Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 452 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Neste >>

2017
1 Stugu, Ola Svein.
Annleisfylket - ny historie. NRK - God morgon Sogn og Fjordane [Radio] 2017-10-18
NTNU Untitled
 
2 Stugu, Ola Svein.
Folk i fjordrike. I: Soga om Sogn og Fjordane bd. 1-4. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-1913-1. s. 13-17
HVL Untitled
 
3 Stugu, Ola Svein.
Hans-Magnus Ystgaard: Bonde og statsråd i krisetid; en biografi om Hans Ystgaard.. Heimen - Lokal og regional historie 2017 ;Volum 2. s. 191-194
NTNU Untitled
 
4 Stugu, Ola Svein.
Historiefaget, quo vadis?. Norske historiedager 2017; 2017-06-25
NTNU Untitled
 
5 Stugu, Ola Svein.
Jan Eivind Myhre og byhistoria. I: I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag 2017 ISBN 9788253039695. s. 102-127
NTNU Untitled
 
6 Stugu, Ola Svein.
Jubileum som minnepolitikk. I: Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk. Pax Forlag 2017 ISBN 978-82-530-3912-1. s. 25-35
NTNU Untitled
 
7 Stugu, Ola Svein.
Kortreiste kjerringemne, familiar på flyttefot; om å lese gards- og slektshistoria på tvers.. Medlemsmøte; 2017-01-27
NTNU Untitled
 
8 Stugu, Ola Svein.
Kulturmøte, kulturpåverkning, kulturendring; historiske erfaringar, nye utfordringar.. Granbyseminaret 2017; 2017-04-04
NTNU Untitled
 
9 Stugu, Ola Svein.
Lyskastar og mørklegging; andre verdenskrig i norsk minnekultur.. Ope møte; 2017-02-13
NTNU Untitled
 
10 Stugu, Ola Svein.
Vikingtida i nyare minnekultur.. Studieuke; 2017-02-07
NTNU Untitled
 
11 ; Hansen, Frida Kvande.
Norges Evige Konge¸Framstillinger av Olav Haraldsson i perioden 1882 til 1945.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2017 56 s.
NTNU Untitled
 
12 Stugu, Ola Svein; Hoel, Oddmund Løkensgard.
- Endeleg er me i mål. Lanserer fylkessoga. Verk i fire band. Sogn Avis [Avis] 2017-10-14
HVL NTNU Untitled
 
13 Stugu, Ola Svein; Hoel, Oddmund Løkensgard; Flo, Yngve.
Diagnose: Sogn og Fjordane. Bergens Tidende (Magasinet) [Avis] 2017-10-14
HVL NTNU UNI Untitled
 
14 Stugu, Ola Svein; Krøvel, Harald Johannes; Tafjord, Harald Endre; Timberlid, Jan Anders; Hoel, Oddmund Løkensgard; Roll-Hansen, Hege.
Annleisfylket. Presentasjon av "Soga om Sogn og Fjordane". Lansering og presentasjon av bokverket; 2017-10-17
HVL HVO NTNU Untitled
 
15 Stugu, Ola Svein; Krøvel, Harald Johannes; Tafjord, Harald Endre; Timberlid, Jan Anders; Hoel, Oddmund Løkensgard; Roll-Hansen, Hege.
Presentasjon av "Soga om Sogn og Fjordane". Fylkestinget; 2017-10-17
HVL HVO NTNU Untitled
 
16 ; Lund, Guro Koksvik.
Profesjonalisering og enhetlig praksis; Om standarder i museers samlingsforvaltning.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2017 90 s.
NTNU UiO Untitled
 
17 Stugu, Ola Svein; Orning, Hans Jacob.
Soga om Sogn og Fjordane bd. 1-4. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-1913-1) 1200 s.
HVL UiO Untitled
 
18 ; Runden, Stine Haga.
Autentisitet og nykonstruksjon; Endringer i Falstad minnelandskap.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2017 65 s.
NTNU Untitled
 
2016
19 Stugu, Ola Svein.
Finst det verdifulle kulturminne på Byåsen?. Ope møte; 2016-11-16
NTNU Untitled
 
20 Stugu, Ola Svein.
Lyskastar og mørklegging; andre verdskrig i norsk minnekultur. Monument, minne og makt; 2016-10-27
NTNU Untitled
 
21 Stugu, Ola Svein.
Når tegn blir kulturminne. Kulturvernkonferansen 2016; 2016-03-12
NTNU Untitled
 
22 Stugu, Ola Svein.
Oppdal - med fjellet i ryggen. Representantskapsmøte Fortidsmindeforeningen; 2016-06-03
NTNU Untitled
 
23 Stugu, Ola Svein.
Stiklestad - ein mangfaldig minnestad. Representantskapsmøte Fortidsmindeforeningen; 2016-06-04
NTNU Untitled
 
24 Stugu, Ola Svein.
Å flytte frå – å flytte til; migrasjonens kraftfelt.. Granbyseminaret 2016; 2016-04-05
NTNU Untitled
 
25 Stugu, Ola Svein.
Å flytte frå – å flytte til; migrasjonens kraftfelt med USA som eksempel. Medlemsmøte; 2016-11-30
NTNU Untitled
 
26 ; Andersen, Kristoffer.
Tysk typebyggeri; En studie av brakkebygging og høystatusleirer i Norge under andre verdskrig.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 75 s.
NTNU Untitled
 
27 ; Bruaset, Silje Marie.
Museum som læringsarena; Utprøving av metoder for historisk formidling utenfor museet.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 75 s.
NTNU Untitled
 
28 ; Heggvik, Bente Merete Stridshol.
Krigsseilere i norsk etterkrigsminne. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 87 s.
NTNU Untitled
 
29 ; Hugdal, Åshild Opedal.
Helter og andre allierte; En undersøkelse av fremstillinger av Sovjetunionen i standardfremstillinger av den andre verdskrig.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 82 s.
NTNU Untitled
 
30 ; Jovall, Agnethe.
Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø; Eit verkemiddel i kommunal kulturminneforvaltning.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 51 s.
NTNU Untitled
 
31 ; Næss, Christina.
Publikumstilgjengelige magasiner i museer.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 74 s.
NTNU Untitled
 
32 ; Rokke, Mari.
Historie i fiksjon; En studie av totalitære og rasistiske trekk i J. K. Rowlings Harry Potter.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 93 s.
NTNU Untitled
 
33 ; Strand, Rebecca Nedregotten.
Skatt eler skrap? Ein komparativ analyse av metodar for prioritering i norske museumssamlingar.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 94 s.
NTNU Untitled
 
34 Stugu, Ola Svein; Vodopivec, Peter.
Narriatives of the Nation; History Textbooks and National Identities in Norway and Slovenia.. I: Small States, Big Challenges: Norway and Slovenia in Comparative Perspective. Nomos Verlagsgesellschaft 2016 ISBN 978-3848724208. s. 125-145
NTNU Untitled
 
2015
35 Stugu, Ola Svein.
Andre verdskrig i norsk minnekultur. konferanse + rådsmøte (foredraget gjentatt i to ulike fora); 2015-03-12 - 2015-05-08
NTNU Untitled
 
36 Stugu, Ola Svein.
Bergstaden mellom by og land. Internlseminar for personal og styre; 2015-02-26
NTNU Untitled
 
37 Stugu, Ola Svein.
Den russiske faren. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
38 Stugu, Ola Svein.
Etter Paris. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
39 Stugu, Ola Svein.
Etterkrigstidas kommunereform - eit oversyn :. Heimen 2015 ;Volum 52.(4) s. 311-325
NTNU Untitled
 
40 Stugu, Ola Svein.
Film and memory - approaches to a discussion. Falstad filmdager; 2015-10-02
NTNU Untitled
 
41 Stugu, Ola Svein.
Frå krigshelt til musikalhelt; historia bak Sound of Music. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
42 Stugu, Ola Svein.
Jubileum som minnepolitikk. Kunsten å grunnlovsjubilere; 2015-05-11
NTNU Untitled
 
43 Stugu, Ola Svein.
Krigens forteljingar, krigens minne. Bombinga av Namsos i ettertidas minnekultur.. Arrangementserie med foredrag/multimediavisingar: 75 år siden bombingen av Namsos; 2015-05-04
NTNU Untitled
 
44 Stugu, Ola Svein.
Kva kan vi lære av 22. juli? http://www.nrk.no/ytring/kva-kan-vi-laere-av-22.-juli_-1.12467292. NRK Oslo 2015
NTNU Untitled
 
45 Stugu, Ola Svein.
Minne, stader og forteljingar; andre verdenskrig i norsk minnekultur. Krigens kulturarv; 2015-06-03
NTNU Untitled
 
46 Stugu, Ola Svein.
Norsk byutvikling etter 1920. masterkurs; 2015-02-12
NTNU Untitled
 
47 Stugu, Ola Svein.
Norsk byutvikling etter 1920- kva plass har nordnorske byar i dette biletet?. Fagleg foredragsserie; 2015-03-25
NTNU Untitled
 
48 Stugu, Ola Svein.
Offisielle og uoffisielle minne om den store fedrelandskrigen. innledningsforedrag til filmserie; 2015-03-06
NTNU Untitled
 
2014
49 Stugu, Ola Svein.
Bjugn, ein statleg konstruksjon?. Adresseavisen 2014
NTNU Untitled
 
50 Stugu, Ola Svein.
Bjugns mange ansikt. Folkemøte om kommunestrukturen; 2014-12-05
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste