Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-11 av 11

2019
1 Øverlie, Anne.
Sykepleie til pasienter med kreft i fordøyelsesorganene. I: Utøvelse av klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202543099. s. 401-426
VID Untitled
 
2 Øverlie, Anne.
The Impact of Inflammatory Bowel Disease on the partner's daily life. Global Network of Public Health Nursing 2019; 2019-05-14 - 2019-05-16
VID Untitled
 
2018
3 Øverlie, Anne.
Inflammatory Bowel Disease form the partner's perspective. 5TH NURSING CONGRESS, LAS VEGAS, USA; 2018-10-06 - 2018-10-08
VID Untitled
 
4 Øverlie, Anne; Grov, Ellen Karine; Ytrehus, Siri.
Inflammatorisk fordøyelsessykdom - fra partnerens synsvinkel. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2018 ;Volum 14.(1) s. 1-17
VID HVL OSLOMET Untitled
 
2017
5 Øverlie, Anne.
The partner's perspective og inflammatory bowel disease. The future direction of European Nursing and Nursing Research; 2017-07-04 - 2017-07-05
VID Untitled
 
2016
6 Øverlie, Anne.
From the partners' perspectives of shares live together with a person with Inflammatory Bowel Disease. Second Nordic Conference in Nursing Research; 2016-06-15 - 2016-06-17
VID Untitled
 
7 Øverlie, Anne.
Partnerens opplevelse av hjemmesykepleiens tilstedeværelse ved terminal sykdom. I: Sykepleie i kommunehelsetjenesten. Helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie.. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-2014-4. s. 226-242
VID Untitled
 
2015
8 Øverlie, Anne.
Eliminasjon - Avføring. I: Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202427986. s. 711-739
VID Untitled
 
2013
9 Øverlie, Anne.
Sykepleie til pasienter med kreft i fordøyelsesorganene. I: Utøvelse av klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-41033-9. s. 403-442
VID Untitled
 
2011
10 Øverlie, Anne.
Avføring. I: Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Akribe Forlag 2011 ISBN 978-82-7950-148-0. s. 587-613
HVL Untitled
 
2010
11 Øverlie, Anne.
Samlivet med en partner med inflammatorisk fordøyelsessykdom. Høgskolen i Buskerud, Drammen: Høgskolen i Buskerud 2010 106 s.
VID Untitled