Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-22 av 22

2021
1 Røkenes, Fredrik Mørk; Grüters, Anna Ruth; Skaalvik, Cecilie; Lie, Tove Grete; Østerlie, Ove; Järnerot, Anna; Humphrey, Kristoffer; Gjøvik, Øistein; Letnes, Mari-Ann.
Lærerutdanneres profesjonsfaglige digitale kompetanseutvikling: En studie av digitalisering av grunnskolelærerutdanningen. Lærerutdanningskonferansen 2021; 2021-04-27 - 2021-04-28
NTNU Untitled
 
2020
2 Grüters, Anna Ruth.
Den digitale hverdagen i et finsk klasserom etter læreplanreformen 2014. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 s. -
NTNU Untitled
 
2019
3 Grüters, Anna Ruth.
SKAM i Norden – en medieøkologisk og flerspråklig begivenhet. Norsklæreren 2019 (4)
NTNU Untitled
 
4 Grüters, Anna Ruth.
Skolens kanon og det digitale arkivet. NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt; 2019-10-23 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
5 Letnes, Mari-Ann; Cyvin, Jardar; Grüters, Anna Ruth.
NTNU DigGILU midtveis. Midtveisseminar for digitaliseringsprosjektene i GLU; 2019-11-25 - 2019-11-26
NTNU Untitled
 
2018
6 Grüters, Anna Ruth.
Et medieøkologisk bidrag til "Efter SKAM". Efter SKAM - symposium om SKAM; 2018-02-08 - 2018-02-08
NTNU Untitled
 
7 Grüters, Anna Ruth.
Finsk skole - ikke alltid forbilledlig. www.adressa.no 2018
NTNU Untitled
 
8 Grüters, Anna Ruth.
Medieøkologi og transspråking i SKAM. FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
9 Grüters, Anna Ruth.
SKAM – en tverrspråklig, tverrmedial og inkluderende mediebegivenhet i Norden. NORDISKA LÄRARUTBILDNINGSKONFERENSEN; 2018-05-07 - 2018-05-09
NTNU Untitled
 
2017
10 Grüters, Anna Ruth.
Blogginnlegg om finsk skole. https://blogg.svt.ntnu.no/fire-uker-pa-vei-i-finland-2/ [Internett] 2017-10-16
NTNU Untitled
 
11 Grüters, Anna Ruth.
Norwegian Teacher Education - presentation and discussion. Konferanse på universitetsskolen; 2017-11-22 - 2017-11-22
NTNU Untitled
 
12 Grüters, Anna Ruth.
PraksisWeb.
NTNU Untitled
 
13 Grüters, Anna Ruth; Eliassen, Knut Ove.
Medieøkologien i SKAM. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling 2017 ;Volum 6.(2/3) s. 60-67
NTNU Untitled
 
2016
14 Eliassen, Knut Ove; Grüters, Anna Ruth.
Det post-digitale i mediehistorisk belysning. Intervju med Wolfgang Ernst, oktober 2015.. Agora 2016 (4/2015-1/2016)
NTNU Untitled
 
2012
15 Grüters, Ruth Anna; Otnes, Hildegunn.
"Det digitale" i lærebøker for norskfaget - faglig integrert eller utenpåklistret alibi?. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9. s. 179-190
NTNU Untitled
 
2011
16 Grüters, Ruth Anna.
Blogg – et arkiv for skriving og refleksjon. Human IT 2011 ;Volum 11.(1) s. 55-102
NTNU Untitled
 
17 Grüters, Ruth Anna.
En retorisk inspirert studie av refleksjonstekster i bloggformat. I: Tekst og tegn - Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2842-7. s. 161-177
NTNU Untitled
 
18 Grüters, Ruth Anna.
Refleksjon i blogg. En hermeneutisk studie av refleksjon og dens tekstlige og retoriske manifestasjoner i en ny type skrive- og arkiveringsteknologi. Trondheim: NTNU 2011 (ISBN 978-82-471-2678-3) 270 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(75)
NTNU Untitled
 
19 Otnes, Hildegunn; Grüters, Ruth Anna.
”Det digitale” i lærebøker for norskfaget – integrert eller utenpåklistret?. FoU i praksis; 2011-04-26 - 2011-04-27
NTNU Untitled
 
2009
20 Gruters, Ruth Anna; Langseth, Inger Dagrun.
Å være digital i fremmedspråk. I: Å være digital i alle fag. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01405-0. s. 105-126
NTNU Untitled
 
2007
21 Gruters, Ruth Anna.
Kreativ bruk av LMS. Skolelederkonferanse; 2007-12-06 - 2007-12-07
NTNU Untitled
 
2005
22 Grüters, Ruth Anna.
ClassFronter og/eller Web-logs. Noen refleksjoner omkring digitale læringsverktøy i klasserommet. Norsklæreren 2005 (1) s. 27-35
NTNU Untitled