Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 711 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Neste >>

2017
1 Denstadli, Jon Martin; Julsrud, Tom Erik; Schiefloe, Per Morten.
El-varebil - økonomi, miljø eller symbolikk?. I: Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2324-4. s. 401-420
NTNU SAMFORSK TØI Untitled
 
2 Denstadli, Jon Martin; Julsrud, Tom Erik; Schiefloe, Per Morten.
På ville veier om elvarebiler. Dagens næringsliv 2017
NTNU TØI Untitled
 
3 Denstadli, Jon Martin; Schiefloe, Per Morten; Julsrud, Tom Erik.
Grønn yrkestransport. Dagens næringsliv 2017
NTNU TØI Untitled
 
4 Rolstadås, Asbjørn; Schiefloe, Per Morten.
Modelling project complexity. International Journal of Managing Projects in Business 2017 ;Volum 10.(2) s. 295-314
NTNU Untitled
 
5 Schiefloe, Per Morten.
Development through relations and networks. R&D Conference; 2017-03-09 - 2017-03-10
NTNU Untitled
 
6 Schiefloe, Per Morten.
Innovasjon og innovasjonsbetingelser. Fagdag; 2017-12-06
NTNU Untitled
 
7 Schiefloe, Per Morten.
Pentagonanalyse: En helhetlig modell for sikkerhet i organisasjoner. I: Sikkerhet og ledelse. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205496774. s. 281-301
NTNU SAMFORSK Untitled
 
8 Schiefloe, Per Morten.
Relasjoner, nettverk og sosial kapital. Psykososialt arbeid med barn og unge. Etterutdanning; 2017-09-05
NTNU Untitled
 
9 Schiefloe, Per Morten.
Samfunnssikkerhet og sosial kapital. Forskerkonferanse «Tillit og samfunnssikkerhet»; 2017-11-21
NTNU Untitled
 
10 Schiefloe, Per Morten.
Sikkerhet og risiko. Fagseminar Politiets trusselvurdering; 2017-06-28
NTNU Untitled
 
11 Schiefloe, Per Morten.
Sikkerhetskultur og sikkerhetsklima. Posten Norge. HMS-konferansen 2017; 2017-09-14
NTNU Untitled
 
12 Schiefloe, Per Morten.
Sikkerhetskultur, sikkerhetsklima og sikre operasjoner. Jubileumsseminar, 25 år.; 2017-09-22
NTNU Untitled
 
13 Schiefloe, Per Morten.
Å utvikle en god organisasjon – flerdimensjonal organisasjonsanalyse. Fagdag; 2017-04-05
NTNU Untitled
 
2016
14 Schiefloe, Per Morten.
Blir utslitt av fusjon. Klassekampen [Avis] 2016-02-06
NTNU Untitled
 
15 Schiefloe, Per Morten.
Developning a centre for innovation. KickOff; 2016-11-28
NTNU Untitled
 
16 Schiefloe, Per Morten.
Endringsevne i organisasjoner. I: Endringskapasitet og lederskap Luftkrigsskolens lederskapsseminar 2013. Trondheim: Luftkrigsskolens skriftserie 2016 ISBN 978-82-690521-0-7. s. 41-54
NTNU Untitled
 
17 Schiefloe, Per Morten.
Nettverk og sosial kapital. Klubbmøte; 2016-01-17
NTNU Untitled
 
18 Schiefloe, Per Morten.
Norge og oljen. I: Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490215. s. 139-167
NTNU Untitled
 
19 Schiefloe, Per Morten.
Relasjoner, nettverk og sosial kapital. Etterutdanningskurs; 2016-09-07
NTNU Untitled
 
20 Schiefloe, Per Morten.
Samfunnssikkerhet: Forutsetninger, samordning og styring. Beredskapsavdelingen; 2016-04-20
NTNU Untitled
 
21 Schiefloe, Per Morten.
"SIVA - idag og fremover". Strategisamling; 2016-02-11
NTNU Untitled
 
22 Schiefloe, Per Morten; Gjøsund, Gudveig; Størkersen, Kristine Vedal.
Svart, hvitt og grått fravær. Adresseavisen 2016 s. 39-39
SAMFORSK Untitled
 
2015
23 Kongsvik, Trond; Almklov, Petter; Haavik, Torgeir K; Haugen, Stein; Vinnem, Jan Erik; Schiefloe, Per Morten.
Decisions and decision support for major accident prevention in the process industries. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 2015 ;Volum 35. s. 85-94
NTNU SAMFORSK Untitled
 
24 Schiefloe, Mona; Schiefloe, Per Morten; Heskestad, Atle William.
Managing Complexity and Resilient Performance in Experiments on the International Space Station. I: Space Safety is No Accident.. Springer 2015 ISBN 978-3-319-15981-2. s. 493-502
NTNU SAMFORSK Untitled
 
25 Schiefloe, Per Morten.
Innovasjon og innovasjonsledelse: Kan kommunene fornye seg?. Rådmannssamling; 2015-10-15
NTNU Untitled
 
26 Schiefloe, Per Morten.
Lede organisasjonsendring?. Ledersamling; 2015-11-05
NTNU Untitled
 
27 Schiefloe, Per Morten.
Ledelse og prosjektarbeid i kunnskapsorganisasjoner. Museumsforbundets lederkonferanse; 2015-04-16
NTNU Untitled
 
28 Schiefloe, Per Morten.
NTNU i SAKSa.. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
29 Schiefloe, Per Morten.
Når alle andre viktige spørsmål skyves til side... Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
30 Schiefloe, Per Morten.
Relasjoner, nettverk og sosial kapital. Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge; 2015-11-06
NTNU Untitled
 
31 Schiefloe, Per Morten.
Sosiale landskap og sosial kapital. Nettverk og nettverksforskning.. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02505-6) 248 s.
NTNU Untitled
 
32 Schiefloe, Per Morten.
Strategiutvikling i forskning.. Ledersamling; 2015-01-15
NTNU Untitled
 
33 Schiefloe, Per Morten.
Utfordringer i fusjonsprosesser. Økonomiseminar; 2015-04-15
NTNU Untitled
 
34 Schiefloe, Per Morten.
Utvikling for samordning og styring – og forskningens bidrag.. FoU-konferanse; 2015-12-01
NTNU Untitled
 
35 Ullern, Eli Fyhn.
Kunnskapsutvikling i oppdrettsnæringen. En casestudie av innovasjonssystemet i oppdrettsnæringen i Trøndelag.. : NTNU 2015 78 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
36 Rolstadås, Asbjørn; Tommelein, Iris D.; Schiefloe, Per Morten; Ballard, Glenn.
Understanding project success through analysis of project management approach. International Journal of Managing Projects in Business 2014 ;Volum 7.(4) s. 638-660
NTNU Untitled
 
37 Schiefloe, Per Morten.
Betingelser og barrierer for innovasjon. Konferanse Sivanett 2014; 2014-05-20
NTNU Untitled
 
38 Schiefloe, Per Morten.
Bossbyen Bergen. Bergensavisen [Avis] 2014-07-03
NTNU Untitled
 
39 Schiefloe, Per Morten.
Den kollektive dumskap!. Innherreds folkeblad Verdalingen [Avis] 2014-04-05
NTNU Untitled
 
40 Schiefloe, Per Morten.
"Excellent research" - strategi og kompetanseutvikling.. Maritime transportsystemer; 2014-12-16
NTNU Untitled
 
41 Schiefloe, Per Morten.
Fem kjennetegn for sikkerhet. EL og IT forbundet [Internett] 2014-01-10
NTNU Untitled
 
42 Schiefloe, Per Morten.
HAR SVAR PÅ ALT GRISERIET - Professor i sosiologi.... Bergensavisen [Avis] 2014-07-01
NTNU Untitled
 
43 Schiefloe, Per Morten.
HMS i 2014 - En organisasjon som jobber profesjonelt med sikkerhet. Møte i Hovedsamarbeidsutvalget; 2014-09-14
NTNU Untitled
 
44 Schiefloe, Per Morten.
HMS og organisatoriske forutsetninger for effektiv og sikker drift. Fagdag; 2014-02-13
NTNU Untitled
 
45 Schiefloe, Per Morten.
HMS: Sikkerhet og security. HMS-kurs for ledere; 2014-05-21
NTNU Untitled
 
46 Schiefloe, Per Morten.
Innovasjon - muligheter og begrensinger. Seminar; 2014-10-07
NTNU Untitled
 
47 Schiefloe, Per Morten.
Innovasjon og organisasjonslæring - forutsetninger og utfordringer. Modifikasjoner, ledersamling; 2014-06-14
NTNU Untitled
 
48 Schiefloe, Per Morten.
Lede endring?. Innomed fagdag; 2014-09-18
NTNU Untitled
 
49 Schiefloe, Per Morten.
Læring og utvikling for sikkertet. KVAM-dagene; 2014-10-17
NTNU Untitled
 
50 Schiefloe, Per Morten.
No size fits all - project characteristics and management approaches. Partnerforum, fagdag; 2014-01-27
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste