Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2017
1 Grüters, Anna Ruth.
PraksisWeb.
NTNU Untitled
 
2016
2 Eliassen, Knut Ove; Grüters, Anna Ruth.
Det post-digitale i mediehistorisk belysning. Intervju med Wolfgang Ernst, oktober 2015.. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2016 (4/2015-1/2016)
NTNU Untitled
 
2012
3 Grüters, Ruth Anna; Otnes, Hildegunn.
"Det digitale" i lærebøker for norskfaget - faglig integrert eller utenpåklistret alibi?. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9. s. 179-190
NTNU Untitled
 
2011
4 Grüters, Ruth Anna.
Blogg – et arkiv for skriving og refleksjon. Human IT 2011 ;Volum 11.(1) s. 55-102
NTNU Untitled
 
5 Grüters, Ruth Anna.
En retorisk inspirert studie av refleksjonstekster i bloggformat. I: Tekst og tegn - Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2842-7. s. 161-177
NTNU Untitled
 
6 Grüters, Ruth Anna.
Refleksjon i blogg. En hermeneutisk studie av refleksjon og dens tekstlige og retoriske manifestasjoner i en ny type skrive- og arkiveringsteknologi. Trondheim: NTNU 2011 (ISBN 978-82-471-2678-3) 270 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(75)
NTNU Untitled
 
7 Otnes, Hildegunn; Grüters, Ruth Anna.
”Det digitale” i lærebøker for norskfaget – integrert eller utenpåklistret?. FoU i praksis; 2011-04-26 - 2011-04-27
NTNU Untitled
 
2009
8 Gruters, Ruth Anna; Langseth, Inger Dagrun.
Å være digital i fremmedspråk. I: Å være digital i alle fag. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01405-0. s. 105-126
NTNU Untitled
 
2007
9 Gruters, Ruth Anna.
Kreativ bruk av LMS. Skolelederkonferanse; 2007-12-06 - 2007-12-07
NTNU Untitled
 
2005
10 Grüters, Ruth Anna.
ClassFronter og/eller Web-logs. Noen refleksjoner omkring digitale læringsverktøy i klasserommet. Norsklæreren 2005 (1) s. 27-35
NTNU Untitled