Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 239 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2018
1 Sandvik, Pål Thonstad.
Fra surmelk til industrinasjon. Finansavisen [Avis] 2018-02-08
NTNU Untitled
 
2 Sandvik, Pål Thonstad.
Kvinnenes inntog i markedsøkonomien. Seminar til ære for Ida Bull; 2018-04-26
NTNU Untitled
 
3 Sandvik, Pål Thonstad.
Kvinnenes inntog i markedsøkonomien; det lange 1800-tallet. NØHF-seminar; 2018-05-03
NTNU Untitled
 
4 Sandvik, Pål Thonstad.
Nasjonens velstand, Norges økonomiske historie 1800-1940. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2203-2) 278 s.
NTNU Untitled
 
5 Sandvik, Pål Thonstad.
Nasjonens velstand, presentasjon av boken. Hvordan ble Norge et rikt land?; 2018-02-28 - 2018-02-28
NTNU Untitled
 
6 Sandvik, Pål Thonstad.
Naturressurser og samfunnsutvikling, historiske perspektiver. Senterpartiets ordførerkonferanse, Gloppen; 2018-06-28 - 2018-06-29
NTNU Untitled
 
7 Sandvik, Pål Thonstad.
State regulation of natural resources, an historical overview. Symposium on the history of extractive industries and African development; 2018-02-02 - 2018-02-03
NTNU Untitled
 
2017
8 Sande, Jo Sverre.
Tjenestefolk i Rindal, Surnadal og Meldal i 1801 og 1865. : NTNU 2017 75 s.
NTNU Untitled
 
9 Sandvik, Pål Thonstad.
Historisk kommunestruktur og kommunesammenslåinger. P1 Her og nå [Radio] 2017-02-22
NTNU Untitled
 
10 Sandvik, Pål Thonstad.
Marked og moral, Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870. Det nordiske historikermøde; 2017-08-15 - 2017-08-18
NTNU Untitled
 
11 Sandvik, Pål Thonstad.
Marked og moral. Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870. Norske historiedager; 2017-06-23 - 2017-06-25
NTNU Untitled
 
12 Sandvik, Pål Thonstad.
Noen idehistoriske perspektiver på økonomifaget. Rethinking Economics; 2017-04-27
NTNU Untitled
 
13 Sandvik, Pål Thonstad.
Political Regulation of Natural Resources: Introduction. Opening Conference Fate of Nations: Natural Resources and Historical Development; 2017-03-03 - 2017-03-04
NTNU Untitled
 
14 Sandvik, Pål Thonstad.
Standard Oil goes to Scandinavia, oppbygging av markedsmakt og politiske reaksjoner 1888-1930. Det nordiske historikermøde; 2017-08-15 - 2017-08-18
NTNU Untitled
 
15 Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen.
"A noble and gentlemanlike way of negotiating", Standard Oil i Skandinavia 1890-1940. Norske historiedager; 2017-06-23 - 2017-06-25
NTNU UiO Untitled
 
16 Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen; Sanders, Andreas Dugstad.
Natural Resource Regulations and the Global Economy, 1870-2015: An Overview. Workshop Fate of Nations; 2017-06-07
NTNU UiO Untitled
 
17 Storli, Espen; Sandvik, Pål Thonstad.
Economic nationalism in liberal democracies: the case of Norway, 1880-1940. The "Nationality" of the Company: Historical Approaches to a Possible Paradox; 2017-11-17 - 2017-11-18
NTNU Untitled
 
18 Storli, Espen; Sandvik, Pål Thonstad.
Standard Oil in Scandinavia, 1890-1919. 21st European Business History Conference; 2017-08-24 - 2017-08-26
NTNU Untitled
 
2016
19 Dugstad, Andreas R. Sanders; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen.
Dealing with globalization: The Nordic countries and inward FDI, 1900-1939. Business History 2016 ;Volum 58.(8) s. 1210-1235
NTNU Untitled
 
20 Sandvik, Pål Thonstad.
Big business and small states, Unilever and Norway in the interwar era. Forelesning; 2016-04-06
NTNU Untitled
 
21 Sandvik, Pål Thonstad.
Getting to Scandinavia: Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870. I: Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagen i 2015 og 2016. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-858-6.
NTNU Untitled
 
22 Sandvik, Pål Thonstad.
Industrihistorisk vandring i Trondheim. HIFO-arrangement; 2016-05-27 - 2016-05-27
NTNU Untitled
 
23 Sandvik, Pål Thonstad.
Innledning ved bokbad: Bergverk i Norge, kulturminner og historie. Bergverksseminaret 2016; 2016-09-22
NTNU Untitled
 
24 Sandvik, Pål Thonstad.
Noen enkle råd ved søknadskriving til NFR. Seminar; 2016-04-05
NTNU Untitled
 
25 Sandvik, Pål Thonstad.
Nordens historie mellom Napoleon og Hitler. Forelesning; 2016-03-01
NTNU Untitled
 
26 ; Korsjøen, Ole Kristian.
Rørosloven av 1818. : NTNU 2016
NTNU Untitled
 
27 ; Raastad, Anders.
Utvandring, eiendomspriser og lønnsutvikling i Vågå 1867-1900. : NTNU 2016
NTNU Untitled
 
28 Sandvik, Pål Thonstad; Scherner, Jonas.
Why Did Germany Not Fully Exploit the Norwegian Nickel Industry, 1940–45?. I: Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe: Norway in Context. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-53422-4. s. 273-298
NTNU Untitled
 
2015
29 Sandvik, Pål Thonstad.
Bergverkene i norsk industrialisering, introduksjon og problemstillinger. Bergverksseminaret 2015; 2015-09-23
NTNU Untitled
 
30 Sandvik, Pål Thonstad.
Christine Myrvang: Troskap og Flid, Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945. Historisk Tidsskrift 2015 (1) s. 137-142
NTNU Untitled
 
31 Sandvik, Pål Thonstad.
Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870, en komparasjon. Ekonomisk-historiska mötet 2015; 2015-10-09 - 2015-10-10
NTNU Untitled
 
32 Sandvik, Pål Thonstad.
Naturressurser og industriutvikling på Helgeland. Foredrag; 2015-05-09 - 2015-05-09
NTNU Untitled
 
33 Sandvik, Pål Thonstad.
Noen høyere?. Adresseavisen [Avis] 2015-01-31
NTNU Untitled
 
34 Sandvik, Pål Thonstad.
Regulation of Natural Resources in Scandinavia in the Long 19th Century. Making markets, grading and trading commodities; 2015-11-19 - 2015-11-20
NTNU Untitled
 
35 Sandvik, Pål Thonstad.
9. april 1940. NRK Trøndelag [Radio] 2015-04-09
NTNU Untitled
 
36 Sandvik, Pål Thonstad; Sanders, Andreas Dugstad.
Avoiding the resource curse? Democracy and natural resources in Norway since 1900. I: Natural Resources and Economic Growth. Routledge 2015 ISBN 978-1-138-78218-1. s. 313-338
NTNU Untitled
 
37 Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen; Sanders, Andreas Dugstad.
Natural Resource Regulations and the Global Economy 1850-2000. World Economic History Conference; 2015-08-06 - 2015-08-06
NTNU Untitled
 
38 Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen; Sanders, Andreas Dugstad.
Regulation of Natural Resources in the Nordic Countries 1880-1940. World Economic History Conference; 2015-08-06 - 2015-08-06
NTNU Untitled
 
2014
39 Sandvik, Pål Thonstad.
De økonomiske konsekvensene av 1814 : grunnloven og avviklingen av privilegiesamfunnet. I: Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag 2014 ISBN 978-82-7128-707-8. s. 177-193
NTNU Untitled
 
40 Sandvik, Pål Thonstad.
Multinationale Unternehmen und Globalisierung. Hauptseminar, Universität Bonn; 2014-06-24
NTNU Untitled
 
41 Sandvik, Pål Thonstad.
Multinationals, Comments to Session 6-5. European Business History Conference; 2014-08-21 - 2014-08-23
NTNU Untitled
 
42 Sandvik, Pål Thonstad.
The state and foreign ownership in the Nordic countries: The end of the first wave of economic globalization. Oberseminar, Universität Bonn; 2014-06-03
NTNU Untitled
 
43 Sandvik, Pål Thonstad; Dugstad, Andreas R. Sanders; Storli, Espen.
Regulation of Natural Resources, A Research Agenda. European Business History Conference; 2014-08-21 - 2014-08-23
NTNU Untitled
 
44 Sandvik, Pål Thonstad; Scherner, Jonas.
Why Germany did not fully exploit the Norwegian nickel industry; IG Farben and the political economy of nickel in the Third Reich. Business History Conference; 2014-03-13 - 2014-03-15
NTNU Untitled
 
2013
45 Dugstad, Andreas R. Sanders; Sandvik, Pål T; Storli, Espen.
Regulation of Natural Resources in the Nordic countries 1880 - 1940. The history of regulation of natural resources in a global perspective; 2013-08-20 - 2013-08-21
NTNU UiB Untitled
 
46 Kosmo, Andreas Nilsen.
Spanias økonomiske betydning for Norge 1920-1939. : NTNU 2013 132 s.
NTNU Untitled
 
47 Sandvik, Pål T.
Den tyske hyperinflasjonen. NRK Sør-Trøndelag [Radio] 2013-09-27
NTNU Untitled
 
48 Sandvik, Pål T.
Hell og handlekraft, Norsk oljepolitikk 1963-2013. Fagkveld, Fagutvalget for historie og klassiske fag; 2013-03-05 - 2013-04-05
NTNU Untitled
 
49 Sandvik, Pål T.
Knut Sogner, Andresens - En familie i norsk økonomi og samfunnsliv gjennom to hundre år. Historisk Tidsskrift 2013 s. 463-466
NTNU Untitled
 
50 Sandvik, Pål T.
Prepared comments to Session 4D; Internationalization and organization. European Business History Conference; 2013-08-22 - 2013-08-24
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste