Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 72 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Haarsaker, Nina Katrine; Bruland, Anne Jørgensen; Kittang, Dag.
Diplomutstillingen høst 18. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Diplomutstillingen høst 18. NTNU, AD, IAT og IAP; Trondheim. 2019-01-10 - 2019-01-20
NTNU Untitled
 
2 Kittang, Dag.
Aksjonisme og bymiljøvernet. I: Fortidsminneforeningens Årbok 2019 Aktivisme. Oslo: Fortidsminneforeningen 2019 ISBN 978-82-90052-85-5. s. 63-77
NTNU Untitled
 
3 Kittang, Dag.
Byutvikling mellom tradisjon og modernitet. I: Bysamfunn. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03005-0. s. 133-147
NTNU Untitled
 
4 Kittang, Dag.
Midtbyens historiske bylandskap – eit truga kulturminne?. Riksantikvarens bykonferanse; 2019-10-08 - 2019-10-08
NTNU Untitled
 
5 Kittang, Dag.
Ny bruk av verneverdige helsebygg. Fortidsminneforeningens årbokseminar 2019; 2019-01-31 - 2019-01-31
NTNU Untitled
 
6 Kittang, Dag; Bye, Mette.
Managing urban heritage - A case study of the warehouses in Kjøpmannsgata, Trondheim, Norway. Planning Practice & Research 2019 s. -
NTNU Untitled
 
2018
7 Kittang, Dag.
Arkitektur og kunst som forskingsfelt. Architecture as a Collective Art; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
8 Kittang, Dag.
Campusutvikling er byutvikling. Adresseavisen 2018
NTNU Untitled
 
9 Kittang, Dag.
Managing the Historic Urban Lanscape. Arkitekruarven i endring - Architectural Heritage under Change; 2018-11-15 - 2018-11-15
NTNU Untitled
 
10 Kittang, Dag.
PICH Comparison report - Historic Urban Core. Delft: PICH 2018 24 s.
NTNU Untitled
 
11 Kittang, Dag.
The impact of urban planning and governance reform on the historic built environment and intangible cultural heritage (PICH). Delft, The netherlands: PICH 2018 (ISBN 978-94-6186-923-4) 76 s.
NTNU Untitled
 
12 Kittang, Dag.
Urban development between conservation and renewal.. Guest lecture at Department of Urbanism, TU Delft; 2018-03-13
NTNU Untitled
 
13 Kittang, Dag; Bye, Mette.
Country report Norway. https://planningandheritage.files.wordpress.com/2018/05/pich-country-report-norway-20180531.pdf: PICH 2018 21 s.
NTNU Untitled
 
14 Kittang, Dag; Bye, Mette.
Midtbyens ansikt. Adresseavisen 2018
NTNU Untitled
 
15 Kittang, Dag; Bye, Mette.
The historic urban core - Case study of the warehouses in Kjøpmannsgata. PICH case study 1. https://planningandheritage.wordpress.com/pich-2/cases/: PICH 2018
NTNU Untitled
 
16 Kittang, Dag; Bye, Mette; Skaar, Marianne.
Transforming industrial heritage: Case study of the old shipyard at Nedre Elvehavn. https://planningandheritage.wordpress.com/: PICH 2018 48 s.
NTNU Untitled
 
17 Kittang, Dag; Bye, Mette; Skaar, Marianne; Rosen, Birgitte.
The historic urban landscape PICH Case study 3 – The urban landscape of Midtbyen, Trondheim. https://planningandheritage.wordpress.com/pich-2/cases/: PICH 2018 44 s.
NTNU Untitled
 
18 Kittang, Dag; Mc Neany, Jennifer Maria.
Ny bruk av verneverdige helsebygg. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2018 (172) s. 21-38
NTNU Untitled
 
2017
19 Kittang, Dag.
How does the carbon-neutral settlement of Brøset contribute to a new planning paradigm in planning the urban fabric?. I: Urban Planning and Environment. Nordic Experiences of Sustainable Planning. Policy and Pract. Routledge 2017 ISBN 9781472474506.
NTNU Untitled
 
20 Kittang, Dag.
"Riv Skiten!". Ope møte på Antikvariatet, Trondheim, om bymiljøvern.; 2017-08-31
NTNU Untitled
 
21 Kittang, Dag; Time, Berit.
Forum Wood Building / Nordic Trondheim 17. Trondheim: Faculty of Architecture and Design 2017 (ISBN 978-82-7551-2060-) 116 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Nyrud, Anders Q.; Kristian, Bysheim; Tina, Bringslimark; Kittang, Dag; Time, Berit.
Does elements of nature have a healing effect? The impact of wooden materials and landscape pictures in patient rooms. : Faculty of Architecture and Design Trondheim 2017 (ISBN 978-82-7551-2060-) 116 s.
NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
2016
23 Kittang, Dag.
Midtbyen – vern og utvikling Visjonar, meiningar og aktørar. Senioruniversitetet i Trondheim; 2016-03-15
NTNU Untitled
 
24 Kittang, Dag.
Regenerating the Norwegian Wooden Towns. Fellesseminar mellom trebyforskning i Tyrkia, Sverige og Norge; 2016-03-10 - 2016-03-12
NTNU Untitled
 
25 Kittang, Dag.
Vernetanken i byplandebatten - Striden om trebyen Trondheim. Den nordiske trebyen - Bevaring, bruk og utvikling; 2016-09-22 - 2016-09-23
NTNU Untitled
 
26 Kittang, Dag.
Vernetanken i byplandiskursen. Heimen - Lokal og regional historie 2016 ;Volum 53.(2) s. 135-150
NTNU Untitled
 
27 Kittang, Dag.
Vi må ha rett verksemd på rett plass. Adressavisen 2016
NTNU Untitled
 
2015
28 Kittang, Dag.
Klimanøytral bydel på Brøset - eit bidrag til eit nytt planleggingsparadigme?. Kart og plan 2015 ;Volum 75, årg. 108.(4) s. 286-299
NTNU Untitled
 
29 Kittang, Dag.
Spelet om Midtbyen. Adressavisen 2015
NTNU Untitled
 
2014
30 Kittang, Dag.
The Carbon-neutral Settlement of Broeset. Towards a new paradigm in urban planning?. I: Cities in transformation : research & design : ideas, methods, techniques, tools, case studies. Padova: Il Poligrafo 2014 ISBN 9788871158297. s. -
NTNU Untitled
 
31 Kittang, Dag.
Trebyen Trondheim - modernisering og vern. Ein studie av byplandebatten 1960 - 2005. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1719-9) 300 s.
NTNU Untitled
 
32 Kittang, Dag.
Trondheim på skinner. Adresseavisen 2014 s. 19-19
NTNU Untitled
 
33 Kittang, Dag; Larssæther, Stig.
Eco-technic or Eco-centric? A study of Discourses on Sustainable Urban Fabric and Transport. I: Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1725-0. s. 235-254
NTNU Untitled
 
34 Thomsen, Judith; Kittang, Dag; Manum, Bendik.
Sustainable Transport - Approaches and Challenges. I: Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1725-0. s. 215-234
AHO NTNU SINTEF Untitled
 
2013
35 Berg, Berit; Buvik, Karin; Denizou, Karine; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin.
Bakgrunnsrapport i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker - med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming. Oslo: SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1352-9) 27 s. SINTEF Notat(7)
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
36 Berg, Berit; Denizou, Karine; Wigenstad, Tore; Buvik, Karin; Hauge, Åshild Lappegard; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin; Øyen, Cecilie Flyen; Knudsen, Wibeke.
Kunnskapsstatus i REBO : Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming. : SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1353-6) 82 s. SINTEF Notat(8)
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
37 Grytli, Eir Ragna; Kittang, Dag; Håpnes, Roy Åge Bjørhusdal.
Bevar bryggene. Adresseavisen 2013
NTNU Untitled
 
38 Kittang, Dag.
Bybane eller superbuss?. Adresseavisen 2013 s. 13-
NTNU Untitled
 
39 Kittang, Dag.
How does the carbon-neutral settlement of Brøset contribute to a new paradigm in planning the urban fabric?. Nordic Planning Research Symposium - Scandinavian experiences of urban planning for sustainability; 2013-08-18 - 2013-08-21
NTNU Untitled
 
2012
40 Kittang, Dag.
Berekraftig byutvikling. Adresseavisen 2012 s. 13-13
NTNU Untitled
 
41 Kittang, Dag.
Mot eit nytt byutviklingsparadigme i Trondheim?. Ope møte; 2012-02-12 - 2012-02-12
NTNU Untitled
 
2011
42 Kittang, Dag.
Can Urban Form Affect the Way of Travelling?. 47th ISOCARP Congress, Liveable cities - Urbanising the world; 2011-10-24 - 2011-10-28
NTNU Untitled
 
43 Kittang, Dag.
Identifying Strategic Initiatives to Promote Urban Sustainability - Opposition to Carina Weingaertner's Doctoral defense, KTH, 20.01.2011. Carina Weingaertner's doctoral defence; 2011-01-21 - 2011-01-21
NTNU Untitled
 
44 Kittang, Dag.
Miljøvenleg transport eller kaos!. Adresseavisen 2011
NTNU Untitled
 
45 Kittang, Dag.
Mot ei berekraftig byutvikling. I: ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2690-4. s. 153-156
NTNU Untitled
 
46 Kittang, Dag; Narvestad, Randi Aleksandra; Nyrud, Anders Q..
Tre i by - en kunnskapsoversikt. Oslo: SINTEF akademiske forlag 2011 (ISBN 978-82-536-1204-1) 64 s. SINTEF Byggforsk Prosjektrapport(74)
NTNU Untitled
 
47 Kittang, Dag; Thomsen, Judith.
Hvordan kan arealbruken styrke miljøvennlig transport?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2011 (1) s. 4-9
NTNU SINTEF Untitled
 
2010
48 Kittang, Dag.
Behovet for byplanutdanning. NRK Trøndelag [Radio] 2010-09-08
NTNU Untitled
 
49 Kittang, Dag.
Challenges in Conservation Urban Heritage. ASTRA – workshop; 2010-10-06 - 2010-10-08
NTNU Untitled
 
50 Kittang, Dag.
Gode intensjoner og uregjerlige byer. Nordisk arkitekturforskning 2010 ;Volum 1/2. s. 177-179
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste