Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 92 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Haugen, Gry Mette D.; Abebe, Tatek.
Generagency: barn som omsorgsgivere i et tverrkulturelt perspektiv. Nettverksseminar, Migrasjon, mangfold og inkludering; 2019-05-22 - 2019-05-22
DMMH NTNU Untitled
 
2 Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika.
Betydning av frivillig arbeid knyttet til inkludering av nylig bosatte barn og deres familier. I: Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03147-7. s. 95-111
DMMH SAMFORSK Untitled
 
2018
3 Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D..
Evaluation of family homes as a housing and care solution for unaccompinied minor refugees. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-567-7) 35 s.
SAMFORSK Untitled
 
4 Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D..
Evaluering av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-469-4) 35 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
5 Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Kermit, Patrick Stefan.
Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-02980-1) 221 s.
DMMH NTNU SAMFORSK Untitled
 
6 Haugen, Gry Mette D..
Barn som informanter-etiske og metodiske utfordringer. I: Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02980-1. s. 36-48
DMMH Untitled
 
7 Haugen, Gry Mette D..
Barns familier - ideologi, teori og praksis. Arbeidsseminar; 2018-03-11 - 2018-03-14
DMMH Untitled
 
8 Haugen, Gry Mette D.; Berg, Berit.
Er det plass for meg? : Evaluering av X-Rays inkluderingsprosjekt. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-531-8) 50 s.
SAMFORSK Untitled
 
9 Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika; Caspersen, Joakim.
Barnevernets forebyggende arbeid mot vold i minoritetsfamilier. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 ;Volum 95.(1) s. 4-17
SAMFORSK Untitled
 
10 Stordal, Gjertrud; Haugen, Gry Mette D..
Children as citizens in ECED/ECEC. A comparative study of national policy documents in three countries. konferanse; 2018-03-15 - 2018-03-16
DMMH Untitled
 
2017
11 Archambault, Josée; Haugen, Gry Mette D..
Belonging and Identification : Challenges and Negotiations in Refugee Children's Everyday life in Norway. I: Movement, Mobilities, and Journeys. Springer 2017 ISBN 978-981-4585-93-4. s. 347-367
NTNU SAMFORSK Untitled
 
12 Berg, Berit; Paulsen, Veronika; Midjo, Turid; Haugen, Gry Mette D.; Garvik, Marianne; Tøssebro, Jan.
Myter og realiteter : Innvandreres møter med barnevernet. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-503-5) 130 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
13 Haugen, Gry Mette D..
Presentasjon av rapporten "Barnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier". Seminar; 2017-05-03 - 2017-05-03
NTNU Untitled
 
14 Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika; Caspersen, Joakim.
Barnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-495-3) 121 s.
SAMFORSK Untitled
 
15 Kalkmann, Kris; Haugen, Gry Mette D.; Valenta, Marko.
‘They need to … ’: Exploring practitioners’ attitudes in relation to newcomer migrant children’s needs in Norwegian day care. Childhood 2017 ;Volum 24.(3) s. 366-380
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2016
16 Haugen, Gry Mette D..
Hvordan skape gode og inkluderende oppvekstmiljø?. FRITIDSERKLÆRINGEN - Konferanse om barn og unges deltakelse; 2016-11-07 - 2016-11-07
SAMFORSK Untitled
 
17 Haugen, Gry Mette D..
Integrering eller inkludering - hva vil det si å være en god nabo?. Integrering eller inkludering, hva gjør vi og hvor vil vi?; 2016-05-04 - 2016-05-04
SAMFORSK Untitled
 
18 Haugen, Gry Mette D.; Berg, Berit.
Forståelse gjennom dialog : Evaluering av dialoggrupper for nylig bosatte foreldre i Trondheim kommune. : NTNU Samfunnsforskning AS 2016 (ISBN 978-82-7570-469-4) 33 s.
SAMFORSK Untitled
 
19 Haugen, Gry Mette D.; Eve, Shemsa Rousso.
Dialog som metode i foreldreveiledning. Norge i verden - Verden i Norge; 2016-10-21 - 2016-10-21
SAMFORSK Untitled
 
20 Melby, Line; Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D..
Integrating child welfare and mental health services: 'The Acute Project' - a Norwegian pilot study. 16th International Conference on Integrated Care - ICIC16; 2016-05-23 - 2016-05-25
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
21 Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Melby, Line.
Forsøk på felles, tverretatlig akuttjeneste for barnevern og psykisk helsevern. Evaluering av Akuttprosjektet i Kristiansand. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2016 (ISBN 978-82-14-06042-3) 116 s.
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
2015
22 Haugen, Gry Mette D..
Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.. Inkludering og fritid; 2015-10-22 - 2015-10-22
SAMFORSK Untitled
 
23 Haugen, Gry Mette D..
Midtveisevaluering av Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Erfaringer fra foreldre og ungdommer.. Fagdag: Tverretatlig akuttjeneste; 2015-11-10 - 2015-11-10
SAMFORSK Untitled
 
24 Haugen, Gry Mette D..
Presentasjon av rapporten "En god nabo. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bostatte famlier".. Lanseringsseminar; 2015-06-11 - 2015-06-11
SAMFORSK Untitled
 
25 Haugen, Gry Mette D..
Presentasjon av resultater fra prosjektet "Barns innflytelse på samværsordninger og bosted".. Presentasjon av forskningsrapport for statsråden; 2015-04-21 - 2015-04-21
SAMFORSK Untitled
 
26 Haugen, Gry Mette D.; Dyrstad, Karin; Ådnanes, Marian.
Barns innflytelse på samværsordninger og bosted. Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen. SINTEF akademisk forlag 2015 (ISBN 978-82-14-059397) 46 s.
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
27 Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Berg, Berit.
Tiltak for et godt og inkluderende oppvekstmiljø. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-394-9) 119 s.
SAMFORSK Untitled
 
28 Haugen, Gry Mette D.; Kermit, Patrick Stefan; Wik, Sigrid Elise; Hjulstad, Johan Arve; Holkesvik, Anne Hildrum.
Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-438-0)
SAMFORSK Untitled
 
29 Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika; Berg, Berit.
En god nabo : Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-421-2) 66 s.
SAMFORSK Untitled
 
30 Kermit, Patrick Stefan; Tharaldsteen, Anne Mali; Haugen, Gry Mette D.; Wendelborg, Christian.
Om rapporten «En av flokken». Nasjonal brukerkonferanse i Statped 2015; 2015-02-03 - 2015-02-03
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2014
31 Haugen, Gry Mette D..
Kommersialisering av barndommen. Utfordringer og dilemmaer. Kjønn, mangfold, likestilling og likeverd i barnehagen; 2014-11-06 - 2014-11-07
SAMFORSK Untitled
 
32 Kermit, Patrick Stefan; Tharaldsteen, Anne Mali; Haugen, Gry Mette D.; Wendelborg, Christian.
Adolescents with sensory impairments in ordinary classrooms – different notions of “participation” and “inclusion”. Lancaster disability studies conference; 2014-09-09 - 2014-09-11
NTNU SAMFORSK Untitled
 
33 Kermit, Patrick Stefan; Tharaldsteen, Anne Mali; Haugen, Gry Mette D.; Wendelborg, Christian.
Å være "en av flokken"? Inkludering, deltakelse og ungdom med sansetap. Norsk Nettverk for Forskning om Funksjonshemming (NNFF) 6. forskningskonferansen; 2014-05-05 - 2014-05-06
NTNU SAMFORSK Untitled
 
34 Kermit, Patrick; Tharaldsteen, Anne Mali; Haugen, Gry Mette D.; Wendelborg, Christian.
En av flokken? : Inkludering og ungdom med sansetap - muligheter og begrensninger. : NTNU Samfunnsforskning AS 2014 (ISBN 978-82-7570-357-4) 145 s.
SAMFORSK Untitled
 
2013
35 Haugen, Gry Mette D..
Gi meglingen en sjanse. Aftenposten Debatt [Avis] 2013-04-02
NTNU Untitled
 
36 Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Jensberg, Heidi.
En time mekling er ikke nok. Bergens Tidende 2013 s. 46-46
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
37 Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Jensberg, Heidi.
Meklingstvang?. Adresseavisen 2013
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
2012
38 Haugen, Gry Mette D..
"Det går ikke an å bruke seg sjøl både på retta og vranga". Om helsebelastning, sårbarhet og forebygging i familier med barn med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. Regional inspirasjons- og erfaringskonferanse; 2012-10-31 - 2012-11-01
SAMFORSK Untitled
 
39 Haugen, Gry Mette D..
Die Betruung im 50/50 –Wechselmodell und das Kindeswohl: Gesetzliche Regelungen, das Kind als sozialer Aktur und altersbedingte Schwigkeiten. Thema Deutche Jugendinstitut 2012 ;Volum 2011/12.
SAMFORSK Untitled
 
40 Haugen, Gry Mette D..
Kommersialisering av barndommen? Utfordringer og dilemmaer. Barnehagekonferansen i Hedemark 2012; 2012-06-07 - 2012-06-07
NTNU SAMFORSK Untitled
 
41 Haugen, Gry Mette D..
The Norwegian mediation system and the best interest of the child. 6th ESFR Conference; 2012-09-26 - 2012-09-29
SAMFORSK Untitled
 
42 Haugen, Gry Mette D.; Hedlund, Marianne; Wendelborg, Christian.
"Det går ikke an å bruke seg sjøl både på retta og vranga". Om helsebelastning, sårbarhet og forebygging i familier med barn med funksjonsnedsettelse. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2012 (ISBN 978-82-7570-257-7) 78 s.
SAMFORSK Untitled
 
43 Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika; Berg, Berit.
Foreldre og barns erfaringer i møte med barneverntjenesten i Trondheim kommune. : NTNU Samfunnsforskning AS 2012 (ISBN 978-82-7570-290-4) 73 s.
SAMFORSK Untitled
 
44 Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika.
Skolens møte med barn og unge som er utsatt for æresrelatert ekstrem kontroll- utfordringer og handlingsrom. Fagartikkel IMDI 2012
SAMFORSK Untitled
 
45 Jensberg, Heidi; Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Rantalaiho, Minna; Husum, Tonje Lossius.
Hvordan oppleves meklingsordningen av foreldrene? : Resultater fra evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov. Fokus på familien 2012 ;Volum 40.(2) s. 100-122
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
46 Kittelsaa, Anna M; Jæger, Irene; Haugen, Gry Mette D.; Thorshaug, Kristin; Paulsen, Veronika; Kermit, Patrick Stefan.
Hva med oss? : Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. : NTNU Samfunnsforskning AS 2012 (ISBN 978-82-7570-304-8) 122 s.
SAMFORSK Untitled
 
2011
47 Haugen, Gry Mette D..
De delte barna. VG Helg [Avis] 2011-05-21
SAMFORSK Untitled
 
48 Haugen, Gry Mette D..
Om barns rettigheter i mekling ved separasjon og samlivsbrudd. Innledning ifm boklansering. Boklansering; 2011-01-31 - 2011-01-31
SAMFORSK Untitled
 
49 Paulsen, Veronika; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Wendelborg, Christian; Berg, Berit.
Æresrelatert ekstrem kontroll - dilemmaer og utfordringer. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2011 (ISBN 978-82-7570-251-5) 90 s.
SAMFORSK Untitled
 
50 Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Jensberg, Heidi; Husum, Tonje Lossius; Rantalaiho, Minna.
Hva karakteriserer vanskelige saker i foreldremekling, og er meklingsordningen godt nok tilpasset? Resultater fra evalueringen av mekling etter ekteskapslov og barnelov. Fokus på familien 2011 ;Volum 39.(2) s. 86-115
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste