Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 443 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Neste >>

2017
1 Stugu, Ola Svein.
Hans-Magnus Ystgaard: Bonde og statsråd i krisetid; en biografi om Hans Ystgaard.. Heimen 2017 ;Volum 2. s. 191-194
NTNU Untitled
 
2 Stugu, Ola Svein.
Historiefaget, quo vadis?. Norske historiedager 2017; 2017-06-25
NTNU Untitled
 
3 Stugu, Ola Svein.
Kortreiste kjerringemne, familiar på flyttefot; om å lese gards- og slektshistoria på tvers.. Medlemsmøte; 2017-01-27
NTNU Untitled
 
4 Stugu, Ola Svein.
Kulturmøte, kulturpåverkning, kulturendring; historiske erfaringar, nye utfordringar.. Granbyseminaret 2017; 2017-04-04
NTNU Untitled
 
5 Stugu, Ola Svein.
Lyskastar og mørklegging; andre verdenskrig i norsk minnekultur.. Ope møte; 2017-02-13
NTNU Untitled
 
6 Stugu, Ola Svein.
Vikingtida i nyare minnekultur.. Studieuke; 2017-02-07
NTNU Untitled
 
7 ; Hansen, Frida Kvande.
Norges Evige Konge¸Framstillinger av Olav Haraldsson i perioden 1882 til 1945.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2017 56 s.
NTNU Untitled
 
8 ; Lund, Guro Koksvik.
Profesjonalisering og enhetlig praksis; Om standarder i museers samlingsforvaltning.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2017 90 s.
NTNU UiO Untitled
 
9 ; Runden, Stine Haga.
Autentisitet og nykonstruksjon; Endringer i Falstad minnelandskap.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2017 65 s.
NTNU Untitled
 
2016
10 Stugu, Ola Svein.
Finst det verdifulle kulturminne på Byåsen?. Ope møte; 2016-11-16
NTNU Untitled
 
11 Stugu, Ola Svein.
Lyskastar og mørklegging; andre verdskrig i norsk minnekultur. Monument, minne og makt; 2016-10-27
NTNU Untitled
 
12 Stugu, Ola Svein.
Når tegn blir kulturminne. Kulturvernkonferansen 2016; 2016-03-12
NTNU Untitled
 
13 Stugu, Ola Svein.
Oppdal - med fjellet i ryggen. Representantskapsmøte Fortidsmindeforeningen; 2016-06-03
NTNU Untitled
 
14 Stugu, Ola Svein.
Stiklestad - ein mangfaldig minnestad. Representantskapsmøte Fortidsmindeforeningen; 2016-06-04
NTNU Untitled
 
15 Stugu, Ola Svein.
Å flytte frå – å flytte til; migrasjonens kraftfelt.. Granbyseminaret 2016; 2016-04-05
NTNU Untitled
 
16 Stugu, Ola Svein.
Å flytte frå – å flytte til; migrasjonens kraftfelt med USA som eksempel. Medlemsmøte; 2016-11-30
NTNU Untitled
 
17 ; Andersen, Kristoffer.
Tysk typebyggeri; En studie av brakkebygging og høystatusleirer i Norge under andre verdskrig.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 75 s.
NTNU Untitled
 
18 ; Bruaset, Silje Marie.
Museum som læringsarena; Utprøving av metoder for historisk formidling utenfor museet.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 75 s.
NTNU Untitled
 
19 ; Heggvik, Bente Merete Stridshol.
Krigsseilere i norsk etterkrigsminne. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 87 s.
NTNU Untitled
 
20 ; Hugdal, Åshild Opedal.
Helter og andre allierte; En undersøkelse av fremstillinger av Sovjetunionen i standardfremstillinger av den andre verdskrig.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 82 s.
NTNU Untitled
 
21 ; Jovall, Agnethe.
Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø; Eit verkemiddel i kommunal kulturminneforvaltning.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 51 s.
NTNU Untitled
 
22 ; Næss, Christina.
Publikumstilgjengelige magasiner i museer.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 74 s.
NTNU Untitled
 
23 ; Rokke, Mari.
Historie i fiksjon; En studie av totalitære og rasistiske trekk i J. K. Rowlings Harry Potter.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 93 s.
NTNU Untitled
 
24 ; Strand, Rebecca Nedregotten.
Skatt eler skrap? Ein komparativ analyse av metodar for prioritering i norske museumssamlingar.. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 94 s.
NTNU Untitled
 
25 Stugu, Ola Svein; Vodopivec, Peter.
Narriatives of the Nation; History Textbooks and National Identities in Norway and Slovenia.. I: Small States, Big Challenges: Norway and Slovenia in Comparative Perspective. Nomos Verlagsgesellschaft 2016 ISBN 978-3848724208. s. 125-145
NTNU Untitled
 
2015
26 Stugu, Ola Svein.
Andre verdskrig i norsk minnekultur. konferanse + rådsmøte (foredraget gjentatt i to ulike fora); 2015-03-12 - 2015-05-08
NTNU Untitled
 
27 Stugu, Ola Svein.
Bergstaden mellom by og land. Internlseminar for personal og styre; 2015-02-26
NTNU Untitled
 
28 Stugu, Ola Svein.
Den russiske faren. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
29 Stugu, Ola Svein.
Etter Paris. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
30 Stugu, Ola Svein.
Etterkrigstidas kommunereform - eit oversyn :. Heimen 2015 ;Volum 52.(4) s. 311-325
NTNU Untitled
 
31 Stugu, Ola Svein.
Film and memory - approaches to a discussion. Falstad filmdager; 2015-10-02
NTNU Untitled
 
32 Stugu, Ola Svein.
Frå krigshelt til musikalhelt; historia bak Sound of Music. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
33 Stugu, Ola Svein.
Jubileum som minnepolitikk. Kunsten å grunnlovsjubilere; 2015-05-11
NTNU Untitled
 
34 Stugu, Ola Svein.
Krigens forteljingar, krigens minne. Bombinga av Namsos i ettertidas minnekultur.. Arrangementserie med foredrag/multimediavisingar: 75 år siden bombingen av Namsos; 2015-05-04
NTNU Untitled
 
35 Stugu, Ola Svein.
Kva kan vi lære av 22. juli? http://www.nrk.no/ytring/kva-kan-vi-laere-av-22.-juli_-1.12467292. NRK Oslo 2015
NTNU Untitled
 
36 Stugu, Ola Svein.
Minne, stader og forteljingar; andre verdenskrig i norsk minnekultur. Krigens kulturarv; 2015-06-03
NTNU Untitled
 
37 Stugu, Ola Svein.
Norsk byutvikling etter 1920. masterkurs; 2015-02-12
NTNU Untitled
 
38 Stugu, Ola Svein.
Norsk byutvikling etter 1920- kva plass har nordnorske byar i dette biletet?. Fagleg foredragsserie; 2015-03-25
NTNU Untitled
 
39 Stugu, Ola Svein.
Offisielle og uoffisielle minne om den store fedrelandskrigen. innledningsforedrag til filmserie; 2015-03-06
NTNU Untitled
 
2014
40 Stugu, Ola Svein.
Bjugn, ein statleg konstruksjon?. Adresseavisen 2014
NTNU Untitled
 
41 Stugu, Ola Svein.
Bjugns mange ansikt. Folkemøte om kommunestrukturen; 2014-12-05
NTNU Untitled
 
42 Stugu, Ola Svein.
Catalonia. Adresseavisen 2014
NTNU Untitled
 
43 Stugu, Ola Svein.
Den islamske staten. Adresseavisen 2014
NTNU Untitled
 
44 Stugu, Ola Svein.
Filmen og den nærverande historia. Historien är närvarande; 2014-12-11
NTNU Untitled
 
45 Stugu, Ola Svein.
Frå fem til ein femti år etter. Ope møte; 2014-01-22
NTNU Untitled
 
46 Stugu, Ola Svein.
Har 22. juli forandra Noreg?. P2 [Radio] 2014-07-22
NTNU Untitled
 
47 Stugu, Ola Svein.
Historiske hovudlinjer i norsk kommunestruktur. Skoleringsseminar; 2014-06-03
NTNU Untitled
 
48 Stugu, Ola Svein.
Kulturminne, minnepolitikk og historie. Akademimøte; 2014-04-07
NTNU Untitled
 
49 Stugu, Ola Svein.
Myter og fakta i Oppdals historie. Ope møte; 2014-09-15
NTNU Untitled
 
50 Stugu, Ola Svein.
Nasjonalismens ansikter. Nasjonalisme på film; 2014-04-30 - 2014-05-01
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste