Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 411 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Neste >>

2021
1 Killingtveit, Ånund; Alfredsen, Knut; Rinde, Trond; Østhus, Nicolai; Røhr, Paul Christen.
Flood-forecasting and flood management for the Skienselva river system in Norway. International journal on hydropower and dams 2021 ;Volum 28.(2) s. -
NTNU Untitled
 
2018
2 Killingtveit, Ånund.
Hydropower. I: Managing Global Warming An Interface of Technology and Human Issues. Academic Press 2018 ISBN 978-0-12-814104-5. s. 265-315
NTNU Untitled
 
2017
3 Bakken, Tor Haakon; Belete, Kiflom Wasihun; Killingtveit, Ånund; Alfredsen, Knut.
Redder liv og sikrer verdier. Dagens næringsliv 2017 s. -
NTNU Untitled
 
4 Bakken, Tor Haakon; Killingtveit, Ånund; Alfredsen, Knut.
The Water Footprint of Hydropower Production—State of the Art and Methodological Challenges. Global Challenges 2017 ;Volum 1.(5) s. -
ENERGISINT NTNU Untitled
 
5 Bakken, Tor Haakon; Killingtveit, Ånund; Belete, Kiflom Wasihun; Alfredsen, Knut.
Saving lives and creating value. International Water Power and Dam Construction 2017 ;Volum 69.(4) s. 43-45
ENERGISINT NTNU Untitled
 
6 Bakken, Tor Haakon; Killingtveit, Ånund; Belete, Kiflom Wasihun; Alfredsen, Knut.
Water reservoirs save lives and create value. Gemini 2017
NTNU Untitled
 
7 Killingtveit, Ånund; Adera, Abebe Girmay.
Climate Change and impact on Water Resources and Hydropower The case of Vanatori Neamt in the Carpathian region of Romania. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 2017 (ISBN 978-82-7598-103-3) 47 s.
NTNU Untitled
 
8 Killingtveit, Ånund; Solvang, Eivind; Alfredsen, Knut; Lia, Leif; Ruther, Nils; Harby, Atle; Jaehnert, Stefan; Walseth, Eve; Storli, Pål-Tore Selbo; Bråtveit, Kari; Vereide, Kaspar.
Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved integrasjon med vind- og solkraft i Europa. En oppsummering fra HydroPEAK-prosjektet. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3070-4) 91 s. NINA temahefte(71)
ENERGISINT NTNU Untitled
 
9 Lia, Leif; Aas, Mikal Naug; Killingtveit, Ånund.
Increased generation from upgrading and extension projects. International journal on hydropower and dams 2017 ;Volum 24.(4) s. 75-78
NTNU Untitled
 
2016
10 Bakken, Tor Haakon.
An improved framework for the assessment of water consumption from hydropower production. Trondheim: Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet. 2016:340 2016 (ISBN 978-82-326-2020-3) 120 s.
NTNU Untitled
 
11 Hamududu, Byman Hikanyona; Killingtveit, Ånund.
Hydropower Production in Future Climate Scenarios: The Case for Kwanza River, Angola. Energies 2016 ;Volum 9.(5) s. -
NTNU Untitled
 
12 Hamududu, Byman Hikanyona; Killingtveit, Ånund.
Hydropower Production in Future Climate Scenarios; the Case for the Zambezi River. Energies 2016 ;Volum 9.(7) s. -
NTNU Untitled
 
13 Jjunju, Emmanuel.
Integrating Climate Change in Hydropower Development in East Africa. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2016 (ISBN 978-82-326-2058-6) 272 s.
NTNU Untitled
 
14 Killingtveit, Ånund.
Behov for energilagring. Seminar om energilagring; 2016-09-27 - 2016-09-27
NTNU Untitled
 
15 Killingtveit, Ånund.
Climate change and future role of hydropower. Hydropower and its future role; 2016-01-21 - 2016-01-22
NTNU Untitled
 
16 Killingtveit, Ånund.
Climate change and Hydropower - Impacts, effects and adaption. Hydropower and the Environment 2016; 2016-08-28 - 2016-08-30
NTNU Untitled
 
17 Killingtveit, Ånund.
Climate, Energy, Food and Water Resource Management in a Climate Change Perspective. MSc course Natural Resources Management; 2016-09-22 - 2016-09-22
NTNU Untitled
 
18 Killingtveit, Ånund.
Energi og teknologi: Hva står til rådighet; fordeler og ulemper - Vannkraft. Energiseminar 24. mai 2016. Mot fornybar kraft og "det grønne skiftet": Norges energipolitiske muligheter. Refleksjoner omkring regjeringens energimelding; 2016-05-24 - 2016-05-24
NTNU Untitled
 
19 Killingtveit, Ånund.
Energiutbygging - hjelper det klimaet?. SRN-Seminar: Natur, klima og energi; 2016-04-29 - 2016-04-29
NTNU Untitled
 
20 Killingtveit, Ånund.
Flommodellen i Telemarksvassdraget. Vassdragsteknisk forum Region sør/øst; 2016-09-13 - 2016-09-14
NTNU Untitled
 
21 Killingtveit, Ånund.
Fornybar energi. Møte Rapp håndball - seniorgruppe; 2016-03-10 - 2016-03-10
NTNU Untitled
 
22 Killingtveit, Ånund.
Hydropower - Present status and Future role. MSc kurs Natural Resources Management; 2016-09-22 - 2016-09-22
NTNU Untitled
 
23 Killingtveit, Ånund.
Klimaendringer og Vannkraft - Virkninger og tilpasning. Internt seminar hos OED; 2016-12-19 - 2016-12-19
NTNU Untitled
 
24 Killingtveit, Ånund.
Mer vann og mer uvær? Utfordringer for vannkraft innen hydrologi og klima. CEDREN - Status og resultater; 2016-01-19 - 2016-01-19
NTNU Untitled
 
25 Killingtveit, Ånund.
Norge som leverandør av balansekraft. Internt seminar hos OED; 2016-12-19 - 2016-12-19
NTNU Untitled
 
26 Killingtveit, Ånund.
Norges ressurser/muligheter, magasiner, pumpekraft etc. Norge som Europas grønne batteri - Visjoner og realiteter; 2016-11-16 - 2016-11-16
NTNU Untitled
 
27 Killingtveit, Ånund.
Norway as a green battery to Europe (hydropower balancing mechanism). NorRen Summer School 2016: The Norwegian sustainable energy system; 2016-08-08 - 2016-08-13
NTNU Untitled
 
28 Killingtveit, Ånund.
Roadmap for Hydropower generation highlighting state of art, Technology, Environmental and Social Development and forecast for Hydropower the next 20 years. IEA Workshop on Hydropower Services; 2016-09-16 - 2016-09-16
NTNU Untitled
 
29 Killingtveit, Ånund.
Saltstraumen - minutt for minutt - Energipotensialet. NRK 1 [TV] 2016-05-07
NTNU Untitled
 
30 Killingtveit, Ånund.
Tekniske utfordringer for mer fleksibel vannkraft. Noen utvalgte resultater fra prosjektet HydroPEAK. CEDREN - Status og resultater; 2016-01-19 - 2016-01-19
NTNU Untitled
 
31 Killingtveit, Ånund.
Teknologi for fleksibel vannkraft. CEDREN avslutningsseminar; 2016-10-25 - 2016-10-26
NTNU Untitled
 
32 Killingtveit, Ånund; Alfredsen, Knut.
Virkning av klimaendringer på leveringskapasitet for vannforsyning fra Jonsvatnet og Benna. Trondheim: Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet 2016 (ISBN 978-82-7598-096-8) 68 s.
NTNU Untitled
 
33 Killingtveit, Ånund; Alfredsen, Knut Tore; Rinde, Trond; Maharjan, David; Addo, Louis.
Flood forecasting and reservoir operation in the East-Telemark Hydropower system. HYDRO 2016; 2016-10-10 - 2016-10-12
NTNU Untitled
 
34 Killingtveit, Ånund; Harby, Atle.
The need for flexibility and energy storage. Hydropower and its future role; 2016-01-21 - 2016-01-22
ENERGISINT NTNU Untitled
 
35 Killingtveit, Ånund; Harby, Atle; Bakken, Tor Haakon.
Vannkraftens rolle i et globalt energiperspektiv – status, utviklingstrekk og prognoser for utviklingen mot 2050. Produksjonsteknisk konferanse 2016 (PTK2016); 2016-03-07 - 2016-03-09
ENERGISINT NTNU Untitled
 
36 Killingtveit, Ånund; Harby, Atle; Korpås, Magnus.
Norge som leverandør av balansekraft. Produksjonsteknisk konferanse 2016 (PTK2016); 2016-03-07 - 2016-03-09
ENERGISINT NTNU Untitled
 
37 Knight, Helen; Killingtveit, Ånund.
Breathing new life into hydroelectrics. New Engineer [Tidsskrift] 2016-04-22
NTNU Untitled
 
38 Nie, Linmei; Chang, Tong; Zhengping, Zhang; Killingtveit, Ånund.
Simulating potentials of using hydro and pumped storage hydropower to balancing the grid system demand in China. A case study in Baishan and Hongshi hybrid pumped storage hydropower station, Northeast, China. Oslo: CSDI WaterTech- Centre for Sustainable Development and Innovation of Water Technology 2016 53 s.
NTNU Untitled
 
2015
39 Bakken, Tor Haakon; Johnsen, Fredrikke; Killingtveit, Ånund; Alfredsen, Knut.
Are Reservoirs Water Consumers or Water Collectors? Reflections on the Water Footprint Concept Applied on Reservoirs. Water resources management 2015 ;Volum 29.(14) s. 4919-4926
ENERGISINT NTNU Untitled
 
40 Bakken, Tor Haakon; Killingtveit, Ånund.
Demninger er helt nødvendige. Aftenposten Vitenskap 2015
NTNU Untitled
 
41 Barstad, Haakon; Killingtveit, Ånund; Vereide, Kaspar.
Her forberedes pumpekraften. Europower [Fagblad] 2015-10-16
NTNU Untitled
 
42 Belete, Kiflom Wasihun; Killingtveit, Ånund.
Reservoir mapping for Monitoring Change of Storage Capacity of Isdammen, Svalbard. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2015 (ISBN 978-82-7598-091-3) 32 s.
NTNU Untitled
 
43 bjartnes, anders; Killingtveit, Ånund.
Mer kraft i vannet. 2 grader C ISSN 1893-7829 [Fagblad] 2015-11-18
NTNU Untitled
 
44 Engeland, Kolbjørn; Tallaksen, Lena M.; Bakken, Tor Haakon; Killingtveit, Ånund.
Water footprint of hydro power in Norway. EGU General Assembly 2015; 2015-04-12 - 2015-04-15
NTNU UiO Untitled
 
45 Hamududu, Byman Hikanyona; Killingtveit, Ånund.
Climate change impacts of the proposed Grand Inga III hydropower project – Congo river basin. HYDRO2015; 2015-10-26 - 2015-10-28
NTNU Untitled
 
46 Hamududu, Byman Hikanyona; Killingtveit, Ånund.
Impacts of climate change on water resources and hydro production at Inga Falls, Congo. International journal on hydropower and dams 2015 Suppl. Water storage and Hy s. 10-14
NTNU Untitled
 
47 Harby, Atle; Sauterleute, Julian Friedrich; Killingtveit, Ånund; Solvang, Eivind.
HYDROPOWER FOR ENERGY STORAGE AND BALANCING RENEWABLES. International Conference on Hydropower for Sustainable Development; 2015-02-05 - 2015-02-07
ENERGISINT NTNU Untitled
 
48 Jjunju, Emmanuel; Killingtveit, Ånund.
Modelling climate change impacts on hydropower in East-Africa. International journal on hydropower and dams 2015 Suppl. Water storage and Hy s. 15-20
NTNU Untitled
 
49 Jjunju, Emmanuel; Killingtveit, Ånund.
Modelling the impact of climate change on existing and planned hydropower installations in East Africa. HYDRO2015; 2015-10-26 - 2015-10-28
NTNU Untitled
 
50 Jjunju, Emmanuel; Killingtveit, Ånund; Gimbo, Florence.
A GIS tool for identifying potential hydropower sites in sparsely studied areas. HYDRO2015; 2015-10-26 - 2015-10-28
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste