Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-39 av 39

2019
1 Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Stokka, Arne; Richardsen, Roger; Winther, Ulf.
The Norwegian seafood industry – Importance for the national economy. Marine Policy 2019 ;Volum 110.
OCEAN SINTEF Untitled
 
2 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Myhre, Magnus Stoud; Rinde, Eivind; Håkedal, Inger Johanne.
Fakta om havbruk – utvikling av bærekraftportal.no. AquaNor 2019, forskningstorget; 2019-08-21
OCEAN NOFIMA Untitled
 
3 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Rinde, E.; Håkedal, Inger Johanne.
Ny portal om bærekraft i oppdrettsnæringen. Årsmøte Sjømat Norge Havbruk Vest; 2019-02-08
NOFIMA OCEAN Untitled
 
4 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Rinde, Eivind; Håkedal, Inger Johanne.
Ny portal om bærekraft i oppdrettsnæringen. Miljøseminar for akvakulturnæringen; 2019-02-07
OCEAN NOFIMA Untitled
 
5 Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger.
Operationalizing and guiding sustainability in aquaculture. Web-portal with sustainability indicators for salmon farming in Norway. MARE People and the Sea X. Learning from the past, imagining the future; 2019-06-25 - 2019-06-28
OCEAN NOFIMA Untitled
 
2018
6 Karlsen, Kine Mari; Mikkelsen, Eirik Inge; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger.
Hvilke temaer er viktigst for bærekraft i havbruk?. Norsk Sjømat 2018 (3) s. 48-49
NOFIMA OCEAN Untitled
 
7 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Rinde, Eivind; Håkedal, Inger Johanne.
Lansering av Bærekraftportalen for norsk havbruk. Halearrangement etter Tekmar-konferansen; 2018-12-05
NOFIMA OCEAN Untitled
 
8 Karlsen, Kine Mari; Winther, Ulf; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Richardsen, Roger.
Utvikling av bærekraftportal for norsk havbruk - Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-573-6) 40 s. Nofima rapportserie(35/2018)
OCEAN NOFIMA Untitled
 
9 Karlsen, Kine Mari; Winther, Ulf; Robertsen, Roy; Richardsen, Roger; Mikkelsen, Eirik Inge.
Fakta om helhetlig bærekraft gjøres mer tilgjengelig. Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN NOFIMA Untitled
 
10 Winther, Ulf; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Offshore-exposed aquaculture: progress and perspectives. AquaForum 2018; 2018-10-18
OCEAN Untitled
 
2017
11 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Mikkelsen, Eirik Inge.
Bærekraftindikatorer i norsk havbruk. Nyhetsbrev nummer 3 - desember 2017.
OCEAN NOFIMA Untitled
 
12 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger.
Bærekraftindikatorer i norsk havbruk. Nyhetsbrev nummer 1 - februar 2017.
OCEAN NOFIMA Untitled
 
13 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger.
Fakta om helhetlig bærekraft gjøres tilgjengelig. Norsk Fiskeoppdrett 2017 (5) s. 58-60
OCEAN NOFIMA Untitled
 
14 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger.
Helhetlig bærekraft i havbruksnæringen: Ny portal – Fakta om havbruk. Faktaark Nofima.
OCEAN NOFIMA Untitled
 
15 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Mikkelsen, Eirik Inge.
Bærekraftindikatorer i norsk havbruk. Nyhetsbrev nummer 2 - juni 2017.
OCEAN NOFIMA Untitled
 
16 Winther, Ulf; Tiller, Rachel; Ratvik, Ingeborg; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Grindvoll, Inger Lise Tyholt.
Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen - leverandører, utviklingstrekk og eksport - OC2017 A-128. : SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-7174-301-7) 97 s.
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
2016
17 Robertsen, Roy; Sollund, Alf; Rinde, Eivind; Richardsen, Roger; Winther, Ulf; Karlsen, Kine Mari.
Bærekraftsbarometer. Havbrukssamling; 2016-10-12
OCEAN NOFIMA Untitled
 
18 Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Ratvik, Ingeborg; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Grindvoll, Inger Lise Tyholt; Løvland, Jarle.
Ringvirknings- og varestrømsanalyse av fiskeri- og havbruksnæringen i Nordland.. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06100-0) 115 s. SINTEF Fiskeri og havbruk AS(A27870)
OCEAN NF SINTEF Untitled
 
2015
19 Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Brandvik, Ruth Kongsvik; Liabø, Lars; Viken, Andreas; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald.
Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. En vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-05868-0) 41 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
2014
20 Winther, Ulf; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Asheim, Bjørn Terje.
Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05761-4) 73 s.
OCEAN UIA Untitled
 
2013
21 Rosten, Trond; Terjesen, Bendik Fyhn; Ulgenes, Yngve; Henriksen, Kristian; Biering, Eirik; Winther, Ulf.
Lukkede oppdrettsanlegg i sjø - økt kunnskap er nødvendig. Vann 2013 ;Volum 48.(1) s. 5-13
OCEAN NOFIMA SINTEF VETINST Untitled
 
22 Terjesen, Bendik Fyhn; Rosten, Trond; Ulgenes, Yngve; Henriksen, Kristian; Aarhus, Ingvild Johanne; Winther, Ulf.
Betydning av vannmiljøet ved produksjon av laksefisk i lukkede systemer i sjø. Water quality requirements for efficient farming of Atlantic salmon in closed systems. In Norwegian, English abstract. Vann 2013 (48) s. 14-27
OCEAN NOFIMA Untitled
 
23 Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger Norvald; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Buanes, Arild, NORUT Samfunn; Bye, Geir; Emaus, Per-Arne; Mikkelsen, Eirik Inge; Myhr, Sindre; Sunnanå, Knut.
Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter. Trondheim: Sintef-rapport 2013 (ISBN 978-82-14-05631-0) 200 s.
HAVFORSK OCEAN NORCE NTNU SINTEF Untitled
 
24 Ziegler, Friederike; Winther, Ulf; Hognes, Erik Skontorp; Emanuelsson, Andreas; Sund, Veronica; Ellingsen, Harald.
The Carbon Footprint of Norwegian Seafood Products on the Global Seafood Market. Journal of Industrial Ecology 2013 ;Volum 17.(1) s. 103-116
OCEAN NTNU Untitled
 
2012
25 Henriksen, Kristian; Rosten, Trond; Terjesen, Bendik Fyhn; Ulgenes, Yngve; Winther, Ulf.
Overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø - teoretisk beregning av endret arealbehov. Vann 2012 ;Volum 47.(4) s. 535-544
OCEAN NOFIMA SINTEF Untitled
 
2011
26 Rosten, Trond; Ulgenes, Yngve; Henriksen, Kristian; Terjesen, Bendik Fyhn; Biering, Eirik; Winther, Ulf.
Oppdrett av laks og ørret i lukkede anlegg - forprosjekt. Utredning for Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond(FHF). Trondheim: SINTEF Fiskeri og havbruk 2011 (ISBN 978-82-14-05212-1) 75 s.
OCEAN NOFIMA SINTEF VETINST Untitled
 
27 Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Richardsen, Roger; Olafsen, Trude; Brandvik, Ruth Kongsvik; Hauvik, Jan-Harald.
Potensial for økt verdiskaping i lakse- og ørretoppdrettsnæringen. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2011 (ISBN 978-82-14-05121-6) 84 s.
OCEAN Untitled
 
2010
28 Winther, Ulf; Aarhus, Ingvild Johanne.
Innspill vedrørende konsekvensutredning tilknyttet Skjerstadfjordens og Saltstraumens økosystem/miljø. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214051018) SINTEF Rapport(A106052)
OCEAN Untitled
 
29 Winther, Ulf; aarhus, johanne.
Innspill vedrørende konsekvensutredning tilknyttet Skjerstadfjordens og Saltstraumens økosystem/miljø. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2010 (ISBN 978-82-14-05101-8) 17 s.
OCEAN Untitled
 
30 Winther, Ulf; Olafsen, Trude; Aarhus, Ingvild Johanne; Tveterås, Ragnar.
Strategi for norsk blåskjellnæring. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2010 48 s.
OCEAN UIS Untitled
 
31 Winther, Ulf; Prestvik, Øyvind; Ulgenes, Yngve; Heide, Mats Augdal; Nilssen, Frode; Haug, Lise; Uhlig, Christian; Jensen, Hallvard; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar.
En mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2010 (ISBN 978-82-14-04951-0) 123 s.
NORD OCEAN NOFIMA UiT Untitled
 
32 Winther, Ulf; Ulgenes, Yngve; Heide, Morten; Haug, Lise; Uhlig, Christian; Jensen, Hallvard; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar.
En mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett. Trondheim: SINTEF 2010 129 s.
OCEAN NIBIO NOFIMA Untitled
 
2009
33 Winther, Ulf; Aarhus, Ingvild Johanne.
Program for utvikling av blåskjellnæringen på Vestlandet. : SINTEF rapport 2009 (ISBN 9788214046434) SINTEF Rapport(A096007)
OCEAN Untitled
 
2007
34 Føre, Heidi Moe; Dempster, T; Sunde, Leif Magne; Winther, Ulf; Fredheim, Arne.
Technological solutions and operational measures to prevent escapes of Atlantic cod (Gadus morhua) from sea cages. Aquaculture Research 2007 ;Volum 38.
OCEAN NTNU Untitled
 
35 Høy, Erik; Sunde, Leif Magne; Winther, Ulf.
Oppsummering etter seminar: Salmon Industry in Chile and Norway - How can research and technology development help meet our challenges?. : SINTEF rapport 2007 (ISBN 9788214041798) SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
36 Winther, Ulf; Olafsen, Trude; Tangen, Karl.
Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden - Konsekvensutredning. Forhold som gjelder omsøkte lokaliteter i Levanger. : SINTEF rapport 2007 (ISBN 9788214041668) 57 s. SINTEF Rapport(A076027)
OCEAN Untitled
 
37 Winther, Ulf; Olafsen, Trude; Tangen, Karl.
Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden Konsekvensutredning Generell del. : SINTEF rapport 2007 (ISBN 9788214041651) 88 s. SINTEF Rapport(A076026)
OCEAN Untitled
 
2006
38 Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold.
VESTLANDSPROGRAMMET FOR NYE OPPDRETTSARTER Bakgrunnsdokument - Nye arter. : SINTEF rapport 2006 (ISBN 8214039487) SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
2002
39 Aslesen, Heidi Wiig; Mariussen, Åge; Olafsen, Trude; Winther, Ulf; Ørstavik, Finn.
Innovasjonssystemet i norsk havbruksnæring. Oslo: STEP-group 2002 112 s. STEP rapport(16)
USN OCEAN NIFU Untitled