Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 94 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche.
Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 9788202696979) 393 s. MusPed:Research(2)
DMMH NORD NTNU Untitled
 
2 Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche.
Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. I: Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202696979. s. 7-17
DMMH NORD NTNU Untitled
 
3 Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche.
The Discursive Terms of Music/Teacher Education at Four Higher Educational Institutions. I: Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202696979. s. 351-385
DMMH NORD NTNU Untitled
 
2019
4 Waagen, Wenche.
Kulturskolen - et senter for samarbeid. Journal for Research in Arts and Sports Education 2019 ;Volum 3.(1) s. -
NTNU Untitled
 
5 Waagen, Wenche.
Orgelpedagogikk og taus kunnskap. Nasjonal nettverkskonferanse for orgelpedagoger; 2019-01-25 - 2019-01-25
NTNU Untitled
 
2017
6 Waagen, Wenche.
Faglig-pedagogisk profil i Rammeplanen Mangfold og fordypning. FAGDAG for Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger, Snåsa og Verran kulturskole. Foredrag og gruppeledelse for kulturskolelærere/ledere.; 2017-08-15 - 2017-08-15
NTNU Untitled
 
7 Waagen, Wenche.
Implementring av nøkkelkompetanser og læringsmål i ny rammeplan for kulturskolen.. FAGDAG. Foredrag og gruppeledelse for kulturskolelærere/leder.; 2017-03-20 - 2017-03-20
NTNU Untitled
 
8 Waagen, Wenche.
Kulturskole – Hjem. På hvilken måte kan samarbeid med hjemmet bidra til elevens utvikling i kulturskolen? og Vurdering for Læring i kulturskolens kunstfag.. FAGDAG for 6 kommuner. Foredrag og gruppeledelse for kulturskolelærere/ledere; 2017-08-17 - 2017-08-18
NTNU Untitled
 
9 Waagen, Wenche.
Kulturskolelærere - profesjon med svakt profesjonsspråk?. Cutting Edge, nasjonal forskningskonferanse for kulturskolerelatert forskning; 2017-10-17 - 2018-10-18
NTNU Untitled
 
10 Waagen, Wenche.
Mangfold og Fordypning - rammeplan for kulturskolen – samfunnsoppdraget, prinsipper og retningslinjer. FAGDAG. Foredrag og gruppeledelse for kulturskolelærere/leder.; 2017-01-30 - 2017-01-30
NTNU Untitled
 
11 Waagen, Wenche.
Vurdering for læring. Vurderingsaspekter ved prosess og produkt i Mangfold og Fordypning. FAGDAG. Foredrag og gruppeledelse for kulturskolelærere/leder; 2017-06-20 - 2017-06-20
NTNU Untitled
 
12 Waagen, Wenche.
Vurdering i Instrumentalopplæringen. Med basis i John Hattie: The power of Feedback. FAGDAG. Foredrag og seminarledelse for Programfag musikk, Atlanten vg. skole.; 2017-05-04 - 2017-05-04
NTNU Untitled
 
2016
13 Waagen, Wenche.
Faglig-pedagogiske og strukturelle utfordringer i rammeplanen Mangfold og Fordypning. Interkommunal planleggingsdag; 2016-01-29 - 2016-01-29
NTNU Untitled
 
14 Waagen, Wenche.
Fra rammeplan til lokalt læreplanarbeid - en profesjon i utvikling. Interkommunal fagdag for Folldal, Alvdal, Tolga, Os, Rennebu, Tynset, Holtålen, Melhus og Røros kommuner; 2016-08-18 - 2016-08-18
NTNU Untitled
 
15 Waagen, Wenche.
Implementering av ny rammeplan i kulturskolen- et lederansvar. Kulturskolenes lederkonferanse - 2016; 2016-03-31 - 2016-04-01
NTNU Untitled
 
16 Waagen, Wenche.
Kulturskolelæreres kunnskapsgrunnlag, illustrert ved instrumentallærerne. The different types of knowledge included in the professional practice of instrumental teachers in the School of arts. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok 2016 (17) s. 227-242
NTNU Untitled
 
17 Waagen, Wenche.
Kulturskolens rolle i et helhetlig opplæringsløp og som ressurs i samfunnsutviklingen. Kulturskoledagene; 2016-02-01 - 2016-02-02
NTNU Untitled
 
18 Waagen, Wenche.
Kulturskolens rolle i samfunnsutviklingen. PANELDEBATT, sammen T.S. Grande, A. Tyvand, A. Huitfeldt, G.Skaar; 2016-02-02 - 2016-02-02
NTNU Untitled
 
19 Waagen, Wenche.
Mangfold og fordypning - implementering av ny nasjonal rammeplan. Fagdag for lærere/ledere i Trondheim kommunale kulturskole; 2016-11-02 - 2016-11-02
NTNU Untitled
 
20 Waagen, Wenche.
Mangfold og Fordypning - læring for framtida. Fagdag for kulturskoleledere/lærere; 2016-02-26 - 2016-02-26
NTNU Untitled
 
21 Waagen, Wenche.
Rammeplan for kulturskolen - mangfold og fordypning. Trondheim: Norsk kulturskoleråd 2016 117 s.
NTNU Untitled
 
2015
22 Waagen, Wenche.
Framtidas rammeplan - Mangfold og fordypning. Fagplankonferanse; 2015-03-05 - 2015-03-05
NTNU Untitled
 
23 Waagen, Wenche.
Grunnprogram-Kjerneprogram-Fordypningsprogram i rammeplanen Mangfold og Fordypning. Foredrag for kulturskolelærere/ledere; 2015-11-13 - 2015-11-13
NTNU Untitled
 
24 Waagen, Wenche.
Kulturskolelærer - en profesjon?. Kulturskoledagene; 2015-11-20 - 2015-11-20
NTNU Untitled
 
25 Waagen, Wenche.
Kulturskolen fram mot år 2030. Paneldebatt, lærere,rektorer, kommuneledere, fagforbund; 2015-03-06 - 2015-03-06
NTNU Untitled
 
26 Waagen, Wenche.
Kulturskolens samfunnsoppdrag som ledelsesutfordring. I: Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling.. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202482459.
NTNU Untitled
 
27 Waagen, Wenche.
Kvalitet i kulturskolen. Norsk Kulturskoleråd, fagsamling; 2015-02-03 - 2015-02-03
NTNU Untitled
 
28 Waagen, Wenche.
Rammeplaner og struktur. Nasjonal fagplankonferanse; 2015-09-03 - 2015-09-03
NTNU Untitled
 
29 Waagen, Wenche.
Sentrale føringer i ny Rammeplan(fagplandelen) Mangfold og fordypning. Kommunesamling-midt-Trøndelag, Kulturskoledagene; 2015-11-27 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
2014
30 Waagen, Wenche.
Framlegg av Rammeplanen Mangfold og fordypning. Forelesning Norsk Kulturskoleråd; 2014-03-25 - 2014-03-25
NTNU Untitled
 
31 Waagen, Wenche.
Kan kulturskolen i større grad beskrive læringsmål?. Konferanseinnlegg, Pedagogdagene; 2014-08-14 - 2014-08-14
NTNU Untitled
 
32 Waagen, Wenche.
Kulturskolen ved et veiskille. Foredrag i Horten kulturskole; 2014-09-05 - 2014-09-05
NTNU Untitled
 
33 Waagen, Wenche.
Læringsutbytte i kulturskolen - forventning eller fyord?. Innlegg ved nasjonal konferanse, NMH; 2014-02-13 - 2014-02-13
NTNU Untitled
 
34 Waagen, Wenche.
Mangfold og fordypning, rammeplanen og samfunnsmandatet. Foredrag; 2014-04-24 - 2014-04-24
NTNU Untitled
 
35 Waagen, Wenche.
Rammeplan for kulturskolene. Skriftlig dokument; 2014-10-18
NTNU Untitled
 
36 Waagen, Wenche.
Rammeplanen og folke-musikk/dansmiljøene. Paneldebatt; 2014-10-30 - 2014-10-30
NTNU Untitled
 
37 Waagen, Wenche.
Vurdering i kulturskolen. Foredrag i Stavanger kulturskole; 2014-08-21 - 2014-08-21
NTNU Untitled
 
2013
38 Waagen, Wenche.
Kunstfaglige læringsprosesser. I: Barn, kunst og kultur. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215020020. s. 175-185
NTNU Untitled
 
2012
39 Waagen, Wenche.
Bteydningen av kunst og kultur i oppvekstmiljøet - sett i lys av samhandlingsreformen. Ledersamling for nord-Trøndelag kommune; 2012-05-24 - 2012-05-24
NTNU Untitled
 
40 Waagen, Wenche.
Det er lettere gjort enn sagt - kunstfaglige opplæringstradisjoner i praksis. Pedagogdagene 2012, ved Norges musikkhøyskole; 2012-08-16 - 2012-08-16
NTNU Untitled
 
41 Waagen, Wenche.
Kulturskolen og lærerrollen. Konferanse for Norsk kulturskoleråd; 2012-02-15 - 2012-02-15
NTNU Untitled
 
42 Waagen, Wenche.
Kulturskolen som lokalt ressurssenter. Festforedrag for Rendalen kulturskole - 25-årsjubileum; 2012-11-10 - 2012-11-10
NTNU Untitled
 
43 Waagen, Wenche.
Kunstfaglige læringsprosesser - en vei til livskompetanse. Musikkopplæring i 100! hundre år med musikkundervisning i Trondheim 2012
NTNU Untitled
 
44 Waagen, Wenche.
Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim. Trondheim: Schrøderforlaget 2012 (ISBN 978-82-998679-6-2) 189 s.
NTNU Untitled
 
45 Waagen, Wenche.
Om identitet, estetiske fag og skapende aktiviteter i skolehverdagen. Åpningsforedrag ved Kulturforbundets landsmøte; 2012-09-25 - 2012-09-25
NTNU Untitled
 
46 Waagen, Wenche.
Ord på veien. Avslutningsforedrag for Norsk Kulturskoleråd-Øst; 2012-02-10
NTNU Untitled
 
47 Waagen, Wenche.
Samhandlingsreformen - om kulturrens betydning for oppvekst, lokalmiljø og samfunn. Foredrag for driftskommiteen i Levanger kommune; 2012-06-13 - 2012-06-13
NTNU Untitled
 
48 Waagen, Wenche.
Styrket samarbeid Skole - Kulturskole?. Foredrag på politikersamling Frøya kommune; 2012-05-03 - 2012-05-03
NTNU Untitled
 
49 Waagen, Wenche.
Å lære er å være. Fagsamling for Nosk Kulturskoleråd, KOM; 2012-03-14 - 2012-03-14
NTNU Untitled
 
50 Waagen, Wenche.
6. januar: Foredrag for Norsk Kulturskoleråd, Biri, Kulturskoledagene: Betydningen av kunstfaglige læringsprosesser for barn og unges livskompetanseForedrag for Bærum kulturskole: Profesjon og bærekraft – kulturskolen i velferdsstaten. Fagdag for lærere og skoleledere; 2012-01-26 - 2012-01-26
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste