Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 60 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Solli, Mattias; Seip, Ingebjørg.
Del IV av Merleau-Pontys Structure of Behavior.. Seminar over tekster av Merleau-Ponty; 2017-05-11 - 2017-05-12
NTNU Untitled
 
2010
2 Seip, Ingebjørg.
Naturrelasjon og subjektdannelse jakten på den situerte kroppen. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2010 ;Volum 45.(1) s. 5-22
NTNU Untitled
 
2009
3 Seip, Ingebjørg.
The Gender of Nature and the Aesthetic desire for Sensuality. The Future of Aesthetics; 2009-06-11 - 2009-06-14
NTNU Untitled
 
4 Seip, Ingebjørg.
Towards an Aestetics of Reversibility, or what Merleau-Ponty did not Want to learn form Kant. Nordic Journal of Aesthetics 2009 (36-37) s. 11-35
NTNU Untitled
 
5 ; Christensen, Ellen.
Digital kino - En undersøkelse av mulighetene og begrensningene overgangen vil føre til på filmtilbudet i Norge. : Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap 2009 41 s.
NTNU Untitled
 
6 ; Danielsen, Tommy.
Kunst og dannelse. Trondheim: Filosofisk institutt 2009
NTNU Untitled
 
7 ; Hakonsen, Ellen Schei.
Kunstkritikk som produksjon av nærvær- Et studie av Private View with Adrian Searle. : Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap 2009
NTNU Untitled
 
2008
8 Seip, Ingebjørg.
Begjær som teoretisk og estetisk forhandlingsfelt. Idéhistorisk lunsjseminar, UiO; 2008-11-14
NTNU Untitled
 
9 Seip, Ingebjørg.
Flytende seksualitet. På Kanten. Kragerø Filosofifestival; 2008-06-05 - 2008-06-08
NTNU Untitled
 
10 Seip, Ingebjørg.
Om utvekslingene mellom det forskjellige. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2008 (3) s. -
NTNU Untitled
 
11 Seip, Ingebjørg.
Platon Igjen: Kunst som sorgarbeid og filosofiens lyst. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2008 (2) s. -
NTNU Untitled
 
12 Seip, Ingebjørg.
Å skrive ved hjelp av den andres tekst. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2008 (4) s. -
NTNU Untitled
 
13 ; Solli, Mattias.
Rapport fra tekstens "indre" En filosofisk lesning av Witold Gombrowicz' roman Cosmos. Trondheim: Filosofisk institutt 2008 113 s.
NTNU Untitled
 
2007
14 Seip, Ingebjørg.
Begjærets fenomenologi. Feministisk filosofi; 2007-04-26 - 2007-04-26
NTNU Untitled
 
15 Seip, Ingebjørg.
Feminisme som et filosofisk prosjekt, eller hvorfor et temanummer om feministisk filosofi?. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2007 (4) s. -
NTNU Untitled
 
16 Seip, Ingebjørg.
Platon etter modernismen. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2007 (1-2) s. -
NTNU Untitled
 
17 Seip, Ingebjørg.
Å se med kroppen. Fiksjon og fenomenologisk realisme hos Espolin Johnsen og AK Dolven. I: Å låne øyne å se med. Kaare Espolin Johnsons kunstnerskap. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 9788251922074. s. 202-237
NTNU Untitled
 
2006
18 Jørgensen, Ulla Angkjær; Seip, Ingebjørg.
Towards a phenomenology of the skin as exemplified in relations between artwork and viewer. Intimacy, Gender, Gesture: On Closeness in the Arts; 2006-11-02 - 2006-11-05
NTNU Untitled
 
19 Seip, Ingebjørg.
Bevegelser i det estetiske feltet. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2006 (1) s. 4-7
NTNU Untitled
 
20 Seip, Ingebjørg.
Filosofi som samfunnsmessig praksis. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2006 (2) s. 98-99
NTNU Untitled
 
21 Seip, Ingebjørg.
Hva er opplysning?. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2006 (3) s. 270-273
NTNU Untitled
 
22 Seip, Ingebjørg.
Merleau-Ponty og rommets reversibilitet. Rom; 2006-04-01
NTNU Untitled
 
23 Seip, Ingebjørg.
Rasjonalitet som kritisk praksisform. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2006 (3) s. 184-184
NTNU Untitled
 
24 Seip, Ingebjørg.
Rom og kropp i Kaare Espolins og AK Dolvens kunstnerskap. Kunstnerskapet til Kaare Espolin Johnson; 2006-06-15 - 2006-06-17
NTNU Untitled
 
25 Seip, Ingebjørg.
The experience of the other and the perception of space. Merleau-Ponty, Pippilotti Rist and AK Dolven. Sens i/a ble Space. Space, Art and Environment; 2006-05-31 - 2006-06-02
NTNU Untitled
 
26 Seip, Ingebjørg.
Towards an Aestetic of reversibility: Merleau-Ponty, Kant, AK Dolven and Pippilotti Rist. Art, Aestetic, Life.; 2006-05-10 - 2006-05-21
NTNU Untitled
 
27 Seip, Ingebjørg; Jørgensen, Ulla Ankjær.
Towards a phenomenology of the skin as exemplified in relation between artwork and viewer. Network meeting; 2006-11-02 - 2006-11-05
NTNU Untitled
 
2005
28 Seip, Ingebjørg.
Filosofi som kanonproduksjon eller overskridelse? Anmeldelse av Sara Heinämaa, Toward a Phenomenology of Sexual difference. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2005 (1-2) s. 246-257
NTNU Untitled
 
29 Seip, Ingebjørg.
Homoerotiske lesestrategier. Derrid, Platon og Anne B Ragde. Vitenskapsteoretisk Forum; 2005-09-13
NTNU Untitled
 
30 Seip, Ingebjørg.
Homoerotiske lesestrategier. Platon og Derrida om erotikkens metaforer og diskursens makt. Heteronormativity - A Fruitful Concept?; 2005-06-02
NTNU Untitled
 
31 Seip, Ingebjørg.
Kunsten å sanse. Pipilotti Rist: Homo Sapeins Sapiens. Syn og Segn 2005 (september)
NTNU Untitled
 
32 Seip, Ingebjørg.
Skriftens erotikk eller hvordan lese med hendene. Derrida og Palton om diskursens makt. Aestetics and contemporary art; 2005-05-19 - 2005-05-22
NTNU Untitled
 
33 Seip, Ingebjørg.
The art of Perseption. Popilotti Rist and Merleau-Ponty. Presence after Poststructuralism; 2005-10-10 - 2005-10-11
NTNU Untitled
 
34 Seip, Ingebjørg.
Homoerotiske lesestrategier. Derrida, Platon og Anne B. Ragde. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2005 (Årg. 23, nr 1/2) s. 75-112
NTNU Untitled
 
2004
35 Folkvord, Ingvild; Seip, Ingebjørg.
Performativitet: Nærvær, tekst/bilde, handling. Mieke Bal, Anne B. Ragde og Hanne Ørstavik. forskerkurs; 2004-11-20 - 2004-11-24
NTNU Untitled
 
36 Seip, Ingebjørg.
A discussion of Sara Heinämaa: Toward a Phenomenology of sexual difference. Seminar; 2004-10-27
NTNU Untitled
 
37 Seip, Ingebjørg.
Begjæret etter språk. Foredrag / Debattmøte; 2004-04-22
NTNU Untitled
 
38 Seip, Ingebjørg.
Form og fornuft. En filosofisk jakt på estetikkens formbegrep. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004 (ISBN 82-7634-548-4) 173 s. Kulturstudier
NTNU Untitled
 
39 Seip, Ingebjørg.
Form og fornuft. En filosofisk jekt på estetikkens formbegrep. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004 (ISBN 82-7634-548-4) 183 s. Kulturstudier(35)
NTNU Untitled
 
40 Seip, Ingebjørg.
Fornuftens analogier. Å lese Kant med Derrida. Parabel : Tidsskrift for filosofi og vitenskapsteori 2004 ;Volum 2. s. -
NTNU Untitled
 
41 Seip, Ingebjørg.
Seksualitetens maktstrategier i kampen om subjektposisjonen. Anne B. Ragde og Theodor W. Adorno. Kvinneforskning 2004 (4) s. 32-53
NTNU Untitled
 
42 Seip, Ingebjørg.
Seksualitetens representasjonsformer. Seminar; 2004-02-12 - 2004-02-13
NTNU Untitled
 
43 Seip, Ingebjørg.
The Body as the Subject of Desire. Konferanse�The gendered Body, Aesteitics and Experience. 3-6 juni -04; 2004-06-03
NTNU Untitled
 
44 Seip, Ingebjørg; Folkvord, Ingvild.
Performativitet: Nærvær tekst/bilde, handling. Mike Bal, Hanne Ørstavik og Anne B Ragde. Globalisering, teknologi, performativitet,estetisering. Aktuelle problemstillinger i kulturvitenskapene.; 2004-11-20 - 2004-11-24
NTNU Untitled
 
2003
45 Gerrard, Siri; Gerrard, Siri; Børtnes, Jostein; Børtnes, Jostein; Seip, Ingebjørg; Seip, Ingebjørg; Vaa, Aslaug; Repstad, Pål; Repstad, Pål.
Perspektiver på fem års kulturforskning. I: Kulturforskning. Universitetsforlaget 2003 ISBN 82-15-00396-6. s. 295-320
NTNU UIA UiB UiT Untitled
 
46 Seip, Ingebjørg.
To have a tonge to tell one's lack of language in. Aestetics after Adorno; 2003-11-29
NTNU Untitled
 
47 Seip, Ingebjørg.
Vitenskap og estetikk: Er det mulig med en "skeiv" vitenskap?. [Mangler data]; 2003-11-10
NTNU Untitled
 
48 Gerrard, Siri; Børtnes, Jostein; Seip, Ingebjørg; Vaa, Aslaug; Repstad, Pål.
Perspektiver på fem års kulturforskning. I: Kulturforskning. Universitetsforlaget 2003 s. 295-320
NTNU UIA UiB UiT Untitled
 
2001
49 Seip, Ingebjørg.
Språkets teknologier og teknologiens språk. [Mangler data]; 2001-03-12
NTNU Untitled
 
2000
50 Seip, Ingebjørg.
Begjæret etter form. I: Utstillingsakatalog til Per Formos maleriutstilling 2000. : [Mangler utgivernavn] 2000
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste