Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 108 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Bjordal, Ingvil; Haugen, Cecilie.
Fra fellesskole til konkurranseskole. Markedsretting i grunnskolen-sentrale virkemidler og lokale erfaringer. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 9788215029733) 210 s.
NTNU Untitled
 
2 Haugen, Cecilie.
Accountability measures in Oslo´s public schools - Standardising curriculum, pedagogy and inequality?. Utbildning och Demokrati 2021 ;Volum 30.(2) s. 29-57
NTNU Untitled
 
3 Haugen, Cecilie.
Fritt skolevalg/karakterbasert inntak. Webinar om inntaksmodell til vgs; 2021-03-02
NTNU Untitled
 
4 Haugen, Cecilie.
Marketization and education authorities´ response to critique. NERA; 2021-11-02 - 2021-11-05
NTNU Untitled
 
5 Haugen, Cecilie.
Paneldebatt om fullføringsreform og fritt skolevalg/nærskoleprinsippet. Paneldebatt; 2021-06-24
NTNU Untitled
 
2020
6 Bjordal, Ingvil; Haugen, Cecilie.
Hva er kunnskapsgrunnlaget for fritt skolevalg?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
NTNU Untitled
 
7 Haugen, Cecilie.
PALS bygger på en autoritær visjon. Utdanningsnytt.no 2020
NTNU Untitled
 
8 Haugen, Cecilie; Bjordal, Ingvil.
Gode resultater betyr ikke nødvendigvis god læring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
NTNU Untitled
 
2019
9 Bolstad - Hageland, Daniel; Haugen, Cecilie.
La oss gi det frie skolevalget et nytt navn. Utdanning 2019 (6/3)
NTNU Untitled
 
10 Haugen, Cecilie.
Fritt skolevalg. NRK P1 Her og nå [Radio] 2019-08-22
NTNU Untitled
 
11 Haugen, Cecilie.
Fritt skolevalg i Oslo. VG [Avis] 2019-04-04
NTNU Untitled
 
12 Haugen, Cecilie.
Fritt skolevalg i Oslo. Tv2 Nyhetskanalen [TV] 2019-04-05
NTNU Untitled
 
13 Haugen, Cecilie.
Hva skal gi skoleplass i VGS?. Lærerrommet - podcast fra Utdanningsforbundet [Radio] 2019-05-22
NTNU Untitled
 
14 Haugen, Cecilie.
PALS - styring mot en autoritær skole?. I: Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56952-5. s. 77-100
NTNU Untitled
 
15 Haugen, Cecilie.
PALS-programmet - en analyse av en konflikt mellom skole og foreldre. Bedre Skole 2019 (4) s. 64-69
NTNU Untitled
 
16 Haugen, Cecilie.
Performativity and Pedagogic Culture: Experiences of ´Marginalised´ and ´Privileged´ Public Schools in Oslo. ECER; 2019-09-06
NTNU Untitled
 
17 Haugen, Cecilie.
Resultatstyring - en motor for markedsretting og økende ulikhet?. Utdanningsseminar; 2019-11-25
NTNU Untitled
 
18 Haugen, Cecilie.
Roller, stabiliseringsstrategier og motstand i en konkurranseorientert skolekultur. Utdanningsseminar; 2019-01-07
NTNU Untitled
 
19 Haugen, Cecilie.
Teachers´ experiences of school choice from ´marginalised´ and ´privileged´ public schools in Oslo. Journal of Education Policy 2019
NTNU Untitled
 
2018
20 Haugen, Cecilie.
A fragile autonomy in a performativity culture? Exploring positions in the recontextualising field in a Norwegian rural municipality. Journal of Education Policy 2018 ;Volum 34.(1) s. 133-152
NTNU Untitled
 
21 Haugen, Cecilie.
Denasjonalisering av utdanning? OECD og den rødgrønne regjeringen på kollisjonskurs i ungdomstrinnspolitikk?. I: Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-50363-5. s. 23-38
NTNU Untitled
 
22 Haugen, Cecilie.
Ethics in a market oriented school context. Seminar om etiske verdier i utdanning og praksis globalt og lokalt; 2018-10-02
NTNU Untitled
 
23 Haugen, Cecilie.
New middle-class values and context: exploring an ideological conflict between a Norwegian school and parents over an American evidence-based programme. British Journal of Sociology of Education 2018 ;Volum 39.(8) s. 1160-1174
NTNU Untitled
 
24 Haugen, Cecilie; Bjordal, Ingvil.
Det er grunn til bekymring om Oslo-skolens resultatfokus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
NTNU Untitled
 
25 Haugen, Cecilie; Bjordal, Ingvil.
For lettvint av Rege. Dagens næringsliv 2018
NTNU Untitled
 
26 Haugen, Cecilie; Bjordal, Ingvil.
Fritt skolevalg gir en vanskeligere hverdag for både elever og lærere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
NTNU Untitled
 
27 Haugen, Cecilie; Bjordal, Ingvil.
Hva er "fakta" om Oslo-skolen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
NTNU Untitled
 
28 Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Haugen, Cecilie.
Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 978-82-02-50363-5) 244 s.
NTNU Untitled
 
2017
29 Haugen, Cecilie.
Forskningsbasering av utdanning: en støtte eller et hinder i lærerens profesjonelle yrkesutøvelse?. Nei til EUs utdanningskonferanse; 2017-01-09
NTNU Untitled
 
30 Haugen, Cecilie.
Fritt skolevalg. P4 [Radio] 2017-06-14
NTNU Untitled
 
31 Haugen, Cecilie.
Intervju om fritt skolevalg og elevflukt ved videregående skoler. Dagsavisen 2017
NTNU Untitled
 
32 Haugen, Cecilie.
Markedsrettet likeverd i skolen - økende ensretting og segregering?. Vett 2017 (1) s. 28-35
NTNU Untitled
 
33 Haugen, Cecilie.
Refser Osloskolens medietrening og fasadefokus. VG : Verdens gang 2017
NTNU Untitled
 
34 Haugen, Cecilie; Bjordal, Ingvil.
Skoler jakter på enkle superelever. Dagsavisen [Avis] 2017-06-14
NTNU Untitled
 
35 Haugen, Cecilie; Bjordal, Ingvil.
Valgfrihet ikke for alle. Dagsavisen - Nye Meninger 2017
NTNU Untitled
 
36 Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen.
Tensions Between Knowledge Discourses in Norwegian Teacher Education: Does Current Reform Represent an Attack on Critical Knowledge?. Knowledge Cultures 2017 ;Volum 5.(4) s. 91-109
NTNU Untitled
 
2016
37 Haugen, Cecilie.
Bokanmeldelse: Amanda Ripley (2013). De smarteste barna i verden og hvordan de ble det.. FoU i praksis 2016 ;Volum 1. s. 85-86
NTNU Untitled
 
38 Haugen, Cecilie.
Intervju om "Målstyrt oppvekst - hva blir konsekvensene?". Utdanningsforbundets årskonferanse; 2016-04-07
NTNU Untitled
 
39 Haugen, Cecilie.
Mål- og resultatstyring og uintenderte konsekvenser for likeverd.. Kunnskapskonferanse; 2016-01-11
NTNU Untitled
 
40 Haugen, Cecilie.
Parents Revolt Against Neoliberal Equity in Norway:: Who are They and What are Their Concerns?. NERA; 2016-03-09
NTNU Untitled
 
41 Haugen, Cecilie Rønning.
Skolen som arena for identitetsbygging og tilnærminger til relajonsbygging. Seminar for lærere Røros; 2016-11-25
NTNU Untitled
 
2015
42 Haugen, Cecilie.
A Comparison of Key Competences in the 1970ies, in EU and in Norway. NERA; 2015-03-04 - 2015-03-06
NTNU Untitled
 
43 Haugen, Cecilie.
Questioning the Neutrality of Learning Strategies: teachers´ and pupils´ use of background knowledge. Educacao & Realidade 2015 ;Volum 40.(2) s. 421-441
NTNU Untitled
 
44 Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen.
Hvilken kunnskap bygger oslorektorene sin avvisning av kritikk på?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
NTNU Untitled
 
45 Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen.
Resultatstyring, skoleutvikling og alternativer til aktuelle trender. Oslo Venstre Temamøte; 2015-03-16
NTNU Untitled
 
2014
46 Haugen, Cecilie.
Hva er egentlig grunnleggende ferdigheter?. I: Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02373-1. s. 144-158
NTNU Untitled
 
47 Haugen, Cecilie.
Høyt og lavt presterende elevers fortolkninger av et læringsstrategiprosjekt. I: Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02373-1. s. 204-218
NTNU Untitled
 
48 Haugen, Cecilie.
Likeverd gjennom likhet eller likeverd gjennom mangfold? En sammenligning av OECDs og den rød-grønne regjeringens utdanningspolitikk. I: Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02373-1. s. 28-43
NTNU Untitled
 
49 Haugen, Cecilie.
Resultatstyring- en motor for markedsretting og økende ulikhet?. I: Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02373-1. s. 70-82
NTNU Untitled
 
50 Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen.
Innledning. Behovet for en kritisk pedagogikk. I: Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02373-1. s. 17-25
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste