Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 98 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Roald, Gunhild Marie; Wallin, Patric; Hybertsen, Ingunn Dahler; Stenøien, Jorun M.
Learning from contrasts: first-year students writing themselves into academic literacy. Journal of Further and Higher Education 2020 s. -
NTNU Untitled
 
2019
2 Aamodt, Per O; Hybertsen, Ingunn Dahler; Røsdal, Trude; Stensaker, Bjørn; Caspersen, Joakim; Federici, Roger Andre.
Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2019 (ISBN 978-82-7570-604-9) 119 s.
NIFU SAMFORSK Untitled
 
2018
3 Wallin, Patric; Hybertsen, Ingunn Dahler.
Extending learning spaces in large courses by integrating digital tools, teaching approaches, and pedagogical strategies. Læringsfestivalen; 2018-05-03 - 2018-05-04
NTNU Untitled
 
4 Wallin, Patric; Roald, Gunhild Marie; Hybertsen, Ingunn Dahler; Stenøien, Jorun M.
Exploring students’ perception of relevance in writing activities. Forskning om högre utbildning; 2018-05-15 - 2018-05-16
NTNU Untitled
 
5 Wallin, Patric; Roald, Gunhild Marie; Hybertsen, Ingunn Dahler; Stenøien, Jorun M.
Å lære om å skrive i ulike disiplinære kontekster ved NTNU. Læringsfestivalen; 2018-05-03 - 2018-05-04
NTNU Untitled
 
2017
6 Wahl, Aud Marit; Hybertsen, Ingunn Dahler.
The life of accidents at sea; organizing resilience through leadership learning practices. EGOS; 2017-08-05 - 2017-08-08
NTNU Untitled
 
2016
7 Hybertsen, Ingunn Dahler.
Overføring av læring fra lederutvikling - introduksjon Modul 4: Ledelse og lederutvikling, i Samuelsen A.S., Lund Ø., Pettersen J.P. og Ovesen E. (2016) SEVU-PPT nett.. Utdanningsdirektoratet/NTNU 2016
NTNU Untitled
 
8 Hybertsen, Ingunn Dahler; Fjellvær, Hilde.
Lederutvikling - perspektiver og praksiser. I: Strategisk HRM 2. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202522902. s. 277-309
NTNU Untitled
 
9 Hybertsen, Ingunn Dahler; Samuelsen, Anne Sofie Salberg.
Hybertsen, I og Samuelsen A.S.(2016)"Overføring av læring fra lederutvikling" - intervju i nettbasert læringsressurs for PPT Modul 4(2016)https://www.sevuppt.no/Tromsø 2016 NTNU. Utdanningsdirektoratet/NTNU NTNU 2016
NTNU Untitled
 
10 Hybertsen, Ingunn Dahler; Steiro, Trygve Jakobsen.
Endringskapasitet og lederskap Luftkrigsskolens lederskapsseminar 2013. Trondheim: Luftkrigsskolens skriftserie 2016 (ISBN 978-82-690521-0-7) 207 s.
NTNU Untitled
 
2015
11 Antonacopoulou, Elena; Hybertsen, Ingunn Dahler.
Reflexivity and leadersip learning. RECAP - Research into Education, Creativity and Arts through Practice; 2015-03-06 - 2015-03-07
FORSV Untitled
 
12 Carlsten, Tone Cecilie; Hybertsen, Ingunn Dahler.
Krigsskolens relevans? Utfordringer ved å måle "riktig" kvalitet av lederutdanningen. Seminar for Krigsskolens lederguppe; 2015-11-03
FORSV NIFU Untitled
 
13 Carlsten, Tone Cecilie; Hybertsen, Ingunn Dahler.
Utfordringer med å bruke arbeidsgiveres relevansvurderinger som styringsinstrument i høyere utdanning. NEON-konferanse 2015 (Nettverk for organisasjonsforskning i Norge); 2015-11-25 - 2015-11-27
FORSV NIFU Untitled
 
14 Carlsten, Tone Cecilie; Hybertsen, Ingunn Dahler.
Vurdering av LKSKs yrkesrelevans. Utvalgte funn i lys av pågående debatter i forsvarssektoren.. Forsvarets høgskoleråd - vårmøtet 2015; 2015-04-29
FORSV NIFU Untitled
 
15 Carlsten, Tone Cecilie; Hybertsen, Ingunn Dahler.
Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans. Foreløpige funn og kommende kunnskapsbehov.. Møte i ledergruppe LKSK; 2015-01-06
FORSV NIFU Untitled
 
16 Carlsten, Tone Cecilie; Hybertsen, Ingunn Dahler; Heggem, Gunhild Foss.
Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR). Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2015 (ISBN 978-82-327-0066-0) 60 s. NIFU-rapport(1)
FORSV NIFU Untitled
 
17 Hybertsen, Ingunn Dahler; Antonacopoulou, Elena.
Reflexivity - Realizing Y-our Impact. Reflexivity in research and teaching; 2015-03-09 - 2015-03-09
FORSV Untitled
 
18 Hybertsen, Ingunn Dahler; Carlsten, Tone Cecilie.
Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans - skolens kvalitetsikringssystem i lys av pågående debatter. Luftforsvarets utdanningskonferanse; 2015-06-09 - 2015-06-10
FORSV NIFU Untitled
 
19 Moldjord, Christian; Hybertsen, Ingunn Dahler.
Training reflective processes in military aircrews through holistic debriefing: the importance of facilitator skills and development of trust. International Journal of Training and Development 2015 ;Volum 19.(4) s. 287-300
FORSV NTNU Untitled
 
20 Sørnes, Jan Oddvar; Hybertsen, Ingunn Dahler; Browning, Larry.
Identity Challenges in Field Research: Three stories. Journal of applied communications research 2015 ;Volum 43.(1) s. 136-140
FORSV NORD NTNU Untitled
 
2014
21 Carlsten, Tone Cecilie; Dahler Hybertsen, Ingunn.
How do we ensure vocational relevance of higher education? Lessons from the curriculum relevance study (RS) at the Royal Norwegian Air Force. ECER 2014, Porto, Portugal; 2014-09-03
FORSV NIFU Untitled
 
22 Carlsten, Tone Cecilie; Hybertsen, Ingunn Dahler.
Vær irrasjonell! 5 teknikker for uforutsette beslutningsøyeblikk. Luftkrigsskolens lederskapskonferanse 2014 "Beslutninger og lederskap"; 2014-11-04 - 2014-11-06
FORSV NIFU Untitled
 
23 Carlsten, Tone Cecilie; Lysø, Ingunn Hybertsen.
The Relevance Study (RS) as Strategic Research Tool. Linking Quality Assurance to Quality Improvement Processes at the Royal Norwegian Air Force Academy. Research Seminar with Prof. Larry Browning at the RNoAFA; 2014-06-10
FORSV NIFU Untitled
 
24 Fagerholt, Randi Ann; Schill, Ulrikke; Solem, Anniken; Lysø, Ingunn H.
Lederutviklingsprogram for utdanningsledelse : Programtilbyders intensjoner og deltakernes opplevelse av relevans. : NTNU Samfunnsforskning AS 2014 (ISBN 978-82-7570-356-7) 53 s.
SAMFORSK Untitled
 
25 Hybertsen, Ingunn Dahler.
Leadership and Decisions. Lederskapskonferanse; 2014-11-04 - 2014-11-06
FORSV Untitled
 
26 Hybertsen, Ingunn Dahler.
Tett på lederutvikling. I: Et praksisperspektiv på ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-39472-1. s. 157-175
FORSV Untitled
 
27 Hybertsen, Ingunn Dahler; Fjellvær, Hilde.
Lederutvikling - perspektiver, praksiser og paradokser.. I: HMS, etikk og internasjonale perspektiver. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45142-4. s. 291-327
FORSV NTNU Untitled
 
28 Hybertsen, Ingunn Dahler; Stensaker, Bjørn; Federici, Roger Andre; Olsen, Marit Schei; Solem, Anniken; Aamodt, Per O.
Ledet til endring: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; endringer på skolene, måloppnåelse og anbefalinger. Sluttrapport fra Evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2014 (ISBN 978-82-327-0054-7) 72 s.
NIFU SAMFORSK Untitled
 
29 Sørnes, Jan Oddvar; Hybertsen, Ingunn Dahler; Browning, Larry.
From Cockfights to Insights: tensions of reflexivity in organizational ethnography.. European Group of Organisation Studies (EGOS); 2014-07-02 - 2014-07-05
FORSV NORD NTNU Untitled
 
2013
30 Hybertsen, Ingunn Dahler.
HR-verktøy. Personal og ledelse [Fagblad] 2013-03-15
FORSV Untitled
 
31 Hybertsen, Ingunn Dahler.
Investments in Principal Training Lead to Good Results in Norway. Nordic Dialogue on the Integration of Teachers’ initial and continuing education; 2013-08-27
FORSV Untitled
 
32 Hybertsen, Ingunn Dahler.
Kan skoleledelse læres? Om å skape identiteter, språk og mening. Ledelse og kvalitet; 2013-02-07 - 2013-02-08
FORSV Untitled
 
33 Hybertsen, Ingunn Dahler.
Ledet til læring, presentasjon av delrapport 3 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen. NTNU Alumnisamling lederutdanning; 2013-12-03
FORSV Untitled
 
34 Hybertsen, Ingunn Dahler.
Ledet til læring, presentasjon av delrapport 3 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen. NTNU Samling skoleeiere; 2013-12-09
FORSV Untitled
 
35 Hybertsen, Ingunn Dahler.
Managerial Learning as Co-Reflective practice. Management Learning: Learning to Publish, Publishing to Learn; 2013-03-18 - 2013-03-19
FORSV Untitled
 
36 Hybertsen, Ingunn Dahler.
Praksisfellesskap. I: Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0009-5. s. 347-365
FORSV Untitled
 
37 Hybertsen, Ingunn Dahler.
Trender og tendenser i lederutvikling. SCANFORUM; 2013-05-06 - 2015-05-08
FORSV Untitled
 
38 Hybertsen, Ingunn Dahler.
"Å slukke lyset", introduksjon endringskapasitet. Lederskapskonferanse; 2013-11-05 - 2013-11-07
FORSV Untitled
 
39 Hybertsen, Ingunn Dahler; Stensaker, Bjørn; Federici, Roger Andre.
Ledet til læring, presentasjon av delrapport 3 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen. Programtilbydersamling; 2013-11-28 - 2013-11-29
FORSV NTNU UiO Untitled
 
40 Karlsdottir, Ragnheidur; Lysø, Ingunn Hybertsen.
Forord. I: Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0009-5. s. 13-13
FORSV NTNU Untitled
 
41 Karlsdottir, Ragnheidur; Lysø, Ingunn Hybertsen.
Innledning. I: Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0009-5. s. 15-19
FORSV NTNU Untitled
 
42 Karlsdottir, Ragnheidur; Lysø, Ingunn Hybertsen.
Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0009-5) 367 s.
FORSV NTNU Untitled
 
43 Lysø, Ingunn H; Stensaker, Bjørn; Federici, Roger Andre; Solem, Anniken.
Context Matters more than Content: a comparative study of six school leadership programs of the national initiative in Norway. ECER; 2013-10-09 - 2013-10-13
FORSV NIFU NTNU SAMFORSK Untitled
 
44 Lysø, Ingunn H; Stensaker, Bjørn; Federici, Roger Andre; Solem, Anniken; Aamodt, Per O.
Ledet til læring: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; deltakernes vurdering av egen utvikling. Delrapport 3 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen. Oslo: NIFU 2013 (ISBN 978-82-7218-962-3) 92 s.
NIFU SAMFORSK Untitled
 
45 Lysø, Ingunn H; Watkins, Karen E; Federici, Roger Andre.
Measuring change from School Leadership Education and Development: exploring the relationship of organizational learning and individual self-efficacy. ECER; 2013-10-09 - 2013-10-13
FORSV NTNU SAMFORSK Untitled
 
46 Moldjord, Christian; Hybertsen, Ingunn Dahler; Fredriksen, Pål.
Organizing Reflections in Military Aircrews through Holistic Debreif – a question of trust?. Management Learning: Learning to Publish, Publishing to Learn; 2013-03-18 - 2013-03-19
FORSV Untitled
 
2012
47 Hybertsen, Ingunn Dahler.
Ledelse av utvikling, eller utvikling av ledelse. Utdanningsledelse; 2012-09-24 - 2012-09-25
FORSV Untitled
 
48 Hybertsen, Ingunn Dahler; Stensaker, Bjørn.
Ledet til lederutvikling, presentasjon av delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen.. Programtilbydersamling; 2012-11-26 - 2012-11-27
FORSV UiO Untitled
 
49 Lysø, Ingunn H; Stensaker, Bjørn; Røthe, Randi; Federici, Roger Andre; Olsen, Marit Schei; Solem, Anniken.
Led to leadership development: The National Leadership Education for School Principals in lower and upper secondary schools in Norway; differences and similarities between the six program provisions Report 2 from the Evaluation of the National Leadership Education for School Principals. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2012 (ISBN 978-82-7218-944-9) 80 s.
NIFU NTNU SAMFORSK Untitled
 
50 Lysø, Ingunn Hybertsen; Stensaker, Bjørn; Røthe, Randi Hojem; Federici, Roger Andre; Olsen, Marit Schei; Solem, Anniken.
Ledet til lederutvikling. Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbyderne. Oslo: NIFU 2012 (ISBN 9788272188756) 80 s.
NIFU SAMFORSK Untitled
 
    Vis neste liste