Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 88 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Klomsten, Anne Torhild.
Noe å tenke på. Kamille [Tidsskrift] 2020-01-03
NTNU Untitled
 
2019
2 Klomsten, Anne Torhild.
Fagfornyelsen: Folkehelse og livsmestring. Planleggingsdag for ansatte i skolen FAGFORNYELSEN; 2019-11-29 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
3 Klomsten, Anne Torhild.
Hva kreves for at det skal bli mer plass til livsmestring og psykisk helse i skolen?. Dialogseminar: Livsmestring og sosiale ferdigheter i skolen; 2019-05-06 - 2019-05-06
NTNU Untitled
 
4 Klomsten, Anne Torhild.
Hvor problematisk er det at skjønnhetsbransjen sikter seg inn mot barn?. Melk & Honning [Internett] 2019-04-04
NTNU Untitled
 
5 Klomsten, Anne Torhild.
Hvordan implementere folkehelse og livsmestring i skolen?. Work-shop for lærere, skoleledere og rådgivere i Hedmark fylke; 2019-04-30 - 2019-04-30
NTNU Untitled
 
6 Klomsten, Anne Torhild.
Kupp mot kropsspress. Under dusken Studentavisa i Trondheim, 10, 105, 30-36 [Tidsskrift] 2019-10-15
NTNU Untitled
 
7 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring i skolen – «Å være på sosiale medier kan være tøft for en ungdom». Demokrati og livsmestring i mediekulturen - mediepedagogikk for fremtiden; 2019-04-03 - 2019-04-03
NTNU Untitled
 
8 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring i skolen: Trondheimsprosjektet.. Stapedkonferansen 2019; 2019-03-19 - 2019-03-20
NTNU Untitled
 
9 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen.. Dialogkonferanse. Fosennettverket; 2019-09-26 - 2019-09-27
NTNU Untitled
 
10 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen - en god ide?. Faglig diskusjon om folkehelse og livsmestring i skolen; 2019-03-28 - 2019-03-28
NTNU Untitled
 
11 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen: Hvordan jobbe med Folkehelse og livsmestring i skolen?. Rådgiversamling Opland fylkeskommune; 2019-10-15 - 2019-10-16
NTNU Untitled
 
12 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen. Resultater fra Trondheimsprosjektet.. Fagdag for Elevtjenesten og PPT; 2019-01-12 - 2019-01-12
NTNU Untitled
 
13 Klomsten, Anne Torhild.
Lære å mestre seg selv!. Den gode lærer - 2019; 2019-03-27 - 2019-03-27
NTNU Untitled
 
14 Klomsten, Anne Torhild.
Mestring på timeplanen. Skolevegringskonferansen - Trondheim; 2019-05-09 - 2019-05-10
NTNU Untitled
 
15 Klomsten, Anne Torhild.
Ny læreplan i skolen uten psykisk helse? Dette kan du ikke leve med, Sanner. Kronikken er signert av: Arne Holte, professor, Psykologisk institutt, UiO, Tidl. ass. dir. i Folkehelseinstituttet Hilde Aarflot, rådgiver, Nordseter skole Nina Grindheim, fagkoordinator, Voksne for Barn Espen Hansen, leder, Skoleprogrammet Veiledning og Informasjon om Psykisk helse.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
NTNU Untitled
 
16 Klomsten, Anne Torhild.
Psykisk helse på timeplanen - er det klokt for gutter?. Sinte, unge gutter; 2019-03-12 - 2019-03-12
NTNU Untitled
 
17 Klomsten, Anne Torhild.
Å lære å mestre seg selv. En välmenande skole - Gämensame väger; 2019-10-08 - 2019-10-09
NTNU Untitled
 
18 Klomsten, Anne Torhild.
Å utforske et profesjonsfaglig fellesskap gjennom aktiv lytting. Nettverkssamling om fagfornyelsen; 2019-04-09 - 2019-04-10
NTNU Untitled
 
19 Klomsten, Anne Torhild; Nygaard, Egil.
Exploring Education in Mental Health (EMH): A new approach for teaching mental health literacy among secondary school students in Norway.. ECER 2019 Education in an era of risk; 2019-09-03 - 2019-09-06
NTNU UiO Untitled
 
20 Klomsten, Anne Torhild; Stenseng, Frode.
Behovet for å lære om egne følelser. Bedre Skole 2019 ;Volum 1.(31) s. 55-61
NTNU Untitled
 
21 Klomsten, Anne Torhild; Uthus, Marit.
Læreren er nøkkelen: Når psykisk helse blir en del av skolens grunnopplæring er det en gruppe vi ikke kommer utenom: lærerstanden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2019 ;Volum 56.(08) s. 593-595
NTNU Untitled
 
22 Uthus, Marit; Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen – en god ide?. Frokostseminar; 2019-02-05 - 2019-02-05
NTNU Untitled
 
2018
23 Klomsten, Anne Torhild.
Elever mener det er viktig å snakke om psykisk helse på skolen. Adresseavisen [Internett] 2018-12-26
NTNU Untitled
 
24 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen. Rådgiversamling 2018; 2018-12-05 - 2018-12-05
NTNU Untitled
 
25 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen - forskningsresultater fra Trondheim. Bystyregruppemøte i Trondheim Arbeiderparti; 2018-05-28 - 2018-05-28
NTNU Untitled
 
26 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen. Ferske funn fra Trondheimsprosjektet.. Livsmestring i skolen. Dialogseminar for skoleansatte; 2018-11-24 - 2018-11-24
NTNU Untitled
 
27 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen: Trondheimsprosjektet.. Ung i Vestfold (kunsten å mestre livet) 2018; 2018-11-15 - 2018-11-15
NTNU Untitled
 
28 Klomsten, Anne Torhild.
Lærerens rolle og psykisk helse. Lærerstudenter 4. år skoleovertakelse; 2018-03-06 - 2018-03-06
NTNU Untitled
 
29 Klomsten, Anne Torhild.
Mediebruk, kropp og livsmestring i skolen. I: Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245020731. s. 283-301
NTNU Untitled
 
30 Klomsten, Anne Torhild.
Mediebruk, kropp og livsmestring i skolen. #IPL2018: Nye læringshorisonter - digital og hybrid pedagogikk; 2018-05-31 - 2018-05-31
NTNU Untitled
 
31 Klomsten, Anne Torhild.
Ny rapport: Dette skolefaget kan hjelpe elever å takle stress. NRK.no - Trøndelag [Internett] 2018-11-26
NTNU Untitled
 
32 Klomsten, Anne Torhild.
Treningsprofil: -Unge ber om råd til å trene vekk fett fra kneet. NRK Nyheter nett [Avis] 2018-07-04
NTNU Untitled
 
33 Klomsten, Anne Torhild.
Trondheimsprosjektet: Livsmestring på timeplanen!. Temamøte om "Livsmestring i skolen"; 2018-09-08 - 2018-09-08
NTNU Untitled
 
34 Klomsten, Anne Torhild.
Trondheimsprosjektet (Livsmestring på timeplanen). NRK p1 Norgesglasset [Radio] 2018-10-24
NTNU Untitled
 
35 Klomsten, Anne Torhild.
Trondheimsprosjektet (Livsmestring på timeplanen).. NRK Trøndelag distriktsnyheter kl 15.00 [Radio] 2018-10-24
NTNU Untitled
 
36 Klomsten, Anne Torhild.
Trondheimsprosjektet 2017/2018 - Livsmestring på timeplanen!. NRK Trøndelag distriktsnyheter nett [TV] 2018-11-20
NTNU Untitled
 
37 Klomsten, Anne Torhild.
Wellbeing in Norwegian schools - wellbeing as a subject in curriculum. Wellbeing policy and framework for practice 2018 - 2023; 2018-10-08 - 2018-10-08
NTNU Untitled
 
2017
38 Klomsten, Anne Torhild.
Kjønnsdelt svømming. NRK Radio Nyheter Distriktsprogram - Nordland/Nordland i dag [Radio] 2017-06-15
NTNU Untitled
 
39 Klomsten, Anne Torhild.
Kjønnsdelt svømming i Nordland. NRK Radio "Her og nå" Hovedsending riks [Radio] 2017-06-15
NTNU Untitled
 
40 Klomsten, Anne Torhild.
Kjønnsdelt undervisning er lovlig. NRK.no Nordland https://www.nrk.no/nordland/_-kjonnsdelt-und [Internett] 2017-06-15
NTNU Untitled
 
41 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring: Hva sier forskningen? Hvordan jobbe med livsmestring i en skolehverdag?. Rådgiverdagene Romerike 2017; 2017-10-26 - 2017-10-26
NTNU Untitled
 
42 Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen!. Ungdomskonferansen 2017; 2017-10-17 - 2017-10-17
NTNU Untitled
 
43 Klomsten, Anne Torhild.
Prestasjonspress i skolen. Hva kan gjøres?. Prestasjonspress i skolen - hvem har ansvaret og hva gjør vi med problemet; 2017-04-05 - 2017-04-05
NTNU Untitled
 
44 Klomsten, Anne Torhild.
Psykisk helse som eget fag i skolen. I: Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv.. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-49389-6. s. 255-285
NTNU Untitled
 
45 Klomsten, Anne Torhild.
Psykisk helse som skolefag https://radio.nrk.no/serie/her-og-naa-hovedsending. NRK Radio "Her og nå" Hovedsending riks [Radio] 2017-06-23
NTNU Untitled
 
46 Klomsten, Anne Torhild.
Tester psykisk helse som https://www.nrk.no/trondelag/tester-psykisk-helse-som-skolefag-1.13575185 skolefag. Nrk.no Trøndelag (https://www.nrk.no/trondelag/tester-psykis [Internett] 2017-06-23
NTNU Untitled
 
47 Klomsten, Anne Torhild.
Ungdomsskole får psykisk helse som fag https://www.napha.no/napha2015/. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA [Internett] 2017-06-27
NTNU Untitled
 
48 Klomsten, Anne Torhild.
Å være bra nok. Adventslønsj for elever på 8. trinn ved Spongdal ungdomsskole; 2017-12-05 - 2017-12-05
NTNU Untitled
 
2016
49 Borchgrevink Lund, Astrid; Klomsten, Anne Torhild.
Mestring på timeplanen. Erfaringskompetanse.no [Internett] 2016-02-24
NTNU Untitled
 
50 Klomsten, Anne Torhild.
Begrunnelser for å praktisere kjønnsdelt kroppsøving i norsk skole. FoU i praksis 2016 ;Volum 10.(1) s. 63-84
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste