Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 275 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2020
1 Sandvik, Pål Thonstad.
De lange røttene til den nordiske modellen, fremveksten av en mer aktiv statsmakt i Skandinavia ca. 1875-1914. Seminar; 2020-01-23
NTNU Untitled
 
2 ; Dahl, Eileen.
En ny hverdag, En undersøkelse av ugifte kvinners og enkers yrkesmuligheter i Fredrikshald 1875-1910. : NTNU 2020 106 s.
NTNU Untitled
 
3 ; Eikre, Jens Hofgaard.
Mellom barken og veven, Halden Bomuldspinderi & Væveris virksomhet under okkupasjonen i 1940. : NTNU 2020 57 s.
NTNU Untitled
 
4 ; Rinke, Eirin.
Hon som hadde øl å selle, En studie av selvstendige næringsdrivende kvinner bosatt i Strandgaten og Store Markevei i 1865 og 1900. : Universitetet i Bergen 2020 151 s.
NTNU Untitled
 
5 ; Stjern, Kasper Hage.
Det er gull i grønne skoger, En studie av skogkonsesjonsloven av 1909 og tilhørende konsesjonspraksis i perioden 1909-28. : NTNU 2020 109 s.
NTNU Untitled
 
6 ; Valle, Martine Hesjedal.
En folkeskole for alle? en kvantitativ undersøkelse av skoletilbudet, fraværet og skolebevilgningene 1889-1910. : NTNU 2020 128 s.
NTNU Untitled
 
2019
7 Eivind, Olmhus.
Salget av Odda Smelteverk i 1937 til British Oxygen. : NTNU 2019 80 s.
NTNU Untitled
 
8 Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Hove, Jon Olav; Storli, Espen.
Stay on Campus: The Political Economy of Resource Regulation. Stay on campus; 2019-04-10
NTNU Untitled
 
9 Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen.
Conclusion. I: The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015. University of British Columbia Press 2019 ISBN 9780774860604. s. 342-353
NTNU Untitled
 
10 Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen.
Natural Resource Regulations and the Global Economy. I: The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015. University of British Columbia Press 2019 ISBN 9780774860604. s. 3-19
NTNU Untitled
 
11 Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen.
Regulation of Natural Resources in the Nordic Countries, 1880–1940. I: The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015. University of British Columbia Press 2019 ISBN 9780774860604. s. 45-66
NTNU Untitled
 
12 Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen.
The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015. University of British Columbia Press 2019 (ISBN 9780774860604) 370 s.
NTNU Untitled
 
13 Sandvik, Pål Thonstad.
Arne Bulie, "Kristiansands moderne byutvikling: om byplanleggingen og byens fysiske utvikling 1945-2010. Fabrik & Bolig 2019 s. 76-78
NTNU Untitled
 
14 Sandvik, Pål Thonstad.
Børsen, markedsplass og møteplass 1819-2019, kommentarer til bokverket. Lansering Oslo Børs historie; 2019-04-04
NTNU Untitled
 
15 Sandvik, Pål Thonstad.
De lange røttene til den skandinaviske modellen. Fremveksten av en mer aktiv statsmakt i Skandinavia ca. 1875-1914. Seminar økonomisk og politisk historie Bø; 2019-12-04
NTNU Untitled
 
16 Sandvik, Pål Thonstad.
Den norske Sonderweg revisited - hvor spesiell var Norges økonomiske utvikling på 1800-tallet?. Var Norge fattig rundt 1900?; 2019-11-11 - 2019-11-11
NTNU Untitled
 
17 Sandvik, Pål Thonstad.
Gender and business: Comments to the papers. Business History Conference; 2019-03-14 - 2019-03-16
NTNU Untitled
 
18 Sandvik, Pål Thonstad.
Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870. Indenfor og udenfor - grensedragninger i 1800-tallets Norden; 2019-06-03 - 2019-06-04
NTNU Untitled
 
19 Sandvik, Pål Thonstad.
Med kjønnsperspektiv på moderne norsk økonomisk historie. Norske historiedager; 2019-05-14 - 2019-05-15
NTNU Untitled
 
20 Sandvik, Pål Thonstad.
Nasjonens velstand, hvordan ble Norge et rikt land?. Kunnskapsbyen; 2019-10-30
NTNU Untitled
 
21 Sandvik, Pål Thonstad.
The end of laissez-faire? The slow rise of interventionist states in Scandinavia c. 1875-1914. Svenska ekonomisk-historiska mötet; 2019-10-10 - 2019-10-12
NTNU Untitled
 
22 Sandvik, Pål Thonstad.
Typisk trøndersk? Livsgrunnlag, næringsveier og kulturminner. Typisk trøndersk? Kunnskapsgrunnlag for ny regional plan for kulturminner; 2019-09-11
NTNU Untitled
 
23 ; Bauer, Oda.
Landkontroversen i Alaska, Tundra Times og urbefolkningens politiske mobilisering 1966. : NTNU 2019 100 s.
NTNU Untitled
 
24 Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen.
Small states and monopoly power: The international oil industry and the Scandinavian market 1890-1940. Business History Conference; 2019-03-14 - 2019-03-16
NTNU Untitled
 
25 Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen.
Standard Oil, the international oil industry and the Scandinavian market 1890- 1930. Svenska ekonomisk-historiska mötet; 2019-10-10 - 2019-10-12
NTNU UiO Untitled
 
26 Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen.
Standard Oil, Vallø Oljeraffineri og monopolkapitalismens innmarsj i Norge. Norske historiedager; 2019-05-14 - 2019-05-15
NTNU UiO Untitled
 
27 Storli, Espen; Sandvik, Pål Thonstad.
Economic nationalism in liberal democracies: the case of Norway in the first half of the 20th century. European Business History Association Annual Congress; 2019-08-29 - 2019-08-31
NTNU UiB Untitled
 
2018
28 Husby, Emil.
The Regulation of Whaling in the Falkland Islands Dependencies, 1904-1915. : NTNU 2018 118 s.
NTNU Untitled
 
29 Hutchison, Ragnhild; Sandvik, Pål Thonstad; Ingulstad, Mats Asklund.
Det trønderske gull – Hutchison, Ingulstad og Thonstad Sandvik. Det trønderske gull – Hutchison, Ingulstad og Thonstad Sandvik; 2018-10-23 - 2018-10-23
HLB NTNU Untitled
 
30 Ingulstad, Mats Asklund; Sandvik, Pål Thonstad.
The transformative power of metal. Reflections on metal and society in Trøndelag. I: Rivers of Emotion , Bodies of Ore. 13.09-21.12.2018 Kunsthall Trondheim. Oslo: Uten Tittel / Not Yet titled Press 2018 ISBN 978-82-93502-18-0. s. 84-97
NTNU Untitled
 
31 Sandvik, Pål Thonstad.
Fra surmelk til industrinasjon. Finansavisen [Avis] 2018-02-08
NTNU Untitled
 
32 Sandvik, Pål Thonstad.
Harm Schröter: forsker og miljøbygger. Seminar til ære for Harm Schröter; 2018-08-23
UiB Untitled
 
33 Sandvik, Pål Thonstad.
In the UN, outside the EU, inside NATO and in the brewing US-China trade war, global governance seen from Norway. Seminar; 2018-10-16 - 2018-10-16
NTNU Untitled
 
34 Sandvik, Pål Thonstad.
Kvinnenes inntog i markedsøkonomien. Seminar til ære for Ida Bull; 2018-04-26
NTNU Untitled
 
35 Sandvik, Pål Thonstad.
Kvinnenes inntog i markedsøkonomien; det lange 1800-tallet. NØHF-seminar; 2018-05-03
NTNU Untitled
 
36 Sandvik, Pål Thonstad.
Nasjonens velstand, Norges økonomiske historie 1800-1940. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2203-2) 272 s.
NTNU Untitled
 
37 Sandvik, Pål Thonstad.
Nasjonens velstand, presentasjon av boken. Hvordan ble Norge et rikt land?; 2018-02-28 - 2018-02-28
NTNU Untitled
 
38 Sandvik, Pål Thonstad.
Naturressurser og samfunnsutvikling, historiske perspektiver. Senterpartiets ordførerkonferanse, Gloppen; 2018-06-28 - 2018-06-29
NTNU Untitled
 
39 Sandvik, Pål Thonstad.
Nikkelindustrien under verdenskrigene. Bergverksseminar; 2018-10-11 - 2018-10-12
NTNU Untitled
 
40 Sandvik, Pål Thonstad.
Researching the history of Norwegian social welfare and resource regulation in Norway. Sino-Norwegian symposium; 2018-10-15 - 2018-10-15
NTNU Untitled
 
41 Sandvik, Pål Thonstad.
State regulation of natural resources, an historical overview. Symposium on the history of extractive industries and African development; 2018-02-02 - 2018-02-03
NTNU Untitled
 
42 Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen.
Staten og kapitalen; Standard Oil, de skandinaviske statene og monopolmaktens problem ca 1890-1930. Akademimøte; 2018-09-17
NTNU UiO Untitled
 
43 Storli, Espen; Sandvik, Pål Thonstad.
Small states and monopoly power: the international oil industry and the Scandinavian market 1890-1930. XVIII World Economic History Conference; 2018-07-29 - 2018-08-03
NTNU Untitled
 
2017
44 Sande, Jo Sverre.
Tjenestefolk i Rindal, Surnadal og Meldal i 1801 og 1865. : NTNU 2017 75 s.
NTNU Untitled
 
45 Sandvik, Pål Thonstad.
Historisk kommunestruktur og kommunesammenslåinger. P1 Her og nå [Radio] 2017-02-22
NTNU Untitled
 
46 Sandvik, Pål Thonstad.
Marked og moral, Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870. Det nordiske historikermøde; 2017-08-15 - 2017-08-18
NTNU Untitled
 
47 Sandvik, Pål Thonstad.
Marked og moral. Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870. Norske historiedager; 2017-06-23 - 2017-06-25
NTNU Untitled
 
48 Sandvik, Pål Thonstad.
Noen idehistoriske perspektiver på økonomifaget. Rethinking Economics; 2017-04-27
NTNU Untitled
 
49 Sandvik, Pål Thonstad.
Political Regulation of Natural Resources: Introduction. Opening Conference Fate of Nations: Natural Resources and Historical Development; 2017-03-03 - 2017-03-04
NTNU Untitled
 
50 Sandvik, Pål Thonstad.
Standard Oil goes to Scandinavia, oppbygging av markedsmakt og politiske reaksjoner 1888-1930. Det nordiske historikermøde; 2017-08-15 - 2017-08-18
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste