 ;Volum 18.(8) s. 1-17
NTNU Untitled
 
23 Rasmussen, Bjørn K..
Hvorfor så sint?. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2017 (1) s. 6-7
NTNU Untitled
 
24 Rasmussen, Bjørn K..
Mannen på Månen- eller kunsten å reise dit?. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2017 (2-3) s. 14-21
NTNU Untitled
 
25 Rasmussen, Bjørn K..
Svar til: Å leve eller å ikke leve. På Høyden ( UiBs nettavis) 2017 s. -
NTNU Untitled
 
26 Rasmussen, Bjørn K..
Å iscenesette det usette og uhørte Teaterkunst og dramapedagogikk- tett på demokratiet. I: Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2143-1. s. 31-49
NTNU Untitled
 
27 Rasmussen, Bjørn K.; Bore, Kristina Ketola.
Ingen evaluering av Motoffentlighet. Periskop [Tidsskrift] 2017-06-14
NTNU Untitled
 
28 Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens.
Fagovergripende diskurs:en fremtid for kunstfagene i norsk skole. Norsk pedagogisk tidsskrift 2017 (2) s. 192-196
OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
2016
29 Aspenberg, Christine Therese Thorkildsen.
Musikkens påvirkning i teateret. Trondheim: Institutt for kunst- og medievitenskap 2016 80 s.
NTNU Untitled
 
30 Domaas, Hilde.
Å iscenesette det usagte. En refleksjon over den kunstneriske prosessen mot forestillingen Etterpå. Trondheim: Institutt for kunst- og medievitenskap 2016 80 s.
NTNU Untitled
 
31 Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K..
Derfor skal drama inn i norsk skole som del av skolefornyingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
32 Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K..
Kampen mellom kunst og pedagogikk ødelegger. Periskop 2016
OSLOMET NTNU Untitled
 
33 Heggstad, Kari Mjaaland; Ørvig, Anne; Nyrnes, Aslaug; Rasmussen, Bjørn K.; Vareberg, Dag Ove.
Unntaket og regelen - et seminar for Stig Audun Eriksson.. Seminar; 2016-04-28 - 2016-04-28
HVL NTNU UiB Untitled
 
34 Rasmussen, Bjørn K..
Arts and Education. The potentials and Challenges from a Discursive perspective. Circus Lab; 2016-01-23 - 2016-01-26
NTNU Untitled
 
35 Rasmussen, Bjørn K..
Arts based research and the synergy between artistic investigation and theory – methodical and epistemological issues. Arts-based research.Processses and Methodologies; 2016-10-24 - 2016-10-28
NTNU Untitled
 
36 Rasmussen, Bjørn K..
En hilsen fra Bertholt. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Unntaket og regelen. Høgskolen i Bergen; Bergen. 2016-04-29 - 2016-04-29
NTNU Untitled
 
37 Rasmussen, Bjørn K..
En hilsen fra Brecht. Unntaket og regelen. Seminar for Stig A. Eriksson; 2016-04-29 - 2016-04-29
NTNU Untitled
 
38 Rasmussen, Bjørn K..
Kunstbasert metode. Formdanning og kunnskapsdanning. Detalj og helhet. Seminar for Kari Mjaaland Heggstad; 2016-10-28 - 2016-10-28
NTNU Untitled
 
39 Ørstavik, Maren; Rasmussen, Bjørn K..
Diskurskampen som splitter DKS-diskusjonen. Periskop [Tidsskrift] 2016-05-03
NTNU Untitled
 
2015
40 Aune, Vigdis; Rasmussen, Bjørn K.; Bruun, Ellen Foyn.
Prosjektsamling Drama, Teater og Demokrati.. Prosjektsamling drama/teater & demokrati; 2015-10-15 - 2015-10-16
NTNU Untitled
 
41 Rasmussen, Bjørn K..
The absent recognition of heteronomous arts education. I: The Routledge international handbook of the arts and education. Routledge 2015 ISBN 9780415839211. s. 122-129
NTNU Untitled
 
42 ; Edvardsen, Martine Moore.
Varsomme fugler. En studie av barns personlige, sosial og kulturelle utvikling i en skapende dramapedagogisk prosess.. Trondheim: Institutt for kunst- og medievitenskap 2015 80 s.
NTNU Untitled
 
2014
43 Rasmussen, Bjørn K..
Feltet barn og teater. Innspill til feltforståelse og historieskriving. I: Scenekunsten og de unge. Vidarforlaget AS 2014 ISBN 978-82-7990-273-7. s. 58-63
NTNU Untitled
 
44 Rasmussen, Bjørn K..
Iscenesatt autoritet Drama, teater og demokrati. Prosjektsamling Drama, Teater og demokrati; 2014-11-28 - 2014-11-28
NTNU Untitled
 
45 Rasmussen, Bjørn K..
Opprør mot kultursenter. Klassekampen 2014 s. 24-25
NTNU Untitled
 
46 Rasmussen, Bjørn K..
The art of researching with art: Towards an ecological epistemology. Applied Theatre Researcher 2014 ;Volum 2.(1) s. 21-33
NTNU Untitled
 
47 Rasmussen, Bjørn K.; Aune, Vigdis.
Drama i skolen, teater i kulturskolen. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2014 (1) s. 48-49
NTNU Untitled
 
48 Rasmussen, Bjørn K.; Kristoffersen, Børge.
"Mye på spill". Boklansering. Nasjonalt Nettverksmøte i Drama/Teater; 2014-11-26 - 2014-11-27
DMMH NTNU Untitled
 
49 Rasmussen, Bjørn K.; Kristoffersen, Børge.
Mye På Spill Teater som danningspraksis i skolen. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-321-0162-7) 206 s.
DMMH NTNU Untitled
 
2013
50 Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K..
PISA kan ikke brukes alene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013 s. 6-
NTNU UiT Untitled
 
    Vis neste liste