Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 138 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Mistenkte kraftig formant.
NTNU Untitled
 
2 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
SPRÅK2200. Diakron lingvistikk: korleis språk endrar seg. : Institutt for språk og litteratur, NTNU Trondheim 2020 154 s.
NTNU Untitled
 
3 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander.
Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-1673-4) 93 s.
NTNU UiB Untitled
 
2019
4 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Høgtoneforskuving til etterleddet i samansette ord: sunnmørsk og litt om nordnorsk. I: Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag 2019 ISBN 978-82-8390-029-3. s. 27-46
NTNU Untitled
 
5 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
IPA keyboard 2.2. Jardar Eggesbø Abrahamsen 2019
NTNU Untitled
 
6 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
LOGO6112 Språkvitenskap. Trondheim: Institutt for språk og litteratur, NTNU 2019 65 s.
NTNU Untitled
 
7 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
SPRÅK2200. Diakron lingvistikk: korleis språk endrar seg. : Institutt for språk og litteratur, NTNU Trondheim 2019 154 s.
NTNU Untitled
 
8 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Utvida norsk 2.3. Jardar Eggesbø Abrahamsen 2019
NTNU Untitled
 
2018
9 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Dankon. I: Dankon. Cluj-Napoca: Exit 2018 ISBN 978-973-7803-85-6. s. 56-56
NTNU Untitled
 
10 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2018 24 s.
NTNU Untitled
 
11 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
LING1115: Innføring i fonologi og allmenne språkverktøy. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2018 241 s.
NTNU Untitled
 
12 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
SPRÅK2200. Diakron lingvistikk: korleis språk endrar seg. : Institutt for språk og litteratur, NTNU Trondheim 2018 154 s.
NTNU Untitled
 
13 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander.
Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-1673-4) 93 s.
NTNU UiB Untitled
 
14 Lervik, Siw Svendsen.
Stemmetretthet blant lærere. Trondheim: Institutt for språk og litteratur, NTNU 2018 56 s.
NTNU Untitled
 
15 Opedal, Hanne Nilssen.
Med stemmen som arbeidsredskap – lærere i grunnskolen. Trondheim: Institutt for språk og litteratur, NTNU 2018 54 s.
NTNU Untitled
 
2017
16 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
A note on accent 2 compounds in the Sunnmøre dialect. I: Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016.. Peter Lang Publishing Group 2017 ISBN 978-3-631-72352-4. s. 39-49
NTNU Untitled
 
17 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Dur-Teruro. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Eides språksjov, sesong 1, episode 7. NRK; NRK1. 2017-02-22 - 2017-02-22
NTNU Untitled
 
18 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Ei smerte. I: Doloro. Cluj-Napoca: Exit 2017 ISBN 978-973-7803-49-8. s. 56-56
NTNU Untitled
 
19 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2017 24 s.
NTNU Untitled
 
20 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
La voĉo de la espero – Håpets røst. Morgenbladet [Avis] 2017-02-24
NTNU Untitled
 
21 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
LING1115: Innføring i fonologi og allmenne språkverktøy. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2017 241 s.
NTNU Untitled
 
22 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Når verktya endrar seg: hundre år etter fonemet. Norsklæreren 2017 (1) s. 214-219
NTNU Untitled
 
23 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
SPRÅK2200. Diakron lingvistikk: korleis språk endrar seg. Trondheim: Institutt for språk og litteratur, NTNU 2017 178 s.
NTNU Untitled
 
24 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; van Dommelen, Wim A..
Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016.. Peter Lang Publishing Group 2017 (ISBN 978-3-631-72352-4) 194 s.
NTNU Untitled
 
25 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; van Dommelen, Wim A..
Preface. I: Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016.. Peter Lang Publishing Group 2017 ISBN 978-3-631-72352-4. s. 5-5
NTNU Untitled
 
2016
26 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
A note on accent 2 compounds in the Sunnmøre dialect. Nordic Prosody XII; 2016-08-10 - 2016-08-12
NTNU Untitled
 
27 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2016 24 s.
NTNU Untitled
 
28 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
LING1115: Innføring i fonologi og allmenne språkverktøy. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2016 241 s.
NTNU Untitled
 
29 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
SPRÅK2200. Diakron lingvistikk: Hvordan språk endrer seg. Akademika forlag 2016 121 s.
NTNU Untitled
 
30 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Å gjere austlending av statsministeren.
NTNU Untitled
 
31 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Ims, Ingunn Indrebø; Svendsen, Bente Ailin.
Takt og tone i Oslo-språket. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Oslo sier. Språk i byen.. Bymuseet, Språkrådet, Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Universitetet i Oslo; Bymuseet, Oslo museum. 2016-05-04 - 2017-12-31
NTNU UiO Untitled
 
32 Hunnes, Sindre Flø.
Sørsamiske substantivsparadigme: Ein optimalitetsteoretisk analyse. Trondheim: Institutt for språk og litteratur, NTNU 2016 85 s.
NTNU Untitled
 
33 Koreman, Jacques; Albertsen, Egil; Martinez-Paricio, Violeta; Husby, Olaf Anders; Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Learning about word stress in L2 acquisition. New Sounds; 2016-06-10 - 2016-06-12
NTNU Untitled
 
34 Koreman, Jacques; Bosoni, Jørgen Giorgio; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Husby, Olaf Anders.
L2 exercises for Norwegian tone and intonation. Nordic Prosody XII; 2016-08-10 - 2016-08-12
NTNU Untitled
 
2015
35 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Compound stress in a Norwegian variety of Esperanto. Nordic Journal of Linguistics 2015 ;Volum 38.(2) s. 245-284
NTNU Untitled
 
36 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2015 24 s.
NTNU Untitled
 
37 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Prosodi i norsk morsmålsesperanto. Språkdagen 2015; 2015-02-06 - 2015-02-06
NTNU Untitled
 
38 ; Boakye, Ernest Boadu.
Reduplication in Akan. Trondheim: NTNU 2015 110 s.
NTNU Untitled
 
39 Husby, Olaf Anders; Koreman, Jacques; Martinez-Paricio, Violeta; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Albertsen, Egil; Hedayatfar, Keivan; Bech, Øyvind.
Selective teaching of L2 pronunciation. I: Critical CALL. Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference, Padova, Italy.. Research-publishing.net 2015 ISBN 978-1-908416-28-5. s. 243-248
NTNU Untitled
 
40 Husby, Olaf Anders; Koreman, Jacques; Martinez-Paricio, Violeta; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Albertsen, Egil; Hedayatfar, Keivan; Bech, Øyvind.
Selective teaching of L2 pronunciation. Eurocall 2015; 2015-08-26 - 2015-08-29
NTNU Untitled
 
41 Koreman, Jacques; Martinez-Paricio, Violeta; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Husby, Olaf Anders.
A systematic approach to the pronunciation training of phonotactics. I: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. UK: the University of Glasgow 2015 ISBN 978-0-85261-941-4.
NTNU UiT Untitled
 
42 Martinez-Paricio, Violeta; Koreman, Jacques; Husby, Olaf Anders; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Bech, Øyvind.
Consonant clusters in online L2 teaching: a multilingual approach. The Pronunciation in Second Language Learning and Teaching (PSLLT) Proceedings 2015 ;Volum 6. s. 115-125
NTNU Untitled
 
2014
43 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2014 23 s.
NTNU Untitled
 
44 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Fonemet har forlate scena. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2014 (1) s. 192-196
NTNU Untitled
 
45 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Kvar er trykket?. Norsk Tidend 2014 (1) s. 32-32
NTNU Untitled
 
46 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Språkfeil.
NTNU Untitled
 
47 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Tonale og intonasjonelle strukturar i norsk, og litt om informasjonsstrukturar. Prosjektseminar om norsk prosodi for tilsatte ved Høgskolen i Telemark, Bø; 2014-05-19 - 2014-05-19
NTNU Untitled
 
48 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Tonelag og etterleddstrykk i sunnmørsk. Språkdagen 2014; 2014-02-07 - 2014-02-07
NTNU Untitled
 
49 ; Mkochi, Winfred.
Strong Accent Constituents in CiTonga (Bantu). Trondheim, Norge: NTNU 2014 210 s.
NTNU Untitled
 
50 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander.
Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1673-4) 93 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste