Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 120 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
SPRÅK2200. Diakron lingvistikk: korleis språk endrar seg. : Institutt for språk og litteratur, NTNU Trondheim 2018 154 s.
NTNU Untitled
 
2017
2 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
A note on accent 2 compounds in the Sunnmøre dialect. I: Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016.. Peter Lang Publishing Group 2017 ISBN 978-3-631-72352-4. s. 39-49
NTNU Untitled
 
3 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Dur-Teruro. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Eides språksjov, sesong 1, episode 7. NRK; NRK1. 2017-02-22 - 2017-02-22
NTNU Untitled
 
4 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2017 24 s.
NTNU Untitled
 
5 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
LING1115: Innføring i fonologi og allmenne språkverktøy. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2017 241 s.
NTNU Untitled
 
6 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Når verktya endrar seg: hundre år etter fonemet. Norsklæreren 2017 (1) s. 214-219
NTNU Untitled
 
7 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
SPRÅK2200. Diakron lingvistikk: korleis språk endrar seg. Trondheim: Institutt for språk og litteratur, NTNU 2017 178 s.
NTNU Untitled
 
8 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; van Dommelen, Wim A..
Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016.. Peter Lang Publishing Group 2017 (ISBN 978-3-631-72352-4) 194 s.
NTNU Untitled
 
2016
9 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
A note on accent 2 compounds in the Sunnmøre dialect. Nordic Prosody XII; 2016-08-10 - 2016-08-12
NTNU Untitled
 
10 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2016 24 s.
NTNU Untitled
 
11 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
LING1115: Innføring i fonologi og allmenne språkverktøy. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2016 241 s.
NTNU Untitled
 
12 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
SPRÅK2200. Diakron lingvistikk: Hvordan språk endrer seg. Akademika forlag 2016 121 s.
NTNU Untitled
 
13 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Å gjere austlending av statsministeren.
NTNU Untitled
 
14 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Ims, Ingunn Indrebø; Svendsen, Bente Ailin.
Takt og tone i Oslo-språket. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Oslo sier. Språk i byen.. Bymuseet, Språkrådet, Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Universitetet i Oslo; Bymuseet, Oslo museum. 2016-05-04 - 2017-12-31
NTNU UiO Untitled
 
15 Hunnes, Sindre Flø.
Sørsamiske substantivsparadigme: Ein optimalitetsteoretisk analyse. Trondheim: Institutt for språk og litteratur, NTNU 2016 85 s.
NTNU Untitled
 
16 Koreman, Jacques; Albertsen, Egil; Martinez-Paricio, Violeta; Husby, Olaf Anders; Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Learning about word stress in L2 acquisition. New Sounds; 2016-06-10 - 2016-06-12
NTNU Untitled
 
17 Koreman, Jacques; Bosoni, Jørgen Giorgio; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Husby, Olaf Anders.
L2 exercises for Norwegian tone and intonation. Nordic Prosody XII; 2016-08-10 - 2016-08-12
NTNU Untitled
 
2015
18 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Compound stress in a Norwegian variety of Esperanto. Nordic Journal of Linguistics 2015 ;Volum 38.(2) s. 245-284
NTNU Untitled
 
19 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2015 24 s.
NTNU Untitled
 
20 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Prosodi i norsk morsmålsesperanto. Språkdagen 2015; 2015-02-06 - 2015-02-06
NTNU Untitled
 
21 ; Boakye, Ernest Boadu.
Reduplication in Akan. Trondheim: NTNU 2015 110 s.
NTNU Untitled
 
22 Husby, Olaf Anders; Koreman, Jacques; Martinez-Paricio, Violeta; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Albertsen, Egil; Hedayatfar, Keivan; Bech, Øyvind.
Selective teaching of L2 pronunciation. Eurocall 2015; 2015-08-26 - 2015-08-29
NTNU Untitled
 
23 Husby, Olaf Anders; Koreman, Jacques; Martinez-Paricio, Violeta; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Albertsen, Egil; Hedayatfar, Keivan; Bech, Øyvind.
Selective teaching of L2 pronunciation. I: Critical CALL. Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference, Padova, Italy.. Research-publishing.net 2015 ISBN 978-1-908416-28-5. s. 243-248
NTNU Untitled
 
24 Martinez-Paricio, Violeta; Koreman, Jacques; Husby, Olaf Anders; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Bech, Øyvind.
Consonant clusters in online L2 teaching: a multilingual approach. The Pronunciation in Second Language Learning and Teaching (PSLLT) Proceedings 2015 ;Volum 6. s. 115-125
NTNU Untitled
 
2014
25 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk og litteratur, NTNU 2014 23 s.
NTNU Untitled
 
26 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Fonemet har forlate scena. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2014 (1) s. 192-196
NTNU Untitled
 
27 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Kvar er trykket?. Norsk Tidend 2014 (1) s. 32-32
NTNU Untitled
 
28 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Språkfeil.
NTNU Untitled
 
29 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Tonale og intonasjonelle strukturar i norsk, og litt om informasjonsstrukturar. Prosjektseminar om norsk prosodi for tilsatte ved Høgskolen i Telemark, Bø; 2014-05-19 - 2014-05-19
NTNU Untitled
 
30 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Tonelag og etterleddstrykk i sunnmørsk. Språkdagen 2014; 2014-02-07 - 2014-02-07
NTNU Untitled
 
31 ; Mkochi, Winfred.
Strong Accent Constituents in CiTonga (Bantu). Trondheim, Norge: NTNU 2014 210 s.
NTNU Untitled
 
32 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander.
Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1673-4) 93 s.
NTNU Untitled
 
33 ; Sedzro, Theresa.
Phonological Adaptations of Loanwords. A Case Study of the Ewe Language. Trondheim, Norge: NTNU 2014 78 s.
NTNU Untitled
 
34 Koreman, Jacques; Husby, Olaf Anders; Martinez-Paricio, Violeta; Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Individualisering av læringsstien i norsk som andrespråk: lytte- og uttaletrening. Den 6. Nasjona­le Forskerkonferansen om Norsk som Andrespråk (NOA-konferansen); 2014-11-06 - 2014-11-07
NTNU Untitled
 
35 Martínez-Paricio, Violeta; Koreman, Jacques; Husby, Olaf Anders; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Bech, Øyvind.
Expanding CALST: multilingual analysis of L1-L2 phonotactics for language teaching. Pronunciation in Second Language Learning and Teaching (PSLLT 2014); 2014-09-04 - 2014-09-06
NTNU Untitled
 
2013
36 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Denne månaden i språkhistoria: OT.
NTNU Untitled
 
37 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Denne veka i språkhistoria: Esperanto.
NTNU Untitled
 
38 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Denne veka i språkhistoria: Korrekt kj-lyd.
NTNU Untitled
 
39 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Eit oversyn over vanlege fonologiske trekk. : Institutt for språk- og kommunikasjonsstudium, NTNU 2013 23 s.
NTNU Untitled
 
40 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Sunnmøre word accents and last element stress revisited. I: Nordic Prosody. Proceedings of the XIth Conference, Tartu 2012. Peter Lang Publishing Group 2013 ISBN 978-3-631-64427-0. s. 59-68
NTNU Untitled
 
41 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Tonefall: Jens Stoltenberg som vestlending. [TV] 2013-10-27
NTNU Untitled
 
42 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
U-omlyd i eit litt nyare perspektiv. MONS 15; 2013-11-21 - 2013-11-23
NTNU Untitled
 
43 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
U-umlaŭto en la malnovnordia en optimumecteoria perspektivo. Klubkunveno de Grupo Esperantista de Trondheim; 2013-11-26 - 2013-11-26
NTNU Untitled
 
44 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Vekas språkmyte: Trykk på 1. staving.
NTNU Untitled
 
45 Abrahamsen, Jardar Eggesbø.
Vekas språktrekk: Kj-lyden.
NTNU Untitled
 
46 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; Askheim, Lars Isak.
Eyebrow movements in prosody. I: Nordic Prosody. Proceedings of the XIth Conference, Tartu 2012. Peter Lang Publishing Group 2013 ISBN 978-3-631-64427-0. s. 69-76
NTNU Untitled
 
47 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Korneliussen, Ida; Spurkland, Terje.
Hvorfor ble du språkforsker?. forskning.no [Internett] 2013-01-26
NTNU UiO Untitled
 
48 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Ullestad, Kjell Heggvold.
Denne uka i språkhistorien: Ludwik Zamenhof.
NTNU Untitled
 
49 Husby, Olaf Anders; Helgå, Heidi Borghild; Koreman, Jacques; Ullestad, Kjell Heggvold; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Nefzaoui, Sissel Jensen; Husby, Solvor.
Språkkalender 2013.
NTNU Untitled
 
50 Knudsen, Cecilie S..
«Perceptual Acquisition of Norwegian close rounded vowels by Mandarin Chinese Learners of Norwegian». Trondheim: NTNU 2013 118 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste