Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 83 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Klomsten, Anne Torhild.
Hva kreves for at det skal bli mer plass til livsmestring og psykisk helse i skolen?. Dialogseminar: Livsmestring og sosiale ferdigheter i skolen; 2019-05-06 - 2019-05-06
NTNU Untitled
 
2 Klomsten, Anne Torhild.
Hvor problematisk er det at skjønnhetsbransjen sikter seg inn mot barn?. Melk & Honning [Internett] 2019-04-04
NTNU Untitled
 
3 Klomsten, Anne Torhild.
Hvordan implementere folkehelse og livsmestring i skolen?. Work-shop for lærere, skoleledere og rådgivere i Hedmark fylke; 2019-04-30 - 2019-04-30
NTNU Untitled
 
4 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring i skolen – «Å være på sosiale medier kan være tøft for en ungdom». Demokrati og livsmestring i mediekulturen - mediepedagogikk for fremtiden; 2019-04-03 - 2019-04-03
NTNU Untitled
 
5 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring i skolen: Trondheimsprosjektet.. Stapedkonferansen 2019; 2019-03-19 - 2019-03-20
NTNU Untitled
 
6 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen - en god ide?. Faglig diskusjon om folkehelse og livsmestring i skolen; 2019-03-28 - 2019-03-28
NTNU Untitled
 
7 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen. Resultater fra Trondheimsprosjektet.. Fagdag for Elevtjenesten og PPT; 2019-01-12 - 2019-01-12
NTNU Untitled
 
8 Klomsten, Anne Torhild.
Lære å mestre seg selv!. Den gode lærer - 2019; 2019-03-27 - 2019-03-27
NTNU Untitled
 
9 Klomsten, Anne Torhild.
Mestring på timeplanen. Skolevegringskonferansen - Trondheim; 2019-05-09 - 2019-05-10
NTNU Untitled
 
10 Klomsten, Anne Torhild.
Ny læreplan i skolen uten psykisk helse? Dette kan du ikke leve med, Sanner. Kronikken er signert av: Arne Holte, professor, Psykologisk institutt, UiO, Tidl. ass. dir. i Folkehelseinstituttet Hilde Aarflot, rådgiver, Nordseter skole Nina Grindheim, fagkoordinator, Voksne for Barn Espen Hansen, leder, Skoleprogrammet Veiledning og Informasjon om Psykisk helse.. Aftenposten 2019
NTNU Untitled
 
11 Klomsten, Anne Torhild.
Psykisk helse på timeplanen - er det klokt for gutter?. Sinte, unge gutter; 2019-03-12 - 2019-03-12
NTNU Untitled
 
12 Klomsten, Anne Torhild.
Å utforske et profesjonsfaglig fellesskap gjennom aktiv lytting. Nettverkssamling om fagfornyelsen; 2019-04-09 - 2019-04-10
NTNU Untitled
 
13 Klomsten, Anne Torhild; Nygaard, Egil.
Exploring Education in Mental Health (EMH): A new approach for teaching mental health literacy among secondary school students in Norway.. ECER 2019 Education in an era of risk; 2019-09-03 - 2019-09-06
NTNU UiO Untitled
 
14 Klomsten, Anne Torhild; Stenseng, Frode.
Behovet for å lære om egne følelser. Bedre Skole 2019 ;Volum 1.(31) s. 55-61
NTNU Untitled
 
15 Klomsten, Anne Torhild; Uthus, Marit.
Folkehelse og livsmestring i skolen. Læreren er nøkkelen.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2019 ;Volum 56.(8)
NTNU Untitled
 
16 Klomsten, Anne Torhild; Uthus, Marit.
Læreren er nøkkelen: Når psykisk helse blir en del av skolens grunnopplæring er det en gruppe vi ikke kommer utenom: lærerstanden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2019 ;Volum 56.(08) s. 593-595
NTNU Untitled
 
17 Uthus, Marit; Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen – en god ide?. Frokostseminar; 2019-02-05 - 2019-02-05
NTNU Untitled
 
2018
18 Klomsten, Anne Torhild.
Elever mener det er viktig å snakke om psykisk helse på skolen. Adresseavisen [Internett] 2018-12-26
NTNU Untitled
 
19 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen. Rådgiversamling 2018; 2018-12-05 - 2018-12-05
NTNU Untitled
 
20 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen - forskningsresultater fra Trondheim. Bystyregruppemøte i Trondheim Arbeiderparti; 2018-05-28 - 2018-05-28
NTNU Untitled
 
21 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen. Ferske funn fra Trondheimsprosjektet.. Livsmestring i skolen. Dialogseminar for skoleansatte; 2018-11-24 - 2018-11-24
NTNU Untitled
 
22 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen: Trondheimsprosjektet.. Ung i Vestfold (kunsten å mestre livet) 2018; 2018-11-15 - 2018-11-15
NTNU Untitled
 
23 Klomsten, Anne Torhild.
Lærerens rolle og psykisk helse. Lærerstudenter 4. år skoleovertakelse; 2018-03-06 - 2018-03-06
NTNU Untitled
 
24 Klomsten, Anne Torhild.
Mediebruk, kropp og livsmestring i skolen. I: Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245020731. s. 283-301
NTNU Untitled
 
25 Klomsten, Anne Torhild.
Mediebruk, kropp og livsmestring i skolen. #IPL2018: Nye læringshorisonter - digital og hybrid pedagogikk; 2018-05-31 - 2018-05-31
NTNU Untitled
 
