Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 89 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Waagen, Wenche.
Faglig-pedagogisk profil i Rammeplanen Mangfold og fordypning. FAGDAG for Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger, Snåsa og Verran kulturskole. Foredrag og gruppeledelse for kulturskolelærere/ledere.; 2017-08-15 - 2017-08-15
NTNU Untitled
 
2 Waagen, Wenche.
Implementring av nøkkelkompetanser og læringsmål i ny rammeplan for kulturskolen.. FAGDAG. Foredrag og gruppeledelse for kulturskolelærere/leder.; 2017-03-20 - 2017-03-20
NTNU Untitled
 
3 Waagen, Wenche.
Kulturskole – Hjem. På hvilken måte kan samarbeid med hjemmet bidra til elevens utvikling i kulturskolen? og Vurdering for Læring i kulturskolens kunstfag.. FAGDAG for 6 kommuner. Foredrag og gruppeledelse for kulturskolelærere/ledere; 2017-08-17 - 2017-08-18
NTNU Untitled
 
4 Waagen, Wenche.
Kulturskolelærere - profesjon med svakt profesjonsspråk?. Cutting Edge, nasjonal forskningskonferanse for kulturskolerelatert forskning; 2017-10-17 - 2018-10-18
NTNU Untitled
 
5 Waagen, Wenche.
Mangfold og Fordypning - rammeplan for kulturskolen – samfunnsoppdraget, prinsipper og retningslinjer. FAGDAG. Foredrag og gruppeledelse for kulturskolelærere/leder.; 2017-01-30 - 2017-01-30
NTNU Untitled
 
6 Waagen, Wenche.
Vurdering for læring. Vurderingsaspekter ved prosess og produkt i Mangfold og Fordypning. FAGDAG. Foredrag og gruppeledelse for kulturskolelærere/leder; 2017-06-20 - 2017-06-20
NTNU Untitled
 
7 Waagen, Wenche.
Vurdering i Instrumentalopplæringen. Med basis i John Hattie: The power of Feedback. FAGDAG. Foredrag og seminarledelse for Programfag musikk, Atlanten vg. skole.; 2017-05-04 - 2017-05-04
NTNU Untitled
 
2016
8 Waagen, Wenche.
Faglig-pedagogiske og strukturelle utfordringer i rammeplanen Mangfold og Fordypning. Interkommunal planleggingsdag; 2016-01-29 - 2016-01-29
NTNU Untitled
 
9 Waagen, Wenche.
Fra rammeplan til lokalt læreplanarbeid - en profesjon i utvikling. Interkommunal fagdag for Folldal, Alvdal, Tolga, Os, Rennebu, Tynset, Holtålen, Melhus og Røros kommuner; 2016-08-18 - 2016-08-18
NTNU Untitled
 
10 Waagen, Wenche.
Implementering av ny rammeplan i kulturskolen- et lederansvar. Kulturskolenes lederkonferanse - 2016; 2016-03-31 - 2016-04-01
NTNU Untitled
 
11 Waagen, Wenche.
Kulturskolelæreres kunnskapsgrunnlag, illustrert ved instrumentallærerne. The different types of knowledge included in the professional practice of instrumental teachers in the School of arts. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok 2016 (17) s. 227-242
NTNU Untitled
 
12 Waagen, Wenche.
Kulturskolens rolle i et helhetlig opplæringsløp og som ressurs i samfunnsutviklingen. Kulturskoledagene; 2016-02-01 - 2016-02-02
NTNU Untitled
 
13 Waagen, Wenche.
Kulturskolens rolle i samfunnsutviklingen. PANELDEBATT, sammen T.S. Grande, A. Tyvand, A. Huitfeldt, G.Skaar; 2016-02-02 - 2016-02-02
NTNU Untitled
 
14 Waagen, Wenche.
Mangfold og fordypning - implementering av ny nasjonal rammeplan. Fagdag for lærere/ledere i Trondheim kommunale kulturskole; 2016-11-02 - 2016-11-02
NTNU Untitled
 
15 Waagen, Wenche.
Mangfold og Fordypning - læring for framtida. Fagdag for kulturskoleledere/lærere; 2016-02-26 - 2016-02-26
NTNU Untitled
 
16 Waagen, Wenche.
Rammeplan for kulturskolen - mangfold og fordypning. Trondheim: Norsk kulturskoleråd 2016 117 s.
NTNU Untitled
 
2015
17 Waagen, Wenche.
Framtidas rammeplan - Mangfold og fordypning. Fagplankonferanse; 2015-03-05 - 2015-03-05
NTNU Untitled
 
18 Waagen, Wenche.
Grunnprogram-Kjerneprogram-Fordypningsprogram i rammeplanen Mangfold og Fordypning. Foredrag for kulturskolelærere/ledere; 2015-11-13 - 2015-11-13
NTNU Untitled
 
19 Waagen, Wenche.
Kulturskolelærer - en profesjon?. Kulturskoledagene; 2015-11-20 - 2015-11-20
NTNU Untitled
 
20 Waagen, Wenche.
Kulturskolen fram mot år 2030. Paneldebatt, lærere,rektorer, kommuneledere, fagforbund; 2015-03-06 - 2015-03-06
NTNU Untitled
 
21 Waagen, Wenche.
Kulturskolens samfunnsoppdrag som ledelsesutfordring. I: Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling.. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202482459.
NTNU Untitled
 
22 Waagen, Wenche.
Kvalitet i kulturskolen. Norsk Kulturskoleråd, fagsamling; 2015-02-03 - 2015-02-03
NTNU Untitled
 
23 Waagen, Wenche.
Rammeplaner og struktur. Nasjonal fagplankonferanse; 2015-09-03 - 2015-09-03
NTNU Untitled
 
24 Waagen, Wenche.
Sentrale føringer i ny Rammeplan(fagplandelen) Mangfold og fordypning. Kommunesamling-midt-Trøndelag, Kulturskoledagene; 2015-11-27 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
2014
25 Waagen, Wenche.
Framlegg av Rammeplanen Mangfold og fordypning. Forelesning Norsk Kulturskoleråd; 2014-03-25 - 2014-03-25
NTNU Untitled
 
26 Waagen, Wenche.
Kan kulturskolen i større grad beskrive læringsmål?. Konferanseinnlegg, Pedagogdagene; 2014-08-14 - 2014-08-14
NTNU Untitled
 
27 Waagen, Wenche.
Kulturskolen ved et veiskille. Foredrag i Horten kulturskole; 2014-09-05 - 2014-09-05
NTNU Untitled
 
28 Waagen, Wenche.
Læringsutbytte i kulturskolen - forventning eller fyord?. Innlegg ved nasjonal konferanse, NMH; 2014-02-13 - 2014-02-13
NTNU Untitled
 
29 Waagen, Wenche.
Mangfold og fordypning, rammeplanen og samfunnsmandatet. Foredrag; 2014-04-24 - 2014-04-24
NTNU Untitled
 
30 Waagen, Wenche.
Rammeplan for kulturskolene. Skriftlig dokument; 2014-10-18
NTNU Untitled
 
31 Waagen, Wenche.
Rammeplanen og folke-musikk/dansmiljøene. Paneldebatt; 2014-10-30 - 2014-10-30
NTNU Untitled
 
32 Waagen, Wenche.
Vurdering i kulturskolen. Foredrag i Stavanger kulturskole; 2014-08-21 - 2014-08-21
NTNU Untitled
 
2013
33 Waagen, Wenche.
Kunstfaglige læringsprosesser. I: Barn, kunst og kultur. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215020020. s. 175-185
NTNU Untitled
 
2012
34 Waagen, Wenche.
Bteydningen av kunst og kultur i oppvekstmiljøet - sett i lys av samhandlingsreformen. Ledersamling for nord-Trøndelag kommune; 2012-05-24 - 2012-05-24
NTNU Untitled
 
35 Waagen, Wenche.
Det er lettere gjort enn sagt - kunstfaglige opplæringstradisjoner i praksis. Pedagogdagene 2012, ved Norges musikkhøyskole; 2012-08-16 - 2012-08-16
NTNU Untitled
 
36 Waagen, Wenche.
Kulturskolen og lærerrollen. Konferanse for Norsk kulturskoleråd; 2012-02-15 - 2012-02-15
NTNU Untitled
 
37 Waagen, Wenche.
Kulturskolen som lokalt ressurssenter. Festforedrag for Rendalen kulturskole - 25-årsjubileum; 2012-11-10 - 2012-11-10
NTNU Untitled
 
38 Waagen, Wenche.
Kunstfaglige læringsprosesser - en vei til livskompetanse. Musikkopplæring i 100! hundre år med musikkundervisning i Trondheim 2012
NTNU Untitled
 
39 Waagen, Wenche.
Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim. Trondheim: Schrøderforlaget 2012 (ISBN 978-82-998679-6-2) 189 s.
NTNU Untitled
 
40 Waagen, Wenche.
Om identitet, estetiske fag og skapende aktiviteter i skolehverdagen. Åpningsforedrag ved Kulturforbundets landsmøte; 2012-09-25 - 2012-09-25
NTNU Untitled
 
41 Waagen, Wenche.
Ord på veien. Avslutningsforedrag for Norsk Kulturskoleråd-Øst; 2012-02-10
NTNU Untitled
 
42 Waagen, Wenche.
Samhandlingsreformen - om kulturrens betydning for oppvekst, lokalmiljø og samfunn. Foredrag for driftskommiteen i Levanger kommune; 2012-06-13 - 2012-06-13
NTNU Untitled
 
43 Waagen, Wenche.
Styrket samarbeid Skole - Kulturskole?. Foredrag på politikersamling Frøya kommune; 2012-05-03 - 2012-05-03
NTNU Untitled
 
44 Waagen, Wenche.
Å lære er å være. Fagsamling for Nosk Kulturskoleråd, KOM; 2012-03-14 - 2012-03-14
NTNU Untitled
 
45 Waagen, Wenche.
6. januar: Foredrag for Norsk Kulturskoleråd, Biri, Kulturskoledagene: Betydningen av kunstfaglige læringsprosesser for barn og unges livskompetanseForedrag for Bærum kulturskole: Profesjon og bærekraft – kulturskolen i velferdsstaten. Fagdag for lærere og skoleledere; 2012-01-26 - 2012-01-26
NTNU Untitled
 
46 Waagen, Wenche; Aune, Sissel Høyem.
Hvor ble det av koret?. Adresseavisen 2012
NTNU Untitled
 
2011
47 Waagen, Wenche.
KULTURSKOLE - profesjon og bærekraft. Gyldendal Akademisk 2011 (ISBN 978-82-05-40342-0) 345 s.
NTNU Untitled
 
2009
48 Aalberg, Elin Angelo; Waagen, Wenche.
Kulturskole for alle? http://www.adressa.no/meninger/article1345633.ece. Adresseavisen 2009
NTNU Untitled
 
49 Waagen, Wenche.
Barns behov for å utvikle HELE sitt kompetanseområde. Nasjonal konferanse: OPPVEKST 2009; 2009-11-24 - 2009-11-24
NTNU Untitled
 
50 Waagen, Wenche.
"Berøre og Belære - om barn og unges estetiske utvikling. Fagkonferansen Inspirasjon 2009; 2009-11-03 - 2009-11-03
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste