Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 392 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2020
1 Bremvåg, Annika; Gustavsen, Arild; Hestnes, Anne Grete.
ZEN Annual Report 2019. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1651-3) 60 s.
NTNU Untitled
 
2 Bremvåg, Annika; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild.
Annual report 2019. SINTEF akademisk forlag 2020 60 s. ZEN Report(21)
NTNU Untitled
 
3 Gustavsen, Arild.
Zero Emission Buildings. Kjemikaliedagene 2020; 2020-01-22 - 2020-01-23
NTNU Untitled
 
4 Gustavsen, Arild; Satola, Daniel.
Zero emission building and neighbourhood concepts. Sustainable Societies; 2020-02-04 - 2020-02-04
NTNU Untitled
 
5 Kristiansen, A. B.; Satola, Daniel; Lee, Kate; Zhao, B.; Ma, Tao; Wang, Ruzhu; Gustavsen, Arild; Novakovic, Vojislav.
Feasibility study of an off-grid container unit for industrial construction. Sustainable cities and society 2020 ;Volum 61.
NTNU Untitled
 
6 Nuijten, Annemarie; Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud.
Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020. Trondheim: NTNU 2020 20 s.
ENERGISINT NTNU SINTEF UiO Untitled
 
7 Wang, Nan; Satola, Daniel; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Liu, Conghong; Gustavsen, Arild.
Reduction Strategies for Greenhouse Gas Emissions from High-Speed Railway Station Buildings in a Cold Climate Zone of China. Sustainability 2020
NTNU Untitled
 
2019
8 Andresen, Inger; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Gustavsen, Arild.
The Norwegian ZEB definition and lessons learnt from nine pilot zero emission building projects. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2019 ;Volum 352.(1)
NTNU SINTEF Untitled
 
9 Brozovsky, Johannes; Corio, Sara; Gaitani, Niki; Gustavsen, Arild.
Microclimate analysis of a university campus in Norway. 1st Nordic Conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings; 2019-11-06 - 2019-11-07
NTNU Untitled
 
10 Brozovsky, Johannes; Corio, Sara; Gaitani, Niki; Gustavsen, Arild.
Microclimate analysis of a university campus in Norway. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2019 ;Volum 352.
NTNU Untitled
 
11 Brozovsky, Johannes; Gaitani, Niki; Gustavsen, Arild.
Characterisation of Heat Losses in Zero Emission Buildings (ZEB) in Cold Climate. I: Proceedings of Building Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA, Roma, September 02-04. International Building Performance Simulation Association (IBPSA) 2019 ISBN 978-1-7750520-1-2. s. -
NTNU Untitled
 
12 Brozovsky, Johannes; Gaitani, Niki; Gustavsen, Arild.
Characterisation of Heat Losses in Zero Emission Buildings (ZEB) in Cold Climate. Building Simulation 2019 Rome; 2019-09-02 - 2019-09-04
NTNU Untitled
 
13 Gustavsen, Arild.
Dette minimalistiske fremtidshuset er selvforsynt med «alt». Teknisk Ukeblad [Internett] 2019-05-22
NTNU Untitled
 
14 Gustavsen, Arild.
Ikke nullutslippsbydel. Østlendingen [Avis] 2019-12-03
NTNU Untitled
 
15 Gustavsen, Arild.
På vei mot nullutslippsbygg. FDVKONGRESSEN 2019; 2019-04-08 - 2019-04-08
NTNU Untitled
 
16 Gustavsen, Arild.
Smart city researchers from DTU and NTNU stick together to increase the search for more EU projects. Centre for IT-Intelligent Energy Systems in cities [Internett] 2019-06-11
NTNU Untitled
 
17 Gustavsen, Arild.
Smart city-forskere fra DTU og NTNU øger sammen jagten på flere EU-projekter. CITIES Innovation Center [Internett] 2019-06-12
NTNU Untitled
 
18 Gustavsen, Arild.
Vil utvikle Norges første moderne nullutslippsgård. Byggeindustrien [Internett] 2019-09-25
NTNU Untitled
 
19 Gustavsen, Arild.
Ydalir blir ikke nullutslippsbydel på grunn av transport: – Prosjektet er på ingen måte mislykket. Østlendingen [Avis] 2019-11-29
NTNU Untitled
 
20 Gustavsen, Arild; Jacobsen, Terje; Andresen, Inger.
Klimanøytrale bygg og nabolag. I: Det Nye Digitale Norge. : John Grieg Forlag 2019 ISBN 978-82-533-0374-1. s. 73-80
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Gustavsen, Arild; Thomsen, Judith.
Denne gården vil bli den første i Norge uten utslipp av klimagasser. Teknisk Ukeblad [Fagblad] 2019-09-24
SINTEF NTNU Untitled
 
22 Gustavsen, Arild; Thomsen, Judith.
Mære kan bli Norges første nullutslippsgård. Nationen [Avis] 2019-09-25
SINTEF NTNU Untitled
 
23 Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
Bygger nullutslippslab. Norsk VVS nr. 9 [Fagblad] 2019-10-31
NTNU SINTEF Untitled
 
24 Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
Nullutslippslab i massivtre. Treindustrien nr. 5 [Fagblad] 2019-10-31
NTNU SINTEF Untitled
 
25 Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
Nå kommer nullutslippslaboratoriet. NemiTek [Internett] 2019-09-15
SINTEF NTNU Untitled
 
26 Nitter, Kathrine; Thomsen, Judith; Gustavsen, Arild.
Vil utvikle Norges første moderne nullutslippsgård. Pressemelding.
NTNU SINTEF Untitled
 
27 Remøe, Katinka Sætersdal; Gustavsen, Arild.
ZEB-laboratoriet skal gjøre kontorbygg til nullutslippsbygg.
NTNU Untitled
 
28 Remøe, Katinka Sætersdal; Gustavsen, Arild.
ZEB-laboratoriet skal gjøre kontorbygg til nullutslippsbygg. (Gemini Kortnytt). Gemini.no [Internett] 2019-09-02
NTNU Untitled
 
29 Sandberg, Nina Holck; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild.
Energieffektive bygg er avgjørende i det grønne skiftet. www.forskning.no 2019
NTNU Untitled
 
30 Sandberg, Nina Holck; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild.
Energieffektive bygg er avgjørende i det grønne skiftet. Byggmesteren 2019
NTNU Untitled
 
31 Sandberg, Nina Holck; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild.
Energismarte bygg frigjør mye strøm til biler. Dagens næringsliv 2019
NTNU Untitled
 
32 Sandberg, Nina Holck; Næss, Jan Sandstad; Gustavsen, Arild; Andresen, Inger; Brattebø, Helge.
Energianalyse for bygningsmassen i Oslo. Scenarioanalyse av energibruk og klimagassutslipp 2009–2040. Oslo: SINTEF Akademisk Forlag; NTNU; SINTEF 2019 (ISBN 978-82-536-1619-3) 34 s. ZEN Report(14)
NTNU Untitled
 
33 Sandberg, Nina Holck; Næss, Jan Sandstad; Gustavsen, Arild; Andresen, Inger; Brattebø, Helge.
Estimating the aggregated energy savings from large-scale introduction of zero emission buildings the Norwegian building stock. 1st Nordic Conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings; 2019-11-06 - 2019-11-07
NTNU Untitled
 
34 Sandberg, Nina Holck; Næss, Jan Sandstad; Gustavsen, Arild; Andresen, Inger; Brattebø, Helge.
Scenario modelling of long-term development in energy use in building stocks. Enerconf; 2019-06-19 - 2019-06-19
NTNU Untitled
 
35 Satola, Daniel; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Gustavsen, Arild.
Towards zero emission residential buildings in a humid subtropical climate. Analysis greenhouse gases emissions in referential locations according to obligatory energy codes and using generic LCA material data base.. International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning; 2019-07-12 - 2019-07-15
NTNU Untitled
 
36 Satola, Daniel; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Gustavsen, Arild.
Towards Zero Emission Residential Buildings (ZEBs) in a Humid Subtropical Climate. Analysis Emissions from Energy Use and Embodied Emissions from Materials in Referential Locations According to Obligatory Residential Energy Codes and Using Generic LCA Data Sources. Proceedings of the 11th International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning (ISHVAC 2019) 2019
NTNU Untitled
 
37 Satola, Daniel; Kristiansen, Audun Bull; Dziedzic, Jakub Wladyslaw; Gustavsen, Arild.
Assessing the annual power reliability of a residential building in relation to its ventilation system type: The case study of the off-grid container house in Shanghai.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2019 ;Volum 609.(7) s. 1-8
NTNU Untitled
 
38 Satola, Daniel; Kristiansen, Audun Bull; Gustavsen, Arild; Dziedzic, Jakub Wladyslaw.
Assessing the annual power reliability of a residential building in relation to its ventilation system type: The case study of the off-grid container house in Shanghai.. International Conference on Indoor air quality, ventilation and energy conversation in buildings; 2019-09-05 - 2019-09-07
NTNU Untitled
 
39 Time, Berit; Nocente, Alessandro; Mathisen, Hans Martin; Førland-Larsen, Arne; Myhr, Anders Ramberg; Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
Research possibilities in the Norwegian ZEB Laboratory. REHVA European HVAC Journal 2019 ;Volum 56.(6)
SINTEF NTNU Untitled
 
40 Time, Berit; Nocente, Alessandro; Mathisen, Hans Martin; Førland-Larsen, Arne; Myhr, Anders Ramberg; Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
ZEB Laboratory - Research Possibilities. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1633-9) 16 s. SINTEF Notat(33)
NTNU SINTEF Untitled
 
41 Tomasgard, Asgeir; Gustavsen, Arild.
Kutter utslipp, sparer nettleie. Dagens næringsliv 2019 s. 29-29
NTNU Untitled
 
42 Tomasgard, Asgeir; Gustavsen, Arild.
Reduserer utslipp og stabiliserer nettleien. Dagens næringsliv 2019
NTNU Untitled
 
43 Undseth, Randi; Gustavsen, Arild; Tonjer, Anna-Thekla; Lange, Odd-Erling.
Ydalir blir ikke nullutslippsbydel på grunn av transport: – Prosjektet er på ingen måte mislykket. Østlendingen [Avis] 2019-11-29
NTNU Untitled
 
44 Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Andresen, Inger; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild.
A Norwegian zero emission neighbourhood (ZEN) definition and a ZEN key performance indicator (KPI) tool. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2019 ;Volum 352.(1) s. 1-8
NTNU SINTEF Untitled
 
45 Woods, Ruth; Remøe, Katinka Sætersdal; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild.
Annual report 2018. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1622-3) 56 s. ZEN Report(15)
NTNU SINTEF Untitled
 
46 Zeiner, Håvard; Gustavsen, Arild; Thomsen, Judith.
Denne gården vil bli den første i Norge uten utslipp av klimagasser. Teknisk Ukeblad [Internett] 2019-09-24
SINTEF NTNU Untitled
 
47 Zeiner, Håvard; Gustavsen, Arild; Thomsen, Judith.
Mære kan bli Norges første nullutslippsgård. Nationen [Avis] 2019-09-25
SINTEF NTNU Untitled
 
2018
48 Baer, Daniela; Gustavsen, Arild; Andresen, Inger.
Cool Planning For Zero Emission Neighbourhoods - The Norwegian Way. I: Climate Change Planning. The Netherlands: ISOCARP 2018 ISBN 9789490354534. s. 218-235
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Gustavsen, Arild.
NTNU arrangerer første konferanse om nullutslippsområder. Byggeindustrien [Internett] 2018-02-09
NTNU Untitled
 
50 Gustavsen, Arild.
Nullutslippsområder i smarte byer. DiBKs nettverksmøte - energi og miljø; 2018-02-13 - 2018-02-13
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste