Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 141 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
LOGO6112 Språkvitenskap. : Institutt for språk og litteratur, NTNU Trondheim 2021 88 s.
NTNU Untitled
 
2 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
SPRÅK2200. Diakron lingvistikk: korleis språk endrar seg. : Institutt for språk og litteratur, NTNU Trondheim 2021 222 s.
NTNU Untitled
 
2020
3 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Mistenkte kraftig formant.
NTNU Untitled
 
4 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
SPRÅK2200. Diakron lingvistikk: korleis språk endrar seg. : Institutt for språk og litteratur, NTNU Trondheim 2020 154 s.
NTNU Untitled
 
5 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander.
Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-1673-4) 93 s.
NTNU UiB Untitled
 
6 Huang, Tianjiao.
Tonal accents realization in Norwegian speakers' English production: Do Norwegians transfer their tonal accents?. : UiT Norges arktiske universitet Tromsø 2020 82 s.
NTNU UiT Untitled
 
2019
7 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Høgtoneforskuving til etterleddet i samansette ord: sunnmørsk og litt om nordnorsk. I: Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag 2019 ISBN 978-82-8390-029-3. s. 27-46
NTNU Untitled
 
8 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
IPA keyboard 2.2. Jardar Eggesbø Abrahamsen 2019
NTNU Untitled
 
9 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
LOGO6112 Språkvitenskap. Trondheim: Institutt for språk og litteratur, NTNU 2019 65 s.
NTNU Untitled
 
10 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
SPRÅK2200. Diakron lingvistikk: korleis språk endrar seg. : Institutt for språk og litteratur, NTNU Trondheim 2019 154 s.
NTNU Untitled
 
11 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Utvida norsk 2.3. Jardar Eggesbø Abrahamsen 2019
NTNU Untitled
 
2018
12 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Dankon. I: Dankon. Cluj-Napoca: Exit 2018 ISBN 978-973-7803-85-6. s. 56-56
NTNU Untitled
 
13 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2018 24 s.
NTNU Untitled
 
14 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
LING1115: Innføring i fonologi og allmenne språkverktøy. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2018 241 s.
NTNU Untitled
 
15 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
SPRÅK2200. Diakron lingvistikk: korleis språk endrar seg. : Institutt for språk og litteratur, NTNU Trondheim 2018 154 s.
NTNU Untitled
 
16 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander.
Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-1673-4) 93 s.
NTNU UiB Untitled
 
17 Lervik, Siw Svendsen.
Stemmetretthet blant lærere. Trondheim: Institutt for språk og litteratur, NTNU 2018 56 s.
NTNU Untitled
 
18 Opedal, Hanne Nilssen.
Med stemmen som arbeidsredskap – lærere i grunnskolen. Trondheim: Institutt for språk og litteratur, NTNU 2018 54 s.
NTNU Untitled
 
2017
19 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
A note on accent 2 compounds in the Sunnmøre dialect. I: Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016.. Peter Lang Publishing Group 2017 ISBN 978-3-631-72352-4. s. 39-49
NTNU Untitled
 
20 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Dur-Teruro. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Eides språksjov, sesong 1, episode 7. NRK; NRK1. 2017-02-22 - 2017-02-22
NTNU Untitled
 
21 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Ei smerte. I: Doloro. Cluj-Napoca: Exit 2017 ISBN 978-973-7803-49-8. s. 56-56
NTNU Untitled
 
22 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2017 24 s.
NTNU Untitled
 
23 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
La voĉo de la espero – Håpets røst. Morgenbladet [Avis] 2017-02-24
NTNU Untitled
 
24 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
LING1115: Innføring i fonologi og allmenne språkverktøy. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2017 241 s.
NTNU Untitled
 
25 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Når verktya endrar seg: hundre år etter fonemet. Norsklæreren 2017 (1) s. 214-219
NTNU Untitled
 
26 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
SPRÅK2200. Diakron lingvistikk: korleis språk endrar seg. Trondheim: Institutt for språk og litteratur, NTNU 2017 178 s.
NTNU Untitled
 
27 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; van Dommelen, Wim A..
Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016.. Peter Lang Publishing Group 2017 (ISBN 978-3-631-72352-4) 194 s.
NTNU Untitled
 
28 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; van Dommelen, Wim A..
Preface. I: Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016.. Peter Lang Publishing Group 2017 ISBN 978-3-631-72352-4. s. 5-5
NTNU Untitled
 
2016
29 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
A note on accent 2 compounds in the Sunnmøre dialect. Nordic Prosody XII; 2016-08-10 - 2016-08-12
NTNU Untitled
 
30 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2016 24 s.
NTNU Untitled
 
31 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
LING1115: Innføring i fonologi og allmenne språkverktøy. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2016 241 s.
NTNU Untitled
 
32 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
SPRÅK2200. Diakron lingvistikk: Hvordan språk endrer seg. Akademika forlag 2016 121 s.
NTNU Untitled
 
33 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Å gjere austlending av statsministeren.
NTNU Untitled
 
34 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Ims, Ingunn Indrebø; Svendsen, Bente Ailin.
Takt og tone i Oslo-språket. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Oslo sier. Språk i byen.. Bymuseet, Språkrådet, Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Universitetet i Oslo; Bymuseet, Oslo museum. 2016-05-04 - 2017-12-31
NTNU UiO Untitled
 
35 Hunnes, Sindre Flø.
Sørsamiske substantivsparadigme: Ein optimalitetsteoretisk analyse. Trondheim: Institutt for språk og litteratur, NTNU 2016 85 s.
NTNU Untitled
 
36 Koreman, Jacques; Albertsen, Egil; Martinez-Paricio, Violeta; Husby, Olaf Anders; Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Learning about word stress in L2 acquisition. New Sounds; 2016-06-10 - 2016-06-12
NTNU Untitled
 
37 Koreman, Jacques; Bosoni, Jørgen Giorgio; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Husby, Olaf Anders.
L2 exercises for Norwegian tone and intonation. Nordic Prosody XII; 2016-08-10 - 2016-08-12
NTNU Untitled
 
2015
38 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Compound stress in a Norwegian variety of Esperanto. Nordic Journal of Linguistics 2015 ;Volum 38.(2) s. 245-284
NTNU Untitled
 
39 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2015 24 s.
NTNU Untitled
 
40 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Prosodi i norsk morsmålsesperanto. Språkdagen 2015; 2015-02-06 - 2015-02-06
NTNU Untitled
 
41 ; Boakye, Ernest Boadu.
Reduplication in Akan. Trondheim: NTNU 2015 110 s.
NTNU Untitled
 
42 Husby, Olaf Anders; Koreman, Jacques; Martinez-Paricio, Violeta; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Albertsen, Egil; Hedayatfar, Keivan; Bech, Øyvind.
Selective teaching of L2 pronunciation. I: Critical CALL. Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference, Padova, Italy.. Research-publishing.net 2015 ISBN 978-1-908416-28-5. s. 243-248
NTNU Untitled
 
43 Husby, Olaf Anders; Koreman, Jacques; Martinez-Paricio, Violeta; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Albertsen, Egil; Hedayatfar, Keivan; Bech, Øyvind.
Selective teaching of L2 pronunciation. Eurocall 2015; 2015-08-26 - 2015-08-29
NTNU Untitled
 
44 Koreman, Jacques; Martinez-Paricio, Violeta; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Husby, Olaf Anders.
A systematic approach to the pronunciation training of phonotactics. I: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. UK: the University of Glasgow 2015 ISBN 978-0-85261-941-4.
NTNU UiT Untitled
 
45 Martinez-Paricio, Violeta; Koreman, Jacques; Husby, Olaf Anders; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Bech, Øyvind.
Consonant clusters in online L2 teaching: a multilingual approach. The Pronunciation in Second Language Learning and Teaching (PSLLT) Proceedings 2015 ;Volum 6. s. 115-125
NTNU Untitled
 
2014
46 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2014 23 s.
NTNU Untitled
 
47 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Fonemet har forlate scena. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2014 (1) s. 192-196
NTNU Untitled
 
48 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Kvar er trykket?. Norsk Tidend 2014 (1) s. 32-32
NTNU Untitled
 
49 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Språkfeil.
NTNU Untitled
 
50 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Tonale og intonasjonelle strukturar i norsk, og litt om informasjonsstrukturar. Prosjektseminar om norsk prosodi for tilsatte ved Høgskolen i Telemark, Bø; 2014-05-19 - 2014-05-19
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste