Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-19 av 19

2019
1 Bakken, Yvonne.
Mangfold i barnehagen - om mål og mening, bok og begreper. HVL Stord, Samtidsdagane 2019; 2019-01-15 - 2019-01-16
HVL Untitled
 
2 Bakken, Yvonne; Carson, Nina; Ohm, Modgun.
The Difficult Conversation: Facilitating Students' Professional Learning and Development. Universal Journal of Educational Research 2019 ;Volum 7.(3a) s. 40-49
HVL Untitled
 
3 Grindheim, Liv Torunn; Bakken, Yvonne; Gislefoss, Tonje; Hauge, Kjellrun Hiis; Heggen, Marianne Presthus.
Lekende endringsagenter i bærekraftige barnehager. I: Barnehagelæreren - en verdibygger. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2389-3. s. 89-106
HVL Untitled
 
4 Grindheim, Liv Torunn; Bakken, Yvonne; Hauge, Kjellrun Hiis; Heggen, Marianne Presthus.
Early Childhood Education For Sustainability Through Contradicting and Overlapping Dimensions. ECNU Review of Education 2019 ;Volum 2.(4) s. 374-395
HVL Untitled
 
5 Grindheim, Liv Torunn; Bakken, Yvonne; Hauge, Kjellrun Hiis; Heggen, Marianne Presthus.
Early childhood education on sustainability through contradicting and overlapping dimensions. Sympoosium cum lauching of special issue Building a sustainable future for our young children: Voices from China and Nordic Countries in ECE context; 2019-10-31 - 2019-10-31
HVL Untitled
 
2018
6 Bakken, Yvonne; Horrigmo, Kirsten Johansen; Børhaug, Kjetil.
Sted - hverdagslivets konkrete verden som pensum. Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningane; 2018-11-28 - 2018-11-29
HVL UIA UiB Untitled
 
2017
7 Bakken, Yvonne.
A difficult conversation - dialogue With parents in times of trouble. "Developing teacher competence for the future - dialogues on knowledge about family, children and staff in kindergarten teacher education; 2017-02-07 - 2017-02-07
HVL Untitled
 
8 Bakken, Yvonne.
Tilhørighet og kjennskap til et lokalsamfunn. Fjordkonferansen 2016; 2017-06-21 - 2017-06-22
HVL Untitled
 
9 Grindheim, Liv Torunn; Bakken, Yvonne; Hauge, Kjellrun Hiis; Heggen, Marianne Presthus; Gislefoss, Tonje.
Agents of change while playing with water?. OMEP World International Conference; 2017-06-20 - 2017-06-24
HVL Untitled
 
10 Heggen, Marianne Presthus; Bakken, Yvonne; Grindheim, Liv Torunn; Hauge, Kjellrun Hiis.
Transforming vaules, ideas and paradoxes to education for sustainability. WEEC, World Environmental Education Congress; 2017-09-09 - 2017-09-15
HVL Untitled
 
11 Ohm, Modgun; Carson, Nina; Bakken, Yvonne.
Dialogue with parents in times of trouble.. Developing teacher competence for the future; 2017-02-07 - 2017-02-07
HVL Untitled
 
2016
12 Bakken, Yvonne.
A presentation of a course for the future: Sustainable development through children's participation. NFU Conference (Norsk Forening for Utviklingsforskning); 2016-11-24 - 2016-11-25
HVL Untitled
 
13 Bakken, Yvonne.
Kræsjkurs i flerkulturell kompetanse - bra å vite for et godt samarbeid mellom barnehage og hjem. I: Mangfold i barnehagen : Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet.. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1970-4. s. 49-70
HVL Untitled
 
14 Bakken, Yvonne; Solbue, Vibeke.
Mangfold i barnehagen : Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet.. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1970-4) 189 s.
HVL Untitled
 
15 Solbue, Vibeke; Bakken, Yvonne.
Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1969-8) 209 s.
HVL Untitled
 
2015
16 Bakken, Yvonne.
"De fattige er ofte brune barn som får gå rundt i undikken" - om barnlige fortolkninger av bistands- og solidaritetsarbeid. I: Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015485. s. 179-196
HVL Untitled
 
17 Bakken, Yvonne; Grindheim, Liv Torunn; Hauge, Kjellrun Hiis; Heggen, Marianne Presthus.
An interdisciplinary narrative dialogue to enhance our understanding of education for sustainable development in early childhood education. Negotiating neglected narratives. Unpacking stories of children and teachers in educational practices; 2015-10-07
HVL Untitled
 
18 Bakken, Yvonne; Grindheim, Liv Torunn; Hauge, Kjellrun Hiis; Heggen, Marianne Presthus.
Forskjeller og motsetninger som vilkår for læring i et samarbeid om tverrfaglig undervisning. Lærerprofesjonens mangfold og muligheter; 2015-04-16 - 2015-04-17
HVL Untitled
 
2009
19 Bakken, Yvonne; Børhaug, Kjetil.
Internasjonal solidaritet i barnehage og på barnetrinnet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2009 (1) s. 17-27
HVL UiB Untitled