Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 139 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Fyhn, Håkon.
Det teknologiske verdensbildet. samling for avdelingsledere i barne og familietjenesten Trondheim kommune; 2021-03-19
NTNU Untitled
 
2020
2 Berge, Trond; Melinda, Dinca; Crasovan, Mariana; Lustrea, Anca; Onitiu, Atalia; Fyhn, Håkon; Thomassen, Hans Martin; Ravn, Malin Noem; Tvedt, Geir; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
ClassroomLab: Classroom Laboratory Reader. Craiova, Romania: SITECH Publishing House 2020 (ISBN 978-606-11-7452-2) 118 s.
NTNU Untitled
 
3 Bye, Rolf Johan; Aalberg, Asbjørn Lein; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
What we talk about when we talk about HSE and culture – A mapping and analysis of the academic discourses. Safety Science 2020 ;Volum 129.
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
4 Fyhn, Håkon; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter Grytten.
Revurdering av maktbegrepet i teknologiens tidsalder. Tidsskriftet Antropologi 2020 (81) s. 25-46
NTNU SAMFORSK Untitled
 
5 Johansen, Jens Petter Kirkhus; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Fyhn, Håkon.
Energy efficiency in Norwegian news media — A glitch in the discourse-as-usual. Nordic Journal of Science and Technology Studies 2020 ;Volum 8.(2) s. 18-32
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2019
6 Fyhn, Håkon; Berntsen, Alexander; Egner, Lars Even; Johansen, Jens Petter Kirkhus; Klöckner, Christian A.; Nilsen, Berit Therese; Nilsen, Marie; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Evaluering av Enovas satsing på oppgradering av eksisterende boliger. : NTNU Samfunnsforskning AS 2019 (ISBN 978-82-7570-592-9) 46 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
7 Johansen, Jens Petter Kirkhus; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Gjøsund, Gudveig.
What’s the magic word? What we talk about when we talk about energy efficiency. I: eceee 2019 Summer Study on energy efficiency: Is efficienct sufficient?. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) 2019 ISBN 978-91-983878-5-8. s. -
SAMFORSK Untitled
 
8 Nilsen, Marie; Rasmussen, Martin; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Handing Over the Safety Baton in High-Risk Systems. I: Advances in Safety Management and Human Factors Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Safety Management and Human Factors, July 21-25, 2018, Loews Sapphire Falls Resort at Universal Studios, Orlando, Florida, USA. Springer 2019 ISBN 978-3-319-94589-7. s. 501-509
SAMFORSK Untitled
 
9 Tøndel, Gunhild; Tøssebro, Jan; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter.
Ruling (in or out) with numbers: When promises of «quality» meet premises of care in Norwegian health and care services.. NNDR 2019, Inclusion and Exclusion in the Welfare Society; 2019-05-08 - 2019-05-10
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2018
10 Biresselioglu, Mehmet Efe; Nilsen, Marie; Demir, Muhittin Hakan; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Koksvik, Gitte.
Examining the barriers and motivators affecting European decision-makers in the development of smart and green energy technologies. Journal of Cleaner Production 2018 ;Volum 198. s. 417-429
NTNU SAMFORSK Untitled
 
11 Claussen, Ingrid Camilla; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Nekså, Petter.
Role of Industry Clusters for improving energy efficiency. 10th KIFEE symposium; 2018-10-05 - 2018-10-08
ENERGISINT NTNU Untitled
 
12 Fyhn, Håkon; Kolbeinsen, Leiv; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Johansen, Jens Petter.
Approaching the human factor in formation of industrial symbiosis. SAM12; 2018-05-23 - 2018-05-24
NTNU SAMFORSK Untitled
 
13 Nilsen, Marie; Rasmussen, Martin; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Handing Over the Safety Baton in High-Risk Systems.. AHFE 2018 International Conference on Safety Management and Human Factors; 2018-07-21 - 2018-07-25
NTNU SAMFORSK Untitled
 
14 Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Media discourse on energy efficiency. HighEFF Annual Consortium Meeting 2018; 2018-05-02 - 2018-05-03
NTNU Untitled
 
15 Sæther, Simen Rostad; Qiu, Xinlu; Skaar, Marianne; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Nilsen, Marie; Gauteplass, Asle; Johansen, Jens Petter Kirkhus; Klöckner, Christian A.; Moe, Espen; Koksvik, Gitte; De Boer, Luitzen.
Policy Recommendations: An analysis on collective and energy related decision- making processes of three formal social units. Trondheim: EC/H2020 2018 130 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
16 Tøndel, Gunhild; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter Grytten; Tøssebro, Jan; Wik, Sigrid Elise; Fyhn, Håkon.
Arr. workshop: "Styring og organisering av velferdstjenestene: Kvalitetsspørsmålet".. Styring og organisering av velferdstjenestene: Kvalitetsspørsmålet; 2018-12-05 - 2018-12-05
SAMFORSK Untitled
 
17 Tøndel, Gunhild; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Tøssebro, Jan; Almklov, Petter Grytten; Wik, Sigrid Elise; Fyhn, Håkon.
Arr. workshop: "Styring, måling og omsorg. Kvalitetsindikatorer i kommunal helse- og omsorgssektor".. Styring, måling og omsorg: Kvalitetsindikatorer i kommunal helse- og omsorgssektor; 2018-09-18 - 2018-09-18
SAMFORSK Untitled
 
18 Tøndel, Gunhild; Tøssebro, Jan; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Regulerte liv: Kvalitet som styringsproblematikk og indikatorenes framvekst i kommunal omsorg. NNFF 8. nasjonale forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
SAMFORSK Untitled
 
19 Ulset, Gro; Almklov, Petter Grytten; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Ukritisk malbruk i barnevernet?. Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2018 (1)
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
20 Ulset, Gro; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Standardisering og måling i barnevernet. Fagdag for barnevernledere i Møre og Romsdal; 2018-11-06 - 2018-11-06
NTNU Untitled
 
2017
21 Almklov, Petter Grytten; Ulset, Gro; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Standardisering og måling i barnevernet.. I: Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis. Scandinavian Academic Press 2017 ISBN 9788230402139. s. 153-183
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
22 Biresselioglu, Mehmet Efe; Biresselioglu, Mehmet Efe; Burov, Angel; Carrus, Giuseppe; Demir, Muhittin Hakan; Dimitrova, Elena; Fritsche, Immo; Kaplan, Melike Demirbag; Kløckner, Christian; Koksvik, Gitte; Masson, Torsten; Mutafchiiska, Irina; Panno, Angelo; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Schwarzinger, Stephan; Skjølsvold, Tomas Moe; Tasheva, Milena; Tiberio, Lorenza; Velte, Daniela; Vesely, Stepan.
ECHOES Report. Social Science Perspectives on Electric Mobility, Smart Energy Technologies, and Energy Use in Buildings - A comprehensive Literature Review. : European Commission 2017 149 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
23 Danielsen, Brit-Eli; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
STARMUS omvisning: "Herfra har Trondheim direktelinje til den internasjonale romstasjonen". Omvisning og foredrag STARMUS City Program; 2017-06-22 - 2017-06-22
SAMFORSK Untitled
 
24 Haavik, Torgeir K; Kongsvik, Trond; Bye, Rolf Johan; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter.
Johnny was here: From airmanship to airlineship. Applied Ergonomics 2017 ;Volum 59.(A) s. 191-202
NTNU SAMFORSK Untitled
 
25 Haavik, Torgeir Kolstø; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Lindheim, Catharina.
A question of power: the politics of kilowatt-hours. Nordic Journal of Science and Technology Studies 2017 ;Volum 5.(1) s. 17-29
SAMFORSK Untitled
 
26 Skarholt, Kari; Lamvik, Gunnar Martin; Antonsen, Stian; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Jonassen, Jan Roald.
Economic crisis in the Norwegian offshore industry : how may it affect safety conditions in offshore operations?. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press 2017 ISBN 9781138029972. s. 1880-1887
HVL SAMFORSK SINTEF Untitled
 
27 Ulset, Gro; Almklov, Petter Grytten; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Hvordan påvirker standardisering og måling barnevernet?. Forskning.no 2017
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
28 Ulset, Gro; Almklov, Petter Grytten; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Ukritisk malbruk i barnevernet?. Gemini 2017
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
2016
29 Bye, Rolf Johan; Rosness, Ragnar; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
‘Culture’ as a tool and stumbling block for learning: The function of ‘culture’ in communications from regulatory authorities in the Norwegian petroleum sector. Safety Science 2016 ;Volum 81. s. 68-80
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
30 Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Haavik, Torgeir K; Dalen, Kari; Johansen, Jens Petter; Knutsen, Jørgen.
Political frame conditions for energy efficiency: context sensitivity, energy flexibility and the question of scale. Raportti (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustuotanto ja -talous) 2016 ;Volum 1. s. 78-91
SAMFORSK Untitled
 
2015
31 Bye, Rolf Johan; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Internasjonalisering av norsk innenriksfart og sikkerhet. I: Sikkerhet i norske farvann. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-47974-6. s. 85-103
SAMFORSK Untitled
 
32 Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Bye, Rolf Johan.
What we talk about when we talk about HSE culture. WOS; 2015-09-22 - 2015-09-25
NTNU SAMFORSK Untitled
 
33 Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Bye, Rolf Johan; Almklov, Petter; Haavik, Torgeir K; Kongsvik, Trond.
Professional competence. WOS; 2015-09-22 - 2015-09-25
NTNU SAMFORSK Untitled
 
34 Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Haavik, Torgeir K; Gjøsund, Gudveig; Lånke, Arne Fredrik; Berg, Heidi; Andresen, Inger; Skeie, Kristian Stenerud.
Evaluering av Enovas passivhusprogram. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-412-0) 125 s.
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
35 Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Haavik, Torgeir K; Kongsvik, Trond.
Mer lukket forskning enn før. Stavanger Aftenblad 2015
NTNU SAMFORSK Untitled
 
36 Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Skarholt, Kari; Lamvik, Gunnar Martin; Jonassen, Jan Roald.
Risk management in anchor-handling operations: the balance between control and autonomy. I: Safety and Reliability : Methodology and Applications: Proceedings of the European safety and reliability Conference, ESREL 2014, Poland, 14-18 september 2014. Taylor & Francis 2015 ISBN 978-1-138-02681-0. s. 685-693
HVL SAMFORSK SINTEF Untitled
 
2014
37 Almklov, Petter; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Standardization, accountability and information infrastructures. The cultural logic of facts and figures; 2014-08-18 - 2014-08-21
SAMFORSK Untitled
 
38 Bye, Rolf Johan; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
"Culture" as a tool and stumbling block for learning: The function of "culture" in communikcations from regulatory authorities in the Norwegian petroleum sector. Working On Safety 7th international conference; 2014-09-30 - 2014-10-03
NTNU SAMFORSK Untitled
 
39 Johansen, Jens Petter; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Organizing Synergies in Integrated Energy Systems. Energy Procedia 2014 ;Volum 58.
SAMFORSK Untitled
 
40 Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter; Ulset, Gro; Bratterud, Åse.
Entifisering/reifisering, standardisering og måling som samfunnstendens: Barnevernet som eksempel. Vitenskapsteoretisk forum; 2014-02-04 - 2014-02-04
NTNU SAMFORSK Untitled
 
41 Sætermo, Turid Fånes; Dyrlid, Linda Marie; Eggebø, Olav; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Who Makes the Perfect Migrant?. Nordic Migration Research Conference; 2014-08-13 - 2014-08-15
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2013
42 Almklov, Petter Grytten; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Entifisering og kvantifisering i barnevernet. Teknologi og kontroll på veien mot det gigantiske. Norsk antropologisk årskonferanse; 2013-05-03 - 2013-05-05
SAMFORSK Untitled
 
43 Fenstad, Jørn; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Solem, Anniken.
People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur. : NTNU Samfunnsforskning AS 2013 (ISBN 978-82-7570-326-0) 61 s.
SAMFORSK Untitled
 
44 Johansen, Jens Petter; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
The construction of a collective energy-system. STS Perspectives on Energy; 2013-11-04 - 2013-11-05
SAMFORSK Untitled
 
45 Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Regulating HSEculture. A literature and document study of the translation of HSEregulation into corporate SMS-systems. SRAE; 2013-06-17 - 2013-06-19
SAMFORSK Untitled
 
46 Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
TRACULT - Translating HSE culture in the petrolium industry.
SAMFORSK Untitled
 
47 Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
TRACULT Database. NTNU Samfunnsforskning 2013
NTNU SAMFORSK Untitled
 
48 Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
TRACULT web page. NTNU Samfunnsforskning AS 2013
SAMFORSK Untitled
 
2012
49 Bye, Rolf Johan; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Lamvik, Gunnar Martin.
The significance of regulatory framework on safety climate. I: Advances in Safety, Reliability and Risk Management - proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. CRC Press 2012 ISBN 978-0-415-68379-1. s. 2969-2976
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
50 Fenstad, Jørn; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth.
Studiekultur ved NTNU. Evaluering av undervisningsformer; 2012-05-31 - 2012-05-31
SAMFORSK Untitled
 
    Vis neste liste