Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2018
1 Grüters, Anna Ruth.
Et medieøkologisk bidrag til "Efter SKAM". Efter SKAM - symposium om SKAM; 2018-02-08 - 2018-02-08
NTNU Untitled
 
2017
2 Grüters, Anna Ruth.
Blogginnlegg om finsk skole. https://blogg.svt.ntnu.no/fire-uker-pa-vei-i-finland-2/ [Internett] 2017-10-16
NTNU Untitled
 
3 Grüters, Anna Ruth.
Norwegian Teacher Education - presentation and discussion. Konferanse på universitetsskolen; 2017-11-22 - 2017-11-22
NTNU Untitled
 
4 Grüters, Anna Ruth.
PraksisWeb.
NTNU Untitled
 
5 Grüters, Anna Ruth; Eliassen, Knut Ove.
Medieøkologien i SKAM. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling 2017 ;Volum 6.(2/3) s. 60-67
NTNU Untitled
 
2016
6 Eliassen, Knut Ove; Grüters, Anna Ruth.
Det post-digitale i mediehistorisk belysning. Intervju med Wolfgang Ernst, oktober 2015.. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2016 (4/2015-1/2016)
NTNU Untitled
 
2012
7 Grüters, Ruth Anna; Otnes, Hildegunn.
"Det digitale" i lærebøker for norskfaget - faglig integrert eller utenpåklistret alibi?. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9. s. 179-190
NTNU Untitled
 
2011
8 Grüters, Ruth Anna.
Blogg – et arkiv for skriving og refleksjon. Human IT 2011 ;Volum 11.(1) s. 55-102
NTNU Untitled
 
9 Grüters, Ruth Anna.
En retorisk inspirert studie av refleksjonstekster i bloggformat. I: Tekst og tegn - Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2842-7. s. 161-177
NTNU Untitled
 
10 Grüters, Ruth Anna.
Refleksjon i blogg. En hermeneutisk studie av refleksjon og dens tekstlige og retoriske manifestasjoner i en ny type skrive- og arkiveringsteknologi. Trondheim: NTNU 2011 (ISBN 978-82-471-2678-3) 270 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(75)
NTNU Untitled
 
11 Otnes, Hildegunn; Grüters, Ruth Anna.
”Det digitale” i lærebøker for norskfaget – integrert eller utenpåklistret?. FoU i praksis; 2011-04-26 - 2011-04-27
NTNU Untitled
 
2009
12 Gruters, Ruth Anna; Langseth, Inger Dagrun.
Å være digital i fremmedspråk. I: Å være digital i alle fag. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01405-0. s. 105-126
NTNU Untitled
 
2007
13 Gruters, Ruth Anna.
Kreativ bruk av LMS. Skolelederkonferanse; 2007-12-06 - 2007-12-07
NTNU Untitled
 
2005
14 Grüters, Ruth Anna.
ClassFronter og/eller Web-logs. Noen refleksjoner omkring digitale læringsverktøy i klasserommet. Norsklæreren 2005 (1) s. 27-35
NTNU Untitled