Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-24 av 24

2017
1 Dyrstad, Jan Morten; Pettersen, Ivar.
Finansieringsinsentiver og universitetsstrategier : en sammenligning av fagmiljøers tilpasning ved universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim. Samfunnsøkonomen 2017 ;Volum 131.(5) s. 53-66
NTNU Untitled
 
2 Gregersen, Øyvind Weiby; Kløkstad, Geir Øivind; Hervik, Sigbjørn; Plesser, Hans Ekkehard; Pettersen, Ivar.
Some factors affecting the grades of technology students. Nordic Journal of STEM Education 2017 ;Volum 1.(1) s. 167-173
NTNU UIA UIS NMBU Untitled
 
3 Ose, Solveig Osborg; Lilleeng, Solfrid; Pettersen, Ivar; Ruud, Torleif; van Weeghel, Jaap.
Risk of violence among patients in psychiatric treatment: results from a national census. Nordic Journal of Psychiatry 2017 ;Volum 71.(8) s. 551-560
AHUS NTNU SINTEF UiO Untitled
 
2016
4 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Pettersen, Ivar.
Transferring psychiatric specialist services to local authorities - Characteristics of the patients involved. Nordic Journal of Psychiatry 2016 ;Volum 70.(8) s. 633-640
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
5 Ose, Solveig Osborg; Pettersen, Ivar.
Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV) 20. november 2012. : SINTEF 2014 (ISBN 9788214056792) 150 s. SINTEF Rapport(A26086)
NTNU SINTEF Untitled
 
6 Ose, Solveig Osborg; Pettersen, Ivar.
Polikliniske pasienter i TSB 2013. Trondheim: SINTEF 2014 (ISBN 9788214057034) 100 s. SINTEF Rapport(A26395)
NTNU SINTEF Untitled
 
7 Ose, Solveig Osborg; Ådnanes, Marian; Pettersen, Ivar.
Polikliniske pasienter i psykisk helsevern for voksne 2013. SINTEF akademisk forlag 2014 (ISBN 978‐82‐14‐05699‐0) 138 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2012
8 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Pettersen, Ivar.
Psykisk helsearbeid i norske kommuner: Tallenes tale. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2012 ;Volum 9.(3) s. 226-239
NTNU Untitled
 
2011
9 Bonesrønning, Hans; Vaag Iversen, Jon Marius; Pettersen, Ivar.
Antall enkeltvedtak i grunnskolen øker - til fordel for elever som ikke mottar spesialundervisning?. I: Utdanning 2011: veien til arbeidslivet. Oslo: Statistisk sentralbyrå 2011 ISBN 978-82-537-8196-9. s. 101-120
NTNU Untitled
 
10 Ose, Solveig Osborg; Haus-Reve, Silje; Mandal, Roland; Pettersen, Ivar.
Sykefravær i kommunale tjenester. Søkelys på arbeidslivet 2011 ;Volum 28.(4) s. 335-354
SINTEF Untitled
 
2010
11 Bonesrønning, Hans; Iversen, Jon Marius Vaag; Pettersen, Ivar.
Kommunal skolepolitikk etter Kunnskapsløftet. 7/10. : SØF AS 2010 (ISBN 978-82-8150-079-2) 148 s.
NTNU Untitled
 
12 Bonesrønning, Hans; Iversen, Jon Marius Vaag; Pettersen, Ivar.
Prestasjonsforskjeller mellom skoler og kommuner. Analyse av nasjonale prøver 2008. 1/10. : SØF 2010 (ISBN 978-82-8150-068-6) 70 s.
NTNU Untitled
 
13 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje; Lilleeng, Solfrid Elisabeth; Pettersen, Ivar.
Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008: Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2010 (ISBN 978-82-14-04786-8) 130 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2009
14 Ose, Solveig Osborg; Haus, Silje Reve; Pettersen, Ivar; Jensberg, Heidi; Paulsen, Bård.
Mestring ogtrivsel blant hjelpepleiere i norske kommuner. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2009 (ISBN 978-82-14-04805-6) 97 s.
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
15 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje; Pettersen, Ivar; Kalseth, Jorid.
Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2007.Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2009 (ISBN 978-82-14-04678-6) 120 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
16 Pettersen, Ivar.
Health and anthropometric features as determinants of annual income in Norway. NTNU, Trondheim: Institutt for samfunnsøkonomi, 2009 37 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU(9/2009)
NTNU Untitled
 
17 Pettersen, Ivar.
Parental income and risk behaviour as determinants of adolescent health. NTNU, Trondheim: Institutt for samfunnsøkonomi, 2009 39 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU(10/2009)
NTNU Untitled
 
18 Pettersen, Ivar.
The relationship between helat and incom in Norway. A search for a causal link. NTNU, Trondheim: Institutt for samfunnsøkonomi, 2009 161 s.
NTNU Untitled
 
2006
19 Ose, Solveig Osborg; Pettersen, Ivar; Kalseth, Jorid.
Opptrappingsplan for psykisk helse: Utvikling i kommunale brukerrater og dekningsgrader fra 2001-2004. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2006 (ISBN 9788214042382) 76 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
20 Pettersen, Ivar.
Health and Income in Norway. A Search for a Causal Link. Instituttseminar; 2006-09-07 - 2006-09-07
NTNU Untitled
 
2005
21 Andersson, Helle Wessel; Ose, Solveig Osborg; Pettersen, Ivar; Røhme, Kjerstina; Sitter, Marit; Ådnanes, Marian.
Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet til barn og unge. Trondheim: SINTEF 2005 180 s.
NTNU SINTEF STO Untitled
 
22 Nyland, Kari; Pettersen, Ivar; Torvik, Liv Heidi Wiig.
Sensitivitetsanalyse og kostnadsgrunnlaget i SAMDATA; effekt på kostnadsindeks og totale utgifter. : SINTEF 2005 (ISBN 8214036801) 70 s.
SINTEF Untitled
 
2002
23 Borge, Lars-Erik; Falch, Torberg; Pettersen, Ivar.
Ressurssituasjonen i grunnskolen. Trondheim: Allforsk 2002 (ISBN 82-7570-142-2) 31 s.
NTNU Untitled
 
2000
24 Dyrstad, Jan Morten; Olsen, Helen Emilie; Pettersen, Ivar.
Insider-Outsider Forces and Institutional Setting: Evidence from the Norwegian Petroleum Sector. Trondheim: Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU 2000 18 s.
NTNU Untitled