Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-32 av 32

2020
1 Grimaldo, Eduardo; Grimsmo, Leif; Álvarez, Paula; Herrmann, Bent; Tveit, Guro Møen; Tiller, Rachel; Slizyte, Rasa; Aldonondo, Naroa; Guldberg, Trude; Toldnes, Bendik; Carvajal, Ana Karina; Schei, Marte; Selnes, Merethe.
Investigating the potential for a commercial fishery in the Northeast Atlantic utilizing mesopelagic species. ICES Journal of Marine Science 2020 s. -
OCEAN SINTEF Untitled
 
2 Widell, Kristina Norne; Standal, Inger Beate; Schei, Marte; Indergård, Erlend; Nordtvedt, Tom Ståle.
Salting of mackerel fillets in refrigerated brine. I: 6th IIR Conference on Sustainability and the Cold Chain - Proceedings. International Institute of Refrigeration 2020 ISBN 978-2-36215-036-4.
OCEAN Untitled
 
2019
3 Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Grimsmo, Leif; Schei, Marte; Aursand, Ida Grong; Lambooij, Bert; van de Vis, Hans; Reimert, Henny G.M.; Rosten, Carolyn.
Levendelagring og elektrisk immobilisering av hvitfisk om bord - ulike strategier for bedre utblødning - Resultater fra flere prosjekter ved SINTEF de siste 10+ år. FoU samling 2019. Levende sjømat – siste nytt om fangstbasert akvakultur. Tromsø, 25-26.11.2019.; 2019-11-25 - 2019-11-26
OCEAN NINA Untitled
 
2018
4 Erikson, Ulf Gøran; Solvang, Torfinn; Schei, Marte; Ag, Siri; Strand, Amund; Aalberg, Kristian.
Hydrolicer - Utredning av system, stress og velferd ved avlusing - 2018:01081 A. : SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-14-06861-0) 95 s.
OCEAN Untitled
 
5 Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Tveit, Guro Møen; Vollstad, Jørgen; Schei, Marte.
Effect of using biodegradable PBSAT gillnets on the Catch efficiency and quality of Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides). Marine and Coastal Fisheries 2018
OCEAN Untitled
 
6 Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Øye, Elling Ruud; Vollstad, Jørgen; Schei, Marte.
The quality of gillnetted cod - the effects of hauling procedure and net material. REfood Symposium; 2018-02-08 - 2018-02-09
OCEAN NTNU Untitled
 
2017
7 Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Schei, Marte; Øye, Elling Ruud.
Toktrapport - Evaluering av ny slaktelinje om bord på Molnes april 2017. : SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-14-06723-1) 36 s.
OCEAN Untitled
 
8 Erikson, Ulf Gøran; Tveit, Guro Møen; Schei, Marte.
A27987 - Evaluation of the Whooshh Fish Transport System for transfer of Atlantic salmon broodstock between two tanks. : SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-14-06207-6) 20 s.
OCEAN Untitled
 
9 Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Øye, Elling Ruud; Vollstad, Jørgen; Schei, Marte.
Quality of gillnetted coastal cod - effects of hauling procedure and net material. World Seafood Congress; 2017-09-10 - 2017-09-13
OCEAN NTNU Untitled
 
10 Tveit, Guro Møen; Schei, Marte; Erikson, Ulf Gøran; Misimi, Ekrem; Øye, Elling Ruud; Vollstad, Jørgen; Digre, Hanne.
Technology for improved catch handling. QualiFish day 2017; 2017-09-14 - 2017-09-14
OCEAN NTNU Untitled
 
11 Tveit, Guro Møen; Sistiaga, Manu Berrondo; Øye, Elling Ruud; Schei, Marte.
Kvalitetsvurdering av fisk fanget med to- og fire-panels seleksjonsinnretninger: Bidrar 4-panelkonstruksjoner og knuteløst lin til økt kvalitet? Tokt ombord F/Tr Havtind 28.06.16 – 11.07.16 - OC2017 A-081. Trondheim: SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-7174-278-2) 38 s.
OCEAN Untitled
 
2016
12 Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Schei, Marte; Nordtvedt, Tom Ståle.
Fiskervelferd og stress i ventemerd og i slakteprosessen for laks.. FHF Havbrukssamling; 2016-10-11 - 2016-10-11
OCEAN NTNU Untitled
 
13 Erikson, Ulf Gøran; Kjørsvik, Elin; Bardal, Tora; Digre, Hanne; Schei, Marte; Søreide, T.; Aursand, Ida Grong.
Quality of Atlantic Cod Frozen in Cell Alive System, Air-Blast, and Cold Storage Freezers. Journal of Aquatic Food Product Technology 2016 ;Volum 25.(7) s. 1001-1020
OCEAN NTNU Untitled
 
14 Erikson, Ulf Gøran; Schei, Marte; Tveit, Guro Møen; Nordtvedt, Tom Ståle.
Evaluering av lukket ventemerd ved Kråkøy slakteri AS mars 2016. Lukkede ventemerder ved lakseslakteri - workshop; 2016-11-15 - 2016-11-15
OCEAN Untitled
 
15 Grimsmo, Leif; Schei, Marte; Widell, Kristina Norne.
Kolmuletokt mars 2016 - Tokt med tråleren Selvåg Senior. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2016 (ISBN 978-82-14-06084-3) 67 s.
OCEAN Untitled
 
16 Tveit, Guro Møen; Vollstad, Jørgen; Digre, Hanne; Schei, Marte.
Quality of gillnetted coastal cod - the effects of hauling procedure and net material. QualiFish day 2016; 2016-04-19 - 2016-04-19
OCEAN Untitled
 
2015
17 Sistiaga, Manu Berrondo; Schei, Marte; Gjøsund, Svein Helge; Hansen, Kurt; Vollstad, Jørgen; Grimsmo, Leif.
Levering av trålfangede levende reker. Test av en ny skånsom sekk på tokt ombord pa "Dansken". : SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06013-3) 16 s.
OCEAN Untitled
 
18 Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Schei, Marte.
Overpumping av makrell - Effekt på fangstkvalitet - Sammendrag av resultater fra tokt gjennomført i 2012, 2013 og 2014. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-05869-7) 40 s.
OCEAN Untitled
 
2014
19 Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Schei, Marte.
Overpumping av makrell (II) Effekt pa fangstkvalitet. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05652-5) 25 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
20 Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Schei, Marte.
Overpumping av makrell (II) Effekt på fangstkvalitet. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05652-5) 25 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
21 Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Schei, Marte.
Overpumping av makrell (Ill) Effekt pa fangstkvalitet, resultater fra tokt 2014. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05778-2) 39 s.
OCEAN NTNU STO NMBU Untitled
 
22 Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Schei, Marte; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander.
Overpumping av makrell (II) Effekt på fangstkvalitet. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 978-82-14-05869-7) 25 s. SINTEF Rapport(A26694)
OCEAN Untitled
 
2013
23 Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Schei, Marte.
Elektrobedøving av sei. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056426) 21 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
24 Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Schei, Marte.
Elektrobedøving av sei Tilleggsaktivitet til FHF-prosjekt 900526 "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy". : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05642-6) 21 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
25 Digre, Hanne; Grimaldo, Eduardo; Sistaga, Manu; Schei, Marte; Toldnes, Bendik.
Fishing and logging using depth sensors on the codend - effect on different quality parameters of cod and haddock. WEFTA; 2013-10-09 - 2013-10-11
OCEAN Untitled
 
26 Digre, Hanne; Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Schei, Marte.
Fangstoperasjon og fiskekvalitet, tokt med snurrevadfartøyet Harhaug mars 2012. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056471) 37 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
27 Digre, Hanne; Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Schei, Marte.
Fangstoperasjon og fiskekvalitet Tokt med snurrevadfartøyet Harhaug mars 2012. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05647-1) 37 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
2011
28 Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; Bondø, Morten Steen; Schei, Marte.
Elektrobedøving av oppdrettstorsk ved Nesset Fiskemottak. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214051162) 24 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
29 Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; Bondø, Morten Steen; Schei, Marte.
Elektrobedøving av oppdrettstorsk ved Nesset Fiskemottak.. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2011 (ISBN 978-82-14-05116-2) 24 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
2009
30 Erikson, Ulf Gøran; Misimi, Ekrem; Schei, Marte; Digre, Hanne; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Grimsmo, Leif.
Superfersk fisk med riktig kvalitet: Rapport fra tokt med M/S Skaidi 21 - 31 november 2008. : SINTEF rapport 2009 (ISBN 9788214049213) SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
2008
31 Erikson, Ulf Gøran; Hardarson, Vidar; Aursand, Ida Grong; Misimi, Ekrem; Jornet, L. Gallart; Schei, Marte; Veliyulin, Emil; Grimsmo, Leif.
Superfersk fisk med riktig kvalitet: Rapport fra tre tokt i 2007. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214043464) 43 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
2005
32 Østvik, Stein Ove; Grimsmo, Leif; Schei, Marte; Halvorsen, Johanna.
Utnyttelse av kjøtt fra ryggbein av laksfarse og skrapekjøtt. : SINTEF rapport 2005 (ISBN 8214038553) 39 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled