Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 191 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2017
1 Kaldal, Ingar.
'Forest Men': How Scandinavian Loggers' Understandings of 'Real Men' and 'Real Work' are Rootet in Personal Narratives and Popular Culture about Forest Life. I: Labour, Unions and Politics under the North Star. The Nordic Countries, 1700-2000. Berghahn Books 2017 ISBN 978-1-78533-496-2. s. 88-106
NTNU Untitled
 
2 Kaldal, Ingar.
Lokalhistorie - i åpent landskap. Årsskrift for Namdal Historielag 2017 s. 15-19
NTNU Untitled
 
2016
3 Kaldal, Ingar.
Arbeider- og arbeidsminner. Erfaringer, problemer, muligheter. Arbeidssemninar; 2016-08-29 - 2016-08-29
NTNU Untitled
 
4 Kaldal, Ingar.
Etikk og kultur i arbeidslivet, med spesielt fokus på ”varslerrollen”. LO-kurs; 2016-05-26 - 2016-05-26
NTNU Untitled
 
5 Kaldal, Ingar.
Minner som prosesser - i sosial- og kulturhistorie. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 978-82-02-52983-3) 189 s.
NTNU Untitled
 
6 Kaldal, Ingar.
Refleksjoner for museumsforskning. Seminar for museumsforskere; 2016-11-21 - 2016-11-21
NTNU Untitled
 
2015
7 Kaldal, Ingar.
Etterord. Arbeiderhistorie 2015 s. 233-242
NTNU Untitled
 
8 Kaldal, Ingar.
Hverdagsliv under krigen. Museumsseminar; 2015-03-18 - 2015-03-18
NTNU Untitled
 
9 Kaldal, Ingar.
Minner om arbeid og arbeiderhistorie. Arbeiderhistorieseminar; 2015-11-26 - 2015-11-26
NTNU Untitled
 
10 Kaldal, Ingar.
Muntlige minner. Hvordan kan det folk forteller fra sine liv, brukes til å skrive historie?. KULMIST-seminar; 2015-09-21 - 2015-09-21
NTNU Untitled
 
11 Kaldal, Ingar.
Respekt, makt og solidaritet i arbeidslivet. Arbeidsmiljødagene 2016; 2015-06-03 - 2015-06-03
NTNU Untitled
 
2014
12 Kaldal, Ingar.
Anstrengende arbeidsliv. Klassekampen 2014
NTNU Untitled
 
13 Kaldal, Ingar.
Kommentarinnlegg om artikler på prosjekt om Fleksiblisering i arbeidslivet. prosjektseminar; 2014-03-18 - 2014-03-19
NTNU Untitled
 
14 Kaldal, Ingar.
Linjer i arbeiderhistorien og arbeiderbevegelsens historie - og framtid. HIFO lærerseminar; 2014-10-17 - 2014-10-17
NTNU Untitled
 
15 Kaldal, Ingar.
Mobbing eller maktmisbruk - når sjefen mobber. Fagbladet 2014 (5)
NTNU Untitled
 
16 Kaldal, Ingar.
Muntlige kilder. Hvordan få folk til å fortelle om sine liv?Og hvordan bruke det til å skrive historie?. Kurs for museumsansatte; 2014-03-06 - 2014-03-06
NTNU Untitled
 
17 Kaldal, Ingar.
Tøft å tåle. Når sjefen trakasserer - hva gjør vi da?. Res Publica 2014 (ISBN 978-82-8226-033-6) 174 s.
NTNU Untitled
 
18 Kaldal, Ingar.
Tøft å tåle. Ord med makt og makt i ord – tenkemåter om trakassering i arbeidslivet 1977-2010. Arbeidsmiljøkongressen 2014; 2014-10-23 - 2014-10-23
NTNU Untitled
 
19 Kaldal, Ingar.
Østfolds arbeidsarv. Sarpsborg Arbeiderblad 2014
NTNU Untitled
 
20 ; Arntzen, Stine Lise.
Holdninger til de ungarske flyktningene i 1956 - belyst gjennom avisene Aftenposten, Arbeiderbladet og Friheten. Trondheim: NTNU 2014 55 s.
NTNU Untitled
 
21 ; Berg, Monica.
Sentralisert barndom. Endring og kontinuitet ved overgangen fra grendaskole til sentralskole i Valsøyfjord på Nordmøre i 1962. Trondheim: NTNU 2014 137 s.
NTNU Untitled
 
22 ; Frengen, Ida.
En sildefiskers vei mot yrke, arbeidskultur og selvbilde - basert på Matias Sommerseths erindringer. Trondheim: NTNU 2014 70 s.
NTNU Untitled
 
23 ; Føli, Beate.
"Den mangetydige husmoren". En studie av synet på husmoren i Sirene 1973 - 1976. Trondheim: NTNU 2014 60 s.
NTNU Untitled
 
24 ; Hillestad, Vegard.
Den Norske Turistforening Veien fra sosial elite til landets største friluftslivsorganisasjon En studie av DNTs årbøker fra 1922–1943. Trondheim: NTNU 2014
NTNU Untitled
 
25 ; Lindberg, Rosemarie Kristine Rein.
Skolen i minnet. Skolegang under andre verdenskrig i Trondheim. Trondheim: NTNU 2014 111 s.
NTNU Untitled
 
26 ; Rønsåsbjørg, Helge.
Utskillingen av produksjonsvirksomheten i Statens Vegvesen - hvordan påvirket dette de ansatte?. Trondheim: NTNU 2014
NTNU Untitled
 
27 ; Solberg, Renate.
"Det er mer stas å være arkivar nå enn det var før" - Endringer i arkivaryrket med innføringen av ny teknologi. Trondheim: NTNU 2014 105 s.
NTNU Untitled
 
2013
28 Kaldal, Ingar.
Edvard Bull d.y., arbeiderminnene og sosialhistoria. By og Bygd 2013 ;Volum 44. s. 150-167
NTNU Untitled
 
29 Kaldal, Ingar.
Gi arbeidet ei historie. Klassekampen 2013
NTNU Untitled
 
30 Kaldal, Ingar.
Inviterte kommentarinnlegg om 12 artikler presentert på seminaret. Seminar for industri- og arbeidermuseenes prosjekt om Fleksibiliseringosjektet; 2013-10-23 - 2013-10-24
NTNU Untitled
 
31 Kaldal, Ingar.
Om Arbeidsarven og å samle minner fra arbeidslivet. Seminar om arbeiderminner; 2013-01-23 - 2013-01-23
NTNU Untitled
 
32 Kaldal, Ingar.
Teori og metode for studier av fleksibilisering i arbeidslivet. Seminar for prosjektet Fleksibilisering i arbeidslivet; 2013-05-07 - 2013-05-07
NTNU Untitled
 
33 ; Agnalt, Sigrid Helene.
De siste lensekræbbene. Tømmerfløting ved Glennetangen lense i Nedre Glomma 1938-1985. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2013 112 s.
NTNU Untitled
 
34 ; Arnesen, Jan Morten.
Sarpsborgarbeiderne i media i 1906-1907. Opplysning, dannelse og respekt. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2013 98 s.
NTNU Untitled
 
35 ; Olsen, Karianne.
Inspektrisene i Norsk misjon blant hjemløse- 1919-1989 – mødre, nikkedukker, misjonærer eller byråkrater?. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2013 60 s.
NTNU Untitled
 
36 ; Steiro, Andreas.
Lærere i lønnskamp – holdninger til status og lønn gjennom media i 1986-1988. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2013 90 s.
NTNU Untitled
 
37 ; Storebø, Øyvind.
Frå familiebruk til einmannsbruk. Ein mikrostudie av gardsamfunnet på ein gard i Hardanger. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2013 48 s.
NTNU Untitled
 
38 ; Wold, Espen.
Arbeidsinnvandraren i Haram kring år 2000. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2013 93 s.
NTNU Untitled
 
2012
39 Kaldal, Ingar.
Bygdas ikke-til-å-tro-figurer. Lokalhistorisk magasin 2012 ;Volum 22.(2) s. 20-22
NTNU Untitled
 
40 Kaldal, Ingar.
Det vonde som natur. Klassekampen 2012
NTNU Untitled
 
41 Kaldal, Ingar.
Industrilivets lokale lykkelege tiår? Follafoss i 1950-åra. Lokalhistorisk magasin 2012 ;Volum 3.(3) s. 13-17
NTNU Untitled
 
42 Kaldal, Ingar.
Makta som syk - og vi som avmektige. Fagbladet 2012 ;Volum 5.(5)
NTNU Untitled
 
43 Kaldal, Ingar.
Muntlig historie - teorier og metoder. Seminar ved IOHK/NTNU; 2012-11-05 - 2012-11-05
NTNU Untitled
 
44 Kaldal, Ingar.
Rakrygga faglig usikkerhet. Klassekampen 2012
NTNU Untitled
 
45 Kaldal, Ingar.
Trakassering og autoritære sjefer. Naturliggjøring av nyliberale tanke- og talemåter fra starten av 1980-årene. Arbeiderhistorie 2012 s. 125-145
NTNU Untitled
 
2011
46 Kaldal, Ingar.
Arbeidets avpolitisering. Klassekampen 2011
NTNU Untitled
 
47 Kaldal, Ingar.
Bokmelding Om Lars Fr. Svendsen. Arbeidets filosofi. Oslo 2011. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2011
NTNU Untitled
 
48 Kaldal, Ingar.
Bokmelding om Sigurdur Gylfi Magnússon. Wasteland with Words. A Social History of Iceland. Reaktion Books, London 2010. Historisk Tidsskrift 2011 (02) s. 285-289
NTNU Untitled
 
49 Kaldal, Ingar.
Fant vi egentlig oss selv?. Klassekampen 2011
NTNU Untitled
 
50 Kaldal, Ingar.
Gjør prosessene åpne. Tilsettinger i akademia. Forskerforum 2011 (1)
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste