Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 167 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2017
1 Øfsti, Audun.
Aksje-eiendommens tragedie. Om oppløsningen av (den tradisjonelle) forbindelsen mellom å eie produksjonsmidler og ansvar for produksjonsprosessen og det produserte.. Nordland Akademis filosofiseminar; 2017-07-10 - 2017-07-10
NTNU Untitled
 
2 Øfsti, Audun.
Filosofiske forsøk. Om selvkritikk og selvbestemmelse - og tilpasnings ambivalens. Novus Forlag 2017 (ISBN 978-82-7099-877-7) 331 s.
NTNU Untitled
 
3 Øfsti, Audun.
Fornuftens selvinnhenting og selvbegrunnelse. Karl-Otto Apel 1922-2017. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2017 (4) s. 193-206
NTNU Untitled
 
4 Øfsti, Audun.
Zur sprachpragmatischen Transformation von Kants "höchstem Punkt" (KrV B 134). Was gilt? Symposium zur Ehren von Hans Jonas; 2017-11-23 - 2017-11-25
NTNU Untitled
 
5 Øfsti, Audun.
Zur transzendentalpragmatischen Transformation des „höchsten Punktes“ Kants. Sind zwei solche Punkte im Spiel?. IUC-seminar, arbeidsgruppe "Wolfgang Kuhlmann" (Aachen); 2017-09-11 - 2017-09-16
NTNU Untitled
 
2016
6 Mikalsen, Kjartan Koch; Skjei, Erling; Øfsti, Audun.
Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-840-1) 570 s.
NORD NTNU Untitled
 
7 Mikalsen, Kjartan Koch; Øfsti, Audun.
Introduction. I: Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-840-1. s. 15-21
NORD NTNU Untitled
 
8 Øfsti, Audun.
Alsace - Malvik. Et krigsminne. Malvik Historielags Årbok [Tidsskrift] 2016-12-15
NTNU Untitled
 
9 Øfsti, Audun.
Apel's Philosophy of Language in 60 minutes. Instituttseminar; 2016-09-21 - 2016-09-21
NTNU Untitled
 
10 Øfsti, Audun.
Intentionen mit „t“ und mit „s“. Zu Wittgensteins (virtuoser) Verschleierung der Ambiguität in TLP – und der späteren Entwirrung mit dem Übergang zu den PU.. Moderne Transzendentalphilosophie 17; 2016-09-04 - 2016-09-09
NTNU Untitled
 
11 Øfsti, Audun.
State, Society,and Territory: An Auseinandersetzung with Ulrich Beck. I: Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-840-1. s. 309-334
NTNU Untitled
 
12 Øfsti, Audun.
Universitetet - Lost in Traanslation? (Opptegnelser fra en overgang). Trondheim: NTNU Grafisk senter/ Audun Øfsti 2016 (ISBN 978-82-690620-0-7) 145 s.
NTNU Untitled
 
13 Øfsti, Audun.
Universitetet - Lost in translation?. Trondheim: NTNU Grafisk senter 2016 (ISBN 978-82-690620-0-7) 145 s.
NTNU Untitled
 
2015
14 Øfsti, Audun.
Action, Word and Afterthought.Wittgenstein, Apel and the Metaintentional Logic of the Humanities. Lambert Academic Publishing 2015 (ISBN 978-3-659-33431-3) 48 s.
NTNU Untitled
 
15 Øfsti, Audun.
Filosofisk institutt i Trondheim 1966-2016.(Personer, interesser, orienteringer, konstellasjoner). Norsk Filosofisk Tidsskrift 2015 ;Volum 50.(3-4) s. 172-190
NTNU Untitled
 
16 Øfsti, Audun.
Idenftikasjon av fysiske og sosiale fenomener. Novus Forlag 2015 (ISBN 978-82-7099-826-5) 176 s.
NTNU Untitled
 
17 Øfsti, Audun.
Kant, Methodic Solipsism and Discourse Ethics. NAKVs filosofiseminar; 2015-07-04 - 2015-07-08
NTNU Untitled
 
18 Øfsti, Audun.
Metodisk solipsisme og Wittgensteins privatspråkargument. Vitenskapsteoretisk forum; 2015-11-17 - 2015-11-17
NTNU Untitled
 
19 Øfsti, Audun.
Nytter det med filosofi? Del 1. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2015
NTNU Untitled
 
20 Øfsti, Audun.
Nytter det med filosofi? Del 2. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2015
NTNU Untitled
 
21 Øfsti, Audun.
Patologisk entifisering, nødvendig objektivering og opplysning.Visitt til noen dialektiske (irr)ganger.. I: Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning. Scandinavian Academic Press 2015 ISBN 9788230401736. s. 325-355
NTNU Untitled
 
22 Øfsti, Audun.
Tugendhats "Transzendentalpragmatik" und S. Rödls Tugendhatkritik. Mit einer Anmerkung zu Tugendhats "veritative Symmetrie". Moderne Transzendentalphilosophie XVII; 2015-09-07 - 2015-09-11
NTNU Untitled
 
2014
23 Øfsti, Audun.
Ernst Cassirer, Jean-Paul Sartre, Dag Østerberg. Noen filosofisk-sosiologiske konstellasjoner. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2014 (3-4) s. 361-383
NTNU Untitled
 
24 Øfsti, Audun.
Etterord. Larvik: Ronny Kjelsberg 2014 (ISBN 978-82-91778-77-8) 5 s.
NTNU Untitled
 
25 Øfsti, Audun.
Noen kommentarer til Truls Wyller: "Deltaker og tilskuer - en ontologisk distinksjon". Norsk Filosofisk Tidsskrift 2014 s. 262-269
NTNU Untitled
 
26 Øfsti, Audun.
"Sprachspiel-Idiom" vs. "Vernunft-Idiom". Nachteil und Nutzen der beiden für die Philosophie. Moderne Transzendentalphilosophie XV; 2014-09-08 - 2014-09-12
NTNU Untitled
 
27 Øfsti, Audun.
Wittgensteinian Transcendental Pragmatics: A Kantian Philosophy extended and transformed by "Sinnkritik"?. Transcendental Arguments in Practical Philosophy; 2014-11-12 - 2014-11-15
NTNU Untitled
 
2013
28 Øfsti, Audun.
Audun Øfsti om Karl-Otto Apel. Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap 2013 s. 12-13
NTNU Untitled
 
29 Øfsti, Audun.
Kants "Faktum der Vernunft": Rationalitäts- oder Präferenz-Moment?. I: Dialog, Reflexion, Verantwortung. Zur Diskussion der Diskurspragmatik. Verlag Königshausen & Neumann 2013 ISBN 978-3-8260-5146-3. s. 169-186
NTNU Untitled
 
30 Øfsti, Audun.
Sprachspiel, Narration, Übersetzung. Was ist eine (formal)vollständige Sprache?. Moderne Transzendentalphilosophie XIV; 2013-09-09 - 2013-09-13
NTNU Untitled
 
2012
31 Mikalsen, Kjartan Koch.
Justice Among States: Four Essays. : Norwegian University of Science and Technology 2012 (ISBN 978-82-471-3664-5) 137 s.
NTNU UiO Untitled
 
32 Øfsti, Audun.
Angst und Serialität. Überlegungen zu Lähmung, Betriebsamkeit und Fortschritt. I: Angst. Lähmender Stillstand und Motor des Fortschritts. Stauffenburg Verlag 2012 ISBN 978-3-86057-025-8. s. 55-64
NTNU Untitled
 
33 Øfsti, Audun.
Diskursethik und A. Wellmers "Ethik und Dialog". Konferanse i regi av IUC, Dubrovnik; 2012-09-10 - 2012-09-12
NTNU Untitled
 
34 Øfsti, Audun.
Jürgen Habermas:Prima philosophia (språkfilosofi), vitenskapsfilosofi, praktisk filosofi (moral, rett, politikk). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2012 ;Volum 2012.(1) s. 5-37
NTNU Untitled
 
35 Øfsti, Audun.
Skjønnhet, transcendens og motstand. I: Virkeligheten sett gjennom kunstnerøyne. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-219-3. s. 107-138
NTNU Untitled
 
36 Øfsti, Audun.
Sprachspielidiom, Nichthintergehbarkeit, Transzendentalpragmatik. Konferanse i regi av IUC; 2012-09-12 - 2012-09-15
NTNU Untitled
 
37 Øfsti, Audun; Breines, Ingeborg; Rossvær, Viggo.
Virkeligheten sett gjennom kunstnerøyne. Orkana Forlag 2012 (ISBN 978-82-8104-219-3) 184 s.
NTNU Untitled
 
2011
38 Øfsti, Audun.
Angst und Serialität. Überlegungen zu Fortschritt und Lähmung. Humboldt-Kolleg: "Angst. Lähmender Stillstand und Motor des Fortschritts"; 2011-06-06 - 2011-06-09
NTNU Untitled
 
39 Øfsti, Audun.
Der Blick von "nowhere" und der Blick von "now here". Zur Metaphysikkritik Wellmers. Moderne Transzendentalphilosophie XI; 2011-09-12 - 2011-09-17
NTNU Untitled
 
40 Øfsti, Audun.
Die doppelte performativ-propositionale Doppelstruktur der Sprache. Transzendentale Sprachpragmatik 2.0; 2011-02-18 - 2011-02-19
NTNU Untitled
 
41 Øfsti, Audun.
Naturvitenskap (eksperimentalvitenskap) og viljesfrihet. Om intensjonalitet, fysisk substrat og superveniens. Vitenskapsteoretisk forum, NTNU; 2011-10-04 - 2011-10-04
NTNU Untitled
 
42 Øfsti, Audun.
Rawls og nyliberalismen. Sosiologisk Årbok 2011 s. 146-160
NTNU Untitled
 
43 Øfsti, Audun.
Samfunnsansvar i internasjonale relasjoner - i Humboldtiansk og posthumboldtiansk perspektiv. 10-årsjubileum for Program for anvendt etikk ved NTNU; 2011-12-06 - 2011-12-07
NTNU Untitled
 
44 Øfsti, Audun.
The linguistic turn in 20th century philosophy and the methodological self-understanding of the human sciences. 30th ESHHS conference; 2011-07-05 - 2011-07-08
NTNU Untitled
 
45 Øfsti, Audun.
The turntable : two intersecting transformation spaces or frames. I: Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller. Mentis Verlag GmbH 2011 ISBN 978-3-89785-764-3. s. 135-159
NTNU Untitled
 
46 Øfsti, Audun.
To overganger i universitetets historie: Ved sekelskiftet 1800 og ved 2000. 200 år for et norsk universitet – jubileumskonferanse 1. og 2. 12 2011; 2011-12-01 - 2011-12-02
NTNU Untitled
 
47 Øfsti, Audun.
"Walk the talk" - samtale med deltakere på filosofiseminaret NAKV 2011. Filosofiseminaret NAKV 2011; 2011-07-07 - 2011-07-09
NTNU Untitled
 
48 Øfsti, Audun.
Wortbedeutungen, Sprachspiele und "vollständige" Sprachen. Zur Kritik und Ergänzung der Wittgensteinschen Sprachspielkonzeption. Transzendentalpragmatik (3.0); 2011-09-19 - 2011-09-24
NTNU Untitled
 
2010
49 Ryum, Nils; Øfsti, Audun.
Forord til "Naturen og grekerne - og naturviteskap og humanisme". I: Naturen og grekerne - og - Naturvitenskap og humanisme. Trondheim: Tapir 2010 ISBN 978-82-519-2480-1. s. 9-14
NTNU Untitled
 
50 Ryum, Nils; Øfsti, Audun.
Naturen og grekerne - og - Naturvitenskap og humanisme. Trondheim: Tapir 2010 (ISBN 978-82-519-2480-1) 187 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste