Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 82 << Forrige 1 2    Neste >>

2016
1 Waagen, Wenche.
Faglig-pedagogiske og strukturelle utfordringer i rammeplanen Mangfold og Fordypning. Interkommunal planleggingsdag; 2016-01-29 - 2016-01-29
NTNU Untitled
 
2 Waagen, Wenche.
Fra rammeplan til lokalt læreplanarbeid - en profesjon i utvikling. Interkommunal fagdag for Folldal, Alvdal, Tolga, Os, Rennebu, Tynset, Holtålen, Melhus og Røros kommuner; 2016-08-18 - 2016-08-18
NTNU Untitled
 
3 Waagen, Wenche.
Implementering av ny rammeplan i kulturskolen- et lederansvar. Kulturskolenes lederkonferanse - 2016; 2016-03-31 - 2016-04-01
NTNU Untitled
 
4 Waagen, Wenche.
Kulturskolelæreres kunnskapsgrunnlag, illustrert ved instrumentallærerne. The different types of knowledge included in the professional practice of instrumental teachers in the School of arts. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok 2016 (17) s. 227-242
NTNU Untitled
 
5 Waagen, Wenche.
Kulturskolens rolle i et helhetlig opplæringsløp og som ressurs i samfunnsutviklingen. Kulturskoledagene; 2016-02-01 - 2016-02-02
NTNU Untitled
 
6 Waagen, Wenche.
Kulturskolens rolle i samfunnsutviklingen. PANELDEBATT, sammen T.S. Grande, A. Tyvand, A. Huitfeldt, G.Skaar; 2016-02-02 - 2016-02-02
NTNU Untitled
 
7 Waagen, Wenche.
Mangfold og fordypning - implementering av ny nasjonal rammeplan. Fagdag for lærere/ledere i Trondheim kommunale kulturskole; 2016-11-02 - 2016-11-02
NTNU Untitled
 
8 Waagen, Wenche.
Mangfold og Fordypning - læring for framtida. Fagdag for kulturskoleledere/lærere; 2016-02-26 - 2016-02-26
NTNU Untitled
 
9 Waagen, Wenche.
Rammeplan for kulturskolen - mangfold og fordypning. Trondheim: Norsk kulturskoleråd 2016 117 s.
NTNU Untitled
 
2015
10 Waagen, Wenche.
Framtidas rammeplan - Mangfold og fordypning. Fagplankonferanse; 2015-03-05 - 2015-03-05
NTNU Untitled
 
11 Waagen, Wenche.
Grunnprogram-Kjerneprogram-Fordypningsprogram i rammeplanen Mangfold og Fordypning. Foredrag for kulturskolelærere/ledere; 2015-11-13 - 2015-11-13
NTNU Untitled
 
12 Waagen, Wenche.
Kulturskolelærer - en profesjon?. Kulturskoledagene; 2015-11-20 - 2015-11-20
NTNU Untitled
 
13 Waagen, Wenche.
Kulturskolen fram mot år 2030. Paneldebatt, lærere,rektorer, kommuneledere, fagforbund; 2015-03-06 - 2015-03-06
NTNU Untitled
 
14 Waagen, Wenche.
Kulturskolens samfunnsoppdrag som ledelsesutfordring. I: Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling.. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202482459.
NTNU Untitled
 
15 Waagen, Wenche.
Kvalitet i kulturskolen. Norsk Kulturskoleråd, fagsamling; 2015-02-03 - 2015-02-03
NTNU Untitled
 
16 Waagen, Wenche.
Rammeplaner og struktur. Nasjonal fagplankonferanse; 2015-09-03 - 2015-09-03
NTNU Untitled
 
17 Waagen, Wenche.
Sentrale føringer i ny Rammeplan(fagplandelen) Mangfold og fordypning. Kommunesamling-midt-Trøndelag, Kulturskoledagene; 2015-11-27 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
2014
18 Waagen, Wenche.
Framlegg av Rammeplanen Mangfold og fordypning. Forelesning Norsk Kulturskoleråd; 2014-03-25 - 2014-03-25
NTNU Untitled
 
19 Waagen, Wenche.
Kan kulturskolen i større grad beskrive læringsmål?. Konferanseinnlegg, Pedagogdagene; 2014-08-14 - 2014-08-14
NTNU Untitled
 
20 Waagen, Wenche.
Kulturskolen ved et veiskille. Foredrag i Horten kulturskole; 2014-09-05 - 2014-09-05
NTNU Untitled
 
21 Waagen, Wenche.
Læringsutbytte i kulturskolen - forventning eller fyord?. Innlegg ved nasjonal konferanse, NMH; 2014-02-13 - 2014-02-13
NTNU Untitled
 
22 Waagen, Wenche.
Mangfold og fordypning, rammeplanen og samfunnsmandatet. Foredrag; 2014-04-24 - 2014-04-24
NTNU Untitled
 
23 Waagen, Wenche.
Rammeplan for kulturskolene. Skriftlig dokument; 2014-10-18
NTNU Untitled
 
24 Waagen, Wenche.
Rammeplanen og folke-musikk/dansmiljøene. Paneldebatt; 2014-10-30 - 2014-10-30
NTNU Untitled
 
25 Waagen, Wenche.
Vurdering i kulturskolen. Foredrag i Stavanger kulturskole; 2014-08-21 - 2014-08-21
NTNU Untitled
 
2013
26 Waagen, Wenche.
Kunstfaglige læringsprosesser. I: Barn, kunst og kultur. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215020020. s. 175-185
NTNU Untitled
 
2012
27 Waagen, Wenche.
Bteydningen av kunst og kultur i oppvekstmiljøet - sett i lys av samhandlingsreformen. Ledersamling for nord-Trøndelag kommune; 2012-05-24 - 2012-05-24
NTNU Untitled
 
28 Waagen, Wenche.
Det er lettere gjort enn sagt - kunstfaglige opplæringstradisjoner i praksis. Pedagogdagene 2012, ved Norges musikkhøyskole; 2012-08-16 - 2012-08-16
NTNU Untitled
 
29 Waagen, Wenche.
Kulturskolen og lærerrollen. Konferanse for Norsk kulturskoleråd; 2012-02-15 - 2012-02-15
NTNU Untitled
 
30 Waagen, Wenche.
Kulturskolen som lokalt ressurssenter. Festforedrag for Rendalen kulturskole - 25-årsjubileum; 2012-11-10 - 2012-11-10
NTNU Untitled
 
31 Waagen, Wenche.
Kunstfaglige læringsprosesser - en vei til livskompetanse. Musikkopplæring i 100! hundre år med musikkundervisning i Trondheim 2012
NTNU Untitled
 
32 Waagen, Wenche.
Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim. Trondheim: Schrøderforlaget 2012 (ISBN 978-82-998679-6-2) 189 s.
NTNU Untitled
 
33 Waagen, Wenche.
Om identitet, estetiske fag og skapende aktiviteter i skolehverdagen. Åpningsforedrag ved Kulturforbundets landsmøte; 2012-09-25 - 2012-09-25
NTNU Untitled
 
34 Waagen, Wenche.
Ord på veien. Avslutningsforedrag for Norsk Kulturskoleråd-Øst; 2012-02-10
NTNU Untitled
 
35 Waagen, Wenche.
Samhandlingsreformen - om kulturrens betydning for oppvekst, lokalmiljø og samfunn. Foredrag for driftskommiteen i Levanger kommune; 2012-06-13 - 2012-06-13
NTNU Untitled
 
36 Waagen, Wenche.
Styrket samarbeid Skole - Kulturskole?. Foredrag på politikersamling Frøya kommune; 2012-05-03 - 2012-05-03
NTNU Untitled
 
37 Waagen, Wenche.
Å lære er å være. Fagsamling for Nosk Kulturskoleråd, KOM; 2012-03-14 - 2012-03-14
NTNU Untitled
 
38 Waagen, Wenche.
6. januar: Foredrag for Norsk Kulturskoleråd, Biri, Kulturskoledagene: Betydningen av kunstfaglige læringsprosesser for barn og unges livskompetanseForedrag for Bærum kulturskole: Profesjon og bærekraft – kulturskolen i velferdsstaten. Fagdag for lærere og skoleledere; 2012-01-26 - 2012-01-26
NTNU Untitled
 
39 Waagen, Wenche; Aune, Sissel Høyem.
Hvor ble det av koret?. Adresseavisen 2012
NTNU Untitled
 
2011
40 Waagen, Wenche.
KULTURSKOLE - profesjon og bærekraft. Gyldendal Akademisk 2011 (ISBN 978-82-05-40342-0) 345 s.
NTNU Untitled
 
2009
41 Aalberg, Elin Angelo; Waagen, Wenche.
Kulturskole for alle? http://www.adressa.no/meninger/article1345633.ece. Adresseavisen 2009
NTNU Untitled
 
42 Waagen, Wenche.
Barns behov for å utvikle HELE sitt kompetanseområde. Nasjonal konferanse: OPPVEKST 2009; 2009-11-24 - 2009-11-24
NTNU Untitled
 
43 Waagen, Wenche.
"Berøre og Belære - om barn og unges estetiske utvikling. Fagkonferansen Inspirasjon 2009; 2009-11-03 - 2009-11-03
NTNU Untitled
 
44 Waagen, Wenche.
Berøre og Belære - om barn og unges estetiske utvikling (2). Fagseminar for kulturskolelærere- Nordland, Den kulturelle skolesekken; 2009-11-20 - 2009-11-20
NTNU Untitled
 
45 Waagen, Wenche.
Edvard Grieg - menneske og kunstner. Kåseri; 2009-01-02 - 2009-01-02
NTNU Untitled
 
46 Waagen, Wenche.
"Koffor det da? Betydningen av estetiske aktiviteter for barn og unges utvikling". Den kulturelle barnehagesekken, foredrag på personaldag; 2009-09-03 - 2009-09-03
NTNU Untitled
 
47 Waagen, Wenche.
Kulturskolelæreren. Nettverkssamling for Kulturfokus; 2009-09-24 - 2009-09-25
NTNU Untitled
 
48 Waagen, Wenche.
Kunst og kultur i grunnopplæringa - L06. Norsk Kulturskoleråd, arbeidsseminar; 2009-01-22 - 2009-01-22
NTNU Untitled
 
49 Waagen, Wenche.
Legitimering av estetiske fag og aktiviteter i skolen. Fagdag for lærere/skoleledere ved Fosen vg. skole. Oppstart kultursprosjekt; 2009-11-25 - 2009-11-25
NTNU Untitled
 
50 Waagen, Wenche.
Legitimering av kunstfagene i grunnopplæringa. Foredrag for Midt-norsk Film; 2009-03-14 - 2009-03-14
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste