Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 50

2016
1 Kittang, Dag.
Midtbyen – vern og utvikling Visjonar, meiningar og aktørar. Senioruniversitetet i Trondheim; 2016-03-15
NTNU Untitled
 
2 Kittang, Dag.
Regenerating the Norwegian Wooden Towns. Fellesseminar mellom trebyforskning i Tyrkia, Sverige og Norge; 2016-03-10 - 2016-03-12
NTNU Untitled
 
3 Kittang, Dag.
Vernetanken i byplandebatten - Striden om trebyen Trondheim. Den nordiske trebyen - Bevaring, bruk og utvikling; 2016-09-22 - 2016-09-23
NTNU Untitled
 
4 Kittang, Dag.
Vernetanken i byplandiskursen. Heimen 2016 ;Volum 53.(2) s. 135-150
NTNU Untitled
 
5 Kittang, Dag.
Vi må ha rett verksemd på rett plass. Adressavisen 2016
NTNU Untitled
 
2015
6 Kittang, Dag.
Klimanøytral bydel på Brøset - eit bidrag til eit nytt planleggingsparadigme?. Kart og Plan 2015 ;Volum 75, årg. 108.(4) s. 286-299
NTNU Untitled
 
7 Kittang, Dag.
Spelet om Midtbyen. Adressavisen 2015
NTNU Untitled
 
2014
8 Kittang, Dag.
The Carbon-neutral Settlement of Broeset. Towards a new paradigm in urban planning?. I: Cities in transformation : research & design : ideas, methods, techniques, tools, case studies. Padova: Il Poligrafo 2014 ISBN 9788871158297. s. -
NTNU Untitled
 
9 Kittang, Dag.
Trebyen Trondheim - modernisering og vern. Ein studie av byplandebatten 1960 - 2005. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1719-9) 300 s.
NTNU Untitled
 
10 Kittang, Dag.
Trondheim på skinner. Adresseavisen 2014 s. 19-19
NTNU Untitled
 
11 Kittang, Dag; Larssæther, Stig.
Eco-technic or Eco-centric? A study of Discourses on Sustainable Urban Fabric and Transport. I: Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1725-0. s. 235-254
NTNU Untitled
 
12 Thomsen, Judith; Kittang, Dag; Manum, Bendik.
Sustainable Transport - Approaches and Challenges. I: Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1725-0. s. 215-234
AHO NTNU SINTEF Untitled
 
2013
13 Berg, Berit; Buvik, Karin; Denizou, Karine; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin.
Bakgrunnsrapport i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker - med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming. Oslo: SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1352-9) 27 s. SINTEF Notat(7)
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
14 Berg, Berit; Denizou, Karine; Wigenstad, Tore; Buvik, Karin; Hauge, Åshild Lappegard; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin; Øyen, Cecilie Flyen; Knudsen, Wibeke.
Kunnskapsstatus i REBO : Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming. : SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1353-6) 82 s. SINTEF Notat(8)
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
15 Grytli, Eir Ragna; Kittang, Dag; Håpnes, Roy Åge Bjørhusdal.
Bevar bryggene. Adresseavisen 2013
NTNU Untitled
 
16 Kittang, Dag.
Bybane eller superbuss?. Adresseavisen 2013 s. 13-
NTNU Untitled
 
17 Kittang, Dag.
How does the carbon-neutral settlement of Brøset contribute to a new paradigm in planning the urban fabric?. Nordic Planning Research Symposium - Scandinavian experiences of urban planning for sustainability; 2013-08-18 - 2013-08-21
NTNU Untitled
 
2012
18 Kittang, Dag.
Berekraftig byutvikling. Adresseavisen 2012 s. 13-13
NTNU Untitled
 
19 Kittang, Dag.
Mot eit nytt byutviklingsparadigme i Trondheim?. Ope møte; 2012-02-12 - 2012-02-12
NTNU Untitled
 
2011
20 Kittang, Dag.
Can Urban Form Affect the Way of Travelling?. 47th ISOCARP Congress, Liveable cities - Urbanising the world; 2011-10-24 - 2011-10-28
NTNU Untitled
 
21 Kittang, Dag.
Identifying Strategic Initiatives to Promote Urban Sustainability - Opposition to Carina Weingaertner's Doctoral defense, KTH, 20.01.2011. Carina Weingaertner's doctoral defence; 2011-01-21 - 2011-01-21
NTNU Untitled
 
22 Kittang, Dag.
Miljøvenleg transport eller kaos!. Adresseavisen 2011
NTNU Untitled
 
23 Kittang, Dag.
Mot ei berekraftig byutvikling. I: ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2690-4. s. 153-156
NTNU Untitled
 
24 Kittang, Dag; Narvestad, Randi Aleksandra; Nyrud, Anders Q..
Tre i by - en kunnskapsoversikt. Oslo: SINTEF akademiske forlag 2011 (ISBN 978-82-536-1204-1) 64 s. SINTEF Byggforsk Prosjektrapport(74)
NTNU Untitled
 
25 Kittang, Dag; Thomsen, Judith.
Hvordan kan arealbruken styrke miljøvennlig transport?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2011 (1) s. 4-9
NTNU SINTEF Untitled
 
2010
26 Kittang, Dag.
Behovet for byplanutdanning. NRK Trøndelag [Radio] 2010-09-08
NTNU Untitled
 
27 Kittang, Dag.
Challenges in Conservation Urban Heritage. ASTRA – workshop; 2010-10-06 - 2010-10-08
NTNU Untitled
 
28 Kittang, Dag.
Gode intensjoner og uregjerlige byer. Nordisk arkitekturforskning 2010 ;Volum 1/2. s. 177-179
NTNU Untitled
 
29 Kittang, Dag.
Traditional Norwegian Architecture in Wood. ASTRA workshop; 2010-10-06 - 2010-10-08
NTNU Untitled
 
30 Kittang, Dag.
Treng vi ein ny byplanutdanning?. Klassekampen 2010
NTNU Untitled
 
31 Kittang, Dag; Thomsen, Judith.
Sustainable urban housing - Can urban form affect the way of travelling?. ENHR 2010 Urban Dynamics and Housing Change, Istanbul 4. -7- July 2010.; 2010-07-04 - 2010-07-07
NTNU SINTEF Untitled
 
2009
32 Kittang, Dag; Narvestad, Randi; Thorshaug, Kristin.
How may the society offer affordable quality housing to less advantages groups in a way that supports social integration. ENHR09 Prague; 2009-06-20 - 2009-07-02
NTNU Untitled
 
33 Grytli, Eir Ragna; Kittang, Dag.
Endringshåndtering i kulturhistoriske eiendommer. Oslo: Statsbygg 2009 100 s.
NTNU Untitled
 
34 Kittang, Dag.
Architectural criticism in the light of social constructivism. Architectural research and architectural criticism; 2009-04-23 - 2009-04-25
NTNU Untitled
 
35 Kittang, Dag.
Brøset - en klimanøyral bydel. Parkeringsrestriksjoner som virkemiddel for redusert bilbruk. Trondheim: NTNU 2009 (ISBN 978-82-7551-057-8) 15 s.
NTNU Untitled
 
36 Kittang, Dag.
Bærekraftig oppgradering av boligblokker -med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming. Oslo: SINTEF Byggforsl 2009 32 s.
NTNU Untitled
 
37 Kittang, Dag; Høyland, Karin; Wågø, Solvår Irene.
How can planned housing development provide integration of the elderly into housing. ENHR09 Prague; 2009-06-29 - 2009-07-01
NTNU Untitled
 
38 Kittang, Dag; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Horntvedt Østnor, Bjørg.
Dwelling quality and everyday life for senior citizens. Konferanse; 2009-06-28 - 2009-07-01
NTNU Untitled
 
2008
39 Kittang, Dag.
Integrated Conservation - Negotiating Urban Heritage Values. Cultural Heritage meets Practice. 8th European Conference on Research for Protection, Conservation and Enhancement of Cultural Heritage; 2008-11-10 - 2008-11-12
NTNU Untitled
 
2007
40 Kittang, Dag.
Saving The Wooden Town Of Trondheim - A Study of an Urban Planning Discourse. Nordisk arkitekturforskning 2007 s. 45-58
NTNU Untitled
 
2006
41 Høyland, Karin; Wågø, Solvår; Kittang, Dag; Øvstedal, Liv R..
Universell utforming Begrepsavklaring. Trondheim: SINTEF BYGGFORSK 2006 (ISBN 82-14-03438-8) 54 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Støa, Eli; Kittang, Dag.
Sustainability – an operational concept for neighborhood development projects?. Housing in an Expanding Europe - Theory, policy, implementation and participation; 2006-07-02 - 2006-07-05
NTNU Untitled
 
43 Kittang, Dag.
Trebyen Trondheim - forvitring og fornying. Ein studie av ein byplandiskurs. Trondheim: NTNU 2006 (ISBN 82-471-8022-7) 383 s.
NTNU Untitled
 
2005
44 Kittang, Dag.
"Blir det virkelig så høyt?". Adresseavisen 2005
NTNU Untitled
 
45 Kittang, Dag.
Trebyen - forvitring og fornying. 5 år med TREUND; 2005-11-30 - 2005-11-30
NTNU Untitled
 
2004
46 Kittang, Dag.
Wooden towns � cultural heritage in decay?. The Sustainable City..; 2004-06-16 - 2004-06-18
NTNU Untitled
 
47 Kittang, Dag; Grytli, Eir Ragna.
Sustainable Historic Towns - Developing a tool for assessing value, vulnerability and limits of change. The Sustainable Urban Heritage Management - Local Community in Time of Change- Expert-seminar; 2004-04-21 - 2004-04-24
NTNU Untitled
 
2003
48 Grytli, Eir Ragna; Kittang, Dag.
Tidsdybden i bybildet. Metoder for kulturmiljø- og sårbarhetsanalyser. Nordisk forskningskonferanse om bærekraftig utvikling.; 2003-05-16
NTNU Untitled
 
2002
49 Grytli, Eir Ragna; Kittang, Dag; Høyem, Harald; XIAO, Li; Andresen, Inger.
Environmental and Research Analysis of Urban Renewal in Xi'an, China - a Planning Tool. Sustainable Building 2002; 2002-09-25
NTNU Untitled
 
1995
50 Kittang, Dag; Nistov, Sverre.
Malvik kulturhus : en lokaliseringsanalyse. : SINTEF, Arkitektur og byggteknikk 1995 SINTEF Rapport(STF62 A)
NTNU Untitled