26 Klomsten, Anne Torhild.
Ny rapport: Dette skolefaget kan hjelpe elever å takle stress. NRK.no - Trøndelag [Internett] 2018-11-26
NTNU Untitled
 
27 Klomsten, Anne Torhild.
Treningsprofil: -Unge ber om råd til å trene vekk fett fra kneet. NRK Nyheter nett [Avis] 2018-07-04
NTNU Untitled
 
28 Klomsten, Anne Torhild.
Trondheimsprosjektet: Livsmestring på timeplanen!. Temamøte om "Livsmestring i skolen"; 2018-09-08 - 2018-09-08
NTNU Untitled
 
29 Klomsten, Anne Torhild.
Trondheimsprosjektet (Livsmestring på timeplanen). NRK p1 Norgesglasset [Radio] 2018-10-24
NTNU Untitled
 
30 Klomsten, Anne Torhild.
Trondheimsprosjektet (Livsmestring på timeplanen).. NRK Trøndelag distriktsnyheter kl 15.00 [Radio] 2018-10-24
NTNU Untitled
 
31 Klomsten, Anne Torhild.
Trondheimsprosjektet 2017/2018 - Livsmestring på timeplanen!. NRK Trøndelag distriktsnyheter nett [TV] 2018-11-20
NTNU Untitled
 
32 Klomsten, Anne Torhild.
Wellbeing in Norwegian schools - wellbeing as a subject in curriculum. Wellbeing policy and framework for practice 2018 - 2023; 2018-10-08 - 2018-10-08
NTNU Untitled
 
2017
33 Klomsten, Anne Torhild.
Kjønnsdelt svømming. NRK Radio Nyheter Distriktsprogram - Nordland/Nordland i dag [Radio] 2017-06-15
NTNU Untitled
 
34 Klomsten, Anne Torhild.
Kjønnsdelt svømming i Nordland. NRK Radio "Her og nå" Hovedsending riks [Radio] 2017-06-15
NTNU Untitled
 
35 Klomsten, Anne Torhild.
Kjønnsdelt undervisning er lovlig. NRK.no Nordland https://www.nrk.no/nordland/_-kjonnsdelt-und [Internett] 2017-06-15
NTNU Untitled
 
36 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring: Hva sier forskningen? Hvordan jobbe med livsmestring i en skolehverdag?. Rådgiverdagene Romerike 2017; 2017-10-26 - 2017-10-26
NTNU Untitled
 
37 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen!. Ungdomskonferansen 2017; 2017-10-17 - 2017-10-17
NTNU Untitled
 
38 Klomsten, Anne Torhild.
Prestasjonspress i skolen. Hva kan gjøres?. Prestasjonspress i skolen - hvem har ansvaret og hva gjør vi med problemet; 2017-04-05 - 2017-04-05
NTNU Untitled
 
39 Klomsten, Anne Torhild.
Psykisk helse som eget fag i skolen. I: Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv.. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-49389-6. s. 255-285
NTNU Untitled
 
40 Klomsten, Anne Torhild.
Psykisk helse som skolefag https://radio.nrk.no/serie/her-og-naa-hovedsending. NRK Radio "Her og nå" Hovedsending riks [Radio] 2017-06-23
NTNU Untitled
 
41 Klomsten, Anne Torhild.
Tester psykisk helse som https://www.nrk.no/trondelag/tester-psykisk-helse-som-skolefag-1.13575185 skolefag. Nrk.no Trøndelag (https://www.nrk.no/trondelag/tester-psykis [Internett] 2017-06-23
NTNU Untitled
 
42 Klomsten, Anne Torhild.
Ungdomsskole får psykisk helse som fag https://www.napha.no/napha2015/. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA [Internett] 2017-06-27
NTNU Untitled
 
43 Klomsten, Anne Torhild.
Å være bra nok. Adventslønsj for elever på 8. trinn ved Spongdal ungdomsskole; 2017-12-05 - 2017-12-05
NTNU Untitled
 
2016
44 Borchgrevink Lund, Astrid; Klomsten, Anne Torhild.
Mestring på timeplanen. Erfaringskompetanse.no [Internett] 2016-02-24
NTNU Untitled
 
45 Klomsten, Anne Torhild.
Begrunnelser for å praktisere kjønnsdelt kroppsøving i norsk skole. FoU i praksis 2016 ;Volum 10.(1) s. 63-84
NTNU Untitled
 
46 Klomsten, Anne Torhild.
Er jeg bra nok? - Et foredrag om psykisk helse. Nettverkssamling for skoler sertifisert med Grønt Flagg; 2016-11-10 - 2016-11-10
NTNU Untitled
 
47 Klomsten, Anne Torhild.
Er jeg bra nok? Om ungdoms psykiske helse. Foredrag på 10 ungdomsskoler i Trondheim; 2016-11-16 - 2016-11-29
NTNU Untitled
 
48 Klomsten, Anne Torhild.
Forsker støtter kjønnsdelt undervisning. Adresseavisen.no [Avis] 2016-01-21
NTNU Untitled
 
49 Klomsten, Anne Torhild.
Psykisk helse som eget fag i skolen!. Universitetsavisa.no [Avis] 2016-01-21
NTNU Untitled
 
50 Kvam, Merethe; Klomsten, Anne Torhild.
Hvordan motivere tenåringen. Hvordan kan du motivere tenåringen - enten det er til å gjøre lekser, husarbeid eller gjennomføre andre oppgaver de synes er vanskelige?. Norsk helseinformatikk NHI.no [Internett] 2016-10-19
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste