Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-33 av 33

2019
1 Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud; Sheehan, T. F.; Lehnert, S. J.; Bradbury, I.R.; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Lubinski, B. A.; Nilssen, Kjell J..
Demographic and genetic description of Greenland´s only indigenous Atlantic salmon Salmo salar population. Journal of Fish Biology 2019 ;Volum 94. s. 154-164
NTNU Untitled
 
2 Davidsen, Jan Grimsrud; Arnekleiv, Jo Vegar; Sheehan, Timothy F.; Lehnert, s.j.; Bradbury, Ian R.; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Lubinski, B. A.; Nilssen, Kjell J..
Livshistorie og populasjonsgenetikk til Grønlands eneste reproduserende laksestamme. Villakskonferansen 2019; 2019-01-22 - 2019-01-23
NTNU Untitled
 
3 Jacobsen, Julianne Valla; Steen, Klemet; Nilssen, Kjell J..
Anaesthetic efficacy of Aqui-S, Benzoak, and MS-222 on lumpfish (Cyclopterus lumpus) fries. Impact from temperature, salinity, and fasting. PLOS ONE 2019 ;Volum 14.(1) s. 1-12
NTNU Untitled
 
2014
4 Urke, Henning Andre; Arnekleiv, Jo Vegar; Nilsen, Tom Ole; Nilssen, Kjell J..
Development of seawater tolerance and subsequent downstream migration in wild and stocked young-of-the-year derived Atlantic salmon Salmo salar smolts. Journal of Fish Biology 2014 ;Volum 84.(1) s. 178-192
NIVA NORCE NTNU UiB Untitled
 
5 Urke, Henning Andre; Arnekleiv, Jo Vegar; Nilsen, Tom Ole; Nilssen, Kjell J.; Rønning, Lars; Ulvund, John Birger; Kristensen, Torstein.
Long‐term hypo‐osmoregulatory capacity in downstream migrating Atlantic salmon Salmo salar L. smolts. Journal of Fish Biology 2014 ;Volum 85.(4) s. 1131-1144
NIVA NORCE NTNU UiB Untitled
 
2010
6 Berg, Ole Kristian; Finstad, AG; Olsen, Per Harald; Arnekleiv, Jo Vegar; Nilssen, Kjell J..
Dwarfs and cannibals in the Arctic: production of Arctic char (Salvelinus alpinus (L.)) at two trophic levels. Hydrobiologia 2010 ;Volum 652.(1) s. 337-347
NINA NTNU Untitled
 
7 Bunes, Helene.
Virkeevne og stressreduserende effect til tre typer anestesimidler på rohu (Labeo Rohita). Trondheim: NTNU, Institutt for biologi 2010 61 s.
NTNU Untitled
 
8 Kvalsvik, Birgitte Grongstad.
Melatonin exposure of E2 stimulated Salmon hepatocyte vitellogenin production. Trondheim: NTNU, Institutt for biologi 2010 51 s.
NTNU Untitled
 
9 Tran, Linda Huong Thi.
Stress gives less? Cortisol effects on E2 induced vitellogenin expression in salmon hepatocytes. Trondheim: NTNU, Institutt for biologi 2010 76 s.
NTNU Untitled
 
2009
10 Nilssen, Kjell J..
Brev fra Hotel Annapurna, Kathmandu. I: Å forstå livet. Institutt for biologi NTNU - 50 år. De biologiske fagenes historie i Trondheim og ved NTNU. Trondheim: Institutt for biologi, NTNU 2009 ISBN 82-471-6062-5. s. 126-135
NTNU Untitled
 
11 Pokharel, Bimal.
Livelihood Impact of Hydropower Development and River Diversions in the Downstream of River Basin. A Retrospective Case Study of Khimti River, Eastern Nepal. Trondheim: NTNU, Institutt for biologi 2009 109 s.
NTNU Untitled
 
2008
12 Hveding, Øistein Preus.
Efficacy of three anesthetics in the Himalayan carp snow-trout (Schizothorax plagiostomus) captured in Khimti Khola River in the eastern mid-hills of Nepal. Trondheim: NTNU, Institutt for biologi 2008 73 s.
NTNU Untitled
 
2007
13 Salaberria, Iurgi; Hansen, Bjørn Henrik; Nilssen, Kjell J.; Jenssen, Bjørn Munro.
Maturation as a critical time frame for the effects of environmental estrogens on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).. SETAC Europe 17th Annual Meeting; 2007-05-20 - 2007-05-24
OCEAN NTNU Untitled
 
2006
14 Tønne, Håkon.
Sjørøyebestand og forekomst av anadrome rekrutter i et tidligere garnbelastet vassdrag på Spitsbergen, Svalbard. Trondheim: NTNU, Institutt for biologi 2006 53 s.
NTNU Untitled
 
15 Nilssen, Kjell J..
Røya på Svalbard. Biologi, forvaltning og framtid. Trondheim: Bio Kompetanse as 2006 (ISBN 82-92807-00-4) 332 s.
NTNU Untitled
 
2005
16 Andersen, Lars Erik.
Virkeevne og stressreduserende kapasitet til fire typer anestesimidler på arktisk røye (Salvelinus alpinus). Trondheim: Institutt for biologi, NTNU 2005 57 s.
NTNU Untitled
 
17 Johnsen, Anne Berit.
Sjøtoleranse og atferd hos Svalbardrøye (Salvelinus alpinus L.). Trondheim: Institutt for biologi, NTNU 2005 78 s.
NTNU Untitled
 
18 Kamsvåg, Christer.
Stressrespons hos svalbardrøye (Salvelinus alpinus L.) i oppdrett - plasma kortisolnivå etter vannstandreduksjon og bedøvelse. Trondheim: Institutt for biologi, NTNU 2005 60 s.
NTNU Untitled
 
19 Olsen, Anders Waldemar.
Insekticidet o,p`DDDs virkning på stressindusert frigjøring av kortisol hos arktisk røye (Salvelinus alpinus). Trondheim: Institutt for biologi, NTNU 2005 53 s.
NTNU Untitled
 
20 Sjursen, Aslak Darre.
Populasjonsdynamikk og kroppsvekst hos vandrende røyeyngel og parr fra Bjørnøya. Trondheim: Institutt for biologi, NTNU 2005 51 s.
NTNU Untitled
 
21 Skjevling, Øivind.
Effekten av b-naftoflavon (BNF) på sirkulatorisk melatoninnivå og hepatocytters nedbrytning av melatonin hos brunørret (Salmo trutta). Trondheim: Institutt for biologi, NTNU 2005 45 s.
NTNU Untitled
 
22 Skjulsvik, Jon Erik.
Plasma melatonin profiles in Atlantic salmon (Salmo salar) subjected to natural or artificial light-regimes. Trondheim: Institutt for biologi, NTNU 2005 51 s.
NTNU Untitled
 
2001
23 Gulseth, Odd Alfred; Nilssen, Kjell J..
Life-history traits of charr, Salvelinus alpinus, from a high Arctic watercourse on Svalbard. Arctic 2001 ;Volum 54.(1) s. 1-11
NTNU Untitled
 
24 Gulseth, Odd Alfred; Nilssen, Kjell J.; Iversen, Martin; Finstad, Bengt.
Seawater tolerance in first-time migrants of anadromous Arctic charr (Salvelinus alpinus). Polar Biology 2001 ;Volum 24. s. 270-275
NTNU Untitled
 
25 Gulseth, Odd Alfred; Nilssen, Kjell J.; Steen, Klemet.
Seawater tolerance in captive high-Arctic Svalbard charr (Salvelinus alpinus): effect of photoperiod and body size. Polar Biology 2001 ;Volum 24. s. 276-281
NTNU Untitled
 
26 Øvrevik, J.; Stenersen, J.; Nilssen, Kjell J.; Tollefsen, K-E.
Partial characterization of a sex steroid-binding protein in plasma from Arctic charr (Salvelinus alpinus L). General and Comparative Endocrinology 2001 ;Volum 122. s. 31-39
NTNU UiO Untitled
 
27 Gulseth, Odd A.; Nilssen, Kjell J.; Iversen, Martin; Finstad, Bengt.
Seawater tolerance in first-time migrants of anadromous Arctic charr (Salvelinus alpinus). Polar Biology 2001 ;Volum 24. s. 270-275
NORD NINA NTNU Untitled
 
2000
28 Einarsdóttir, Ingibjørg; Nilssen, Kjell J.; Iversen, Martin.
Effects of rearing stress on Atlantic salmon (Salmo salar L.) antibody response to a non-pathogenic antigen. Aquaculture Research 2000 ;Volum 31. s. 923-930
NORD NTNU Untitled
 
29 Einarsdóttir, Ingibjørg; Nilssen, Kjell J.; Øren, Stein; Iversen, Martin.
Temperature influence on Arctic charr (Salvelinus alpinus L.) antibody response to a cellular antigen. Polar Biology 2000 ;Volum 23. s. 231-235
NORD NTNU Untitled
 
1998
30 Iversen, Martin; Finstad, Bengt; Nilssen, Kjell J..
Recovery from loading and transport stress in Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts. Aquaculture 1998 ;Volum 168. s. 387-394
NORD NINA NTNU Untitled
 
1997
31 Nilssen, Kjell J.; Gulseth, Odd A.; Iversen, Martin.
Summer osmoregulatory capacity of the worlds nothernmost living Salmonid. American Journal of Physiology 1997 ;Volum 272. s. 743-
NORD NTNU Untitled
 
1985
32 Johnsen, Helge K.; Rognmo, Arne; Nilssen, Kjell J.; Blix, Arnoldus S.
Seasonal changes in the relative importance of different avenues of heat loss in resting and running reindeer.. Acta Physiologica Scandinavica 1985 ;Volum 123. s. 73-79
NTNU UiT Untitled
 
1984
33 Nilssen, Kjell J.; Johnsen, Helge K.; Rognmo, Arne; Blix, Arnoldus S.
Heart rate and energy expenditure in resting and running Svalbard and Norwegian reindeer.. American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology 1984 ;Volum 246. s. 963-967
NTNU UiT Untitled