Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 143 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Maliks, Jakob Mattias; Supphellen, Steinar.
200 år siden kong Karl ble kronet i Trondheim. Adresseavisen 2018
NTNU Untitled
 
2016
2 Supphellen, Steinar.
Bibelen til folket. 200-års jubileum for Det norske bibelselskap. Kåseri; 2016-03-09 - 2016-03-09
NTNU Untitled
 
3 Supphellen, Steinar.
Bispen som vende om i tide. Eit bispeliv i ei brytingstid. Peter Olivarius Bugge. Biskop i Trondheim 1804-1842. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2016 (ISBN 978-82-93175-38-4) 203 s. Skrifter(3-2016)
NTNU Untitled
 
4 Supphellen, Steinar.
Johann Friedrich Struensee - ein lækjarkarriere i opplysningstida. Kåseri; 2016-05-12 - 2016-05-12
NTNU Untitled
 
5 Supphellen, Steinar.
Møte med biskop Bugge. Kåseri; 2016-03-01 - 2016-03-01
NTNU Untitled
 
6 Supphellen, Steinar.
Norsk reformasjonsfeiring. Tilbakeblikk ved inngangen til eit jubileumsår. Heimen - Lokal og regional historie 2016 (3-4) s. 327-336
NTNU Untitled
 
7 Supphellen, Steinar.
Om tidlegare reformasjonsfeiringar. Kåseri; 2016-05-04 - 2016-05-04
NTNU Untitled
 
8 Supphellen, Steinar.
Vi visiterar biskop P.O. Bugge. Kåseri; 2016-11-14 - 2016-11-14
NTNU Untitled
 
2014
9 Bull, Ida; Eliassen, Knut Ove; Røskaft, Merete; Supphellen, Steinar.
Innledning, Trondheim 1814. I: Trondheim, 1814. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0395-9. s. 11-19
NTNU Untitled
 
10 Bull, Ida; Eliassen, Knut Ove; Røskaft, Merete; Supphellen, Steinar.
Trondheim, 1814. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-321-0395-9) 347 s.
NTNU Untitled
 
11 Supphellen, Steinar.
Kristian Fredriks møte med Trondheim i februar 1814. I: Trondheim, 1814. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0395-9. s. 63-78
NTNU Untitled
 
12 Supphellen, Steinar.
Trondheimsbiskop Peter Olivarius Bugge - prins Kristian Fredriks beste ven?. I: Trondheim, 1814. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0395-9. s. 79-98
NTNU Untitled
 
2013
13 Supphellen, Steinar.
Johan Peter Collett. Universitetet i Oslo 1811-2011, bok 1 "1811-70: Universitetet i nasjonen". Historisk Tidsskrift (Norge) 2013 (1) s. 125-129
Untitled
 
14 Supphellen, Steinar.
John Peter Collett: Universitetet i Oslo 1811–2011. Bok 1: 1811–1870: Universitetet i nasjonen. Historisk Tidsskrift (Norge) 2013 ;Volum 92.(1) s. 125-129
NTNU Untitled
 
2012
15 Brenna, Brita; Supphellen, Steinar.
Science, sociability, and the tools of Enlightenment - Johan Ernst Gunnerus and the Trondheim milieu. I: Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2688-1. s. 1-21
NTNU UiO Untitled
 
16 Supphellen, Steinar.
Grunnlovsjubileum i 2014 som forskninginspirasjon. Om forskningsrådets satsning - og rapport frå eit av prosjekta. Foredrag; 2012-02-23
NTNU Untitled
 
17 Supphellen, Steinar.
Helge Kongsrud: Det norske kanslerembetet : kompetanse, funksjoner, arkivdannelse og overleveringsveier. Historisk Tidsskrift (Norge) 2012 ;Volum 91.(2) s. 298-301
NTNU Untitled
 
18 Supphellen, Steinar.
I kamp mod dumhed og hykleri. Om oplysningsmanden general W.H. von Schmettau (1719-85) [Fighting Stupidity and Hypocrisy. About a Man of Enlightenment – General W.H. Schmettau (1719-85)]. Scandinavian Journal of History 2012 ;Volum 37.(5) s. 678-679
NTNU Untitled
 
19 Supphellen, Steinar.
Konventikkelplakatens historie 1741-1843. Tapir Akademisk Forlag 2012 (ISBN 9788251929004) 136 s.
NTNU Untitled
 
20 Supphellen, Steinar.
Kva rolle spela bispane i hendingane våren 1814?. Kåseri; 2012-10-24
NTNU Untitled
 
21 Supphellen, Steinar.
Melding av Helge Kongsrud: Det norske kanslerembedet. Arkivmagasinet 2012 (1) s. 42-43
NTNU Untitled
 
22 Supphellen, Steinar.
Melding av J. Glebe-Møller: I kamp mod dumhed og hykleri. Scandinavian Journal of History 2012 ;Volum 37.(5) s. 678-679
NTNU Untitled
 
23 Supphellen, Steinar.
"National-Festen" 11.12.1811 : fellesskapsmarkering og indre spenningar. Heimen - Lokal og regional historie 2012 ;Volum 49.(1) s. 23-36
NTNU Untitled
 
24 Supphellen, Steinar.
Peter Christen Asbjørnsen (1812 - 1885: Eventyrer og nasjonsbyggjar. Kåseri; 2012-09-20
NTNU Untitled
 
25 Supphellen, Steinar.
Peter Christen Asbjørnsen (1812 - 1885): Eventyrforteljar ognasjonsbyggjar. Kåseri; 2012-05-08
NTNU Untitled
 
26 Supphellen, Steinar.
To klenodier i Noregs dokumentarv: De Adler-Falsenske og Nicolai Wergelands grunnlovsutkast frå 1814. Seminar; 2012-06-06
NTNU Untitled
 
27 Supphellen, Steinar.
Vær og livsvilkår gjennom tusen år. Kåseri; 2012-02-09
NTNU Untitled
 
2011
28 Maliks, Jakob Mattias.
Vilkår for offentlighet: Sensur, økonomi og transformasjon av det offentlige rom i Danmark-Norge 1730-1770. Trondheim: NTNU 2011 (ISBN 978-82-471-3062-9) 356 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(250)
NTNU Untitled
 
29 Supphellen, Steinar.
Hilsen fra det Kgl. Norske Videnskabers Selskab. I: Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010. Portal forlag 2011 ISBN 978-82-92712-54-2. s. 168-170
NTNU Untitled
 
30 Supphellen, Steinar.
Måtte universitetet leggjast til Oslo 1811?. Kåseri; 2011-02-19 - 2011-02-19
NTNU Untitled
 
31 Supphellen, Steinar.
Suplikkinstitusjonen under eineveldet. Arkivdag; 2011-11-12 - 2011-11-12
NTNU Untitled
 
32 Supphellen, Steinar.
Vær og livsvilkår i eldre tid. Kåseri; 2011-11-08 - 2011-11-08
NTNU Untitled
 
2010
33 Supphellen, Steinar.
De tre vise som kom til Trondheim. Møte; 2010-12-06
NTNU Untitled
 
34 Supphellen, Steinar.
DKNVS - eit moderne kongeleg selskap?. Adresseavisen 2010
NTNU Untitled
 
35 Supphellen, Steinar.
Glimt frå Vitenskapsselskapets 250-årige historie. Møte; 2010-04-21
NTNU Untitled
 
36 Supphellen, Steinar.
Johan Ernst Gunnerus - biskop og vitskapsmann. Møte; 2010-04-06
NTNU Untitled
 
37 Supphellen, Steinar.
John Petter Collett og Ernst Bjelke (red): Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Heimen - Lokal og regional historie 2010 (2) s. 178-179
NTNU Untitled
 
38 Supphellen, Steinar.
Noregs rikdomar: Dei 43 spørsmål i 1743 i perspektiv. Heimen - Lokal og regional historie 2010 ;Volum 47.(2) s. 87-93
NTNU Untitled
 
39 Supphellen, Steinar.
Om vær og levekår i Trøndelag i gamle dagar. Møte; 2010-10-20
NTNU Untitled
 
40 Supphellen, Steinar.
Små glimt av den store Bjørnson. Møte; 2010-12-07
NTNU Untitled
 
41 Supphellen, Steinar; Overskaug, Kristian; Fossheim, Kristian.
The City of Knowledge: The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters (DKNVS) brought science and learning to Trondheim and Norway. I: Forskning Trøndelag 2010. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2589-1. s. 181-196
NTNU Untitled
 
2009
42 Supphellen, Steinar.
Då dei tre vise menn kom til Trondheim. DKNVS 250 år. Møte; 2009-11-19
NTNU Untitled
 
43 Supphellen, Steinar.
Eit søk etter NTNU-identitet. Introduksjonsdag for nytilsatte; 2009-11-11
NTNU Untitled
 
44 Supphellen, Steinar.
God, King and Subjects. Political Preaches in Sweden During Early Modern Times. Scandinavian Journal of History 2009 ;Volum 34.(1) s. 109-111
NTNU Untitled
 
45 Supphellen, Steinar.
Hva i all verden er DKNVS?. Foredrag; 2009-04-21
NTNU Untitled
 
46 Supphellen, Steinar.
J. E. Gunnerius and the Trondheim milieu. Seminar; 2009-11-19
NTNU Untitled
 
47 Supphellen, Steinar.
Noregs rikdomar. Dei 43 spørsmål i 1743 i perspektiv. Seminar i Riksarkivet; 2009-11-13
NTNU Untitled
 
48 Supphellen, Steinar.
På besøk i den gamle by: Trondheimshistorie før Adresseavisens tid. Adressa - lesarar; 2009-12-02
NTNU Untitled
 
49 Supphellen, Steinar.
Rasmus Glenthøj: En moderne nations fødsel. Norsk national identifikasjon hos embedsmænd og borgere 1807 - 1820. Historisk Tidsskrift (Norge) 2009 (3) s. 518-520
NTNU Untitled
 
50 Supphellen, Steinar.
Små skrifter i ein større samanheng. Nyutgjeving av Peder Hjort og Peter Schnitler Krags skrifter om Røros. Boklandsering; 2009-12-05
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste